Name ship: CARGO I

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1923
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
IMO number:
Nat. Official Number: 10588 GRON 1923
Category: Cargo vessel
Propulsion: Aux. Sailing Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Scheepswerf 'Gideon' J. Koster Hzn., Groningen, Netherlands
Yardnumber: 56
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1923-03-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft A.G., Berlin, Germany
Engine Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 52
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: AEG gloeikop, 9 3/4-11 1/2
Speed in knots: 6.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 78.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 48.00 Net tonnage
Deadweight: 105.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 28.46 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 27.40 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.26 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.66 Meters Depth, moulded
Draught: 1.46 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1939-00-00: In 1939 gehermotoriseerd met een 2 cyl. HMG Dieselmotor, no. 6173 van 55 PK.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1925-00-00 CARGO I
Manager: Groninger-Rotterdammer Stoomboot Maatschappij N.V., Groningen, Netherlands
Owner: Noord-Nederlandsche Cargadoors- & Agentuur Maatschappij N.V., Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NHQB
Additional info: 1923-24 en 1933-37 binnenvaart. Callsign 1937 PDJB

Date/Name Ship 1925-00-00 CARGO I
Manager: Groninger-Rotterdammer Stoomboot Maatschappij N.V., Groningen, Netherlands
Owner: Groninger-Rotterdammer Stoomboot Maatschappij N.V., Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NHQB
Additional info: Call sign 1934: PDJB

Date/Name Ship 1953-00-00 CARGO I
Manager: Groninger Beurtvaart, Groningen, Netherlands
Owner: Groninger Beurtvaart, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDJB
Additional info:

Ship Events Data

1923-00-00: Opgeleverd als binnenvaartschip. In 1924 zeebrief die in 1933 werd ingetrokken. In juni 1937 opnieuw zeebrief.

1923-01-20: 20-01-1923": Meetbrief Groningen G1798N.

1928-05-16: Op 16-05-1928 als CARGO I, zijnde een motorschip, groot 220.50m3, liggende te Groningen, door D. Loorbach, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van de Noord-Nederlandsche Cargadoors en Agentuur Maatschappij, gevestigd te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbranden van 730 Z GRON 1928 op 't achterschip in de deklijst van de roef, achter de stuurhut. (Opm.: Brandmerk 10588 GRON 1923 is verwijderd.)

1945-05-20: 20-05-1945: Meetbrief Groningen G7223N.

1952-11-13: Op 13-11-1952 als CARGO I, zijnde een motorschip, metende 94.179 m3 bruto verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Groningen no. G 7223 d.d. 25-05-1945, liggende te Groningen, door J. Matthijssen, ambtenaar van de Scheepsmetingsdienst te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 2771 B GRON 1952 op het achterschip aan S.B. zijde in de zijwand van de lichtkap motorkamer, 5.15 m. uit hekplaat, 0.92 m. uit lengteas en 0.98 m. uit dek. (Opm.: De door de bewaarder vermelde oude merken 730 Z GRON 1928 aan S.B. zijde in de deklijst van de roef zijn vernietigd.) Het wordt dan omschreven als: motorschip hebbende 1 dek, 1 mast, 1 laadruim, een vooronder, een kajuit en een machinekamer waarin geplaatst een 55 PK 2 cyl HMG motor nummer 6173 geplaatst op beide cylinders.

1959-03-21: Op 21.03.1959 “Cargo I” van N.V. Scheepsbouw- en Handelsonderneming ”Het Noorden”, direkteur Tobias van Streun te Groningen. Ook op 21.03.1959 wordt de teboekstelling in het Kadaster doorgehaald.

2014-10-00: Onderstaand informatie uit de Schepenlijst Hunzeboten, opsteller R.K. Mast.
1922 Bouwjaar casco vlgs opgave GRSM.
24/01/1923 In het Kadaster te Groningen wordt in het RSV dl 44 no. 10588 de volgende bijlbrief ingeschreven: "….Bijlbrief. Ondergetekende, J. Koster Hzn, scheepsbouwer te Gideon, nabij Groningen, verklaart hiermede, dat op zijn scheepswerf te Gideon voornoemd, is gebouwd en nieuw te water gelaten het staalijzeren motorschip genaamd CARGO I, welk vaartuig met toebehoren aan de N.V. Noord-Nederlandsche Cargadoors- en Agentuur Maatschappij te Groningen werd overgedragen. Groningen, 19 januari 1923 (w.g.) J. Koster Hzn..."
25/01/1923 Voor de ingeschreven bijlbrief wordt in de marge genoteerd: "….Blijkens verklaring van de scheepsmeter te Groningen dd 25 jan 1923 no. 282 is nevensvermeld schip gebrand met: 10588 Gron 1923…"
1923 Nieuwbouwprijs CARGO I: NLG 24.687,13 = € 178.800; afschrijving 2½ %/jr (bron: jaarrekeningen GRSM).
1923 - 1924 Schip geëmployeerd in de binnenvaart.
1924 - 1933 Schip in de zeevaart.
1925 De NNCM wordt een volle dochter van de GRSM.
11/05/1928 In het Kadaster te Groningen wordt in het RSV dl ? no 730 de volgende Verklaring ingeschreven: "…De ondergetekende, de Noord-Nederlandsche Cargadoors- en Agentuur-Maatschappij, gevestigd te Groningen, verklaart bij deze de enige eigenaresse van het motorschip, genaamd CARGO I, gebouwd te Gideon in het jaar 1923, metende bruto 220.40 m3 of 77,94 tonnen van 2,83 m3, hebbende een dek, een mast een 50 pk AEG motor en 1 schroef, bestemd voor zeeschip, te huis behorende te Groningen te zijn, welk schip was vroeger te boek gesteld ten kantore van de scheepsbewaarder te Groningen en gebrand 10.588 Gron 1923...."
11/05/1928 Op de kaart behorend bij brandnummer 730 Z Gron 1928 wordt omtrent het schip vermeld: …CARGO I, motorschip met 1 dek, 1 mast, een 50 pk AEG motor en 1 schroef, voor volkslogies, 2 laadruimen, 1 kajuit en 1 motorkamer… inhoud 220.80 M3…"
16/05/1928 Voor de ingeschreven Verklaring van eigendom wordt in de marge genoteerd: "…Nevensgenoemd schip is op 16 mei 1928 gebrand 730 Z Gron 1928 blijkens bewijs afgegeven door de scheepsmeter D. Loorbach te Groningen, 16 mei 1928…"
1933 - 1937 Schip geëmployeerd in de binnenvaart.
09/01/1934 De motorboot CARGO I, kapt. M. Bootsman, kreeg zaterdag in het Dokkumerdiep een defect aan het roer. Gisteren is de CARGO I door de HUNZE VII, kapt. Smeltekop, op sleeptouw genomen en naar Groningen gebracht waar de schade hersteld zal worden.
25/06/1934 LC / Stagnatie in het Scheepvaartverkeer bij de Verversbrug en de Vrouwenpoortsbrug. Het wil tegenwoordig bij de lage waterstand niet vlotten in de doorvaart van de Verversbrug [Kippenloop] alhier. Hedenochtend 06.30 u lag een zwaar beladen motoraak een kwartier onbeweeglijk in de doorvaart en hedenochtend 09.30 u zat de motoraak VIOS, van Groningen geladen met grint, ook vast. Vrouw, knecht en kinderen spanden al hun krachten in aan de lier, terwijl de schipper de motor liet ronken en de schroef wentelen. Tegen 10.30 u kwam er een weinig schot in tot grote vreugde van de bemanning van de CARGO I, ook van Groningen, en de HUNZE IV, die geduldig of ongeduldig mochten wachten tot er schot in kwam. Die vreugde duurde echter kort. De aak scheen vastgezogen op de slikdam, welke zich in de brugopening bevindt. Het was ondertussen 11.30 u geworden en er werd besloten dat de VIOS achteruit zou varen om de wachtende schepen gelegenheid tot doorvaart te geven. De HUNZE IV passeerde eerst en toen de CARGO I. Toen deze voorbij waren, werd een tros uitgelegd tussen de CARGO I en de VIOS. Ook deze poging had weinig baat en toen het 12.00 u was geworden lag de VIOS weer vast in de brug....Het komt ons voor, dat het tijd wordt dat bovengenoemde slibdam wordt weggebaggerd.
11/10/1935 NvhN / Zoutkamp, 10 oktober. Toen hedenmorgen van hier vertrok de HUNZE-boot CARGO I, met bestemming Leeuwarden, werd genoemde boot even buiten de buitenhaven van Zoutkamp door de sterke aanhoudende wind op de Noordwal gezet. Het schip is heden nog niet weer vlot gekomen.
14/10/1935 LC / De CARGO van de HUNZE-mij op een ondiep gedeelte nabij Zoutkamp vastgelopen. Donderdagavond (opm: 11 okt) bij hoog water is de boot weer vlot gekomen. De boot zit zo goed als droog.
1939 Volgens opgave wordt de H.M.G. motor in dit jaar ingebouwd.
1937 - 1952 Schip in de zeevaart.
1940-1945 Het schip heeft volgens opgave GRSM tijdens WO II geen schade belopen.
12/11/1952 Op voornoemde datum wordt de teboekstelling als zeeschip doorgehaald.
12/11/1952 Op de nieuwe kaart behorend bij brandnummer 2771 B Gron 1952 wordt omtrent het schip vermeld: "…CARGO I, motorschip hebbende 1 dek, 1 mast, 1 laadruim, 1 vooronder, een kajuit en een machinekamer waarin is geplaatst een 55 pk 2-cyl. HMG motor no 6173 geplaatst op beide cylinders. Verplaatsing: 94.179 ton. Vroeger gemerkt: 730 Z Gron 1928. Als domicilie wordt opgegeven: Oosterhamrikkade 4, Groningen..."
oktober 1953 NNCM en haar schepen gaan over naar Groninger Beurtvaart, Groningen.
21/03/1959 De teboekstelling wordt doorgehaald. Het vaartuig wordt verkocht aan N.V. Scheepsbouw- en Handelsonderneming 'Het Noorden', directeur Tobias van Streun te Groningen.
2014: De Scheepsmetingsdienst vermeldt nog dat er een volgende meting bestaat na 25 mei 1945, en wel EEN1663D. Dit zou er op kunnen duiden dat het schip door de heer Van Streun op enig moment naar Duitsland is verkocht.

Ship Masters Data

Date from: 1923
Captain: Karel, E
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1934
Captain: Bootman, M
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1945
Captain: Schreuder, L.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images


Description: Cargo 1 1923
Image type: Photo

Description: Cargo 1 1923.
Image type: Photo

Description: Cargo 1 1923 op de N-wal bij Zoutkamp 10/11-10-1935.
Image type: Photo

Description: Foto's uit het Nieuwsblad v/h Noorden 11-10-1935
Image type: Photo
Sources