Name ship: DRIE GEZUSTERS

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1776
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Fluit
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Claas Simonsz Heyn, Westzaandam, Netherlands (Dutch Republic, pre-1795)
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1776-03-29
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 359.00 lasts
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1: 142. Feet (Amsterdam) Registered
Beam: 34.00 Feet (Amsterdam) Registered
Depth: 15.75 Feet (Amsterdam) Registered
Draught:
 
Configuration Changes

1776-03-29: lang over steven 142 voet, wijd binnen zijn huid bij eerste balk voor grootluik 34 voet, hol in het ruim bij de eerste balk voor grootluik op zijn uitwatering 15¾voet, het verdek bij eerste balk voor grootluik hoog aan boord 7½ voet, de stuurplecht hoog aan boord 10 voet, alles Amsterdamse maat

Certificate of Registry
Year registered 1816
Number in register 18160479
Name ship DRIE GEZUSTERS
Type
Lasts 0
Built province/country Binnenlands,
Remarks
Date agenda 1816-06-06
Passport requested by Rendorp, P & S
City Amsterdam
Master at time of request Duiff, Dirk Jans
Harbour Amsterdam
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1776-03-29 DRIE GEZUSTERS
Manager: Luike Broersz, Hindelopen, Netherlands (Dutch Republic, pre-1795)
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Hindelopen, Netherlands (Dutch Republic, pre-1795)
Shareholder:
Homeport / Flag: Hindelopen / Netherlands (Dutch Republic, pre-1795)
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1810-11-00 DRIE GEZUSTERS
Manager: Reijntjes Douwes c.s., Hindelopen, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Hindelopen, Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Shareholder:
Homeport / Flag: Hindelopen / Netherlands (part of French Empire 1810-1813)
Callsign:
Additional info: medereders zijn niet vermeld

Date/Name Ship 1815-10-30 DRIE GEZUSTERS
Manager: Dirk Jans Duijff c.s., Hindelopen, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Hindelopen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hindelopen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1816-06-06 DRIE GEZUSTERS
Manager: Dirk Jans Duijff c.s., Hindelopen, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Hindelopen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hindelopen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

31-05-1816 rederij cedule:
Bontekoning & Aukes 1/32 part
Canne & Balwé 1/32 part
A.L. van Harpen 4/32 part
J. Telders   3/32 part
Cornelis Willemsz. 4/32 part
H. Sijpestein 2/32 part
C. de Boer & Zoon 4/32 part
? Hendriks 1/32 part
onleesbaar 2/32 part
NN (D.J. Duijff?) leeg (10/32 part?)
Ship Events Data

1789-09-00: Type: Damaged
Onderweg van Koningsbergen (Kaliningrad) naar Emden is de DRIE GEZUSTERS, schipper
D.J. Duijff, in september 1789 met een zwaar beschadigde lading hennep Aalborg binnengelopen, na in het Kattegat zwaar lek te zijn geworden.

1818-04-23: Type: Broken up
Final Fate: Op 23 april 1818 wordt de DRIE GEZUSTERS, kapt. D.J. Duif, verkocht voor de sloop

Ship Masters Data

Date from: 1776
Captain: Broersz, Luike
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1783
Captain: Duijff, Dirk Jans
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1816
Captain: Duiff, Dirk Jans
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1816-06-06

Images

Sources


Year: 1776-03-29
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Gemeente archief Amsterdam 5181/7152-1816-49
De heer Albert Draaijer, Koudum, Friesland, overzicht Hindelooper schepen
AC = Amsterdamsche Courant
DC = Dordtsche Courant
GRC = Groninger Courant
HC = Haagsche Courant
LCO = Leydsche Courant
NEC = Nederlandsche Courant
NEHC = Nederlandsche Historische Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

1783

OHC 240483
Arrivementen: Te Pillau D.J. Duif (opm: fluit DRIE GEZUSTERS) van Amsterdam.
NEHC 250383
Amsterdam, 23 maart. Uit het Vlie gezeild D.J. Duyf naar de Oostzee.

1784

NEC 310584
Den 22 mei de Sont gepasseerd D.J. Duif (opm: fluit DRIE GEZUSTERS), met rogge en zaad, naar Embden.

1785

NEC 060685
Den 28 mei de Sont gepasseerd D.J. Duyf (opm: fluit DRIE GEZUSTERS), met rogge, naar Embden.
NEC 110785              
Den 2 juli de Sont gepasseerd D.J. Duyf van Embden.
NEC 191085  
Den 11 oktober de Sont gepasseerd D.J. Duyf, met rogge naar Embden.

1786

AC 250486
Arrivementen: Te Bordeaux D.J. Duyf (opm: fluit DRIE GEZUSTERS) van Embden.
AC 180586
Arrivementen: Te Embden D.J. Duyf van Bordeaux.
AC 191086
In de Pillau aangekomen D.J. Duyf van Embden.

1787

NEC 140587

Den 6 mei de Sont gepasseerd D.J. Duyf (opm: fluit DRIE GEZUSTERS) van Londen.
OHC 220587
In de Pillau aangekomen D.J. Duif van Londen.
NEC 060687
Den 29 mei de Sont gepasseerd D.J. Duyf, met rogge naar Embden.
NEC 040787
Amsterdam, 2 juli. Den 26 juni de Sont gepasseerd D.J. Duif van Embden.
NEC 260987
Den 18 september de Sont gepasseerd D.J. Duyf met asch naar Embden.

1789

AC 230589
In de Pillau aangekomen D.J. Duyf van Embden.
AC 061089
Schipper D.J. Duyf (opm: fluit DRIE GEZUSTERS), van Koningsbergen na Embden met hennip, is in 't Kattegat zwaar lek geworden en te Ahlburg (opm: Aalborg) binnen, de lading zwaar beschadigd.

1791

GRC 150491
Den 31 maart de Sont gepasseerd D.J. Duyf (opm: fluit DRIE GEZUSTERS) naar (niet vermeld, ongetwijfeld Amsterdam, zie OHC 280491)
OHC 260491
Amsterdam, 25 april. Van Texel uitgezeild D.J. Duyf (opm: fluit DRIE GEZUSTERS) naar Nerva.
RC 160791
Amsterdam, 14 juli. Gisteren bij Texel binnengekomen D.J. Duyf van Nerva,
LCO 150891
Amsterdam, 13 augustus. Van Texel in zee gezeild D.J. Duyf naar Nerva.

1792

AC 190692
Amsterdam, 17 juni. Den 15de is bij Texel binnengekomen D.J. Duyf (opm: fluit DRIE GEZUSTERS) van Nerva.
OHC 310792
Amsterdam, 30 juli. Den 28 juli van Texel uitgezeild D.J. Duyf naar Kroonstad.
AC 180992
Arrivementen: Te Kroonstad D.J. Duyf van (niet vermeld)

1793

GRC 020493
Te Cadix lag in goede staat D.J. Duyf (opm: fluit DRIE GEZUSTERS).
OHC 110693
Den 21 april is onder Engels convooi van Cadix vertrokken D.J. Duyf.

1794

RC 080594
Amsterdam, 6 mei. Den 4 dezer is van Texel uitgezeild D.J. Duyf (opm: fluit DRIE GEZUSTERS) naar de Oostzee.
AC 030794
Amsterdam, 2 juli. Den 30sten bij Texel binnengekomen D.J. Duyf van Nerva.
OHC 260794
Amsterdam, 24 juli. Den 23 juli van Texel uitgezeild D.J. Duyf naar Nerva.

1797

NEHC 030597
Amsterdam, 1 mei. Den 29 april van Texel uitgezeild D.J. Duyf (opm: fluit DRIE GEZUSTERS) naar de Oostzee.
OHC 040797
Amsterdam, 2 juli. Den 30 passato bij Texel binnengekomen D.J. Duyf van Nerva.
RC 010897
Amsterdam, 30 juli. Sedert onze laatste van Texel uitgezeild D.J. Duyf naar Nerva.

1810

In de in november 1810 in Amsterdam op bevel van Napoleon opgemaakte ‘Staat der Hollandsche Schepen, voor en in de Stad Amsterdam en aan de particuliere scheepswerven leggende in slagtmaand 1810’, is de DRIE GEZUSTERS opgenomen, met kapitein D.J. Duyff en boekhouder R. Brouwer, ongetwijfeld te Hindeloopen. Dit overzicht betrof de voor een invasie op Engeland geschikt bevonden schepen waarvan het merendeel al enige jaren lag opgelegd en de meesten eerst in 1814-1816 weer in de vaart gingen. Dat kon vaak eerst na omvangrijke reparaties als gevolg van houtrot en droogrot of vervuring, d.w.z. hout dat is aangetast door schimmels, waardoor het hout een sponsachtige structuur krijgt.


1815


RC 191015
J. Wesseling, H. Altius, P. Bel Junior en f. H.A. Balwe , makelaars, zullen, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, op maandag den 30 oktober 1815, des avonds ten 6 uren, te Amsterdam, in het Nieuwe Zijds Heeren Logement, op den Haarlemmerdijk verkopen: Een extra ordinair welbezeild fluitschip, genaamd de DRIE GEZUSTERS, gevoerd door kapitein Dirk Jans Duijf, is in het jaar 1776 nieuw uitgehaald, lang over steven 142 voet, wijd binnen zijn huid 34 voet, hol in het ruim 15 en 3 vierde voet, het dek hoog aan boord 7 en 1 half voet, de stuurplecht hoog 10 voet, alles Amsterdamse maat; breder bij den inventaris om schreven. Nader onderrichting te bekomen, bij de voornoemde makelaars en bij Pieter Smit Ez.

1816

Op 6 juni 1816 wordt voor de DRIE GEZUSTERS door P. & S. Rendorp uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. Dirk Jansz Duijff.

LCO 181016
Amsterdam, 16 oktober. Sedert onze laatste bij Texel binnengekomen de DRIE GEZUSTERS (opm: fluit) , kapt. D.J. Duif van Nerva.

1817

RC 100617
Amsterdam, 8 juni. In het Vlie is binnengekomen D.J. Duyf (opm: fluit DRIE GEZUSTERS) van Riga.
RC 300817
Door de Loods J.T. Duinker is, drie en een halve mijl van Kijkduin Z.Z.O. van zich, in goeden staat zeilend gepraaid het schip (opm: fluit) de DRIE GEZUSTERS, kapitein D. Duyf naar Dordrecht gedestineerd.

1818

DC 100218
Advertentie. Uit de hand te koop: het Neerlands Fluitschip, genaamd de DRIE GEZUSTERS, groot 359 gemeten lasten, voorzien van een behoorlijke inventaris, gevoerd wordende door kapt. Dirk Jansz. Duif, thans liggende in de Kalkhaven te Dordrecht. Te bevragen, en nadere informatiën te bekomen bij de heren Vogelsang & Co, scheepsmakelaars aldaar (opm: zie RC 180418).
RC 180418
Advertentie. De Griffier bij de Regtbank van Koophandel te Dordrecht, C.A.F. Zanders, is voornemens, op donderdag den 23 april 1818, des morgens ten elf uren precies, ten huize van Abraham Karsdorp, in het Logement den Gouden Leeuw bij de Vuilpoort te Dordrecht, te verkopen: een aanzienlijk en compleet Fluitschips-Tuigagie en inventaris, bestaande in extra zware ankers, kabels, stagen, ander en stenge want, lopend touwwerk, zeilen, blokken, boot, jol en verdere scheeps-goederen, twee dagen te voren te bezigtigen aan boord van het Fluitschip, genaamd de DRIE GEZUSTERS, liggende in de Kalkhaven binnen Dordrecht, alwaar ook de Notitiën te bekomen zijn. (opm: de zeebrief van de fluit, kapt. Dirk Jans Duijff, werd op 9 mei 1818 door de Amsterdamse solliciteur R. Scherius naar den Haag teruggezonden onder vermelding ‘schip is afgekeurd’; het schip, in 1776 door groot-scheepmaker Claas Simonsz Heyn in West-Zaandam gebouwd, zal ongetwijfeld aan een sloper zijn verkocht)