Name ship: ADRIANUS CATS

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1816
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Melle Westra & Zoon, Joure, Netherlands
Yardnumber:
Sub-contractor Hull: none,
Date Laid Down:
Launch Date: 1816-01-20
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 97.00 lasts
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1: 99. Feet (Amsterdam) Length overall (Loa)
Beam: 24.00 Feet (Amsterdam) Breadth, extreme
Depth: 13.00 Feet (Amsterdam) Breadth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1816
Number in register 18160263
Name ship ADRIANUS CATS
Type Kof
Lasts 97
Built province/country Binnenland,
Remarks
Date agenda 1816-04-08
Passport requested by Dirks, Nolle Jans
City Leeuwarden
Master at time of request Tieleman, Homme Elias
Harbour Amsterdam
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1816-04-08 ADRIANUS CATS
Manager: Nolle Jan Dirks, Leeuwarden, Netherlands
Owner: Nolle Jan Dirks c.s., Leeuwarden,
Shareholder: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Leeuwarden
Homeport / Flag: Leeuwarden / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1828-05-30 MERCURIUS
Manager: Recourt & ’t Hooft, Dordrecht, Netherlands
Owner: Recourt & ’t Hooft, Dordrecht, Netherlands
Shareholder: Hendrik Claassens de Grooth, Nieuwe Pekela
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

ADRIANUS CATS:

Mede-reders:

Melle Westra*, Joure (6/64e part)      *Erven Melle Wybrens 6/64

P.J. van Buma, Winsum (4/64e part)

Ynze Melles Westra, Joure, 2/64e part)        

Sierd Melles Westra, Joure (2/64e part

Wybren Krijns, Joure (2/64e part)

Jeremias Meijjes, Amsterdam (3/64e part)

Johannes Meijjes, Amsterdam (3/64e part)

J.E. Lublink, Amsterdam (5/64e part)

Firma Jan Daniels & Zoon, Amsterdam (2/64e part)

F.S. Tromp, Lekkum (2/64e part)

O.R. Nollins* en Wed. J.H. Dijkstra, Leeuwarden (samen 2/64e part)     *O.R. Nollides

Firma D.H. Koopman & Co., Beetgum (3/64e part)

Jantje Cats Senior, Leeuwarden (4/64e part)

en J.A. Osinga, Menaldum (2/64e part)

Voorts waren nog mede-reder, zonder dat hun parten werden vermeld:

Dirk Sikkes Manje (de kapitein)

Albert en Jan Aukes

A.S. Tromp. Woudsend

Y. Mijnkamp*, Haarlem     *Y.Mijnkamp           

Fredrik Sleeswijk

B. Stellingwerf, Lemmer

E.A. Borger, Leiden.

Ship Events Data

1836-09-09: Final Fate: Sinds vertrek van het Vlie naar Arendal op 9 november 1836 is de MERCURIUS vermist

Ship Masters Data

Date from: 1816
Captain: Tieleman, Homme Elias
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1816-04-08

Date from: 1818
Captain: Manje, Dirk Sikkes
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1818-10-07

Date from: 1828
Captain: Zwaal, A.R.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1828-05-30

Date from: 1828
Captain: Grooth, H.K. de
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Flagnumber: 14
Other information: 1828-08-01
GROOTH, HINDRIK KLAASSENS de
Familiegegevens en opleiding
Hindrik (de Grooth) werd geboren/gedoopt te Nieuwe Pekela 9/11 februari 1798 als zoon van schipper Klaas Jans (de Grooth) en Grietje Hindriks (Bontjes).
Hindrik Klaassens de Grooth trouwde op 17 januari 1828 te Nieuwe Pekela als schipper met Geertje Willems Eerkens, geboren/gedoopt te Wildervank 20 december 1806/4 januari 1807 als dochter van de landbouwer Willem Jans Eerkens en Trientje Jurjens/Jurriens. De ondertekening van de bruidegom is H.K. de Grooth
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
H.K.de Grooth werd met nr. 420 ingeschreven als lid van Zeemanshoop per 19 mei 1835 op voorspraak van K.J. Hasker. Zijn schip was de "Mercurius". Toegevoegd is de opmerking "Vermist"002.
In de Algemene Vergaderingen van 12/19 mei van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Hendrik Klaassens de Grooth oud 37 jaar, voerend de kof “Mercurius”, afkomstig uit Dordrecht en met als adres J.W. Boekhout te Amsterdam, op voordracht van kapitein K.J. Masker023.
Hij was lid van Zeemanshoop van 1835 t/m 1836 met vlagnummer 420 en van 1836 t/m 1837 met vlagnummer 307

H.K. de Grooth was effectief lid met vlagnummer 14 van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” in de periode <1827 t/m 1836.

H.K. de Groot was effectief lid van het naamloze zeemanscollege te Pekel A met vlagnummer 8 in de periode 1832 t/m 1839.
Overige bijzonderheden
Ontleend aan van Blokland-Visser064:
Op 24 maart 1823 is hij kapitein/mede eigenaar op het kofschip “Vrouw Petronella” (ex Herstelling,) groot 46 last en met als reder Recourt & ‘t Hooft te Dordrecht. Het schip wordt onder nr 26 ingeschreven in het register van de bijl en koopbrieven te Dordrecht.
Op 10 februari 1826 is hij mede eigenaar/kapitein van het kofschip “Cornelia” 34 last koopbrief nr 36 in het register van bijl en koopbrieven te Dordrecht.
Op 29 juli 1828 is hij kapitein/mede eigenaar van het kofschip “Mercurius” 97 last /koopbrief nr 56 in het register van bijl en koopbrieven te Dordrecht.

De Heer Otto Boudewijn 't Hooft, koopman, wonende te Dordrecht, voor deszelfs huis van Negotie kanteerende onder de FIRMA van RECOURT en 'T HOOFT en voor hetzelve over dezen Jare 1828 patent gevraagd doch hetzelve noch niet bekomen hebbende, als zijnde er over dezen Jare nog geene patenten in de Stad Dordrecht afgegeven. Dewelke verklaarde verkocht te hebben, en als zoo bij dezen in vollen vrijen Eigendom overtedragen aan en ten behoven van den Heer Hendrik Claassens de GROOTH, Scheepskapitein wonende te Nieuw Pekel A ten dezen mede comparerende verklaarde dezelve Koop en Transport te accepteren.
Een onverdeeld een vierde, in het Kofschip genaamd MERCURIUS, lang over steven 28 ellen 24 duimen, wijd bij den eersten balk voor het groot luik binnen zijn huid 6 ellen 57 duimen, hol in het ruim bij den eersten balk voor het groot luik op zijne uitwatering drie ellen 56 duimen alles nederlandsche maat, met al deszelfs staande en lopende want en verder toebehooren, zoo als hetzelve reilt en zeilt en tans leggende in de Wollewevershaven alhier.
En verklaarde de verkoopers de kooppeningen van dien ter Somma van f 1500 Nederlandsche Gulden, in contanten Gelden voor het passeeren deezes uit handen van den Heer kooper ontvangen te hebben en daarvoor zonder eenige reserve te kwiteeren. Belovende en verbindende zich de verkoopers nog om het getransporteerde aandeel in voormeld schip ten allen tijden te zullen vrijen en waren als na de wet. Het getransporteerde aandeel in voormeld schip zal met het passeeren dezes in eigendom aan den kooper overgaan en hij zal daarvan dadelijk het genot en gebruik hebben als van een vrij Eigen goed. Ten einde deze ter executie te kunnen leggen verklaarde de Comparanten hun domicilie te kiezen ter Griffie van de Regtbank van eersten aanleg Zitting houdende te Dordrecht, op welke plaats enz; niettegenstaande enz; belovende enz afstand doende enz.
Gepasseerd te Dordrecht ten Kantore van de Notaris Struijk in tegenwoordigheid van denzelve en van voornoemde getuigen, en is de tegenwoordige Minute, die gebleven is in bewaring en bezit van gemeld Notaris Struijk op behoorlijke aanmaning na gedane voorlezing geteekend door de comparanten voornoemde Getuigen en den Notaris Struijk.
[bron: Erfgoedcentrum DIep 20-1597 notarisakte 1828]
Uit: http://blokland.dordtenazoeker.nl/deel3_51c.htm

Images

Sources


Year: 1816-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Tresoar - Leeuwarden Leeuw 16 – 1354 - 3
NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 54
3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 55
3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 56
N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, diverse bestanddelen.
DC = Dordrechtsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
PGC = Provinciale Groninger Courant
De heer S. Parma, Hilversum
General information regarding this ship

1819

DC 210919
Dordrecht, 20 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: en ADRIANUS CATS, kapt, Dirk Sikkes Manje, van Riga, met haver en rogge.

1821

RC 120521
Rotterdam, 11 mei. den 10 ADRIANUS CATS, D.S. Manje, van Cette (opm: Sète); de wind W.
RC 210621
Rotterdam, 20 juni. Den 20 zeilden de ADRIANUS CATS, D.S. Maije, naar Cette (opm: Sète), en de JONGE FREDRIK, B.P. de Jong, naar St. Martin. De wind N.O.
RC 241121
Rotterdam, 23 november. Van Vlissingen wordt van den 20 dezer gemeld: ADRIANUS CATS, D.S. Hanse, van Cette (opm: Sète);

1822

RC 200822
Rotterdam, 19 augustus. Den 18 arriveerde in de Maas de schepen; de ADRIANUS KATS (opm: kof ADRIANUS CATS), D.S. Manje, naar Glasgow.
RC 090422
Rotterdam, 8 april. Van Vlissingen meldt men den 2 dezer: Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild ADRIANUS CATS (opm: kof), D.S. Manje, naar Bristol.
RC 261022
Rotterdam, 25 oktober. Van Vlissingen meldt men den 22 oktober: Sedert onze vorige zijn alhier ter rede gekomen de schepen, ADRIANUS CATS, D.S. Marsje (opm: kof, kapt. D.S. Manje

1824

DC 250924
Hellevoetsluis, 22 september. Den 23 september. Gisteren arriveerden uit zee; ADRIANUS CATS, kapt. D.S. Manje, van Brest.
DC 280924
Dordrecht, 27 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: ADRIANUS CATS, kapt. D.S. Manje, van Brest, met ijzer en ballast.

1825

DC 250125
Hellevoetsluis, 21 januari. Den 22 dito. Van de morgen zeilden in zee: ADRIANUS CATS, kapt. D.S. Manjé;

1826

AC 050526
Amsterdam, 4 mei. Gepasseerde schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hollandsch Kanaal: Den 23 april; den 24 dito, ADRIANUS CATS, kapt. Dk. Sikkes Manje, van Cette naar Amsterdam.
DC 160926
Middelburg, 11 september. Gisteren namiddag is alhier ter rede gekomen het Nederlands kofschip DE ADRIANUS CATS, kapt. D.S. Manje, van Nerva met hout, voor deze stad.
DC 031026
Middelburg, 24 september.
Den 27 dito. En is heden binnen door naar Dordrecht gezeild het kofschip ADRIANUS CATS, kapt. D.S. Manje.
DC 141126
Hellevoetsluis, 11 november. Heden zeilden naar zee: ADRIANUS CATS, kapt. D.S. Manjé naar Cette; De wind ZZO. Den 12 dito. De gister gezeilde schepen zijn wel in zee gekomen behalve de kapiteins S. Manjé (opm: ADRIANUS CATS) en Lesons (opm: LES QUATRE FRÈRES), die op de rede terug gekomen zijn.
DC 211126
Hellevoetsluis, 16 november. Den 10 dito en zeilden in zee:  ADRIANUS CATS, kapt. D.S. Manje naar Cette; De wind NO.

1828

RC 150128
Amsterdam, 13 januari. Volgens brief van kapt. J.S. Bakker, voerende het schip ADRIANUS CATS, van Riga naar Amsterdam, in dato Stetteröe de 22e december, was hij, na twee maal voor de Hollandse kust geweest te zijn, wegens tegenwind en aanhoudende storm. Met verlies van de bezaansboom en kluiver en veel slijtage aan de zeilen en het touwwerk, aldaar binnengelopen.
AH 290328
Carga-lijsten: Amsterdam, 28 maart.; ADRIANUS CATS, kapt. J.J. Bakker, voor wijlen D.S. Manje.
(Manje is vermoedelijk tijdens de reis overleden; J.S. Bakker zal wel de stuurman zijn geweest die het schip thuis bracht. Het overlijden van deze ervaren kapt. en mede-eigenaar (en misschien de recente schade) zal de rederij hebben doen besluiten het schip te verkopen.) 
RC 170728
Rotterdam, 16 juli. De 14e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoersluis MERCURIUS, kapt. A.R. Zwaal, van Liverpool.
DC 190728
Dordrecht, 13 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd MERCURIUS, kapt. R.A. Zwaal, van Liverpool, met klipzout.

1829

RC 010829
Rotterdam, 31 juli. De 29e dezer, des namiddags, Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, naar Liverpool.
RC 241029
Rotterdam, 23 oktober. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild MERCURIUS, kapt. K.H. de Groot

1830

RC 130330
Rotterdam, 12 maart. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild naar Londen; MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot.
RC 180330
Rotterdam, 17 maart. De 15e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE LEMMER, kapt. J. Tammes, van Cette en HESPERUS, kapt. A.J. Onswedder, van Liverpool. Kapt. Onswedder bovengemeld rapporteert, dat hij de 11e dezer, in het Kanaal, op de lengte van 3 gr. 49 min. van Greenwich, in goede staat gepraaid heeft het kofschip MERCURIUS, kapt. H.T. de Groot, van Dordrecht

1831

AC 271231
Hellevoetsluis, 24 december. MERCURIUS, kapt. H.A. de Groot (opm: kof, kapt. H.K. de Groot), van Riga. Ligt in quarantaine.

1832

AH 221232
Men meldt ons uit Kopenhagen d.d. 8 dezer, dat de volgende 8 Nederlandse schepen, in afwachting van de politieke gebeurtenissen van Elseneur aldaar zijn gearriveerd: ELIZABETH kapt. J.H. Brandt, van St. Petersburg naar Amsterdam met stukgoederen; EERSTELING, kapt. H.F. Klie, van St. Petersburg naar Amsterdam met granen; HERMANA FRAUKINA, kapt. B.H. Swart, van Danzig naar Amsterdam met granen; HERMANUS WIARDA, kapt. H.A. Post, van Riga naar Amsterdam met hout; JUFVROUW CLARA, kapt. P. Krak, van Riga naar Amsterdam met hout; WIGERDINA, kapt. W.J. Stuit, van Libau naar Schiedam met granen; MARIA BEERTA, kapt. K.A. Tap, van Danzig naar Termunterzijl met hout; MERCURIUS, kapt. H.K. de Grooth, van Riga naar Bordeaux met hout.

1833

AH 261133
Binnengekomen: Texel, 24 november. MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot

1834

AH 310334
Uitgezeild: Vlie, 27 maart. MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, naar Drammen.
AH 280434
Binnengekomen: Vlie, 24 april. MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, van Drammen.
AH 120534
Vlei, 8 mei. MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, naar Drammen.
AH 110634
Binnengekomen:Texel, 9 juni. MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot van ( opm. niet vermeld).
DC 070834
Dordrecht, 6 augustus. Aan deze stad is gearriveerd: het schip MERCURIUS, kapt. H.K. Grooth, van Wijburg (opm: Viborg), met hout.
DC 070834
Hellevoetsluis, 4 augustus. Den 5 dito. Gisteren namiddag arriveerde zee: MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, van Weijborg opm: Viborg).
RC 020934
Rotterdam, 1 september. De 1e dezer, des morgens, arriveerde te Helvoetsluis MARS, kapt. J. Metzon, van Lissabon,en zeilde MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, naar Newcastle.
DC 040934
Hellevoetsluis, 4 september. Heden morgen zeilde naar zee: MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, naar Newcastle.
AH 250834
Binnengekomen Texel, 23 september. MERCURIUS, kapt. H.K. de Grooth, van Newcastle.

1835

AH 040435
Uitgezeild: Vlie, 31 maart. MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, naar Drammen.
AH 040535
Binnengekomen: Texel, 1 mei. kapt. A.K. de Grooth (opm: kapt. H.K. de Groot), van Drammen.
AH 060535
Carga.lijsten Amsterdam: MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, van Drammen met hout.
AH 190535
Texel, 16 mei. MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, naar Nerva.
AH 170735
Binnengekomen:Texel. 14 juli. MERCURIUS, kapt. H.B. de Grooth, van Nerva.
AH 310835
Binnengekomen: Vlie, 26 augustus. MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, naar Drammen
AH 101035
Binnengekomen: Texel, 8 oktober. MERCURIUS, kapt. H.K. Groot van (opm. niet vermeld)
AH 021135
Uitgezeild: Texel, 31 oktober. MERCURIUS, kapt. H.K. de Grootnaar Newcastle.
AH 011235
Binnengekomen: Texel, 29 november. MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, van North-Shields.

1836

AH 250336
Uitgezeild: Vlie, 21 maart. MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, naar Riga.
AH 140736
Binnengekomen: Vlie, 11 juli. MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, van Wyburg.
AH 030836
Uitgezeild: Vlie, 29 juli MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot en ALIDA IKINA, kapt. W.A. de jong, beide op avontuur.
AH 200836
Binnengekomen: Vlie, 17 augustus. MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, van Hamburg.
AH 260836
Advertentie. Schepen in lading.
Naar Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, de Oostzee, enz.:
Hamburg en Altona. Het Nederlands kofschip MERCURIUS, kapt. H.K. de Grooth. Adres bij de Wed. Jan Salm en Meyer en H.A. Hespe.
AH 100936
Vlie, 7 september MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, naar Hamburg.
PGC 111036
Kapt. H.G. Greven, voerende voor kapt. E.F. ten Cate het schip de DRIE VRIENDEN, van Bayonne in Texel binnen, heeft de 3e oktober op de hoogte van Texel, naar gissing 18 mijlen ten W. NW. van den Haaks, gezien een schip, tonende Dordrechtse vlag, met No.14, zijnde die van kapt. H.K. de Grooth, voerende het schip MERCURIUS, van Hamburg naar Amsterdam.
AH 201036
Binnengekomen: Vlie, 17 oktober. MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, van Hamburg.
AH 261036
Carga-lijsten Amsterdam: MERCURIUS, kapt. A.K. de Groot (opm: kapt. H.K. de Groot), van Hamburg met hout.
AH 141136
Vlie, 9 november. MERCURIUS, kapt. H.K. de Groot, naar Arendahl.

1837

RC 230237
Rotterdam, 22 februari. Aangaande het schip MERCURIUS (opm: kof, bouwjaar 1816), kapt. H.K. de Groot, van Amsterdam naar Arensdahl (opm: Arendal), den 9 november 1836 uit het Vlie naar zee gezeild, heeft men sedert niets vernomen.