Name ship: CHRISTINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1816
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Tjeerd Tjallings, Terband, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1816-04-27
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 79.00 lasts
Net Tonnage 2: 158.00 Net tonnage
Deadweight: 120.00 lasts (rye)
 
Length 1: 97. Registered
Beam: 25.5 Registered
Depth: 12.00 Registered
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1816
Number in register 18160587
Name ship CHRISTINA
Type Kof
Lasts 90
Built province/country Binnenland,
Remarks
Date agenda 1816-07-16
Passport requested by Bodeman, J. Hendrik
City Amsterdam
Master at time of request Bodeman, Thomas
Harbour Amsterdam
Other Remarks

Ship History Data

Part-owners

Eigenaren van het kofschip CHRISTINA d.d. 11 juni 1819:

Jan Hendrik Bodeman, Amsterdam, boekhouder, 5/16e part
E. Schade, Amsterdam, 2/16e part
Johan Bernhard Bodeman, Amsterdam, 2/16e part
Thomas Bodeman, Amsterdam, schipper, 2/16e part
W. Jurjans, Amsterdam, 2/16e part
D.H. Engelberts, Amsterdam, 1/16e part
Hendrik Engelberts, Amsterdam, 1/16e part
Harm Engelberts, Amsterdam, 1/16e part

Ship Events Data

Er zijn voor dit schip nog geen events zichtbaar voor bezoekers.

 
Ship Masters Data

Date from: 1816
Captain: Bodeman, Thomas
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1825
Captain: Oosterbaan, A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources

General information regarding this ship

1832

LC 080532
Advertentie - De notaris Wijma te Harlingen zal aldaar op woensdag den 23 mei 1832, des namiddags ten 2 ure bij de beschrijving, en des avonds ten 6 ure bij de eindelijke toewijzing, telkens in het Sociëteits Lokaal van L. Rimkema, bij de Grote Sluis, publiek veilen het wel zeilend kofschip, genaamd CHRISTINA, groot 115 à 120 roggelasten, gevoerd bij kapitein Arend Oosterbaan, van Amsterdam, liggende zonder grote mast en tuig in de Zuiderhaven te Harlingen, met zodanige inventaris als bij biljetten nader wordt opgegeven, en op voorwaarden als ten kantore van voormelde notaris te lezen zijn.