Name ship: CASCADE

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1937
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO number: 5065316
Nat. Official Number: 1802 Z GRON 1937
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Raised quarter deck
Masts: One mast
Rig: 2 derricks
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Scheepswerf J.J. Pattje & Zonen, Waterhuizen, Netherlands
Yardnumber: 170
Date Laid Down:
Launch Date: 1937-06-12
Delivery Date: 1937-07-23
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 5
Power: 220
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1688 (12 5/8-13 3/4)
Speed in knots: 9.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 341.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 167.00 Net tonnage
Deadweight: 408.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 21896 Cubic Feet
Bale: 20000 Cubic Feet
 
Length 1: 43.55 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 40.98 Meters Registered
Beam: 7.35 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.49 Meters Depth, moulded
Draught: 2.82 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1963-00-00: Nieuwe, in 1961 gebouwde hoofdmotor: 2tew 5 cil 300 Pk Brons Nr. 14534 Type GB (220x380), 10 mijl.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1937-07-23 CASCADE
Manager: Firma A. van Dijk, Delfzijl, Netherlands
Owner: N.V. Motorschip 'Cascade', Delfzijl, Netherlands
Shareholder: Dr. Allard Lambertus Oosterhuis en Tjark van Dijk, Delfzijl
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDJF
Additional info:

Date/Name Ship 1942-00-00 SAT 11
Manager: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Owner: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Berlin / Germany
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1945-11-12 CASCADE
Manager: Firma A. van Dijk, Delfzijl, Netherlands
Owner: N.V. Motorschip 'Cascade', Delfzijl, Netherlands
Shareholder: Dr. Allard Lambertus Oosterhuis en Tjark van Dijk, Delfzijl
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDJF
Additional info:

Date/Name Ship 1952-10-11 CASCADE
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf 'Gruno', Amsterdam, Netherlands
Owner: Dr. Allard Lambertus Oosterhuis, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDJF
Additional info:

Date/Name Ship 1956-00-00 CASCADE
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf 'Gruno', Amsterdam, Netherlands
Owner: N.V. Motorschip 'Cascade', Delfzijl, Netherlands
Shareholder: Dr. Allard Lambertus Oosterhuis, Delfzijl
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDJF
Additional info:

Date/Name Ship 1966-00-00 CASCADE
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf 'Gruno', Amsterdam, Netherlands
Owner: Weduwe Stientje Oosterhuis-Mensinga, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDJF
Additional info:

Date/Name Ship 1966-11-04 CASCADE
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf 'Gruno', Amsterdam, Netherlands
Owner: Rederij Cascade, Panama, Panama R.P.
Shareholder: Weduwe Stientje Oosterhuis-Mensinga, Delfzijl
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1937-04-16: Algemeen Handelsblad 16-04-1937. Scheepvaartlijn op Noorwegen. Onder Nederlandsche vlag. (Van onzen Rotterdamsche correspondent.)
Tot dusver bestond er geen enkele scheepvaartlijn onder Nederlandsche vlag op Noorwegen. Thans is opgericht een Holland-Oslo-lijn, die van Amsterdam rechtstreeks op Oslo zal varen. In dezen dienst zullen drie Nederlandsche motorschepen varen: “Regeja”, “Cascade” en “Liberte”.
Het zijn schepen van het type kustvaarder, die in den zomer wel voor deze vaart in lijndienst geschikt zijn. 's Winters ondervinden ook sterkere schepen door slecht weer nog wel eens oponthoud op dit traject.

1937-06-15: Het Vaderland 15-06-1937: Het op de scheepswerf 'Waterhuizen' van J. Pattje te Waterhuizen, voor Holland-Oslo lijn te Amsterdam in aanbouw zijnde m.s. 'CASCADE' is met goed gevolg te water gelaten. Het schip meet circa 400 ton d.w. en wordt voorzien van een Appingedammer Bronsmotor, met een capaciteit van 220 pk. De kiel werd gelegd voor het zusterschip 'Libelle', eveneens bestemd voor de Holland-Oslo lijn.

1937-07-20: Op 20-07-1937 als CASCADE, zijnde een motorkustvrachtschip, groot 956.23 m3, liggende te Waterhuizen, door A. Kielema, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van de N.V. Motorschip Cascade te Delfzijl, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1802 Z GRON 1937 op het achterschip aan stuurboordzijde in achterkant motorschacht.

1937-07-23: NvhN 26-07-1937: Delfzijl, 23 Juli. Op de Eems vond heden de goedgeslaagde proefvaart plaats van het nieuwe motorschip CASCADE, gebouwd op de scheepswerf „Waterhuizen" J. Pattje te Waterhuizen, voor rekening van de reederij N. V. Cascade te Delfzijl, onder klasse British Corporation en Schepvaart-Inspectie voor de Atlantische vaart. Het schip is van het raised-quarterdeck type met plaatsteven en met kruiserhek en het is voorzien van een dubbelen bodem. Op het mastdek, midscheeps, bevindt zich een stalen Mannesmann mast met twee stalen Mannesmann laadboomen, voor lasten van twee ton. Verder zijn hier twee motorlieren geplaatst, elk gedreven door een Deutz motor van 10 PK De voorste hiervan kan tevens de ankerlier aandrijven. Het laad- en losgerei is geleverd met een certificaat van de Inspectie van Havenarbeid. Het schip meet bruto 337 Reg. ton en netto 167 Reg. ton, terwijl het D.W. 415 ton bedraagt. Voor de voortstuwing bevindt zich in de motorkamer een Brons motor van 220 pk., terwijl hier verder nog een Deutz motor van 10 P.K. als hulpmotor geplaatst is, voor het aandrijven van de lens- en ballastpompen, de compressors en de dynamo. In het stuurhuis werd een radio-peilinstallatie aangebracht door Radio-Holland. Het schip, dat met 107 ton waterballast een snelheid van 9 ½ mijl behaalde, is voorzien van een stroomlijn-ballansroer, waarmede het op de proefvaart uitstekend bestuurbaar bleek, terwijl eveneens zeer goed met het vaartuig kon worden gemanoeuvreerd. Het voldeed op de proefvaart ruim aan alle gestelde eischen, zoodat het hierna met groote tevredenheid door de reederij werd overgenomen Als bijzonderheid dient nog vermeld, dat het schip bijna twee maanden vóór den gecontracteerden tijd werd opgeleverd, terwijl nog een zusterschip voor dezelfde reederij op bovengenoemde werf in aanbouw is.

1940-03-06: NvhN 09-09-1940: In verboden gebied gevaren, Kapitein van de „CASCADE” staat terecht. Voor den Raad van de Scheepvaart is Vrijdag verschenen de 31-jarige kapitein van het Nederlandsche motorkustvaartuig „Cascade”, groot 203 ton, die zich te verantwoorden had wegens het varen in verboden wateren op aanklacht van den Inspecteur-Generaal voor de Scheepvaart, Hij was er van beschuldigd, zonder speciale vergunning het Schulpengat binnengevaren te zijn. De kapitein verklaarde op 6 Maart j.l. uit Delfzijl naar Harlingen te zijn vertrokken. Hem was medegedeeld, dat hij in het Westgat een patrouillevaartuig zou aantreffen. Toen hij des avonds omstreeks negen uur volgens schatting ten Zuidwesten van het eiland Texel was gekomen, liet hij het anker vallen. Den volgenden ochtend had hij de reis voortgezet in de verwachting, het patrouillevaartuig te ontmoeten. Langs de kust was hij ongeveer een half uur opgestoomd, het Schulpengat in. Een watervliegtuig had het schip daar gesignaleerd. de boodschap, welke het neerliet, heeft het schip echter niet bereikt. De kapitein besloot toen terug te keeren en was toen een patrouillevaartuig tegengekomen. Hierop volgde opbrenging en ondervraging De kapitein moest toegeven, dat hij niet gehandeld had volgens de voorschriften voor de kustvaart door het Schulpengat binnen te varen. Hij had buiten dit verboden gebied het patrouillevaartuig dienen af te wachten. De Raad zal nader uitspraak doen.

1940-05-00: Was onder Duits toezicht. Op 4 oktober 1941 in Delfzijl door de Duitsers in beslag genomen en in 1942 bij Scheepswerf Sietas in Hamburg verbouwd tot Schweren-Artillerie-Träger en in dienst als 'S.A.T. 11.' voor 12. Lehr-Flottille, later 3. AT-Flottille. Op 25 Augustus 1944 in de Gironde tot zinken gebracht. 14 Juni 1945 geborgen door een Britse firma en naar Scheepswerf Bröerken gesleept voor reparatie. 24 November 1945 voor de eigenaar weer in de vaart.
- 07.04.1941 Gemäß Fahrzeugliste KMD Rotterdam vom OKM als für Umbau zum SAT mit zwei 10,5-cm Geschützen brauchbar an KMD Wilhelmshaven gemeldet.[4]- 25.09.1941 erfaßt.[4] - 20.05.1943 SAT CASCADE bei der 1. Gruppe der 12. Landungsflottille gemeldet.[2] - 20.08.1943 bei der 12. Landungsflottille.[4] - 16.11.1944 SAT Cascade und AF 22 mit Heerestruppen Küstenerkundung bis Höhe Sventoje. Flugzeugangriffe mit Bomben mit Verzögerung. Dadurch Minenwirkung mit schweren Erschütterungen und Leckagen. Maschinenausfall. Geringe Personalausfälle. AF 22 langsam vollgelaufen und trotz Bergungsschlepperhilfe gesunken.[3] - 01.12.1944 SAT CASCADE bei der 6. Gruppe (Artillerieträgergruppe) der 24. Landungsflottille gemeldet. Gruppe ist z.Zt. der 3. Vp.-Flottille zugeteilt.[2] - 01.12.1944 SAT "Caskade" durch Luftangriff in Libau schwer beschädigt.[1] - 01.01.1945 an die 3. Artillerieträgerflottille übergeben.[4] [1] KTB MOK Ostsee [2] Kugler: Chronik der amphibischen Verbände[3] KTB MOK Ostsee [4] Archiv Theodor Dorgeist [5] Verlustliste C. Boie [6] Bron: Historisches MarineArchiv, Duitsland

1954-07-13: Tijdens een reis van Odense naar Sornas in ballast aan de grond gelopen bij Nayssaar. Vlot gekomen en na inspectie kon ze haar reis vervolgen.

1961-01-27: Delfzijlse coaster dreef rond met een defecte motor. 27-01-1961. Delfzijl: Deze week heeft het Delfzijlse motorschip CASCADE eigendom van de oud-Delfzijlster dokter A.L. Oosterhuis om hulp verzocht toen het met een defecte motor in zeer slecht weer ter hoogte van Zuid-Ierland ronddreef. Het schip was onderweg met een lading cement van Hull naar Dublin. Het stormachtige weer bemoeilijkte echter te hulp komende sleepboot het schip op te zoeken. De reddingstations langs de Ierse kust werden eveneens gewaarschuwd om in geval van nood dienst te kunnen verlenen. Gelukkig bleek dit niet nodig te zijn, daar de ruim 400 ton metende Cascade in de nacht van Woensdag op Donderdag door twee Britse sleepboten is opgepikt, waarna men koers heeft gezet naar de Ierse havenplaats Cork. Daar worden de nodige reparaties uitgevoerd.
NvhN 25-01-1961: Bij Ierland Delfzijlster coaster op drift. Het 341 ton metende Delfzijlster kustvaartuig CASCADE seinde gisteravond om hulp omdat het met motorschade in een storm van windkracht negen, ongeveer 100 mijl ten westen van het eiland Lundy bij de lerse zuidkust op drift was geraakt. Volgens de laatst ontvangen berichten was van een noodtoestand geen sprake, hoewel de kapitein vanmiddag meldde, dat er geen enkel schip in zicht was en dat de Cascade door zware zeeën gebeukt werd. Aan de zuid- en zuidoostkust van Ierland zijn de reddingsstations in staat van paraatheid gebracht, om zo nodig onmiddellijk hulp te kunnen bieden. De kapitein van de Britse sleepboot Neylandia meldde dat hij de laatst bekende positie van de Cascade had bereikt, maar dat hij het schip niet heeft gezien. De Cascade is eigendom van dr. A. L. Oosterhuis uit Dublin. De makelaar is de N.V. Gruno te Amsterdam. Het schip is met een lading cement in zakken onderweg van Huil naar Dublin. Gezagvoerder van het Delfzijlster schip is de 32-jarige J. Mink. Naar hij via de radio bekend maakte, zou hij met de andere acht bemanningsleden trachten te voorkomen dat de Cascade oploefde. Vanmorgen was het zicht minder dan 3 km, met lichte regen.
De Telegraaf 27-01-161: „CASCADE” nu in veilige haven. De „Cascade”, de Nederlandse kuster, die 59 uur lang hulpeloos op de razende lerse Zee ronddreef en een dag en een nacht lang zoek was, werd donderdag veilig de haven van Cork binnengesleept. De acht bemanningsleden keken opgelucht naar de wal en de 32-jarige kapitein Johannes Mink vertelde wat zij hadden doorgemaakt, voor zij door een RAF vliegtuig werden ontdekt en gered door twee sleepboten, die hen aanvankelijk niet hadden kunnen vinden. Het begon dinsdagmiddag, toen de krukas van onze machine het begaf. Gedurende die 59 uur dreven we stuurloos rond en de storm dreef ons naar de lerse kust. Toen de sleepboten eindelijk bij ons waren, duurde het nog 1½ uur voor we de sleepkabel over hadden en we eindelijk koers naar Cork konden zetten.

1969-03-00: Verkocht aan Vissen Buitengaats, Rederijcombinatie 'Cascade', Vlaardingen en bij Werf Figee verbouwd voor sportvisserij. Op 30-07-1969, als CASCADE, zijnde een stalen (coaster) motorschip voor de sportvisserij, metende 914.78 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 14986 d.d. 05-02-1969, liggende te Vlaardingen, door J. Kappelhof, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Rotterdam, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 4265 Z GRON 1969 op het achterschip aan S.B. zijde in achterwand dekhuis, 3.10 M. uit hekplaat, 0.57 M. uit lengteas en 1.60 M. uit dek. Opm.: Bij onderzoek zijn geen merken van teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan aangetroffen. Op 3 juli 1970 verkocht aan Pieter van der Vlies, Zierikzee voor trips vanuit Burghsluis, later Vlissingen. In 1981 verkocht aan Compania Suplidora y de Nevegacion S.A., Panama. Arriveerde 17 oktober 1981 op sleeptouw in Plymouth na machineschade op weg van Den Helder naar Lissabon. In 1983 verkocht aan Kitson Vickers Ltd, vertrokken uit Plymouth op 4 juni voor Exmouth en opgelegd.

1984-03-19: Verkocht aan P. Goodliffe, Exmouth. Begonnen met sloop door Sea Mill Salvage.

Ship Masters Data

Images


Description: De proefvaart van de 'Cascade' op 23 juli 1937
Image type: Photo

Description: 'Cascade' - foto: Vlissingen, febr. 1947.
Image type: Photo

Description: 'Cascade' (bj 1937)
Image type: Photo

Description: Cascade 1937 at Capetown during longtime charter. (1954-1959)
Image type: Photo

Description: Cascade 1937 during demolition on 04-1983 at Exmouth, Bight off Exmouth. (Alongside is the barge "Seamill", 176 Brt build at Faversham in 1943.
Image type: Photo
Sources