Name ship: CAPRICORNUS

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1930
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
IMO number: 5309487
Nat. Official Number: 1306 Z GRON 1930
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts: One mast
Rig: 2 derricks
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: G. Pattje, Westerbroek, Netherlands
Yardnumber: 146
Date Laid Down:
Launch Date: 1930-01-03
Delivery Date: 1930-03-26
Technical Data

Engine Manufacturer: Bohn & Kähler Motoren und Machinenfabrik A.G., Kiel, Germany
Engine Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 120
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Bohn & Kähler (BUB) nr. 8820 Type (180x260)
Speed in knots: 7.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 169.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 110.00 Net tonnage
Deadweight: 205.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 11300 Cubic Feet
Bale: 10900 Cubic Feet
 
Length 1:
Length 2: 32.38 Meters Registered
Beam: 6.19 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.13 Meters Depth, moulded
Draught: 2.17 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1930-03-12 CAPRICORNUS
Manager: Jan Jacob Lameijer, Nieuweschans, Netherlands
Owner: Jan Jacob Lameijer, Nieuweschans, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Nieuweschans / Netherlands
Callsign: NHPW
Additional info: Call sign 1934: PDIY

Date/Name Ship 1942-07-03 CAPRICORNUS
Manager: N.V. Vrachtvaartmaatschappij 'Annie', Groningen, Netherlands
Owner: N.V. Vrachtvaartmaatschappij 'Annie', Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDIY
Additional info:

Date/Name Ship 1948-03-27 CAPRICORNUS
Manager: Jan Jacob Lameijer, Zwolle, Netherlands
Owner: Jan Jacob Lameijer, Zwolle, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zwolle / Netherlands
Callsign: PDIY
Additional info:

Date/Name Ship 1952-08-25 CAPRICORNUS
Manager: Johannes van Streun, Foxhol, Netherlands
Owner: Johannes van Streun, Foxhol, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PDIY
Additional info:

Date/Name Ship 1952-09-25 GESCHE ROHDEN
Manager: Rolf Rohden, Emden, German Federal Republic
Owner: Rolf Rohden, Emden, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Emden / German Federal Republic
Callsign: DCWH
Additional info:

Date/Name Ship 1954-12-00 GESCHE ROHDEN
Manager: Alfredo E. Juri & Cia. Ltda., Buenaventura, Colombia
Owner: Alfredo E. Juri & Cia. Ltda., Buenaventura, Colombia
Shareholder:
Homeport / Flag: Buenaventura / Colombia
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1955-07-00 SAN BUENAVENTURA
Manager: Alfredo E. Juri & Cia. Ltda., Buenaventura, Colombia
Owner: Alfredo E. Juri & Cia. Ltda., Buenaventura, Colombia
Shareholder:
Homeport / Flag: Buenaventura / Colombia
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1930-00-00: Op stapel gezet als " Irene ".

1930-00-00: Het was het eerste Berlijnvaartschip dat zonder moeite de bruggen in de stad kon passeren.

1930-03-12: Op 12-03-1930 als CAPRICORNUS, zijnde een motorschip, groot 477.45 m3 bruto, liggende te Westerbroek, door J. Gerrits, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Jan Jacob Lameijer, schipper, gedom. te Nieuweschans, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1306 Z GRON 1930 op het achterschip achterkant achtererf bakboordszijde.

1930-03-26: NvhN 27-03-1930: Westerbroek, 26 Maart. Van de scheepswerf der firma G. Pattje te Westerbroek is vertrokken het motorschip „CAPRICORNUS", groot ca. 260 ton, eigenaar kapt. J. J. Lameijer te Nieuweschans. Het schip is gebouwd onder toezicht van de Scheepvaart-Inspectie voor de klasse Wad- en Sondvaart en uitgerust met een 120 P.K. B. U. B. Dieselmotor. Op de proefvaart behaalde het schip geladen een snelheid van 9 mijl.

1933-12-31: NvhN 02-01-1934: Delfzijl, 31 Dec. Het motorschip „CAPRICORNUS", kapt. Lameijer, dat op reis van Berlijn naar Wanne beladen met ijzer van hier vertrok en later met defecten motor naar hier terug keerde, heeft de schade hier hersteld en zette heden de reis naar zijn bestemming voort.

1940-00-00: 1940 tijdens de 2e WO eerst gevaren in de Holland-Zweden groep.
01.1941 in Groningen gevorderd door de Duitsers. Tijdens de oorlog moest het schip meerdere keren de stad Berlijn aandoen.
Vanaf 05.1943 moest het dienst doen in de Oostzee ter verzorging van de Duitse troepen. Werd op 17.05.1945 onbeschadigd teruggevonden in Cuxhaven en kwam in 06.1945 weer terug bij de voormalige eigenaar.

1950-05-29: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart inzake het stoten nabij de Getryggen ondiepte aan de oostkust van Zweden op reis van Hengelo naar Gefle beladen met 200 ton zout. Kapitein J.J. Lameijer had van de Scheepvaartinspectie toestemming deze reis te maken buiten het vaargebied B2, mits de uitwatering 5 cm meer bedroeg dan de minimum uitwatering volgen het certificaat. Op 28 mei kreeg bestman Sinke om 22.00 uur de wacht. Hij had order de kapitein en de stuurman bij Svartklubben te roepen omdat de kapitein wegens de daaraan verbonden kosten aldaar geen loods te nemen maar zelf door de Öregrund. Op 29 mei om 01.50 werd Svartklubben op 100 meter aan bakboord gepasseerd. Even later werden de kapitein en de stuurman gepord en na 3 minuten kwamen ze op de brug. Echter vijf minuten nadat de kapitein boven was gekomen liep het schip vast. De verklaringen van de kapitein, stuurman en bestman hier omtrent lopen nogal uit een. Het schip kwam na het stoten direct weer vlot, de motor was gestopt en het ruim werd gepeild. Dit bleek water te maken maar al pompend werd om 03.30 uur Öregrund bereikt. De lading werd verwerkt en er bleek een plaat te zijn gescheurd. Door middel van een cementbekisting werd de lekkage voorlopig verholpen. Oordeel van de Raad is dat de kapitein heeft gemeend dat hij zijn schip voorbij Svartklubben wel veilig zonder loods naar Öregrund kon binnenbrengen, maar daarin heeft hij gefaald. Hij had zich vaan een loods moeten bedienen omdat zowel bij de kapitein als bij de stuurman plaatselijke bekendheid ontbrak. Op deze wijze heeft hij een groot risico genomen. De zeilaanwijzingen waren ook niet geraadpleegd. De Raad voegt er aan toe dat hij het afkeurt, dat niet na reparatie in Zweden een expert van het Classificatiebureau ter goedkeuring van de reparatie is geraadpleegd en dat het journaal zeer onvoldoende is bijgehouden. Rekening houdend met de persoon en leeftijd van betrokkene, straft de Raad kapitein Jan J. Lameijer, geboren 11 december 1876 en wonend te Zwolle, door het uitspreken van een berisping. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 16 januari 1951.

1951-09-00: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van een klacht tegen kapitein J.J. Lameijer van het motorschip Capricornus wegens het varen buiten het gebied waarvoor een certificaat van deugdelijkheid was afgegeven. Op 23 september 1951 is met zekerheid vast komen te staan dat het schip zich in Arendal in Noorwegen bevond en dus benoorden de lijn Frederikshavn-Gothenburg en daardoor was er geen sprake meer van een geldig bewijs van deugdelijkheid. Oordeel van de Raad is dat bewezen is dat het schip buiten het vaargebied is geweest en dat de kapitein de overtreding heeft begaan. De Raad is van mening dat de kapitein daardoor zijn schip aan extra gevaar heeft bloot gesteld en hij zich dus heeft misdragen jegens de opvarenden. Het nakomen van de bepalingen uit het afgesloten charter is geen excuus voor het overtreden van de eisen, die de scheepvaartinspectie hem met het oog op de veiligheid van zijn schip heeft gesteld. De Raad wil bij het bepalen van de straf rekening houden met de hoge leeftijd van de kapitein en de financiële schade, die hij reeds heeft geleden, en straft kapitein Jan J. Lameijer, geboren 11 december 1876, wonende te Zwolle Katerveer, door hem de bevoegdheid om als kapitein te varen op zeeschepen te ontnemen voor de tijd van vier maanden. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 24 januari 1952.

1996-00-00: In 1996 Lloyd's laat de registratie vervallen omdat het nog bestaan van het schip twijfelachtig is.

Ship Masters Data

Images


Description: Capricornus 1930
Image type: Photo

Description: Capricornus 1930
Image type: Photo

Description: Akte van cessie 30.05.1930.
Image type: Photo
Sources