Name ship: ELISABETH JOHANNA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull:
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder:
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 145.00 lasts (commercial)
Deadweight: 160.00 lasts (rye)
 
Length 1: 85.6 Feet (French) Registered
Beam:
Depth: 16.00 Feet (French) Registered
Draught: 22.00 Feet (French) Registered
 
Configuration Changes

1814-10-07: Uit de aanvraag voor een nieuwe zeebrief blijkt dat het schip vertimmerd is en nu twee dekken heeft.

Certificate of Registry
Year registered 1814
Number in register 18140003
Name ship ELISABETH JOHANNA
Type Fregat
Lasts 0
Built province/country Buitenland,
Remarks
Date agenda 1814-01-02
Passport requested by Blankenheym, D. & C.
City Rotterdam
Master at time of request Lucas, Willem
Harbour Londen
Other Remarks enig eigenaar

Ship History Data

Date/Name Ship 18?? LA MINERVE
Manager: Joseph Osy, Antwerp, Netherlands
Owner: Joseph Osy, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands (Kingdom Holland 1806-1810)
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1810-03-16 ELISABETH JOHANNA
Manager: D & C Blankenheim, Rotterdam, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Owner: D & C Blankenheim, Rotterdam, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Callsign:
Additional info: Aankoopprijs NLG 25.000 Hollands courant of Francs 52.910 5/100

Date/Name Ship 1814-01-02 ELISABETH JOHANNA
Manager: D & C Blankenheim, Rotterdam, Netherlands
Owner: D & C Blankenheim, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1822-02-04: Final Fate: RC 160222
Rotterdam, 15 februari. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 12 februari:
Het schip de ELIZABETH JOHANNA, Lucas (opm: fregat ELISABETH JOHANNA, ex
MINERVE, kapt. Willem Lucas), van Batavia naar Rotterdam, met koffij en kamfer, is den 4
februari in een zinkende staat bij Padstow (opm: 50º32’ N.B. 4º56’ W.L.) aangekomen, en
terwijl men trachtte om het te Port Isaac binnen te brengen, in diep water gezonken; het volk
was uitgeput van vermoeijenis door het aanhoudend pompen.

Ship Masters Data

Date from: 1814
Captain: Lucas, Willem
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1814-01-02

Images

Sources

General information regarding this ship

BC 051015

Batavia. Het schip ELIZABETH JOHANNA (opm: fregat ELISABETH JOHANNA), kapt. W. Lucas, den 15 januari j.l. van Rotterdam en den 20 juli van Kaap de Goede Hoop vertrokken, is den 2 dezer (opm: oktober) alhier gearriveerd.

BC 051215

Batavia. Het Nederlandse schip ELIZABETH JOHANNA (opm: fregat ELISABETH JOHANNA), kapt. W. Lucas, is den 3 december van hier naar Rotterdam vertrokken, met koffij en suiker, en één passagier.

RC 050316

Rotterdam, 4 maart. Volgens brieven van Batavia, in dato 31 oktober 1815, waren aldaar liggende de Hollandse schepen MAAS EN ROTTESTROOM (opm: fregat), kapt. F. Bremer, ELISABETH JOHANNA (opm: fregat), kapt. W. Lucas, en de DOLPHYN (opm: brik), kapt. G. de Lange, alle van Rotterdam.

 LC 250518

Rotterdam, 22 mei. Met de ELISABETH JOHANNA, kapt. W. Lucas, welke de reize uit de Maze (opm: Maas) naar Java en terug in minder dan negen maanden afgelegd heeft, zijn brieven uit Batavia ontvangen tot den 20 januari l.l.

 RC 160520

Rotterdam, 15 mei. Van Helvoetsluis zeilde den 13 Zr.Ms. brik van oorlog DE COURIER, kapitein-luitenant Eeg, en ELIZABETH JOHANNA, W. Lucas, naar Batavia; dezelve is, door contrarie-wind, onder de Goereese haven ten anker gekomen, doch de volgende dag weder naar zee gezeild.

 

BC 060121

Te Batavia aangekomen: 30 December 1820 schip ELISABETH JOHANNA, W. Lucas, van Indramaijoe den 24 december 1820.

 

BC 190521

Batavia, 19 mei. ; den 13 mei het Nederlandse schip ELIZABETH JOHANNA, kapt. W. Lucas, naar Palembang;

 

RC 140222

Amsterdam, 12 februari. Het schip ELISABETH JOHANNA (opm: zie ook RC 050322), kapt. W. Lucas, van Batavia naar Rotterdam, is den 19 oktober 1821 de Straat Sunda gepasseerd.

 

RC 160222

Rotterdam, 15 februari. Uittreksel uit de Lloyd’s Lijst van den 12 februari: Het schip de ELIZABETH JOHANNA, Lucas (opm: fregat ELISABETH JOHANNA, ex MINERVE, kapt. Willem Lucas), van Batavia naar Rotterdam, met koffij en kamfer, is den 4 februari in een zinkende staat bij Padstow (opm: 50º32’ N.B. 4º56’ W.L.) aangekomen, en terwijl men trachtte om het te Port Isaac binnen te brengen, in diep water gezonken; het volk was uitgeput van vermoeijenis door het aanhoudend pompen. (opm: zie ook RC 050322 en 160422)

 

RC 050322

Rotterdam, 4 maart. Den 28 februari, in de vroege morgen, is ter rede van Vlissingen en vervolgens in de haven binnengekomen de Engelse sloep the GOOD INTENT, Th. Button, komende van Plymouth, met zich brengende de tweede stuurman W. Poort, met nog 14 man, zijnde de rest van de equipagie van het verongelukte Oost-Indische schip JOHANNA ELISABETH, J. Lucas (opm: fregat ELISABETH JOHANNA, kapt. Willem Lucas), van Batavia, hetwelk onlangs op de hoogte van Port-IJsak (opm: Port Isaac) is verongelukt. (opm: zie RC 160222 en 160422)

Ook is aldaar ter rede gekomen het schip HORTENSE, J.IJ. van der Zweep (opm: fregat, thuishaven Gent, kapt. Jan Ydesz van der Zweep), van de Havana naar Antwerpen gedestineerd; hetzelve is onder een provisionele quarantaine gelegd.

RC 160422

De Minister voor de Marine roept, bij deze, op de manschappen, behoord hebbende tot Zijner Majesteits zeemagt, welke zich aan boord van het op den 8 februari 1822, op de noordkust van Engeland, verongelukte particuliere schip de ELISABETH JOHANNA (opm: zie o.a. RC 160222) hebben bevonden, met namen F. Repp, D. van Nupoort, F. Beller, W. Jackson, G. Frangel, J. Keizer, M.P. de Codin, F. Ridderbos, M. Koole, J. Smit, A. de Jong, J. Meeuwissen, J. Schiffeler, H. Frank en W. van der Duin, om zich ten spoedigste in persoon of schriftelijk te vervoegen aan het Ministerie van Marine, in ’s Hage, of bij de directiën der Marine te Amsterdam, te Rotterdam of te Vlissingen.

 s Gravenhage, den 9 april 1822 De Minister voor de Marine,

J.C. van der Hoop

BC 130722

In de bovengemelde scheepslijst worden bevestigd de treurige tijdingen van het zinken van de ELIZABETH JOHANNA (opm: fregat ELISABETH JOHANNA, zie RC 160222), kapt. W. Lucas, op de hoogte van Port Isaac bij Padstow in Engeland op den 8 februari, en van het vergaan van het Amerikaans schip VOLTAIRE, kapt. Smith, bij Texel op den 25 februari l.l. (opm: zie RC 280222), zijnde de mensen welke zich aan boord van die beide schepen bevonden, op uitzondering van drie matrozen van de ELIZABETH JOHANNA, allen gered.