Name ship: ANNA MARTHA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Sappemeer, Netherlands (Pre November 1813)
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 21.00 lasts (commercial)
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1814
Number in register 18140104
Name ship ANNA MARTHA
Type Tjalk
Lasts 0
Built province/country Sappemeer, Groningen
Binnenland
Remarks
Date agenda 1814-02-16
Passport requested by Stopper, G.F.
City Hoogezand
Master at time of request Stopper, G.F.
Harbour Groningen
Other Remarks enig eigenaar

Ship History Data

Date/Name Ship 18?? ANNA MARTHA
Manager:
Owner: Geert Fransen Stopper, Hoogezand, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1824-10-14: Type: Sunk
Final Fate: OHC 281024
Kapt. G.F. Stopper, gevoerd hebbende het schip ANNA MARTHA (opm: tjalk, bouwjaar < 1814; kapt. Geert Fransen Stopper), van Faaborg naar Amsterdam, meldt van Amerum (opm: het eiland Amrum), dat hij den 13 oktober, met verscheiden anderen van Tonningen gezeild zijnde, dien avond ten 8 uren door een harden z.w. wind overvallen is geworden , waardoor zijn schip zwaar lek werd, hetwelk zoodanig toenam dat het den 14 des avonds zonk, even nadat hetzelve verlaten was geworden door hem en zijn volk , zonder iets te hebben kunnen bergen, en den volgende ochtend, met de boot te Amerum zijn aangekomen.

Ship Masters Data

Date from: 1814
Captain: Stopper, G.F.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1814-02-16

Date from: 1818
Captain: Stopper, G.H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1818-06-11

Date from: 1822
Captain: Stopper, G.F.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1822-08-24

Images

Sources


Year: 1804-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Nationaal archief Den Haag, diverse zeebrieven
NA Dord.3.03.55.122.43
AC = Amsterdamsche Courant
BLC = Bataafse Leeuwarder Courant
DC = Dordtsche Courant
LC = Leeuwarder Courant
LCO = Leydsche Courant
OHC = Opregte Haarlemmer Courant
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

OHC30081804
 te Tonningen G.F. Stopper van hier

AC05121805
Door den Bataafschen Kotter De Zeeduivel zijn te Harlingen binnen gezonden Kapt. G.F. Stopper, van Hamburg, en D. Brinckman, van Bremen , beiden naar Amsterdam gedestineerd.

BLC13051806
Den 29 April l.l. waren wegens de Blokkade van de Elve te Braake liggende G F Stopper, D. K. Pot, C. Cornelis, E. R. Duit, A. J. Dik, C. Jans, M. en H Jans allen van Amsterdam. 

 

Kronieken

1814

Op 16-02-1814 wordt voor de ANNA MARTHA door Geert Fransen Stopper uit Hoogezand een zeebrief aangevraagd voor hemzelf

1815

RC30111815
Heden zeilden Van Maassluis de Schepen Anna Martha, G. F. Stopper, naar Hamburg
RC16121815
Te Hamburg zijn gearriveerd L. E. Collen van Amsterdam, J. S. van der Meij en G. F. Stopper van Rotterdam 

1816

Op 13-04-1816 wordt voor de ANNA MARTHA door Geert Fransen Stopper uit Hoogezand een zeebrief aangevraagd voor hemzelf
LCO05071816
te Hamburg G. F. Stopper, van Rotterdam
RC21111816
te Hamburg G. F. Stopper en E. Kolin van ; Amsterdam

1817

LCO03011817
Den 20 December is te Hornumerzijl wegens het ijs binnen gebracht het Schip Anna Martha, Kapt. G.F. Stopper van Hamburg herwaards.
OHC01041817
AMSTERDAM  den 28 Maart. Aan deze stad zijn gearriveerd R. Ruurds van Lissabon, V. E. Visser van Bajonne, G. Peck van Hull, U. Willers junior, G. F. Stopper en T. Jans van Altona,

1818

RC07041818
te Hamburg J. Veeman en G. F. Stopper van Amsterdam 
OHC02061818
Te Brielle zijn binnen gekomen, F. H. Klein en J. Smit van Leith, W. Niccolle van Newcasle en G. F. Stopper van Hamburg

Op 11-06-1818 wordt voor de ANNA MARTHA door Geert Fransen Stopper uit Hoogezand een zeebrief aangevraagd voor hemzelf

1819

LC 180519
Nieuwezijlen (opm: bij Dokkum). Den 2 mei uitgezeild het smakschip de VROUW SABINA, kapt. J. Dr. Duijntjer, met ballast naar Noorwegen.
Den 6 dito binnen gekomen het tjalkschip de ANNA MARTHA, kapt. G.F. Stopper, met eiken balken van Hamburg.

1820

Op 10-07-1820 wordt voor de ANNA MARTHA door Geert Fransen Stopper uit Hoogezand een zeebrief aangevraagd voor hemzelf

1821

Monsterrol: 1822-1

Datum: 29-01-1822

Scheepsnaam: Anna Martha

Scheepstype: niet vermeld

Grootte: niet vermeld

Bewaarplaats: Hoogezand-Sappemeer, Gemeentearchief (Sappemeer)

Achternaam

Voornaam

Rang

Gage

Woonplaats

Leeftijd

Nyman

A.H.

kok

2.5

niet vermeld

niet vermeld

Stopper

F.G.

stuurman

26

niet vermeld

niet vermeld

Stopper

Geert Fransens

kapitein

niet vermeld

niet vermeld

niet vermeld

 

RC15111821
G. F. Stopper van Baljé

1822

LCO1906182
Terschelling
Uitgezeild G. F. Stopper en H. Willems, naar Hamburg.

Op 24-08-1822 wordt voor de ANNA MARTHA door Geert Fransen Stopper uit Hoogezand een zeebrief aangevraagd voor hemzelf
RC26091822
in Terschelling zijn binnengekomen, G. F. Stopper en E. H. Schwitters van Nijborg 

1823

OHC23101823
te Altona G F Stopper van Newcastle

1824

Monsterrol: 1824-28
Datum: 20-04-1824
Scheepsnaam: Anna Martha
Scheepstype: niet vermeld
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Groningen, Groninger Archieven (Groningen)

Achternaam

Voornaam

Rang

Gage

Woonplaats

Leeftijd

Migel

K.

matroos

niet vermeld

niet vermeld

36

Stopper

F.G.

stuurman

niet vermeld

niet vermeld

24

Stopper

Geert F.

kapitein

niet vermeld

niet vermeld

niet vermeld

 

OHC 220724
Vlissingen, den 20 juni. Den 18 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: ANNA KRANENBURG, kapt. H. Smit, van Liverpool, met klipzout; ANNA MARTHA, kapt. G.F. Stopper, van Hull, met stukgoederen; DE COCK, kapt. S.S. Martin, van Port-Louis, met suiker en peper.DC 040924
Vlissingen, 31 augustus. Heden is alhier gearriveerd het schip ZEPHIR, kapt. J. Burhe, van Cork, met ballast.
Gisteren en heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de VIER GEZUSTERS, kapt. R.G. Oostra, van Petersburg, met potash; de JONGE GERIT, kapt. F. Plukker, van Hull, met stukgoederen.
Gisteren is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild het schip de VROUW MARTHA, kapt. G.T. Stopper, naar Hamburg, met stukgoederen.
DC 040924
Vlissingen, 31 augustus. Gisteren en heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de VIER GEZUSTERS, kapt. R.G. Oostra, van Petersburg, met potash; de JONGE GERIT, kapt. F. Plukker, van Hull, met stukgoederen.
Gisteren is van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild het schip de VROUW MARTHA, kapt. G.F. Stopper, naar Hamburg, met stukgoederen.
OHC 281024
Kapt. G.F. Stopper, gevoerd hebbende het schip Anna Martha (opm: tjalk, bouwjaar < 1814; kapt. Geert Fransen Stopper), van Faaborg naar Amsterdam, meldt van Amerum (opm: het eiland Amrum), dat hij den 13 oktober, met verscheiden anderen van Tonningen gezeild zijnde, dien avond ten 8 uren door een harden z.w. wind overvallen is geworden , waardoor zijn schip zwaar lek werd, hetwelk zoodanig toenam dat het den 14 des avonds zonk, even nadat hetzelve verlaten was geworden door hem en zijn volk , zonder iets te hebben kunnen bergen, en den volgende ochtend, met de boot te Amerum zijn aangekomen.