Name ship: CONFIANCE

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1902
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 1982 ASSEN 1906
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Scheepswerf Van Goor & Spiekman, Zwartsluis, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1902-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 58.00 Net tonnage
Deadweight: 142.00
 
Length 1: 23.85 Meters Length overall (Loa)
Beam: 4.93 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.01 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1906-01-26 CONFIANCE
Manager: Gerhardus van Turen, Zuidbroek, Netherlands
Owner: Gerhardus van Turen, Zuidbroek, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zuidbroek / Netherlands
Callsign: NKVS
Additional info:

Ship Events Data

1902-00-00: Bouwjaar 1902 als binnenschip 2 GEBROEDERS, eigendom van Meine Meines, te Hoogeveen. 1e meetdatum 02-08-1902 - Hv305N

1906-01-26: KAD ASSEN RSV Hyp4: 7/1982. 26-01-1906. Dagregister deel 13, nummer 13. Den zesentwintigsten Januari 1900 zes. Ik ondergetekende Gerhardus van Turen, schipper, gedomicilieerd te Zuidbroek, verklaar bij deze te zijn de eenige eigenaar van het ijzeren tjalkschip genaamd “Confiance”, hebbende een dek en een mast, zijnde groot een honderd twee en veertig en zeven honderd twee en tachtig duizenste tonnen, gebouwd te Zwartsluis, thans liggend te Hoogeveen, en gevoerd wordende door mij. Getekend. G. van Turen.

1910-00-00: In 1910 weer in de binnenvaart.

1952-03-06: Op 22-02-1952 bij het Kadaster teboekgesteld als CONFIANCE, eigendom van Gerardus van Turen, schipper te Amsterdam. Omschrijving: Een zeilschip, hebbende een voor- en achteronder, roef (boven) en mast, wordende door windkracht voortbewogen alsmede geboomd of gesleept. Het schip is gebouwd te Zwartsluis in het jaar 1902. Op dezelfde dag van Siebold van Turen, schipper te Amsterdam. Op 06-03-1952 als CONFIANCE, zijnde een tjalkschip, metende 142.602 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief, afgegeven te Groningen, no. 4482 d.d. 09-06-1937, liggende te Amsterdam, door C. van Oossanen, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Amsterdam, van brandmerk 210 B ASSEN 1952 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde in de achterwand van de roef, 2,53 m. uit hekplaat, 1.40 m. uit lengteas en 1.30 m. uit dek. (Opm.: De door de Bewaarder vermelde oude merken 1982 ASSEN 1906 zijn niet gevonden.) Thans een motorschip voortbewogen door een 35 PK H.A. Es ruwoliemotor. Later voortbewogen door een 5 cyl. 85 Pk motor Kromhout dieselmotor no. 9585. In 1952 meetbrief G8338N. Op 18-06-1960 meetbrief G10464N. Op 14-06-1973 DIANA, eigendom van Theodorus Beekhuis, stratenmaker IJmuiden, i.a.g.v.g. g/m Janke Bosma. Op 03-09-1975 REHOBOTH, eigendom van Pieter Hoekstra, gemeente-ambtenaar te IJmuiden. Op 15-07-1977 als REHOBOTH, zijnde een motorschip, metende 110.240m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief, afgegeven te Amsterdam no. 24429 d.d. 11-07-1977, liggende te IJmuiden, door P.D. Langebaerd, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Amsterdam, opnieuw van brandmerk 210 B ASSEN 1952 voorzien door het inbeitelen op het achterdek aan S.B. zijde in achterkant roef, 2.50 m. uit hekplaat, 1.60 m. uit lengteas en 1.47 m. uit dek. (Opm.: De door de Bewaarder vermelde oude merken 210 B ASSEN 1952 zijn niet gevonden.) Op 15-09-1983 van Klaas van Genderen, uitvoerder te IJmuiden, g/m Gerritje de Boer. Omschrijving is dan: Stalen woon-tjalk, hebbende een voor- en achteronder, roef (boven) en mast en zonder mechanische voortbeweging. Op 08-05-1987 DOTTERBLOEM , eigendom van Jacobus Anthonius Maria Vork, medewerker horeca, Nieuwer te Aar. Op 05-06-1989 eigendom van Robert Cornelis van den Broek, timmerman 1/2 en Jolanda Maria Warrels, winkelbediende, 1/2 deel, beiden te Vinkeveen. Op 16-02-2004 verkocht aan Marinus van Veluw te Naarden. Omschrijving: Stalen woonschip, genaamd Dotterbloem, gebouwd te Zwartsluis in 1902, type tjalk, thans gelegen te 1079 LM Amsterdam, Amsteldijk 830 WS, hebbende een voor- en achteronder, roef (boven), mast, zonder mechanische voortbeweging en met een waterverplaatsing van eenhonderd tien tweehonderd veertig/eenduizendste kubieke meter (110.240 m3), met brandmerk 210 B ASSEN 1952. Op 27-05-2004 verkocht aan Wouter Jack Beets en Birgitte Snaaijer, tezamen wonende te Amsterdam, Wittgensteinlaan 38, beiden nimmer gehuwd en nimmer geregistreerd als partner. Op 20-08-2004 verkocht aan Tibor Geza Bernard Wimmers, te Amsterdam, Levantkade 54. Op 09-12-2005 verkocht aan Sietse Smid en Sietske Henderika Renkema, in wettelijke algemene gemeenschap van goederen gehuwd, te Barneveld, ieder een een onverdeelde helft. Omschrijving: Het woonschip, genaamd Dotterbloem, type tjalk, gebrandmerkt 210 B ASSEN 1952, bestaande uit een stalen casco, met stalen opbouw, indeling: voor- en achteronder, roef (boven) en mast, gebouwd te Zwartsluis in 1902, bouwwerf en bouwnummer onbekend, zonder mechanische voortbeweging, hebbende een verplaatsing laadvermogen van eenhonderd tien tweehonderd veertig/eenduizendste kubieke meter (110.240 m3). Het staat in 10-2014 nog zo bij het Kadaster teboek.

Ship Masters Data

Images

Sources