Name ship: CONCORDIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1803
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Bote Abes, Wartena, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1803-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 175.00 tons (oude meting)
Gross Tonnage 2: 86.00 lasts
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1: 25.30 Meters Registered
Beam: 5.43 Meters Registered
Depth: 2.86 Meters Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1814
Number in register 18140524
Name ship CONCORDIA
Type Kof
Lasts 86
Built province/country Wartena , Friesland
Binnenland
Remarks
Date agenda 1814-04-21
Passport requested by Hinlopen, Ruurd Johannes
City Workum
Master at time of request Harings, Romke
Harbour Workum
Other Remarks boekhouder en mede-reder

Ship History Data

Date/Name Ship 1803-00-00 EENDRAGT
Manager: Ruurd Johannes Hinlopen, Workum, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Workum, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Shareholder:
Homeport / Flag: Workum / Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1814-00-00 CONCORDIA
Manager: Ruurd Johannes Hinlopen, Workum, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Workum, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Workum / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1826-10-10 THERESIA
Manager: Jan Segers, Antwerp, Netherlands
Owner: Jan Segers, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1830-10-28 THERESIA
Manager: Jan Segers, Antwerp, Belgium
Owner: Jan Segers, Antwerp, Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Belgium
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1818-03-00: Type: Damaged
De CONCORDIA, kapt. A.P. Beer, heeft in maart 1818, onderweg van Dantzig naar Lorient, i.v.m. reparatie van een onbekende schade Harlingen als noodhaven moeten aandoen.

1823-11-00: Type: Damaged
In november 1823 kreeg de CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra, schade aan zeilen en de grote ra en moest onder Île de Batz ankeren; twee opvarenden werden met kneuzingen in Morlaix verpleegd.

1826-01-00: Type: Damaged
De CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra, heeft in januari-februari 1826 een aantal weken in Lissabon gelegen om een onbekende schade te herstellen die lossing van de lading noodzakelijk had gemaakt.

1832-04-00: Type: Broken up
Final Fate: In april 1832 werd de THERESIA, kapt. Jacques Mannot, in Antwerpen verkocht voor de sloop


Ship Masters Data

Date from: 1814
Captain: Harings, Romke
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1803 - 1817 Romke Harings Romkes: * Woudsend circa 1777, † Woudsend 23.11.1830. De naam Romke Harings werd Romke Harings Romke.

Date from: 1817
Captain: Beer, Albert Pieters de
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1817-03-19

Date from: 1819
Captain: Zijlstra, Jacob D.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1819-03-05

Date from: 1826
Captain: Besseling, L.J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1826-10-26

Date from: 1831
Captain: Monnot, Jacques
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1831 - 1832 * Oostende 1801

Images

Sources


Year: 1803-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Tresoar,inventarisnummer 141005,aktenummer 00041 Gemeente: Workum: 1814
RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.186
De heer Luc van Coolput, Antwerpen (LvC)
www.allefriezen.nl
BLC = Bataafsche Leeuwarder Courant
DC = Dordtsche Courant
JAP = Journal d’Anvers et de la Province
LC = Leeuwarder Courant
LCO = Leydsche Courant
MCO = Middelburgsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
UCO = Utrechtsche Courant
General information regarding this ship

1804

LC 210104
Advertentie. Dr. R. Muntz, secretaris van Wonseradeel te Bolsward, zal op maandagen den 6, 13 en 20 februari 1804, telkens ’s nademiddags één uur, bij de beschrijving, verhoging en finale palmslag, ten huize van de kastelein D. Hollander, te Makkum, publiek presenteren te verkopen:
Een 1/32 gedeelte in het in den jare 1802 nieuw op de helling van Botes Abes gebouwde kofschip (opm: EENDRACHT), lang 97, wijd 23½  en 12¼ voeten hol, door de zoon van Haring Romkes als schipper onder directie van Hessel Johannes, zullende bevaren worden, leggende te Workum.
BLC 210704
Zeetijdingen. Texel, den 14 juli binnen gekomen R. Harings van Noorwegen.
LCO 130804
Den 9 augustus uit het Vlie gezeild R. Harings naar Nerva.
BLC 221104
Zeetijdingen. Op 11 november In het Vlie binnen gekomen R. Harings van Nerva.

1805

OHC 060405
Amsterdam, 4 april. Texel uitgezeild R. Harings (opm: kof EENDRACHT) naar Noorwegen.
UCO 100605
Amsterdam, 8 juni. Op 6 juni uit het Vlie gezeild R. Harings naar Nerva.
RC 220805
Amsterdam, 20 augustus. In het Vlie binnengekomen R. Harings van Nantes.

1806

BLC 100406
Zeetijdingen. Den 2 april van Texel uitgezeild R. Harings (opm: kof EENDRACHT)naar de Oostzee.

1810

LC 190110
De secretaris S. Stoffels zal op maandag den 5 van sprokkelmaand (februari) 1810, ten huize van de wed. Johs. Dinklenburg, in het Wapen van Amsterdam te Workum, publiek en met strijk- en verhooggelden, presenteren te verkopen:
Een 1/16de portie in het kofschip bij schipper Romke Harings wordende bevaren. Leggende te Amsterdam, in het jaar 1803 nieuw te Wartena gebouwd. (opm: kof EENDRACHT)
De hoogste schrijver zal tot strijkgeld genieten: honderd Caroli guldens.
LCO 130610
Amsterdam, 11 juni. Den 10 dezer uit Texel gezeild Romke Harings naar Archangel.


1814

LC 180214
Advertentie. De notaris S. Stoffels zal, op vrijdag den 4maart 1814, des namiddags ten 2 uren, bij de beschrijving, en des avonds ten vijf uren, bij de finale palmslag, in het Wapen van Amsterdam, te Workum, publiek, bij strijkgeld, verkopen:
2: Een achtste gedeelte in een Koffeschip, de EENDRACHT genaamd, wordende bij Romke Harings, van Woudsend, als schipper bevaren, groot tussen de 100 en 110 roggelasten, met de voordelen van een extra goede beurs, mede te Workum liggende.(opm: het schip is in april 1814 vernaamd in CONCORDIA, de kapitein bleef Romke Harings. Verkoper van dit aandeel was Ruurd Johannes Hinlopen, Workum, koper werd Klaas Brunger uit Workum voor NLG 1.132,=)


Op 21-04-1814 wordt voor de CONCORDIA door Ruurd Johannes Hinlopen uit Workum een zeebrief aangevraagd voor kapt. Romke Harings.

1815 

LCO 140615
Amsterdam, 12 juni. In Texel binnen gekomen B. Harings (opm: kapt. Romke Harings), CONCORDIA, van Liverpool.
OHC 170615
Amsterdam, 15 juni. Aan deze stad gearriveerd R. Harings (opm: kof CONCORDIA) van Liverpool.

1816

Op 09-03-1816 wordt voor de CONCORDIA door L'Amoral Albertus Aemilius Sluyterman uit Workum een zeebrief aangevraagd voor kapt. Romke Harings.


LCO 290516
Amsterdam, 27 mei. Te Dantzig R. Harings.
RC 011016
Amsterdam, 29 september. In Terschelling binnengekomen R. Harings (opm: kof CONCORDIA)van Memel (opm: Klaipeda).

1817

Op 19-03-1817 wordt voor de CONCORDIA door Jelmer van der Zee uit Workum een zeebrief aangevraagd voor kapt. Albert Pieters de Beer.

RC 220517
Arrivementen. Te Riga  A.P. de Beer (opm: kof CONCORDIA) van Amsterdam.
RC 010717
Te Texel binnen gekomen A.P. de Beer van Riga.
RC 181017
Arrivementen. Te Riga A.P. de Beer van Amsterdam.

1818

LC 030418     

Harlingen, 2 april. Op 30 maart l.l. zijn uitgezeild: het voor enige tijd alhier door schade binnen gekomen kofschip CONCORDIA, kapt. Albert Pieters Beer, na gedane reparatie, van de Oostzee met hout naar Lorient.
OHC 140518
Amsterdam, 12 mei. Te Lorient A.P. de Beer van Dantzig.
RC 010918
Amsterdam, 29 augustus. Texel binnengekomen A.P. de Beer van Oleron.
LC 181218
Workum, 14 december. Den 13 december is alhier binnen gekomen het kofschip de CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra, ledig van Amsterdam.

1819

Op 05-03-1819 wordt voor de CONCORDIA door Jacob Daniels Zijlstra uit Workum een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

Op 04-11-1819 wordt voor de CONCORDIA door Jacob Daniels Zijlstra uit Workum een Turkse pas aangevraagd voor zichzelf.


1820

LC 120920
Harlingen. Den 8 september binnengekomen het kofschip CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra, met hout van Dantzig (opm: Gdansk).

Op 13-10-1820 wordt voor de CONCORDIA door Jan Cozier & Co, Amsterdam, een Turkse Pas aangevraagd voor kapt. Jacob Daniels Zijlstra.
 

LC 171020
Harlingen. Den 1 oktober uitgezeild het kofschip CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra, ledig naar Amsterdam.

1821

Op 02-06-1821 worden voor de CONCORDIA door H. Coopmans uit Workum een zeebrief en een Turkse Pas aangevraagd voor kapt. Jacob Daniels Zijlstra.


1822 

RC 040522
Rotterdam, 3 mei. Van Vlissingen meldt men den 30 april:
Van hun quarantaine zijn ontslagen en naar Antwerpen gezeild de schepen la LOUISE (opm: brik), kapt. P. Colas, van Lissabon en la MARIE JOSEPHINE, J. de Best (opm: schoener, kapt. Sent de Best), van Messina; CONCORDIA (opm: kof), J.D. Zijlstra, van Marseille.
RC 200722
Rotterdam, 19 juli. Van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de AREND, J. Pieterse, naar Glasgow; MARIA LOUISA, A.R. Berg, naar St. Ubes (opm: Setubal); CONCORDIA. J.D. Zijlstra, naar Cork.
LC 170922
Harlingen. Den 1 september. Den 7 september binnen gekomen het kofschip CONCORDIA, kapt. Jacob Daniel Zijlstra, met zout van Liverpool.

1823 

DC 290323
Vlissingen, 22 maart. Van den 19 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de JULIA (opm: kof), kapt. Z.K. Schut, van Nantes, met wijn; CONCORDIA (opm: kof), kapt. J.D. Zijlstra, van Bordeaux, en de VROUW BREGTJE, kapt. H. van der Valck (opm: hoeker, kapt. Huibregt van der Valk), van Liverpool, beide met stukgoederen.
DC 260623
Vlissingen, 3 juni. Van 31 mei tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild GRONINGER WELVAART (opm: kof), kapt. E.K. Lugies, naar Liverpool met meekrap, en de VROUW ANNEGINA, kapt. R.W. Huisman (opm: kof, kapt. Rente Wessels Huisman), naar Liverpool met ballast; CONCORDIA, kapt. J.D. Zylstra (opm: kof, kapt. Jacob Daniels Zijlstra), naar Riga met suiker; ANTONIUS, kapt. W. Antonius naar Hamburg met stukgoederen.
RC 221123
Amsterdam, 20 november. Kapt. J.D. Zeijlstra, voerende het schip CONCORDIA (opm: kof, kapt. J.D. Zijlstra), met zout van Liverpool naar Antwerpen, meldt van Isle de Bas (opm: Île de Batz), dat hij na verlies van zeilen en de grote ra onder dat eiland had moeten ankeren. Twee man van de equipage waren ten gevolge van bekomen kneuzingen in het hospitaal te Morlaix geplaatst.
DC 061223
Vlissingen, 29 november. Den 25 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: CONCORDIA (opm: kof), kapt. J.D. Zijlstra, van Liverpool met klipzout.

1824

Op 03-01-1824 wordt voor de CONCORDIA door H. Coopmans uit Workum een zeebrief aangevraagd voor kapt. Jacob Daniels Zijlstra.

DC 100224
Vlissingen, 3 februari. Den 1 en 2 dezer zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: MARIA, kapt. J. Zierik, met boomschors, en CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra, met boomschors en meekrap, beide naar Liverpool.
DC 170424
Vlissingen, 13 april. Den 7 en 8 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen; CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra, en JOHAN GEORGE (opm: kof), kapt. W.D. Kleininga, beide van Liverpool, met klipzout.

1825

RC 110125
Amsterdam, 9 januari. De zwaar beladen kof CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra, naar Marseille bestemd, is het eerste schip, dat van Amsterdam het Noord-Hollandsch Kanaal tot het Nieuwe Diep is opgevaren.
RC 150125
Amsterdam, 13 januari. Den 9 dezer lagen in het Nieuwe Diep de volgende schepen, welke gedeeltelijk sedert de maand september op gunstige wind wachtten, om naar zee te zeilen, als: DE VROUW ANNA, kapt. J. Meijer, de HOOP, kapt. J.G. Patje, CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra, DE HERSTELLING, kapt. B. de Jong, de ANTONIUS EN CORNELIA, kapt. O.P. Blom, naar Marseille.
RC 190325
Amsterdam, 17 maart. Volgens brief van Marseille, van den 2 dezer, levert het schip CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra, van Rotterdam te Marseille gearriveerd, een gedeelte van de lading beschadigd uit.
RC 220325
Amsterdam, 20 maart. In een brief van Marseille, van den 9 dezer, berichtende het lossen van het schip CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra, van Amsterdam aldaar gekomen, wordt niets aangaande enige beschadiging van de lading gemeld.
DC 070725
Vlissingen, 2 juli. Van den 28 juni tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen: CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra van Marseille en CATHARINA, kapt. D.E. Brunger van Bayonne, beide met stukgoederen.
DC 100925
Vlissingen, 4 september. Van den 31 augustus tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: ANTONIUS CORNELIS, kapt. O.P. Blom, naar Bristol met boomschors; CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra, naar Arbroath met boomschors en vlas.

1826
 

RC 230226
Amsterdam, 21 februari. Scheepvaartberichten:
Kapitein J.D. Zijlstra, voerende het schip CONCORDIA, van Amsterdam naar Marseille, reeds  gemeld te Lissabon binnen, meldt vandaar van den 31 januari, dat hij zijn lading gelost en in  goede staat bevonden had, uitgezonderd twee vaten spijkers, die uit hoofde van  beschadigdheid, verkocht zouden worden; hij dacht over 14 dagen de reparatie volbracht te  zullen hebben en tot het voortzetten van de reis gereed te zullen zijn.
RC 160326
Amsterdam, 14 maart. Het schip CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra, van Amsterdam naar Marseille, te Lissabon binnengelopen, was den 21 februari gereed de reis voort te zetten.
DC 200726
Vlissingen, 15 juli. Van den 11 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: THE REWARD, kapt. F. Riskey, van Rio de Janeiro met koffie en huiden; PALMIRA, kapt. C. de Vos, van Villa Nova met zoethout en kurk; CATHARINA, kapt. M.H. Zuermeijer, van Rouen met gips; ST. MICHEL, kapt. E.P. Brons van Hull en AGAMEMNON, kapt. J.C.H. Maack van Liverpool, beide met stukgoederen; EOLIDES, kapt. J.W. Fremdeling, van Cette met wijn; JOHANNA ELISABETH, kapt. M. Mesdagh, van Batavia met koffie; CONCORDIA, kapt. J.D. Zijlstra, van Marseille met stukgoederen. (opm: in oktober werd de CONCORDIA voor NLG 4.000 naar Antwerpen verkocht, nieuwe naam THERESIA, kapt. L.J. Besseling)

Op 26-10-1826 wordt voor de THERESIA door Jan Segers uit Antwerpen een zeebrief aangevraagd voor kapt. L.J. Besseling.
 
MCO 211126
Vlissingen, 18 november. Gister is van onze rede naar zee gezeild THERESE (opm: kof THERESIA ex-concordia), kapt. L.J. Besseling, naar Topsham, met boomschors.

1827 

MCO 200227
Vlissingen, 17 februari. Van den 14 dezer tot heden zijn alhier ter rede gekomen de RUBENS, kapt. H.H. Lange, van Londen, met ballast; de THERESIA, kapt. L.J. Besseling, van de Marennes, met zout, en FLORA, kapt. F.A. Laming, van Batavia, met koffie; alle drie naar Antwerpen bestemd.
RC 130327
Rotterdam, 12 maart. Te Antwerpen zijn gearriveerd MATHILDA, kapt. Groenendaal, van Batavia; DRIE GEBROEDERS, kapt. E. Smet, van Marseille, JOSEPH, kapt. Arends, van Bordeaux, GOEDE HOOP, kapt. Klein, van Messina; NIEUWE UNION, kapt. Van den Broeck, van Londen, en THERESIA, kapt. Besseling, van Marennes.
RC 170427
Rotterdam, 16 april. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de TWEE GEBROEDERS, kapt. K.J. Potjewijd, naar Topsham; MEDUSA, kapt. F. Bunnemeijer, de JONGE LUCIA, kapt. G.A. Segaert, de AREND, kapt. H. Elbring, de JONGE SOPHIE, kapt. J.F. Muijs, DE JONGE JOHANNA, kapt. W.J. Poel, de EENDRAGT, kapt. J. Diilewijns, LA REINE CHÉRIE, kapt. J.C. Kuiper, de GOEDE HOOP, kapt. J. Wilker en VROUW MARIANNE, kapt. C. van der Weeg naar Londen; de VROUW CATHARINA, kapt. M.J. Pesser, naar Hamburg; de HOOP OP WELVAART, kapt. K.H. Zuininga, naar Douvres; DIANA, kapt. E.R. Huisman, naar Liverpool; PAULINA, kapt. J. Joossens, DE GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot, JOSEPHUS, kapt. M. Bakker, THERESIA, kapt. L.J. Besseling en de VROUW REINA, kapt. H. Koops, naar de Marennes.
RC 290527
Rotterdam, 28 mei. Te Antwerpen zijn gearriveerd EENDRAGT, kapt. Dullewijns, van Londen; WILHELMINA, kapt. Jurgenson, van Batavia; REINE, kapt. Koops, THÉRÈSE, kapt. J. Poodts, THERESIA, kapt. Besseling, JULIA, kapt. Visser, MARIA ANNA, kapt. Brons, TROMP, kapt. Nolles, JONGE RENTES, kapt. Huisman en TWEE GEBROEDERS, kapt. Potjewijd, van Marennes.
RC 120727
Rotterdam, 11 juli. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild THERESIA, kapt. L.J. Besseling en de JONGE RENTE, kapt. W.R. Huisman, naar Marennes.
RC 160827
Rotterdam, 15 augustus. Te Antwerpen zijn gearriveerd JONGE CORNELIA, kapt. Ploaten, FRANCIS ALETTA, kapt. van der Sluijs, van Marseille en de THERESIA, kapt. Besseling, van Marennes.
RC 080927
Rotterdam, 7 september. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild LE SAINT MICHEL, kapt. E.P. Brons en NIKOLAAS, kapt. J. Schippers, naar ….; THE WASHINGTON, kapt. B. Schreven, naar Gibraltar; ANTWERPSCH WELVAREN, kapt. N. Peters, naar Rio-Janeiro; THERESIA, kapt. L.J. Besseling, naar Marennes.
RC 161027
Rotterdam, 15 oktober. Te Antwerpen zijn gearriveerd VRIENDSCHAP, kapt. Hubroek, van Santos; THERESIA, kapt. Besseling, VROUW ANNA, kapt. Korter en BUITENWERF, kapt. Gust, van Marennes.


1828

RC 050428
Rotterdam, 4 maart. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild AURORA, kapt. A.J. de Boer, naar St. Andero en MARIA MATHILDA, kapt. C. van der Hoeven, naar Rio-Janeiro; de JONGE FERDINAND, kapt. J.J. Doesken en de JONGE RENTE, kapt. W.R. Huisman, naar Cork; de LEEUW, kapt. J. Jansen, naar St. Jago en REINIERA, kapt. G. Meugens, naar de Havannah; de VRIENDSCHAP, kapt. R.E. Roelfsema; de JACOBA, kapt. E.M. de Jong en de COMMERCIE, kapt. J. Duriez, naar Topsham; MARGARETHA, kapt. H.K. Dijkhuis, naar Kadix; de VROUW REINA, kapt. H. Koops, THERESIA, kapt. L.J. Besseling, JOSEPHUS, kapt. M. Bakker, de GEZINA, kapt. R.F. Taaij, deE HEMMINA, kapt. S.F. Taay, de GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot en de HARMONIE, kapt. C.J. Reus, naar de Marennes.
RC 190628
Rotterdam, 18 juni. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild NEPTUNES, kapt. F. van der Steen, PROVIDENTIA, kapt. J. Potter en CATHARINA, kapt. J. van der Schuyt, naar Londen; de JONGE RENTE, kapt. W.K. Huisman, THERESIA, kapt. L.J. Besseling en PAULINE, kapt. J. Joosens, naar Liverpool.
RC 170728
Rotterdam, 16 juli. Te Antwerpen zijn gearriveerd ONDERNEMING, kapt. Middel, van Cette; THERESIA, kapt. Besseling, HEMMINA, kapt. Taay, PAULINE, kapt. Joossens en ARIUS, kapt. Hazewinkel, van Liverpool.
RC 300828
Rotterdam, 29 augustus. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DIANA, kapt. T. Meulenbroek, naar Batavia; de JULIA, kapt. J.P. Visser, naar Aberdeen; MARGARETHA, kapt. H.K. Dykhuis en DE JONGE RENTE, kapt. H.R. Huisman, naar Cork; NEPTUNES, kapt. F. van der Steen en de VROUW REINA, kapt. H. Koops, naar Belfast; THERESIA, kapt. L.J. Besseling, naar Liverpool.
RC 011128
Rotterdam, 31 oktober. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild HULL-PACKET, kapt. H.H. Lange, naar Hull; de LEEUW, kapt. J. Jansen, naar Charlestown; THERESIA, kapt. L.J. Besseling, naar Marennes.
RC 041228
Te Antwerpen zijn gearriveerd VERWACHTING, kapt. Gerdes, van Riga en THERESIA, kapt. Besseling, van Marennes.

Op 24-12-1828 wordt voor de THERESIA door Jan Segers uit Antwerpen een zeebrief aangevraagd voor kapt. L.J. Besseling.


1829 

RC 100129
Rotterdam, 9 januari. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de JONGE LODEWYK, kapt. K.E. Boswyk, THERESIA, kapt. L.J. Besseling, THERESIA, kapt. J. van der Perre, MINERVA, kapt. J.D. Zijlstra, ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuyper, ANNETTE, kapt. K. van den Oever en de JONGE CESAR, kapt. G. Unruh, naar Londen.
RC 260329
Rotterdam, 25 maart. Te Antwerpen is gearriveerd THERESIA, kapt. Besseling, van Marennes.
RC 130629
Rotterdam, 12 juni. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild THERESIA, kapt. L.J. Besseling en de JULIA, kapt. J.P. Visser, naar Liverpool.
RC 090729
Rotterdam, 8 juli. Te Antwerpen is gearriveerd THERESIA, kapt. Besseling, van Liverpool.
RC 200829
Rotterdam, 19 augustus. Van de rede van Vlissingen zijn naar zee gezeild: AUGUSTA, kapt. J.P. Schultz, naar St. Ubes; DE GOEDE HOOP, kapt. C.J. Prins, naar Nantes; FLORA, kapt. J.D. Christin, naar Marseille.
Van Antwerpen DE JONGE SOPHIE, kapt. J.F. Muys en DE JONGE JOHANNA, kapt. J.W, Poel, naar Londen; ELISABETH, kapt. S.J. Brouwer en de JULIA, kapt. J.P. Visser, naar Liverpool; MATHILDA, kapt. G.A. Klimp, naar Batavia; de GEZINA, kapt. A.L. Roelfsema, naar Fitty-Forth (opm: Firth of Forth); JOHANNA WILHELMINA, kapt. F.W. Streeg, naar Dantzig; THERESIA, kapt. L.J. Besseling, naar Leith.
RC 051229
Rotterdam, 4 december. De 2e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis THERESIA, kapt. L.J. Besseling van Riga.


1830

MCO 100730
Vlissingen, 6 juli. Den 4 dezer, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen THERESIA, kapt. L.J. Besseling van Liverpool, met klipzout en huiden.
MCO 140930
Vlissingen, 7 september. Den 5 dezer van onze rede naar zee gezeild; Theresia, kapt L.J. Besseling, naar Fitzroy, met boomschors.

Nadat eind augustus 1830 in Brussel onlusten waren uitgebroken welke de inleiding vormden tot de Afscheiding door België werd op 4 oktober eenzijdig de Belgische onafhankelijkheid afgekondigd. In een reactie hierop werden bij K.B. nr. 78 van 28 oktober 1830 de zeebrieven ingetrokken van alle (196) schepen welke in de Zuidelijke Provinciën van het Rijk te huis behoorden en een geldige zeebrief hadden. Dat betrof dus ook de THERESIA.


1831

LvC
Op 10 februari komt kapt. L.J. Besseling  binnen in Oostende met een lading klipzout uit Liverpool.
Op 24 maart vaart kapt. L.J. Besseling vanuit Oostende naar Liverpool, in ballast.
Op 7 april komt kapt. L.J. Besseling  binnen in Oostende met een lading klipzout uit Liverpool.
Op 25 mei zeilde kapt. Jacques Monnot, THERESIA van uit Oostende naar Liverpool, in ballast.
Arrivementen: 5 juni te Liverpool J. Monnot van Oostende.
MCO 050731
Vlissingen, 2 juli. Den 29 juni en heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: THERESIA, kapt. J. Monnat (opm: kof, ex-Nederlandse nu Belgische vlag, kapt. Jacques Monnot) , van Liverpool, met zout en katoen.
Op 2 augustus vertrekt kapt Jacques Monnot, met lading,  vanuit Antwerpen naar Liverpool.
Arrivementen: 21 augustus te Liverpool J. Monnot van Antwerpen.
Op 28 augustus vertrekt J. Monnot vanuit Antwerpen naar ..(opm: niet vermeld).
Arrivementen: 20 september te Liverpool J. Monnot uit Antwerpen.
MCO 081231
Vlissingen, 6 december. Binnengekomen: gisteren en heden zijn voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: THERESIA, kapt. J. Monnot, van Liverpool; HENRIETTE, kapt. F. Beniest, van Liverpool, beide met klipzout.
 

1832


JAP 060432
Advertentie. Openbare verkoping van het kofschip THERESIA, lengte 25 ellen en 30 duim, wijdte 5 ellen en 43 duim, holte 2 ellen en 86 duim, makende 175 tonnen of 92 lasten op 13 april (opm: het inmiddels Belgische schip, bouwjaar 1803, kapt. Jacques Monnot, werd verkocht voor de sloop).