Name ship: GRAAF BULOW

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 18??
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Pink
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: Philadelphia (Pa.), U.S.A.
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 169.00 lasts
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1817
Number in register 18170071
Name ship GRAAF BULOW
Type Pink
Lasts 169
Built province/country Buitenland,
Remarks
Date agenda 1817-05-10
Passport requested by Voute & Co.
City Amsterdam
Master at time of request Jansen, Hendrik
Harbour Amsterdam
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1817-05-02 GRAAF BULOW
Manager: Firma Voûte & Co., Amsterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: Prijs: NLG 26.600,-

Date/Name Ship 18?? GRAF BULOW
Manager: Eduard Krieger, Danzig, see Gdansk, Prussia
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Danzig, see Gdansk, Prussia
Shareholder:
Homeport / Flag: Danzig, see Gdansk / Prussia
Callsign:
Additional info: Medereder: Joachim Friedrich Marguardt

Date/Name Ship 1823-09-02 GRAAF BULOW
Manager: Firma Voûte & Co., Amsterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1828-03-05 GRAAF BULOW
Manager: Firma Voûte & Co., Amsterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

Eigenaren van de pink GRAAF BULOW volgens rederij-cedule d.d. 2 mei 1817:
C. van der Oudenmeulen, Amsterdam, 12/32e part
C. Voûte & Co., Amsterdam, 4/32e part (boekhouder)
Jan Jacob Voûte Jr., Amsterdam, 4/32e part
Eigendom overige 12/32e part wordt niet benoemd

Eigenaren van de pink GRAAF BULOW volgens rederij-cedule, acte 23 d.d. 2 september 1823:
Firma Voûte & Co., Amsterdam, 2/32e part (boekhouder)
C. van der Oudenmolen, Amsterdam, 10/32e part
Jan Jacob Voûte Jr., Amsterdam, 4/32e part
P. Voûte, Amsterdam, 6/32e part
Firma Waarendorp & Van Marwijk, Amsterdam, 2/32e part
Hendrik van Alphen Jzn., Amsterdam, 2/32e part
P.F. Voûte, Amsterdam, 1/32e part
P.E. Espenasse?, Amsterdam, 1/32e part
Jan de Boulet, Amsterdam, 1/32e part
Gebr. Copperaal, Amsterdam, 1/32e part
J. Huycecooper, Amsterdam, 2/32e part

Bijlage bij acte 8 van 1828, pink GRAAF BULOW, eigenaren per primo maart 1828

firma Voute & Co., Amsterdam (boekhouders en 4/32e part)
P. Voute, Amsterdam (16/32e part)
J.J. Voute, Amsterdam (4/32e part)
firma Erven Warendorp & Van Marwijk, Amsterdam (2/32e part)
J. Huidekoper, Amsterdam (2/32e part)
erven P. Voute, Amsterdam 1(/32e part)
erven J. de Burlett, Amsterdam (1/32e part)
P. Lespinasse, Amsterdam (1/32e part)
firma Gebr. van Coppenaal, Amsterdam (1/32e part)
 

 

Ship Events Data

1830-01-15: Final Fate: De pink GRAAF BULOW, kapt. N. Hensken, is volgens bericht uit Londen d.d. 15 januari 1829, aan de Kaap de Goede Hoop afgekeurd.

Ship Masters Data

Date from: 1817
Captain: Jansen, Hendrik
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1817-05-10

Date from: 18??
Captain: Pfeiffer, Johann Friedrich
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1818
Captain: Scharmberg, Johan Jochem Daniel
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1818-11-30

Date from: 1823
Captain: Holger, H.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1823-09-06

Date from: 1823
Captain: Maalsteed, R.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1823-11-17

Date from: 1828
Captain: Hensken, N.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1828-03-13

Images

Sources

General information regarding this ship

1829

RC 300429
Amsterdam, 28 april. Volgens brief van kapt. N. Hensken, voerende het schip (opm: pink) DE GRAAF BULOW, van Sourabaya en Batavia naar Amsterdam, in dato 17 januari, was hij toen zeilende op 24 gr. 40 min. zuiderbreedte en 62 gr. 22 min. lengte, koers zettende naar Mauritius, zijnde de 14e dito door een zware storm belopen geworden, waarbij zijn schip alle de verschansingen verloren, als ook in de bodem zelve vreselijk geleden had, waardoor het zwaar lek was geworden en hij zich genoodzaakt zag naar Mauritius af te houden. (opm: zie o.a. RC 191129)
RC 191129
Amsterdam, 17 november. Volgens brief van kapt. Nicolaas Hensken, voerende het schip DE GRAAF BULOW, van Batavia naar Amsterdam, laatst van Mauritius, bevorens gemeld, in dato Kaapstad de 30e augustus, was hij, de 31e juli van Port-Louis vertrokken zijnde, de 20e augustus op het Kaapse rif door een orkaan belopen geworden, die vijf dagen aanhield en in welke door een stortzee de fokkemast, boegspriet, grote steng en al wat op het dek was weggeslagen werd, waarna hij in de nacht tussen de 28e en 29e dito, als wrak drijvende, in de Simonsbaai aldaar binnengelopen was. (opm: zie o.a. RC 300429 en 230130)

1830

RC 230130
Amsterdam, 21 januari. Het schip DE GRAAF BÜLOW, kapt. N. Hensken, van Batavia naar Amsterdam, aan de Kaap de Goede Hoop binnen, is, luidens brief van Londen van de 15e dezer, volgens aldaar bij Lloyds ingekomen officieel bericht, gecondemneerd (opm: afgekeurd) geworden. (opm: zie o.a. RC 300429 en 191129)