Name ship: DRIE VOSSEN

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1803
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Werf Concordia - scheepsbouwmeester H.D. Bos, Farmsum, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1803-01-24
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 64.00 lasts
Gross Tonnage 2: 128.00 tons (oude meting)
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1: 86. Feet (Frisian) Length registered (Lreg)
Beam: 21.04 Feet (Frisian) Breadth, extreme
Depth: 10.33 Feet (Frisian) Depth to Main Deck
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry

Ship History Data

Date/Name Ship 1803-01-24 DRIE VOSSEN
Manager: Pieter Jans Vos, Delfzijl, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Delfzijl, Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands (Batavian Republic 1795-1806)
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1816-04-16 JONGE IJPEUS
Manager: Barend Visser & Zoon, Harlingen, Netherlands
Owner: Barend Visser & Zoon, Harlingen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

Acte 6 april 1810        DRIE VOSSEN
Schipper Jan Tobias Wedde, Delfzijl (3/32ste part) 
J.J. Vos, Delfzijl (1/16de part)
H.D. Bos, Delfzijl (1/16de part)
Tiewe Klaassens, Delfzijl (1/32ste part)
Tjapko Borst, Delfzijl (1/32ste part)
Cornelis J. Borst, Delfzijl (1/32ste part)
Jan Cornelis Borst, Delfzijl (1/32ste part) 
M.P. Kaijzer, Delfzijl (1/32ste part)
Jan P. Vos, Delfzijl (1/32ste part)
Boekhouder Aike T. Vos, Delfzijl (1/32ste part)
Berend Haitzema, Winschoten (1/32ste part) 
Roelf Haitzema, Winschoten (1/32ste part)
Eijze Post, Winschoten (1/32ste part)
Hillegien Leeuwe, Delfzijl (1/32ste part)
Mathias Meijer, Delfzijl (1/32ste part)
van Kalker en Boet, Groningen (1/32ste part)
Vanko Dallinga, Nieuwwolda (1/32ste part)
Erven Berent Joosten, Holwerda (1/32ste part)
Jan Bart, Appingendam (1/32ste part) 
W
ed. H. Sikkema en Co, Delfzijl(1/32ste part) 
Derk Arents, op ´t Zand (1/64ste part)
Jan Jans, Uithuizen (1/64ste part)
Hindrik Gijsen, Nieuwwolda (1/64ste part)
C.W. Buismeijer, Nieuwwolda (1/64ste part)
Reinder Lammerts, Delfzijl (1/64ste part)
Wed. Klaas Iebes, op ´t Zand (1/64ste part)
Erven Lidof Rengers, op ´t Zand (1/64ste part)
Wed. Drewes Sijmens, op ´t Zand (1/64ste part)
Nanne Harket, Zeerijp (1/64ste part)
Wed. Harke Vannes, Zeerijp (1/64ste part)
Klaas Melles, op ´t Zand (1/64ste part)
Erven Jan Jacobs, Loppersum (1/64ste part)
Wed. Tjaart Harms, Usquert (1/64ste part)
Wed. Harm, op ´t Zand (1/64ste part)
Jacob Egges, Usquert (1/64ste part)
Wed. Luitje Luierts, op ´t Zand (1/64ste part)

Acte 14 februari 1816               DRIE VOSSEN
Vóór verkoop stemden:
Evert B. van Dijk (1/64e part)
Luurt L. Hoeksema (1/64e part)
Egge Klases (1/64e part)
Lulof Harms (1/64e part)
Erven Tjaard Harms (1/64e part)
Dirk Arents (1/64e part)
Wed. Deuses Hommes (1/64e part)
N.H. Coolman (1/64e part)
H. Kornelis (1/64e part)
H.H. Coolman (1/64e part)
J.J. Borst (1/32e part)
Ida Tonnis Vaaksema (1/64e part)
Tiesses Aafens (1/32e part)
H. Meijer (1/32e part)
Wed. Bursmeijer (1/64e part)
Hendrik Gijsen (1/64e part)
J.L. Poortje (1/32e part)
C.T. Borst (1/32e part)
H.D. Bos voor de werf Concordia (1/32e part)
P. Vos (1/32e part)
E.A. Leeusse (1/32e part)
W.W. Rengers (1/64e part)
J.G. Bart (1/32e part)
H.T. Elema (1/32e part)
Jan Jans …ders (1/64e part)
Anje T. Westra (1/64e part)
en Harm K. Dallinga (1/32e part)
Tegen verkoop stemden:
J.J. Vos (1/32e part)
B. Cromhout (1/64e part)
W.J. Groenboom (1/32e part)
P.J. Vos (1/32e part)
E. Post (1/32e part)
en G. Borgesius (1/32e part)
Waarmede de meerderheid had besloten tot verkoop van het schip.

Ship Events Data

1827-01-18: Type: Damaged
Harlingen. Den 18 januari met schade binnen gekomen het kofschip de JONGE YPEUS, kapt. H.H. de Weerd jr., met haver naar Londen gedestineerd.

1829-00-00: Type: Missing
Final Fate: Het lot van de kof JONGE YPEUS, kapt. Harm H. de Weerd Jr, is na vertrek van Harlingen op 23 mei 1829 onbekend. Sloop is niet uitgesloten maar verlies lijkt waarschijnlijker.

Ship Masters Data

Date from: 1803
Captain: Wedde, Jan Tobias
College:
Flagnumber: 0
Other information: Jan Tobias Wedde * Delfzijl ca 1773, als arbeider Delfzijl 01.11.1831. 07.02.1799 gehuwd met Sieke Jans Vos, * Scheemda ca 1774, Delfzijl 02.10.1839.

Date from: 1816
Captain: Weerd, Harm H. de
College:
Flagnumber: 0
Other information: * Nieuwe Pekela ca 1780, Nieuwe Pekela 06.09.1857. Getrouwd Nieuwe Pekela 02.01.1800 met Jantje Alberts Hubert, * ca 1780, Nieuwe Pekela 25.11.1858.

Date from: 1824
Captain: Weerd jr, H.H. de
College:
Flagnumber: 0
Other information: Harm Harms de Weerd, * Nieuwe Pekela 20.12.1800. 22.01.1824 gehuwd met Meinje op t Holt, * Oude Pekela 18.06.1803

Images

Sources


Year: 1803-01-24
Source: Diverse Bronnen
Description: Tresoar, Leeuwarden, Archiefnummer Harlingen 16.1255.108
N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, diverse bestanddelen zeebrieven
N.A. Den Haag, 2.01.21-877b-137
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 13 (1994) pag. 149-164, door drs. W. Kerkmeijer
Monsterrollen te Groningen, Delfzijl en Oude Pekela, bereikbaar via internet Noordelijk Scheepvaartmuseum, Groningen
Sont Toll Register on line
AC = Amsterdamsche Courant
LC = Leeuwarder Courant
RC = Rotterdamsche Courant
DC = Dordrechtsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
General information regarding this ship

1809

Op 1 februari 1809 passeerde de DRIE VOSSEN, kapt. Jan Tobias Wedde, de Sont, onderweg van Engeland naar Koningsbergen; het schip voer op dat moment onder de vlag van Papenburg.

1810

Monsterrol: 1810-26
Datum: 30-05-1810
Scheepsnaam: Drie Vossen
Scheepstype: niet vermeld
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Groningen, Groninger Archieven (Fivelingo)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Boekhout Hense Gerhardus stuurman 43.45 niet vermeld niet vermeld
Forma Hendrik Roelfs matroos 34.76 niet vermeld niet vermeld
Harms Heere koksmaat 13.04 niet vermeld niet vermeld
Klaasens Tjapke kok 36.94 niet vermeld niet vermeld
Streun, van Harm R. matroos 32.59 niet vermeld niet vermeld
Wedde Jan Tobias kapitein niet vermeld Delfzijl (NL) niet vermeld

 

Achternaam

Voornaam

Rang

Gage

Woonplaats

Leeftijd

Boekhout

Hense Gerhardus

stuurman

43.45

niet vermeld

niet vermeld

Forma

Hendrik Roelfs

matroos

34.76

niet vermeld

niet vermeld

Harms

Heere

koksmaat

13.04

niet vermeld

niet vermeld

Klaasens

Tjapke

kok

36.94

niet vermeld

niet vermeld

Streun, van

Harm R.

matroos

32.59

niet vermeld

niet vermeld

Wedde

Jan Tobias

kapitein

niet vermeld

Delfzijl (NL)

niet vermeld

1814

PGC 060914 
Verkoop te Delfzijl van 1/32 aandeel in het schip de DRIE VOSSEN, schipper A. Wedde (opm: kof, Jan Tobias Wedde), liggende te Delfzijl.

1815

Op 26-04-1815 wordt voor de DRIE VOSSEN door Jan Tobias Wedde uit Delfzijl een zeebrief aangevraagd voor hemzelf.

Monsterrol: 1815-24
Datum: 18-05-1815
Scheepsnaam: Drie Vossen
Scheepstype: niet vermeld
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Delfzijl, Gemeentearchief (Delfzijl)

Achternaam

Voornaam

Rang

Gage

Woonplaats

Leeftijd

Boewes

Boewe Jans

matroos

22.75

niet vermeld

niet vermeld

Donja

Beerend Jans

kok

26

niet vermeld

niet vermeld

Streun, van

Tobias

koksmaat

6.5

Delfzijl (NL)

niet vermeld

Vries, de

Adriaan Jans

matroos

22.75

niet vermeld

niet vermeld

Vries, de

Tobias Symens

stuurman

31.42

niet vermeld

niet vermeld

Wedde

Jan Tobias

schipper

niet vermeld

Delfzijl

niet vermeld


1816

PGC 050416 
Advertentie. Delfzijl. Op dinsdag 16 april naastkomend, ten huize van kastelein A. Borst in Logement De Wildeman, bij vrijwillige veiling, publiek te koop: een extra welbezeild Kofschip, de DRIE VOSSEN genaamd, zijnde groot circa 90 roggelasten, met deszelfs ankers en touwen, zeilen en verdere annexen, waaronder het opgaand touwwerk, eerst in de afgelopen jare bijna geheel vernieuwd (opm: bouwjaar 1803), invoege hetzelve tot heden door de schipper Jan Tobias Wedde is bevaren, en thans te Amsterdam aan de scheepstimmerwerf het Witte Kruis is liggende.
RC 110416    
Advertentie. Op dinsdag, den 16 april 1816, des namiddags ten vijf uren, zal door een daartoe bevoegd Persoon, ten Huize van de Kastelein T. Borst, in het Logement de Wildeman, te Delfzijl, in vrijwillige openbare veiling, ter verkoop worden aangeboden: een extra ordinair welbezeild Kofschip, genaamd de DRIE VOSSEN, groot omtrent 90 rogge-lasten, met deszelfs ankers, touwen, zeilen, enz, (zijnde het opgaande touwwerk in het voorleden jaar bijna geheel vernieuwd) gevoerd door kaptein Jan Tobias Wedde, en thans te Amsterdam, aan de werf het Witte Kruys, bij de Scheepstimmerman J. Meijjes, liggende.     De inventaris en Verkoop-Conditiën zullen drie dagen voor de verkoop, in het voormelde Logement te Delfzijl, ter lezing liggen, en nader onderrigting deswegens te bekomen zijn bij den heer P.J. Vos te Delfzijl, en bij de Cargadoors Canne en Balwé, bij wien mede de inventarissen te bekomen zijn.

Op 11-05-1816 wordt voor de JONGE YPEUS door Barend Visser & Zonen een zeebrief aangevraagd voor kapt. Harm Harms de Weerd.

1817

Monsterrol: 1817-7
Datum: 01-02-1817
Scheepsnaam: Jonge Ypeus
Scheepstype: kof
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Oude Pekela, Gemeentearchief (Nieuwe Pekela)

Achternaam

Voornaam

Rang

Gage

Woonplaats

Leeftijd

Drijfhout

Freerk S.

stuurman

30

Nieuwe Pekela (NL)

niet vermeld

Jonge, de

Egbert Alberts

matroos

21

Nieuwe Pekela (NL)

niet vermeld

Karsies

Arend H.

kok

24

Nieuwe Pekela (NL)

niet vermeld

Schut

Johannes

matroos

21

Stralsund ("Straalzond") (D)

niet vermeld

Weerd, de

Harm H.

kapitein

niet vermeld

niet vermeld

niet vermeld

Weerd, de

Harm H.

lichtmatroos

14

Nieuwe Pekela (NL)

niet vermeld


Op 11-10-1817 wordt voor de JONGE YPEUS door Barend Visser & Zonen een Turkse pas aangevraagd voor kapt. Harm Harms de Weerd.

1818

LC 240318     
Harlingen, 21 maart. Heden zijn uitgezeild het kofschip de JONGE YPEUS, kapt. Harm de Weerd

Op 08-06-1818 wordt voor de JONGE YPEUS door Barend Visser & Zonen een zeebrief aangevraagd voor kapt. Harm Harms de Weerd.

LC 180918     
Harlingen, 18 september. Den 11 dezer is alhier binnen gekomen het kofschip de JONGE YPEUS, kapt. Harm H. de Weerd, met hennep en koper van St. Petersburg.
LC 301018     
Harlingen, Den 28 dito zijn alhier binnen gekomen de kofschepen de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klasen, en de JONGE YPEUS, kapt. H.H. de Weerd, de JUFVROUW BIBIANA, kapt. Israel H. Uiling, en het smakschip de WAAKZAAMHEID, kapt. Coert W. Smit, allen met hout van Noorwegen

1819

Monsterrol: 1819-21
Datum: 13-02-1819
Scheepsnaam: Jonge Ypeus
Scheepstype: kof
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Oude Pekela, Gemeentearchief (Nieuwe Pekela)

Achternaam

Voornaam

Rang

Gage

Woonplaats

Leeftijd

Boer, de

Jan Jans

matroos

21.65

Nieuwe Pekela

niet vermeld

Meijer

Frans H.

kok

26

Oude Pekela

niet vermeld

Smit

Harm Jans

stuurman

28.15

Nieuwe Pekela

niet vermeld

Weerd, de

Albert H.

scheepsjongen

6.5

Nieuwe Pekela

niet vermeld

Weerd, de

Harm Harms

kapitein

niet vermeld

Nieuwe Pekela

niet vermeld

Weerd, de

Harm Harms

matroos

21.65

Nieuwe Pekela

niet vermeld

LC 120319     
Harlingen Den 4 dito uitgezeild de kofschepen de JONGE YPEUS, kapt. H. de Weerd.
LC 160419     
Harlingen. en het kofschip YPEUS (opm: JONGE IJPEUS), kapt. Harm de Weerd, alle van Noorwegen met hout.
LC 300419     
Harlingen. Uitgezeild de kofschepen WINDLUST, kapt. Geert R. Engelsman, de JONGE YPEUS, kapt. Harm de Weerd, de TWEE GEBROEDERS, kapt. Wolter R. Lukens, alle drie met ballast naar Noorwegen.
LC 040619     
Harlingen Den 28 dito binnen gekomen de kofschepen de VRIENDSCHAP, kapt. Coert W. Stuit, de JONGE YPEUS, kapt. Harm de Weerd, de TWEE GEBROEDERS, kapt. Wolter R. Lukens, en het smakschip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Jan L. Pinksterboer, alle met hout van Noorwegen.
LC 020719     
Harlingen. Uitgezeild het smakschip de JONGE HENDRIK, kapt. Albert Hasewinkel en de kofschepen de JONGE EPRUS (opm: JONGE YPEUS), kapt. Harm de Weerd, JACOBA CATHARINA, kapt. Aaijke E. Nijhoff, alle drie met ballast op avontuur.
LC 140919     
Harlingen.  Den 7 dito binnen gekomen het kofschip de JONGE YPEUS, kapt. Harm de Weerd, met hennip van Petersburg.

1820

LC 210320     
Harlingen.  Den 18 dito uitgezeild het kofschip de JONGE YPEUS, kapt. H. de Weerd, en het smakschip de VROUW CATHARINA, kapt. Harmanus Sleehuis, beide met ballast op avontuur.

Op 05-08-1820 wordt voor de JONGE YPEUS door Barend Visser & Zonen een zeebrief aangevraagd voor kapt. Harm Harms de Weerd.

LC 080820     
Nieuwezijlen (opm: bij Dokkum).
Den 27 dito binnengekomen en de JONGE YPEUS, kapt. Harm H. de Weerd, met teer, hout en potasch van Christiaanstad (opm: mogelijk Kristinestad, Finland).
LC 250820     
Harlingen. Den 14 augustus uitgezeild het kofschip de JONGE IJPEUS, kapt. Harm H. de Weerd, met ballast op avontuur.
LC 171020
Harlingen. Den 2 oktober binnengekomen de kofschepen de JONGE YPEUS, kapt. H.H. de Weerd, met hout van Riga.
LC 311020
Harlingen, den 14 oktober Uitgezeild het kofschip de JONGE YPEUS, kapt. H.H. de Weerd, het smakschip de VROUW ALIDA, kapt. D.G. Klatter, beide naar Noorwegen.
LC 211120
Harlingen. Den 11 oktober binnengekomen de kofschepen de JONGE YPEUS, kapt. H.H. de Weerd; de TWEE GEBROEDERS, kapt. Teunis T. Borst, de LIEFDE, kapt. Kier Jans Haagedoorn, het smakschip de VROUW LOLLINA, kapt. J H Visser, alle met hout van Noorwegen

1821

LC 040921
Harlingen. Den 27 augustus binnen gekomen de JONGE YPEUS, kapt. H.H. de Weerd, met teer en potasch van Christinastad.

1822

Monsterrol: 1822-3
Datum: 07-02-1822
Scheepsnaam: Jonge Ypeus
Scheepstype: kof
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Oude Pekela, Gemeentearchief (Nieuwe Pekela)

Achternaam

Voornaam

Rang

Gage

Woonplaats

Leeftijd

Schults

Johan

matroos

19

Nieuwe Pekela

niet vermeld

Tieken

Wiecher Jan

kok

23

Veendam

niet vermeld

Weerd, de

Albert H.

matroos

16

Nieuwe Pekela

niet vermeld

Weerd, de

Harm H.

stuurman

27

niet vermeld

niet vermeld

Weerd, de

Harm Harms

kapitein

niet vermeld

niet vermeld

niet vermeld

Weerd, de

Klaas H.

scheepsjongen

5

Nieuwe Pekela

niet vermeld


LC 150322
Harlingen. Den 26 februari uitgezeild de kofschepen de JONGE YPEUS, kapt. Harm de Weerd, ledig naar Amsterdam.

Op 31-08-1822 wordt voor de JONGE YPEUS door Barend Visser & Zonen een zeebrief aangevraagd voor kapt. Harm Harms de Weerd.

LC 030922
Harlingen. Den 25 augustus binnen gekomen het kofschip de JONGE YPEUS, kapt. H.H. de Weerd, met hennip, koper enz, van Petersburg.
LC 270922
Harlingen. Den 13 september uitgezeild de kofschepen de JONGE YPEUS, kapt. Harm de Weerd, ledig naar Amsterdam,

1823

AC 030723
Veere, 27 juni. Heden namiddag arriveerde alhier ter rede het van Petersburg naar Antwerpen bestemde Nederlandse kofschip, de JONGE YPEUS, kapitein H.H. de Weerd, met potas, hazenvellen, bedvederen, schrijfpennen en geel was, welk schip in oktober 1822 van Amsterdam naar Petersburg vertrokken was, en van daar op den 26 mei l.l. deszelfs terugreis heeft ondernomen.
DC 220723
Vlissingen, 1 juli. Den 29 en 30 juni zijn, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen de JONGE YPEUS, kapt. H.H. de Weerd van Petersburg, laatst van Veere, met stukgoederen.
DC 310723
Vlissingen, 22 juli. Gisteren zijn van onze rede naar zee gezeild: de JONGE YPEUS, kapt. H.H. de Weerd, naar Liverpool met ballast.
DC 110923
Vlissingen, 6 september. Van den 2 dezer tot heden zijn voor Antwerpen bestemd op onze rede aangekomen de JONGE YPERS (opm: kof JONGE YPEUS), kapt. H.H. de Weerd van Liverpool met klipzout.
DC 161023
Vlissingen, 7 oktober. Van den 5 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de JONGE YPEUS (opm: kof), kapt. H.H. de Weerd, alle naar Londen met boomschors.

1824

Op 14-02-1824 wordt voor de JONGE YPEUS door Barend Visser & Zonen een zeebrief aangevraagd voor kapt. H.H. de Weerd jr.

1825

RC 110825
Amsterdam, 9 augustus. Te Terschelling zijn binnengekomen kapt. P.F. Visser en kapt. G.E. Broekema van Memel, kapt. E.J. Karst, kapt. J.P. Bossinga en kapt. S.G. Schröder van Dantzig, kapt. S.J. de Boer van Stettin en kapt. H.D. Hansen van Neustadt; de laatste heeft door aanzeiling van het schip de JONGE YPEUS (opm: kof, kapt. H.H. de Weerd jr) de bezaanmast verloren, stuurboord aan stukken en andere schade gekregen.
LC 300825
Harlingen. Den 25 uitgezeild de kofschepen de VROUW ALIDA, kapt. Jan Klasen, de JONGE YPEUS, kapt. H. de Weerdt, jr.; het smakschip de JUFFER ENA, kapt. R. Haverbult, alle drie met ballast op avontuur.

1826

AC 120526
Texel, 10 mei. Binnengekomen: DE JONGE YPEUS, kapt. H.H. de Weerd Jr., van Bordeaux.

Op 02-06-1826 wordt voor de JONGE YPEUS door Barend Visser & Zonen een zeebrief aangevraagd voor kapt. H.H. de Weerd jr.

LC 150926
Harlingen, 8 september. Uitgezeild de kofschepen JOHANNA CATHARINA, kapt. C.W. Stuit, de JONGE YPEUS, kapt. H. de Weerd Jr., beide met dakpannen.
LC 101026     
Harlingen, Den 5 oktober, binnen gekomen het kofschip de JONGE YPEUS, kapt. H. de Weerd, jr., met hout van Noorwegen.

1827

AC 150127
Texel, 12 januari. Uitgezeild: VROUW DIEUWKE, kapt. K.B. Tippema en JONGE YPEUS, kapt. J.C. de Weerd, naar Liverpool.
LC 190127     
Harlingen, 17 januari. Heden is alhier met enige schade uit zee terug gekomen schipper H. de Weerd jr., voerende het kofschip de JONGE IJPEUS. Dezelve rapporteert na de storm van de 14e de vleet (opm: het tuig) van een groot schip in zee hebben zien drijven.
LC 230127
Harlingen. Den 18 januari met schade binnen gekomen het kofschip de JONGE YPEUS, kapt. H.H. de Weerd jr., met haver naar Londen gedestineerd.
LC 290527
Harlingen. De 24 mei binnen gekomen het kofschip de JONGE YPEUS, kapt. H.H. de Weerd, jr., met zout van Oleron.

1828

Op 25-07-1828 wordt voor de JONGE YPEUS door Barend Visser & Zonen een zeebrief aangevraagd voor kapt. H.H. de Weerd jr.

1829

LC 240329     
Harlingen. Uitgezeild: Den 15 dezer de JONGE YPEUS, kapt. H. de Weerd jr.
LC 210429
Harlingen. Uitgezeild: Den 13 april de kofschepen SENIMPHE, kapt. M. Wencke; de JONGE YPEUS, kapt. H. de Weerd, jr., beide met ballast op avontuur.
LC 260529
Harlingen. Den 23 mei de kofschepen ALIDA CLASINA, kapt. L.E. Tiktak; JACOBA CATHARINA, kapt. D.L. Kuipers; de JONGE YPEUS, kapt. H.H. de Weerd, jr., alle met ballast op avontuur. (opm: dit is de laatst bekende zeetijding van de kof JONGE YPEUS, bouwjaar 1803; sloop na de volgende reis is niet uitgesloten, maar doordat de zeebrief niet is geretourneerd en kapt. Harm H. de Weerd jr. in juni 1830 het commando over een nieuwe kof YPEUS kreeg moet veeleer worden aangenomen dat het schip en de papieren verloren zijn gegaan en de opvarenden zijn gered)