Name ship: CHARLES

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Sloop
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: England
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Net Tonnage 2: 19.00 lasts (commercial)
Deadweight:
 
Length 1: 49.4 Registered
Beam: 16.00 Registered
Depth: 8.9 Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1816
Number in register 18160652
Name ship CHARLES
Type Sloep
Lasts 19
Built province/country Buitenland,
Remarks
Date agenda 1816-08-23
Passport requested by Walmoet, Jan
City Amsterdam
Master at time of request Waalberg, Andries
Harbour Amsterdam
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 18?? CHARLES
Manager: Thomas Hall, Amsterdam, Netherlands
Owner: Thomas Hall, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1816-08-15 CHARLES
Manager: Jan Walmoet, Amsterdam, Netherlands
Owner: Jan Walmoet, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Prijs: NLG 1.200,-

Date/Name Ship 1818-08-06 ELISABETH
Manager:
Owner:
Shareholder:
Homeport / Flag:
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

Er zijn voor dit schip nog geen events zichtbaar voor bezoekers.

 
Ship Masters Data

Date from: 1816
Captain: Waalberg, Andries
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1816
Captain: Jacobsen, M.R.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

1818

RC 280718
Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndrecht en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als lasthebbende van hun Principalen, geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze Stad, en na gedane aangifte bij de Ontvanger van het Regt van Registratie, ingevolge de Wet, zijn van mening, op heden den 28 juli 1818, des namiddags ten 4 uren, in het Logement genaamd Het Badhuis, in de Boomtjes, in het openbaar te veilen en aan de meest daarvoor biedenden, of hoogst mijnenden, te verkopen: een snelzeilend Chaloupschip (opm: sloep of barkas), genaamd CHARLES, laatst gevoerd geweest bij kaptein M.R. Jacobsen, lang over steven 51 en 1 half voeten, wijd, bij de eerste balk voor het groot luik, binnen de huid, 17 voeten, hol in het ruim, op dezelfde plaats op zijn uitwatering, 10 voeten, alles Amsterdamse maat; met al deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheeps-gereedschappen, zo als hetzelve is liggende in het Zalmgat, achter de Scheepstimmerwerf genaamd den Notenboom, en aldaar heden voor een ieder te zien. Nader onderrigting bij gemelde makelaars.