Name ship: DOLPHIJN

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1816
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Johannes & Pier Dirks Alta, Workum, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1815-03-06
Launch Date: 1815-10-01
Delivery Date: 1815-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1: 70. Feet (Frisian) Registered
Beam: 18.00 Feet (Frisian) Registered
Depth: 8.5 Feet (Frisian) Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1815
Number in register 18150122
Name ship DOLPHIJN
Type Kof
Lasts 31
Built province/country Binnenland,
Remarks
Date agenda 1815-04-21
Passport requested by Visser & Zoon, Barend
City Harlingen
Master at time of request Kerkhoven, P.J.
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1816-10-01 DOLPHIJN
Manager: Barend Visser & Zoon, Harlingen, Netherlands
Owner: Barend Visser & Zoon, Harlingen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands
Callsign:
Additional info: Prijs: NLG 3.500,-

Ship Events Data

Er zijn voor dit schip nog geen events zichtbaar voor bezoekers.

 
Ship Masters Data

Date from: 1815
Captain: Kerkhoven, P.J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1816
Captain: Ruurds, Remmert
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1820
Captain: Brugge, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1825
Captain: Sluik, H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1832
Captain: Sluik Jr., A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

1837

LC 060137
Advertentie. De Notaris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, op woensdag den 11 januari 1837, des namiddags ten 4 ure precies, bij de beschrijving, en des avond ten 8 ure finaal, in het Heeren Logement, in het openbaar veilen: een extra ordinair welbezeild Nederlands Kofschip, genaamd DOLFIJN, lang 18 el 13 duim, wijd 3 el 76 duim, hol 1 el 92 duim, groot 59 ton of 31 last, en dat met al zijn rondhout, opstaand en lopend want, ankers en touwen, zeil en treil en verdere daarbij zijnde goederen en gereedschappen, volgens inventaris daarvan zijnde, en zodanig is liggende en voor een ieder is te bezigtigen in de Zuiderhaven te Harlingen, gevoerd door kapitein Albert Sluik, Junior. Nader onderrigt ten Kantore van de Heren Barend Visser en Zoon, ten voorm. Stede, bij wie voorschreve schip ook uit de hand te koop is.