Name ship: GOEDE VERWACHTING (DE)

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1812
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Meindert Willems Dieters, Veendam, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1812-02-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 60.00 Net tonnage
Net Tonnage: 17.00 lasts (commercial)
Deadweight: 48.00 lasts (rye)
 
Length 1: 56.3 Feet (French) Registered
Beam: 11.2 Feet (French) Registered
Depth: 5.9 Feet (French) Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1814
Number in register 18140694
Name ship GOEDE VERWACHTING (DE)
Type Tjalk
Lasts 26
Built province/country Veendam, Groningen
Binnenland
Remarks
Date agenda 1814-05-17
Passport requested by Engelsman, K.H.
City Veendam
Master at time of request Engelsman, R.H.
Harbour Amsterdam
Other Remarks enig eigenaar

Ship History Data

Date/Name Ship 1812-04-01 GOEDE VERWAGTING (DE)
Manager: Roelf Hindriks Engelsman, Veendam, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Owner: Roelf Hindriks Engelsman, Veendam, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1812-04-22 RAVE REPOS
Manager: Roelf Hindriks Engelsman, Veendam, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Owner: Roelf Hindriks Engelsman, Veendam, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Callsign:
Additional info: Francisatie

Date/Name Ship 1814-05-17 GOEDE VERWAGTING
Manager: Roelf Hindriks Engelsman, Veendam, Netherlands
Owner: Roelf Hindriks Engelsman, Veendam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1833-11-00: Begin november 1833 is de tjalk de GOEDE VERWAGTING, kapt. R.H. Engelsman bij Firdsum op het strand vastgelopen.

1833-11-16: Op 16 november 1833 wordt de tjalk de GOEDE VERWAGTING, kapt. R.H. Engelsman, in het openbaar verkocht.

Ship Masters Data

Date from: 1812
Captain: Engelsman, Roelf Hindriks Engelsman
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1826
Captain: Engelsman, Roelf Hindriks Engelsman
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1826-03-17

Date from: 1828
Captain: Engelsman, Roelf Hindriks
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1828-03-13

Images

Sources

General information regarding this ship

1833

LC 121133
Advertentie. De notaris P. Steensma te Minnertsga zal, op zaterdag den 16 november 1833, des voormiddags ten 11 ure, in de herberg op Dijkshoek onder Firdgum, tegen gerede betaling verkopen een aldaar op strand zittende tjalkschip, groot 60 ton, de GOEDE VERWACHTING genaamd (opm:GOEDE VERWAGTING,  bouwjaar 1812), met al derzelver toe- en aanbehoren, laatst bij de eigenaar Roelof Hendriks Engelsman van Veendam bevaren. Nadere informatiën zijn te bekomen bij de notaris voormeld.1834

Op 11 januari 1835 wordt de zeebrief voor de tjalk de GOEDE VERWAGTING, kapt. R.H. Engelsman, door de Gouverneur van de provincie Groningen retour gezonden. Het schip is in november 1833 gestrand bij Firdum en aldaar verkocht.