Name ship: CARIBIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1936
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number: 5373414
Nat. Official Number: 1747 Z GRON 1936
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts: Two masts
Rig: 2 derricks
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Firma Gebr. Niestern & Co., Delfzijl, Netherlands
Yardnumber: 204
Date Laid Down: 1936-00-00
Launch Date: 1936-07-02
Delivery Date: 1936-08-05
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 195
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 5706 Type T (240x360)
Speed in knots: 9.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 312.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 148.00 Net tonnage
Deadweight: 355.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 20000 Cubic Feet
Bale: 18800 Cubic Feet
 
Length 1: 41.15 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 38.89 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.35 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.64 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

1965-00-00: Nieuwe hoofdmotor: 2tew 5 cil 295 Pk Brons Nr. 14565 Type 5 GB (220x380)

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1936-08-05 CARIBIA
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: Cornelis van Wattum, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDJC
Additional info: Woonplaats eigenaar juni 1952 Groningen

Date/Name Ship 1955-04-16 DICKY-W
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: Albertus Westera, Appingedam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Appingedam / Netherlands
Callsign: PDQE
Additional info:

Date/Name Ship 1957-12-27 UNITAS S
Manager: Josef Schöning, Haren/Ems, German Federal Republic
Owner: Josef Schöning, Haren/Ems, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Haren/Ems / German Federal Republic
Callsign: DCJF
Additional info:

Date/Name Ship 1960-06-15 UNITAS H
Manager: Peter & Alfred Hinsch, Hamburg, German Federal Republic
Owner: Peter & Alfred Hinsch, Hamburg, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / German Federal Republic
Callsign: DCJF
Additional info:

Date/Name Ship 1967-00-00 M. GERKENS
Manager: Küstenschiffahrt Bauer & Hauschildt K.G., Hamburg, German Federal Republic
Owner: Ferdinand Gerkens, Hamburg, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / German Federal Republic
Callsign: DCJF
Additional info:

Ship Events Data

1936-08-06: Op 06-08-1936 als "CARIBIA", zijnde een motorvrachtschip, metende 884.82 m3, liggende te Delfzijl, door J.Frik, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Cornelis van Wattum, scheepskapitein te Delfzijl, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1747 Z GRON 1936 op het achterschip aan S.B zijde in achterkant dekhuis op verhoogd achterdek.

1936-08-06: NvhN 07-08-1936: Delfzijl, 6 Augustus. Op de Eems vond de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe motorschip CARIBIA. Dit schip is gebouwd op de werf van de Gebr. Niestern te Delfzijl voor rekening van kapt. C. van Wattum te Delfzijl, onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-inspectie, groote kustvaart. Het schip is van het kruiser-hek type met twee masten en het is gebouwd met plaatsteven en een dubbele bodem volgens Niestern's patent. De afmetingen zijn volgens de meetbrief: 38,89 X 7.35 X 2.64 M. Het laadvermogen is 370 ton en de inhoud bedraagt bruto 312 Reg. ton en netto 148 Reg. ton. In de motorkamer is voor de voortstuwing een Brons motor van 200 P.K. geplaatst, waarmede op de proefvaart in ballast een snelheid van 9 1/2 mijl behaald werd. Verder is in de motorkamer een hulpmotor, een Deutz Diesel motor van 10 P.K., geplaatst voor het aandrijven van de achterste laadlier, de hulpwerktuigen in de motorkamer en de dynamo. De verlichting van schip is geheel electrisch. Deze installatie werd geleverd door het Technisch Bureau Herman Eekels te Hoogezand. Voor op het schip is eveneens een 10 P.K. Deutz Diesel motor geplaatst voor het drijven van de voorste laadlier en de ankerlier. Het schip is keurig betimmerd, terwijl de afwerking boven alle lof verheven is. Het voldeed op de proefvaart ruim aan alle gestelde eischen en werd hierna zeer ten genoegen door den kapitein overgenomen.

1940-05-16: Ingeschreven bij de Netherlands Shipping & Trading Committee, Londen, Engeland. Nam van 26 mei tot 1 juni 1940 deel aan de evacuatie van Duinkerken (Operatie 'Dynamo') en redde 701 personen. Nam ook deel aan de evacuatie van Le Havre en Guernsey. Op 1 juni 1945 weer terug aan de eigenaar.

1946-02-26: Op weg van Vlissingen naar Middlesborough gestrand op de Middle Scroby Bank ten oosten van Great Yarmouth. De bemanning werd met een reddingsboot gered. Na verschillende mislukte pogingen werd het schip uiteindelijk op 17 april door het bergingsbedrijf Richard Lee Barber uit Great Yarmouth vlotgesleept. Na voorlopige reparaties te Great Yarmouth naar Delfzijl gesleept en gerepareerd door scheepswerf Sander. In juni 1946 weer in de vaart.
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van de stranding van het motorschip Caribia beoosten Great Yarmouth op de Middle Scroby Bank tijdens reis in ballast van Vlissingen naar Middlesbrough. Op 25 februari 1946 vertrok de Caribia om 07.30 uur van Vlissingen met aan boord een bemanning van 6 man en 3 passagiers. Langs de voorgeschreven route stak het schip de Noordzee over, de vaart was 8 mijl. Het was goed weer met lichte N.O. koelte. Onder de Engelse kust was het heiig. Stuurman Westerkamp kreeg de wacht om 20.00 uur maar gepasseerde boeien waren niet in de kaart aangebracht en ook geen koerslijnen getrokken zodat geen bestek kon worden getoond. Koersen werden ook niet overgegeven. De stuurman zou om 24.00 uur afgelost worden door kapitein Nieboer. Gedurende de eerste wacht bevond kapitein Nieboer zich meestentijds in de kombuis, alwaar hij met de machinist, de kok en een vrouwelijke passagier jenever dronk, volgens eigen zeggen zeker 6 glazen. Toen de stuurman om 24.00 uur de kapitein door matroos Bulsing liet roepen vernam hij dat de kapitein in de kombuis lag te slapen onder de invloed van alcohol. De stuurman liet de kapitein slapen en bleef op de brug. Op 26 februari werd om 01.00 uur Lowestoft gepasseerd en enige tijd later kwam de kapitein op de brug volgens de stuurman nog wel beneveld. De stuurman ging naar beneden, een gisbestek is niet overgegeven en over een koers werd niet gesproken. De kapitein heeft nog één of twee keer de brug verlaten maar toen hij de laatste keer weer bovenkwam liep het schip om ongeveer 01.45 aan de grond.Oordeel van de Raad is dat gebleken is dat de Caribia ongeveer 3 mijl buiten Yarmouth aan de buitenkant van de zich daar bevindende bank is gestrand. Aanwijzingen hoe het schip daar gekomen is ontbreken ten enenmale. Geen enkele plaatsbepaling, gevaren koers of aangelopen boei komt in het journaal voor. Uit verklaringen van de kapitein en stuurman blijkt dat ze eenvoudig van boei naar boei voeren zonder een koers in de kaart te zetten. De kapitein heeft in de kombuis van halfnegen tot omstreeks tien uur jenever gedronken in bedenkelijke hoeveelheden en vervolgens op de bank in slaap gevallen en eerst na 01.00 uur de stuurman heeft afgelost en toen nog beneveld was. Naar het oordeel van de Raad is de stranding te wijten aan grove schuld van kapitein en stuurman door een groot gebrek aan navigatie. Het meeste verwijt treft de kapitein die geen behoorlijke leiding gaf en zich in de kombuis bedronk. De Raad straft kapitein Jan Nieboer, wonende te Zuidbroek, disciplinair door ontneming van de bevoegdheid om als kapitein of stuurman te varen voor de periode van twee jaar. Stuurman Johannes Westerkamp, wonende te Rotterdam wordt disciplinair gestraft door ontneming van de vaarbevoegdheid als kapitein of stuurman voor de periode van twee maanden. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 31 december 1947.


1946-04-18: NvhN 18-04-1946. De CARIBIA weer vlot! De kustvaarder „Caribia”, welke gestrand was op de „Scrobysands” in de buurt van Great Yarmouth op 26 Febr. j.l., is vannacht door een sleepboot van Richard Lee Barber uit Great Yarmouth weer vlot geraakt. Vanmorgen werd het schip naar Great Yarmouth gesleept voor herstelwerkzaamheden. Bijna een maand lang heeft de sleepboot gepoogd de Caribia vlot te krijgen. De kustvaarder strandde, toen zij uit Vlissingen op weg was naar Middlesborough. De Caribia is eigendom van den heer Van Wattum uit Groningen (vroeger Delfzijl). Kapitein is de heer Nieboer, afkomstig uit Zuidbroek. Zooals men zich zal herinneren, leek de toestand van de coaster direct na de stranding vrijwel hopeloos. De eerste pogingen om het schip te bergen mislukten en toen ook bij hoogtij de Caribia niet vlot kwam, meende men het schip als verloren te moeten beschouwen omdat het in het drijfzand steeds verder wegzakte. Niettemin werden de bergingspogingen met verbeten energie voortgezet en blijkens bovenstaand bericht uit Londen met uiteindelijk gunstig resultaat.

1947-09-30: Onderweg van Lysekil met stukgoed naar Antwerpen bij boei 31 in het Kattegat over een mijn gevaren welke bij het achterschip door een klap van de schroef tot ontploffing kwam. Het schip keerde terug naar Lysekil voor reparaties. Het voer later naar Boele Bolnes voor algeheel herstel.

1957-12-28: NvhN 28-012-1957: DICKY-W verkocht. Het motorschip Dicky-W van de heer A. Westera te Appingedam is verkocht naar Duitsland aan de rederij Schöning te Haren a. d. Ems. De Dicky-W (ex m.s. Caribia) werd in 1936 gebouwd hij de Scheepswerf Gebr. Niestern en Co. te Delfzijl en behoort tot het gladdektype met een draagvermogen van pl.m. 355 ton. In de machinekamer staat een 195 p.k. motor opgesteld.

1972-05-00: Final Fate: Gesloopt door Eisen und Metall A.G., Hamburg, Duitsland.

Ship Masters Data

Images


Description: Caribia 1936
Image type: Photo

Description: Caribia 1936
Image type: Photo

Description: Dicky-W 1936 (ex Caribia)
Image type: Photo

Description: Dicky-W 1936 ex Caribia
Image type: Photo

Description: Op deze foto vaart het schip als UNITAS-S.
Image type: Photo

Description: 'Unitas-H' (ex 'Dicky-W' ex 'Caribia')
Image type: Photo
Sources