Name ship: GOEDE VERWACHTING

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1795
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Veendam, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1795-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1: 59.7 Feet (French) Registered
Beam:
Depth: 6.5 Feet (French) Registered
Draught: 12.1 Feet (French) Registered
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1814
Number in register 18140113
Name ship GOEDE VERWACHTING
Type Tjalk
Lasts 0
Built province/country Veendam, Groningen
Binnenland
Remarks
Date agenda 1814-02-17
Passport requested by Stoop, Cornelis
City Groningen
Master at time of request Hemmes, H.
Harbour Groningen
Other Remarks enig eigenaar

Ship History Data

Date/Name Ship 1811-08-08 BONNE ATTENTION, LA
Manager:
Owner: Cornelius Stoop, Groningen, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Shareholder:
Homeport / Flag: France
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 18?? GOEDE VERWACHTING
Manager: Sijpkens & Stoop, Groningen, Netherlands
Owner:
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

Er zijn voor dit schip nog geen events zichtbaar voor bezoekers.

 
Ship Masters Data

Date from: 1795
Captain: Stoop, Cornelis
College:
Flagnumber: 0
Other information: blijkens acte van eigendom bij franciscatie d.d. 08-08-1811

Date from: 1814
Captain: Hemmes, H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1814-02-17

Images

Sources


Year: 1795-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Bronnen
Nationaal Archief Den Haag, diverse zeebrieven
Groninger Archieven, Gron.240.383.90
GC = Groninger Courant
LC = Leeuwarder Courant
LCO = Leydsche Courant
MBC = Middelburgsche Courant
OHC = Opregter Haarlemmer Courant
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

Kronieken

1814

Op 17-02-1814 wordt voor de GOEDE VERWACHTING door Sijpkens & Stoop uit Groningen een zeebrief aangevraagd voor kapt. Hindricus Hemmes
OHC04101814
Den 29 September is in het Vlie binnen gekomen T. P. Veen van Newcastle; en zijn uitgezeild H. Hemmes naar Londen.

1815

OHC21021815
Den 13 dezer is in 't Vlie binnen gekomen A.P. Visser van Londen. Den 14 dito is binnen gekomen H. Hemmes van Londen.
RC16031815
Den 14 de te Maassluis niets gepasseerd: de wind N. W. Gisteren namiddag arriveerde te Helvoetsluis het Schip de Goede Verwagting, H. Hemmes, van Groningen, als Bijlegger naar Londen;
RC21031815
Heden arriveerde te Helvoetsluis het Schip Juno, J. Schepen, van Bergen, en zeilden Brittannia, C. Sharp, naar Hull; Elizabeth, J. Smith, naar Rije , en de Goede Verwagting, H. Hemmes, naar Londen

1816

De verwachte aanvraag voor de GOEDE VERWACHTING door Sijpkens & Stoop uit Groningen om een zeebrief voor kapt. Hindricus Hemmes is niet gevonden
LCO03051816
H. Hemmes, van Dantzig naar Groningen
MBC28051816
Den 25, de goede Verwachting, kapt. H. Hemmes, van Groningen naar Antwerpen, met haver.

1817

Geen scheepvaart berichten gevonden

1818

LCO20051818
Te Rendsburg
H. Hemmes, van Groningen
LCO08061818
te Dantzig
H. Hemmes, van Groningen

Op 10-09-1818 wordt voor de GOEDE VERWACHTING door Sijpkens & Stoop uit Groningen een zeebrief aangevraagd voor kapt. Hindricus Hemmes

1819

OHC24071819
Den 21 dezer is in het Vlie niets binnen gekomen  maar zijn uitgezeild J. C. Meeuwes (van Hamburg) naar Rotterdam en H. Hemmes (van Groningen) naar Antwerpen.
RC27071819
Texel
uitgezeild J. Clerk: naar Hull, H. Hemmes naar Antwerpen
OHC31071819
Te Vlissingen gearriveerd Kramer van St. Ubes te Antwerpen H. Hemmes van Groningen

1820

RC09091820
Te Terschelling binnengekomen
H. Hemmes van Arensdahl

1821

Op 06-04-1821 wordt voor de GOEDE VERWACHTING door Sijpkens & Stoop uit Groningen een zeebrief aangevraagd voor kapt. Hindricus Hemmes
LC13041821
Den 30 dito, uitgezeild de tjalkschepen de goede Verwachting, kapt. H. Hemmes, met stuk goederen van Amsterdam naar Halte

1822

GC29011822
Advertentie:
Mr. HERMAN TRIP, openbaar Notaris te Groningen, is voornemens, op Donderdag den 31 Januari 1822, des avonds precies te 6 uren, ten huize van den Kastelein J. EEKHOFF, aan de Groote Markt, te Groningen, publiek te Verkopen:
VI. Een welbevaren TJALK-SCHIP, genaamd de goede Verwachting, groot 33 Roggelasten , met al deszelfs Zeil en Treil, Ankers en Touwen, ca. verder Toebehoren, volgens Inventaris, invoegen laatstelijk door HINDERICUS HEMMES  is bevaren en thans in de Zuider haven te Groningen is liggende. Om binnen de 14 dagen, na den Verkoop, te aanvaarden. De Conditiën dezer Verkoop zijn drie dagen bevorens, ten huize van Verkoop, ter lezing.

Op 26-02-1822 wordt de zeebrief van de Goede Verwachting op naam van kapt. H. Hemmes zonder commentaar teruggezonden het schip blijkt verkocht te zijn.