Name ship: GEERTRUIDA EN MARIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Brig
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Denmark
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 70.00 lasts (commercial)
Deadweight: 75.00 lasts (rye)
 
Length 1: 78.5 Feet (British) Registered
Beam: 23.2 Feet (British) Registered
Depth: 12.6 Feet (British) Registered
Draught:
 
Configuration Changes

1817-03-28: De ERSTATNINGEN is een galjas, welke door de nieuwe eigenaren wordt verbouwd tot een brik en herdoopt in GEERTRUIDA EN MARIA. De maatvoering zoals in database genoemd, hebben dan ook betrekking op de brik.

Certificate of Registry
Year registered 1817
Number in register 18170039
Name ship GEERTRUIDA EN MARIA
Type Brik
Lasts 0
Built province/country Buitenland,
Remarks
Date agenda 1817-03-28
Passport requested by Dam & Comp., C.W. van
City Rotterdam
Master at time of request Glazener, Hessel
Harbour Rotterdam
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 18?? ERSTATNINGEN
Manager: J.L. Carlsen, Droback, Norway
Owner: J.L. Carlsen, Droback, Norway
Shareholder:
Homeport / Flag: Droback / Norway
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1816-11-19 GEERTRUIDA EN MARIA
Manager: C.W. van Dam & Co , Rotterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Prijs: NLG 2.600,-

Part-owners

Eigenaren van de brik GEERTRUIDA EN MARIA sinds 19 november 1816:
Firma C.W. van Dam & Co., Rotterdam, 1/4e part (boekhouder)
Hessel Glazener, Ameland, 1/2e part (schipper)
Jurgen Pruijssing, Rotterdam, 1/4e part

Ship Events Data

1823-01-15: Final Fate: De brik GEERTRUIDA EN MARIA, kapt. H. Glazener, is door het ijs aan de grond gelopen.

Ship Masters Data

Date from: 18??
Captain: Jorgensen, Lars
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1817
Captain: Glazener, Hessel
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1817-03-28

Date from: 1821
Captain: Glazener, Anne
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1821-02-27

Images

Sources

General information regarding this ship

1816

RC 121116
Advertentie. Nicolaus Montauban van Swyndregt, Hubertus Mantauban van Swyndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hunne Principalen en geauthoriseerd door de Regtbank van Koophandel, zitting houdende binnen deze stad, zijn van mening, op dinsdag den 19 november 1816, des namiddags ten 4 uren, in het Logement genaamd Het Badhuis, onder de Boompjes, aan de meestbiedenden of hoogstmijnenden te verkopen: een Galjasschip, genaamd ERSTATNINGEN, laatstgevoerd bij kapt. Lars Jorgensen, lang over steven 78 voeten 5 duimen, wijd, binnen de huid, 23 voeten 2 duimen, hol, in het ruim, 12 voeten 6 duimen, alles Amsterdamse maat, met alle deszelfs rondhout, staande en lopend want, ankers, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zo als hetzelve thans is liggende in de Leuvehaven, aan de Oostzijde, nabij de brouwerij de Twee Leeuwen. Nader onderrigting bij gemelde makelaars.
(opm: het schip werd gekocht door C.W. van Dam c.s. in Rotterdam, verbouwd tot brik en kreeg de naam GEERTRUIDA EN MARIA; de kapitein werd Hessel Glazener, tevens 50% aandeelhouder)

1823

DC 210123
Hellevoetsluis, 18 januari. De brik die binnen de Goereese haven tegen de Zuidwal aan de grond gebracht is en daar nog ligt, is volgens rapport van de veerman van Dirksland vol water, beladen met krenten en rozijnen, en voert een Hollandse vlag; de naam is nog onbekend.
Den 19 dito. De brik gisteren gemeld is gevoerd door A. Glazener (opm: GEERTRUIDA EN MARIA), van Cephalonica; van de lading is reeds een derde aan wal gebracht (opm: zie RC 230123).
De brieven van den 18 dezer zijn gisteren met een ijssloep naar zee gebracht. De stroom drijft overdekt met ijs.
RC 230123
Het schip (opm: brik) GEERTRUIDA EN MARIA, kapt. Anne Glazener, van Cefalonia naar Rotterdam, is den 14 januari des avonds door een loodsboot uit zee binnen en, uit hoofde van het ijs Helvoet niet kunnende bereiken, onder de Goeree te anker gebracht, alwaar het de volgende ochtend door het in die nacht aangedreven ijs hoog op de wal gezet en het boord aan de stuurboordszijde ingedrukt werd, zo dat er zelfs enige inhouten door het ijs mede genomen werden en het schip geheel over zijde geworpen werd. De vaten krenten, te zwaar zijnde om over de modderige grond vervoerd te worden, heeft men gedeeltelijk moeten openbreken en in zakken bergen. 145 Zakken droge en 308 zakken natte krenten, tezamen de inhoud van een klein en 23 grote vaten uitmakende, waren den 17 gered, zo ook drie kleine en nog 20 vaten, die in hun geheel gebleven zijn, al hetwelk in een gebouw te Goeree geborgen zijn. Het schip lag met hoog tij gedeeltelijk tot op het dek onder water. (opm: zie DC 210123 en RC 080323)
RC 080323
Advertentie. Nicolaus Montauban van Swijndregt, Hubertus Montauban van Swijndregt en Fredrik van Dam, makelaars te Rotterdam, als last hebbende van hunne meesters en geautoriseerd door de Rechtbank van Koophandel, zijn van mening, na gedane aangifte ingevolge de de wet, op dinsdag den 1 april 1823, des namiddags te vijf uren, in het logement genaamd Het Badhuis, in de Boompjes in het openbaar te veilen en verkopen: een partij scheepsgereedschappen, bestaande in ankers, touwen, zeilen, rondhout, enz, geborgen van het verongelukte brikschip de GEERTRUIDA EN MARIA, gevoerd door kapt. Anne Glazener, komende met stukgoederen van Cefalonia en op de slijken van Stellendam gestrand en verongelukt (opm: zie DC 210123). Zullende voorschreven gereedschappen genummerd zijn liggende in twee pakhuizen op de Punt aan de Scheepmakershaven, alwaar dezelven den 29 maart en des morgens voor de veiling door een ieder zullen kunnen worden bezichtigd.
AC 100323
Advertentie. G. Duuring, D.H. Joosten en J.J. Verhoeff, makelaars te Rotterdam, als daartoe geautoriseerd door mijnheer de president van de Rechtbank van Koophandel, zitting houdende binnen die stad, zullen, ten overstaan van de griffier van gemelde Rechtbank, na gedane aangifte, conform de wet, op vrijdag den 14 maart 1823, des voormiddag ten 11 ure, in het notarishuis, op de Geldersche Kaai, om contant geld, publiek verkopen het alhier aangebrachte geborgen gedeelte van 162/1 (opm: 162 hele) en 38/2 (opm: halve) boten (opm: mogelijk een verpakkingseenheid) krenten, geladen geweest in het van Cefalonia naar herwaarts bestemde, doch op de slijken voor Stellendam gestrande en verongelukte brikschip de GEERTRUIDA EN MARIA, gevoerd door schipper Anne Glazener, en dat bij kavelingen zoals dezelve zijn liggende in twee pakhuizen, op de Scheepmakershaven, Wijk A, no. 454. Nadere onderrichting bij bovengemelde makelaars.