Name ship: DRIE VRIENDEN

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder:
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1817
Number in register 18170143
Name ship DRIE VRIENDEN
Type
Lasts 0
Built province/country Buitenland,
Remarks
Date agenda 1817-09-25
Passport requested by Laurin & Co
City Amsterdam
Master at time of request Thol, Casper
Harbour Amsterdam
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1817-09-25 DRIE VRIENDEN
Manager: Laurin & Co., Amsterdam, Netherlands
Owner: Laurin & Co., Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1819-09-02: Final Fate: Op 2 september 1819 meldt kapt. R.S. Nannings van het schip de AFRIKAAN bij aankomst in Texel, dat een maand voor zijn vertrek uit St. George d'Elmina (opm: Ghana) er muiterij is geweest op de schoener de DRIE VRIENDEN, kapt. C. Toll. De muiters hebben het schip opgeblazen.Ship Masters Data

Date from: 1817
Captain: Toll, Casper
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1817-09-25

Images

Sources

General information regarding this ship

1819

RC 070919
Amsterdam, 5 september. Kapt. R.S. Nannings, voerdende het schip de AFRIKAAN, den 2 dezer van St. George d’Elmina (opm: Ghana), vanwaar hij den 28 juni vertrokken was, in Texel binnengekomen, rapporteert, dat een maand voor zijn vertrek, 8 mijlen van St. George d’Elmina, een gedeelte der equipagie van het schip de DRIE VRIENDEN, kapt. C. Tol (opm: schoener, kapt. Casper Toll), van Fernambucq (opm: Pernambuco, thans Recife) naar Amsterdam gedestineerd, gerevolteerd (opm: gemuit) had, welke, na de kapitein, deszelfs zoon en stuurman vermoord te hebben, het schip in de lucht hebben laten springen; vier man, welke niet onder de revolterende behoorden, hebben zich door de vlugt gered, waarvan drie man (als zijnde een op de kust gestorven) door gemelde kapitein Nannings zijn overgenomen en alhier aangebracht. (opm: zie ook LC 250120)

1820

LC 250120
Londen, 11 januari. Uit berigten, dezer dagen van kaap Coast Castle (opm: Cape Coast Castle, thans Cape Coast, Ghana) ontvangen, blijkt, dat dit gedeelte van de kusten van Afrika zeer onveilig wordt gemaakt door zwermen van wreedaardige zeerovers, die, dikwijls, niet tevreden met de uitplundering der schepen, het scheepsvolk mede vermoorden. Dit is gebeurd aan een Hollands schip, de DRIE VRIENDEN genaamd (opm: schooner, kapt. Casper Toll, nabij St. George d’Elmina, zie RC 070919), in de streken van Dexcore, dat in de nacht aangeklampt werd, wanneer de kapitein, bootsman en al het scheepsvolk onmenselijk geslagt werden, terwijl de stropers vervolgens het schip lieten springen.