Name ship: FORTUNA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Brig
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Built abroad
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1: 18.49 Meters Registered
Beam: 5.01 Meters Registered
Depth: 2.84 Meters Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1814
Number in register 18140866
Name ship FORTUNA
Type Brik
Lasts 60
Built province/country Buitenland,
Remarks
Date agenda 1814-06-29
Passport requested by Smelt, F.
City Amsterdam
Master at time of request Graaf, S.
Harbour Amsterdam
Other Remarks enig eigenaar
Ship History Data

Date/Name Ship 18?? FORTUNE (LA)
Manager:
Owner:
Shareholder:
Homeport / Flag:
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1813-02-13 FORTUNA
Manager: F. Smelt & Zn., Amsterdam, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Owner: F. Smelt & Zn., Amsterdam, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Callsign:
Additional info: Prijs: Ffr. 2.065,-

Date/Name Ship 1814-06-29 FORTUNA
Manager: F. Smelt & Zn., Amsterdam, Netherlands
Owner: F. Smelt & Zn., Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1809-08-26: Type: Captured
AAA 050113
Advertentie. Wordt geadverteerd, dat uit krachte van ene acte van derde default en vierde mandament, met de clausule van edicte ad valvas curiae in ordinaria forma (opm: voorlopige rechterlijke beschikking), beide in dato 23 december 1812 van de kamer der Appellen, in zaken van correctionele Policie van het Keizerlijk Gerechtshof in Den Haag, als gedesigneerd (opm: aangewezen) speciaal Gerechtshof, geÔmpetreerd bij Mr. Lambertus Christoffel Vonk, wonende te Amsterdam, in qualiteit als gemachtigde van Mr. Justinus Reitz, advocaat, en Hendrik van den Broek, koopman te Middelburg, in qualiteit als definitive Syndics (opm: curators) in den gefailleerden Boedel van Jan Martinus Korsten, voor deze koopman te Middelburg voornoemd, door mij ondergetekenden deurwaarder van welgemeld Hof, op den tweeden januari 1813 van den Puye van het Paleis van Justitie in Den Haag, na voorgaande klokkeslag, bij openbare edicte ad valvas curiae (opm: voorlopige rechterlijke beschikking die door de overheid aan de pui van het gerecht is afgekondigd), uit den naam van Z.M. den Keizer en Koning, voor de vierde en laatste maal ex super-abundanti, zijn gedagvaard allen en iegelijk, welke als nog zouden willen komen ter reclame of ten beschutte van het Brikschip, genaamd FORTUNA, gevoerd geweest bij schipper Jan Brak, gekomen van Londen en gedestineerd naar Embden, en deszelfs daarin gevonden lading, in het meergemelde vierde mandament breder gespecificeerd, op den 26ste augustus 1809, door de Hollandse Commissievaarder genaamd de STOUTE, gevoerd bij kapitein Willem Metz, in de Noordzee achterhaald en in bezit genomen, of wel het provenu (opm: opbrengst) van dien, om te compareren op maandag den elfden januari 1813, des middags de klokke ťťn uur, voor welgemeld speciaal Gerechtshof, ten einde te zien wijzen het voor der profijt van de voorzegden defaulten, het intendith te zien verifiŽren en de sententie (opm: uitspraak) te horen pronuntiŽren, met intimatie, dat even verre zij compareren of niet, het speciaal Gerechtshof voornoemd in het wijzen van het profijt van alle defaulten, in deze zaak gedecerneerd (opm: toegekend), het verefiŽren van het intendith, het prenuntiŽren van de sententie als anderszins, voort procederen zal als naar rechten dienen en behoren zal.
F.W. Kemman, deurwaarder.

1813-01-27: De brik la FORTUNE is opgebracht door de kaper DE STOUTE, uitgerust te Middelburg en door F. Smelt op publieke veiling ten overstaan van Gabriel Martin, commissaris der marine te Amsterdam gekocht.

Ship Masters Data

Date from: 1814
Captain: Graaf, S.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1814-06-29

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: AAA = Advertenties, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam