Name ship: DRIE GEZUSTERS

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Brig
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Rotterdam, Netherlands (Pre November 1813)
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 90.00 lasts (commercial)
Deadweight: 140.00 lijsten stand van zaken
 
Length 1: 100. Feet (Amsterdam) Registered
Beam: 27.00 Feet (Amsterdam) Registered
Depth: 12.50 Feet (Amsterdam) Registered
Draught:
 
Configuration Changes

1820-07-20: Afmetingen lang 27,10 ellen, wijd 5,61 ellen en hol 4,31 ellen, volgens meetbrief dd. 20 juli 1820.

Certificate of Registry
Year registered 1815
Number in register 18150058
Name ship DRIE GEZUSTERS
Type Brik
Lasts 154
Built province/country Binnenland,
Remarks
Date agenda 1815-03-10
Passport requested by Hoboken, Anthony van
City Rotterdam
Master at time of request Lourens, Jan
Harbour
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 18?? DRIE GEZUSTERS (DE)
Manager: Firma Snellen & Boon, Rotterdam, Netherlands (Pre November 1813)
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Netherlands (Pre November 1813)
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands (Pre November 1813)
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1810-05-14 DRIE GEZUSTERS (DE)
Manager: Anthony van Hoboken, Rotterdam, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Netherlands (Kingdom Holland 1806-1810)
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Callsign:
Additional info: Prijs: NLG 11.666,70 (voor 20/24e part)

Date/Name Ship 1815-03-02 DRIE GEZUSTERS (DE)
Manager: Anthony van Hoboken, Rotterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Prijs: NLG 2.445,-(11/24 part) NLG. 2.045,-(9/24e part)

Date/Name Ship 1816-09-16 DIJKZIGT
Manager: Anthony van Hoboken, Rotterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1823-04-19 DIJKZIGT
Manager: Anthony van Hoboken, Rotterdam, Netherlands
Owner: Anthony van Hoboken, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Prijs: NLG 1.875 (9/48 part) NLG 1.250,- (6/48 part)

Part-owners

Eigenaren van de brik de DRIE GEZUSTERS tot 14 mei 1810:
Firma Snellen & Boon, Rotterdam, 20/24e part
Frans Smeer, Rotterdam, 2/24e part
Onbekend wie de overige 2/24e part bezit

Eigenaren van de brik de DRIE GEZUSTERS op 14 mei 1810:
Anthony van Hoboken, Rotterdam, koop 11/24e part van de firma Snellen & Boon te Rotterdam
Frans Smeer, Rotterdam, hij koopt nu 9/24e part bij van de firma Snellen & Boon te Rotterdam (aktes spreken elkaar tegen over aantal gekochte parten: 9/24e  of 3/24e part)
Onbekend wie de overige 2/24e part bezit

Eigenaren van de brik de DRIE GEZUSTERS op 2 maart 1815:
Anthony van Hoboken, Rotterdam, koopt 11/24e part van Jan Lourens te Papenburg
Vrouwe Johanna van Stolk, weduwe van wijlen Pieter Snellen, Rotterdam, koopt 9/24e part van Jan Lourens te Papenburg
Onbekend wie de overige 4/24e part bezit

Eigenaren van de brik de DRIE GEZUSTERS volgens cedule d.d. 6 maart 1815:
Anthony van Hoboken, Rotterdam, 33/48e part, boekhouder
Johanna van Stolk, weduwe van Pieter Snellen, Rotterdam, 9/48e part
Frans Smeer, Rotterdam, 6/48e part

Ship Events Data

1827-05-01: De brik DIJKZIGT, kapt. H. Kortkemeijer, is verkocht te Batavia. Er zijn diverse aankondigingen van de verkoop geweest in 1826, maar pas sinds 1 mei 1827 komt het schip niet meer voor in de kronieken.

Ship Masters Data

Date from: 1815
Captain: Lourens, Jan
College:
Flagnumber: 0
Other information: Heeft het schip gevoerd onder de gesimuleerde naam Matthias Jurgens.
Wonende te Papenburg

Date from: 1819
Captain: Jacometti, Martinus Azon
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1821
Captain: Schaap, A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1825
Captain: Kortkemeijer, H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

1826

BC 240626
Advertentie. Te koop op zeer aannemelijke voorwaarden het Nederlands gekoperd brikschip DIJKZIGT, groot 154 lasten, voerende acht stukken geschut, voorzien van een uitmuntende inventaris, onder dewelke behoren een kettingkabel, chronometer, enz. Verder zo als hetzelve alhier ter rede is liggende, te bevragen ten kantore van Ten Brink & Reijnst.
Batavia, 22 juni.
BC 220726
Advertentie. Vendu-departement. Openbare verkoping op dinsdag 25 juli 1826, precies ten 11 ure, van het Nederlands gekoperd brikschip DIJKZIGT, groot 154 lasten, met dies inventaris, zo als hetzelve alhier ter rede is liggende.
BC 190826
Advertentie. Vendu-departement. Op woensdag den 23 augustus 1826, precies ten 11 ure, zal op vendutie worden verkocht de romp van het gekoperd Nederlands brikschip de DIJKZIGT, groot 154 lasten, alhier te rede (opm: van Batavia) liggende. (opm: de zeebrief van kapt. H. Kortkemeijer werd op 12 maart 1827 in Den Haag ontvangen onder vermelding van ‘schip te Batavia verkocht’; de DIJKZIGT lag op 3 april 1827 echter nog steeds ter rede van Batavia)

1827

BC 030427
Ter rede van Batavia liggende schepen:
Zr.Ms. fregat MELAMPUS, Zr.Ms. korvet ZWALUW, Zr.Ms. peniches No. 3 en No.4, en de Nederlandse koopvaardijschepen ADMIRAAL BUYSKES, FREDERIK, JADUL KARIM, de brikken DIJKZIGT, EXPERIMENT, SEA HORSE, SEGAVE, LOUISA DE KOCK, de schoeners SUSANNA, TRANSFER, en de stoomboot VAN DER CAPELLEN. (opm: de DIJKZIGT werd per 1 mei niet meer genoemd bij de ter rede van Batavia liggende schepen, ook een vertrek van Batavia of een verdoping is niet gevonden gedurende de maand april 1827.