Name ship: DILIGENCE

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1832
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: Louis Lecarpentier (Scheepswerf 'Staketsel'), Antwerp, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1829-12-04
Launch Date: 1830-10-24
Delivery Date: 1832-09-24
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 700.00 tons (oude meting)
Deadweight:
 
Length 1: 36.65 Meters Registered
Beam: 6.57 Meters Registered
Depth: 5.93 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1830-11-29 DILIGENCE
Manager: François Joseph en Ioannes Lambertus Loos, Antwerp, Netherlands
Owner: François Joseph en Ioannes Lambertus Loos, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1832-08-16 DILIGENCE
Manager: François Joseph (Franciscus Jozephus) Loos, Amsterdam, Netherlands
Owner: François Joseph (Franciscus Jozephus) Loos, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: François Joseph Loos werd voor NLG 6.375 alleen eigenaar.

Ship Events Data

1837-08-22: Type: Burnt
Final Fate: Op 22 augustus 1837 is de DILIGENCE onder kapt. Hendrik Bos op de rede van Passaroeang in brand geraakt en vervolgens gezonken.

Ship Masters Data

Date from: 1832
Captain: Bos, Hendrik
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 10
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Gemeente archief Amsterdam archiefnummer 5074 – 1420 – 1832 – no. 17
N.A. Den Haag, Verbalen zeebrieven diverse bestanden
De heer S. Parma, Hilversum
AH = Algemeen Handelsblad
BrC = Bredasche Courant
DC = Dordtsche Courant
JC = Javasche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
ZP = Zeepost
ZZC = Zierikzeesche Courant
General information regarding this ship

1832

BrC 190832
Antwerpen, den 16de augustus. Gisteren ochtend is van hier vertrokken het vaartuig LA DILIGENCE, van 700 ton, den 24ste oktober 1830 van de werf Staketsel (opm: fregat, gebouwd door scheepsbouwmeester Louis Lecarpentier) van stapel gelopen, en aan de Heren Loos, Gend & Comp. toebehorende. Hetzelve gaat op avontuur uit, het land der protocollen en der revoluties ontvluchtende, en aan onze ministeriële dagbladen een nieuw bewijs gevende van den voorspoed van onze handel. (Journal. d`Anvers)
AH 210832
Extracten uit de bij ons per koerier ontvangen Belgische dagbladen van heden, zondag 19 augustus.
In de Pháre leest men het volgende: het schip LA DILIGENCE, van 700 ton, heeft gisteren onze haven verlaten. Volgens het Journal d`Anvers, ontvlucht dat vaartuig den ondankbare bodem van België, den bodem der protocollen en revoluties. Zo op het ogenblik vernemen wij dat LA DILIGENCE naar Rotterdam stevent, en door Koning Willem is bevracht (opm: na eerst onder Nederlandse vlag te zijn gebracht).
AH 270832
Texel, 24 augustus. Binnengekomen: WILLEM DE EERSTE, kapt. J.H. Savert, van Hamburg, na visitatie van de quarantaine ontslagen; DE MERWESTROOM, kapt. J. Stroobuur, van Lissabon; HOOP, kapt. G. Nieuwland, van Londen, ligt in quarantaine; EENIGHEDEN, kapt. A. Murchesen, van Drammen; PRECIOSA, kapt. C.H. Molein, van Matanzas, na visitatie van de quarantaine ontslagen; DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Vlissingen.

Op 28 september 1832 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de DILIGENCE, aangevraagd door F.J. Loos, Amsterdam, voor H. Bos als kapitein.

AH 061032
Advertentie – Schepen in lading te Amsterdam:
- Naar Batavia. Het nieuw gekoperd tweedeks fregat DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Amsterdam. Adres bij F. der Kinderen.
AH 101032
Advertentie. Voor passagiers en goederen van Amsterdam naar Batavia, zal in het begin van de maand november aanstaande, vertrekken: Het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip DILIGENCE, gevoerd door kapt. Hendrik Bos. Personen of familie welke als passagiers van deszelfs bijzonder daartoe ingerichte en bij uitnemendheid geschikte kajuit, voor de overtocht naar Java wensen gebruik te maken, gelieve zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoors Floris der Kinderen, te Amsterdam.

Op 16 oktober 1832 werd een Turkse Pas verstrekt voor de DILIGENCE, aangevraagd door F.J. Loos, Amsterdam, voor H. Bos als kapitein.

1833

AH 310533
Advertentie. Voor passagiers en goederen van Amsterdam naar Batavia, zal de 1e juni aanstaande vertrekken het nieuw gebouwd en gekoperd tweedeks fregatschip DILIGENCE, gevoerd door kapt. Hendrik Bos.
Personen of families, welke als passagiers van deszelfs bijzonder daartoe ingerichte en bij uitnemendheid geschikte kajuit, voor de overtocht naar Java wensen gebruik te maken, gelieven zich ten spoedigste te adresseren bij de cargadoor Floris der Kinderen, te Amsterdam.
AH 010633
Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën.
Batavia. Het nieuwe gebouwd gekoperd tweedeks fregatschip DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Amsterdam. Adres bij F. der Kinderen. Vertrekt 1 juni.
AH 180633
Scheepstijdingen. Uitgezeild:
Texel, 15 juni. DILIGENCE (opm: eerste reis van dit in 1830 opgeleverde ex Zuid-Nederlandse fregat), kapt. H. Bos, naar Batavia; HENDRIKA, kapt. K.B. de Weerd, naar Baltimore; DORP GAASTMEER, kapt. M.P. van der Zee, naar Londen;
RC 250633
Rotterdam, 24 juni. Kapt. H.J. Schulte, voerende het Hanoverse kofschip FRAU MARIA, de 22e dezer te Helvoetsluis binnengekomen, rapporteert, op de 20e dezer, naar gissing 4½ mijl ten zuidwesten van Calais, in goede staat zeilende gepraaid te hebben het Nederlands schip DILIGENCE, kapt. Bos, van Amsterdam naar Batavia gedestineerd.
JC 121033
Batavia, 11 oktober. Gisteren is alhier gearriveerd het schip DILIGENCE, kapt. H. Bos, met een passagier, de 15 juni vertrokken van Amsterdam, en heden is vertrokken de brik HEINRICH, kapt. J. Flemming, naar Rotterdam.

1834

AH 030234
Uitgezeild:
Batavia, 18 oktober. DILIGENCE, kapt. H. Bos, naar Soerabaya. 22 oktober. EERSTELING, kapt. H.F. Horneman, naar Rotterdam.
RC 040334
Rotterdam, 3 maart. Van Soerabaya zijn vertrokken de schepen DILIGENCE, kapt. H. Bos en S GRAVENHAGE, kapt. D.J. Bulsing, het eerste over Samarang en Batavia naar Amsterdam en het laatste over Passaroeang, Samarang en Batavia naar Rotterdam.
AH 050334
Uitgezeild:
Soerabaya, 13 november. DILIGENCE, kapt. Hendrik Bos, naar Samarang, Batavia en Amsterdam.
AH 080434
St. Helena, 4 februari. BATAVIA, kapt. H. Bruhn, van Batavia, is des anderen daags naar Rotterdam gezeild. 6 februari. DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Batavia, is mede de 8e naar Amsterdam voortgezeild. 7 februari. DE NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struyk en DE ZEEUW, kapt. J.J. ter Hofsteede van Batavia. Dezelve hebben de volgende dag derzelver reizen vervolgd, de eerste naar Amsterdam en de tweede naar Middelburg.
DC 120434
Dordrecht, 11 april. Van de 46 Belgische koopvaardijschepen, die, vanaf de uitbarsting der Belgische revolutie tot op heden, de stad Antwerpen voorgoed hebben verlaten, en thans de Nederlandse vlag voeren, varen deze 14 naar Amsterdam: de FELICITAS, de DILIGENCE, de ROSALIE, de SURINAME, de EUGENIE, de MATHILDE, de AUGUSTIN, de JOSEPH, de PRESIDENT SCHIMMELPENNINCK, de DIANA, de GRAAF BAILLET, de NATALIE, de JONGE PIETER, de STAD BRUGGE.
En de navolgende 32 naar Rotterdam: de INDIAAN, de JAVA, de PRINS VAN ORANJE, de DE COCK, de ELISA, de VASCO DE GAMA, de EMANUEL, de BATAVIER, de ERASMUS, de MARIA, de MARGARETHA, de MALEYR, de BATAVIER, de PRINS FREDERIK, de MARIA THERESIA, de ANNA HELENA, de STAD ’s-GRAVENHAGE, de GENERAAL CHASSÉ, de SUMATRA, de BELLONA, de ANJER, de RIBBLE, de KOOPHANDEL, de SCHELDE, de APOLLO, de AVENTURE, de JULIANA, de VIJF GEBROEDERS, de PHENOMENE, de MACASSAR, de VAN DER WERVE, de ORTELIUS.
RC 290434
Rotterdam, 28 april. Te Middelburg is aangekomen J.J. ter Hofstede van Batavia. Gemelde kapitein bericht in een brief van 26e dezer, liggende onder het fort Den Haak (Walcheren), dat hij de 16e december laatstleden in Straat Sunda gezien heeft het schip PRINS VAN ORANJE, kapt. P. de Boer en dat hij de volgende morgen te Anjer gesproken heeft de heer Nolthenius, passagier, welke hem rapporteerde, dat aan boord alles wel was. Het schip ’S GRAVENHAGE, kapt. D.J. Bulsing, moest 10 dagen na hem zeilen; GENERAAL CHASSÉ, kapt. M. Harkema, de 13e december naar Soerabaya; de brik WILLEM, kapt. A. Plug, is de 4e december te Samarang gearriveerd; het schip DE JONGE JAN, kapt. J.J. Bonn, lag ter rede van Batavia en zou de 26e december vertrekken; DE IJSTROOM, kapt. O.F. Oosterloo, de 10e en SURINAME, kapt. W. Landzaat jr., de 8e dito; de schepen DILIGENCE, kapt. J.H. Bos, DE NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struyk, gepraaid op 5º NB 28º ?L; de 17e december in Straat Sunda gezien ANNA CATHARINA, kapt. S.H. Veer en naar Pedang vertrokken LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. J. Keyser; ook heeft hij aan de Linie gezien de brik DE EENDRAGT, kapt. J. Seepe.
AH 290434
Uitgezeild:
Batavia, 3 december. CORNELIA SARA, kapt. S. Veenstra en DILIGENCE, kapt. H. Bos, beiden naar Amsterdam.
AH 050534
Binnengekomen:
Texel, 2 mei. DILIGENCE, kapt. H. Bos en DE NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struyk, van Batavia;
AH 050534
Cargalijsten Amsterdam: DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Batavia met suiker, koffie, huiden, drakenbloed en bindrottingen; DE NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struyk, van Batavia met suiker, koffie, huiden en bindrottingen; HENRIETTE, kapt. J.C. Willems, van Suriname met suiker, katoen en koper.
AH 220534
Advertentie. De houders van cognossementen aan order, over 13 balen koffie, gemerkt C.D.C., aangebracht van Batavia, per het schip DILIGENCE, kapt. H. Bos, worden verzocht zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoor F. der Kinderen.
AH 100734
Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DILIGENCE, kapt. Hendrik Bos, van Amsterdam. Adres bij F. der Kinderen.
AH 230734
Advertentie. Voor passagiers en goederen, van Amsterdam naar Batavia.
Naar Batavia zal vóór of op de eerste augustus eerstkomende vertrekken: het extra ordinair snelzeilend gekoperd tweedeks Nederlands fregatschip DILIGENCE, gevoerd wordende door kapitein Hendrik Bos. Diegenen, welke nog goederen derwaarts te laden hebben of als passagiers van deszelfs bijzonder voor de overtocht naar Java ingerichte kajuit wensen gebruik te maken, gelieven zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoor Floris der Kinderen, op de Keizersgracht, bij de Groenlandsche pakhuizen, te Amsterdam.
AH 140834
Binnengekomen:
Uitgezeild:
Texel, 12 augustus. NEDERLANDEN, kapt. A.J. Struyk, DILIGENCE, kapt. H. Bos en VRIENDEN, kapt. K.Y. Parma, alle drie naar Batavia; AURORA, kapt. A.J. de Boer, naar Genua en Livorno; DE VROUW AALTJE, kapt. J.G. Ommen, naar Hull; HARMANA JACOBA, kapt. J. van Ulphen, naar Newcastle.
JC 261134
Batavia, 24 november. De 22e november zijn alhier aangekomen het schip DILIGENCE, kapt. H. Bos, met Zr.Ms. troepen, van Amsterdam de 12e augustus vertrokken, het schip ANNA CATHARINA,  kapt. S.H. Veer, van dito de 26e juli vertrokken, het schip INDIAAN, kapt. Ruijsch, van Hellevoetsluis de 2e augustus vertrokken.

1835

AH 250535
Binnengekomen:
Texel, 22 mei. DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Batavia; JONGE EVERT, kapt. J.J. Kiers, van Havana; DRIE GEBROEDERS, kapt. F.J. Kramer, van Krageroe.

Op 21 juni 1835 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de DILIGENCE, aangevraagd door F.J. Loos, Amsterdam, voor H. Bos als kapitein.

AH 150735
Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregatschip DILIGENCE, kapt. Hendrik Bos, van Amsterdam. Adres bij F. der Kinderen.
AH 200735
Advertentie. Voor passagiers en goederen, van Amsterdam naar Batavia.
Naar Batavia zal vertrekken: het extra ordinair snel zeilend gekoperd tweedeks Nederlands fregatschip DILIGENCE, gevoerd wordende door kapt. Hendrik Bos. Diegene, welke enige goederen derwaarts te laden hebben of als passagiers van deszelfs voor de overtocht naar Java ingerichte kajuit wensen gebruik te maken, gelieven zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoors Floris der Kinderen, op de Keizersgracht, bij de Groenlandsche Pakhuizen te Amsterdam.
AH 210835
Uitgezeild:
Texel, 19 augustus. DILIGENCE, kapt. H. Bos, naar Batavia; PRINS VAN ORANJE, kapt. P. de Boer, naar Rotterdam.
RC 290835
Kapt. B.R. van Wijk, van Suriname in Texel binnen, heeft de 22e dezer, op de hoogte van Portland, gezien een driemastschip, tonende Rotterdamse vlag met n.º 10, zijnde die van kapt. H. Bos, voerende het schip DILIGENCE, van Amsterdam naar Batavia.
RC 271035
Kapt. van Duyn, van Batavia in Texel binnen, heeft de 17e september, op 10º NB 23º WL, gepraaid het schip DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Amsterdam naar Batavia en de (?) dezer, op 22º NB 03º WL, het schip ASTREA, kapt. J.A. de Lang, van Amsterdam naar Suriname.
JC 231235
Batavia, 20 december. De 19e december zijn alhier aangekomen het Nederlandse schip PRINSES MARIANNE, kapt. A. Plug, met enige passagiers, de 1e september vertrokken van Rotterdam, dito schip DILIGENCE, kapt. H. Bos, met een passagier, de 19e augustus vertrokken van Amsterdam, dito schip IJSTROOM, kapt. A.F. Oosterloo, de 30e augustus vertrokken van Amsterdam, het dito schip de JONGE JAN, kapt. P. van Vliet, de 31e augustus vertrokken van Rotterdam,

1836

AH 130636
Binnengekomen:
Texel, 10 juni. DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Batavia; CLARA HENRIETTE, kapt. H. Blokziel, van Batavia.
AH 130636
Carga-lijsten Amsterdam: DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Passaroeang met koffie, suiker en huiden; CLARA HENRIETTE, kapt. H. Blokziel, van Batavia met koffie, suiker en indigo; NICOLAAS JOHANNES, kapt. K.Y. Parma, van Cette met wijn; STAD GRONINGEN, kapt. J.J. Kortryk, van Riga met hout.
AH 091236
Advertentie. Voor passagiers en goederen van Amsterdam naar Batavia.
Naar Batavia zal in het begin der maand januari 1837, in het Nieuwediep tot vertrek gereed liggen: het extra ordinair snelzeilend gekoperd tweedeks Nederlands fregatschip DILIGENCE, gevoerd wordende door kapt. Hendrik Bos. Diegenen welke enige goederen derwaarts te laden hebben of als passagier van deszelfs bijzonder voor de overtocht naar Java ingerichte kajuit wensen gebruik te maken, gelieven zich ten spoedigste aan te melden bij de cargadoor Floris der Kinderen, op de Keizersgracht, bij de Groenlandsche Pakhuizen, te Amsterdam.
AH 171236
Advertentie. Schepen in lading.
Naar Nederlandse koloniën:
Batavia. Het gekoperd tweedeks fregat DILIGENCE, kapt. Hendrik Bos, van Amsterdam. Adres bij Floris der Kinderen.

1837

RC 160337
Rotterdam 15 maart. Kapt. L.A.J. Boulet, van Batavia in Texel binnen, rapporteert in Straat Sunda gepraaid te hebben den 18 november (opm: 1836) het schip ANNA LOUISA, kapt. J.K. de Jong, en een bark, waarschijnlijk CLARA HENRIETTA, kapt. J. Blokziel, en den 22 het schip ABEL TASMAN, kapt. H.H. Zijlstra, alle drie van Amsterdam naar Batavia; den 21 januari, liggende te Ascuncion, het schip GOUVERNEUR, kapt. L. Vink, van Batavia naar Amsterdam, en den 9 dezer, op de hoogte van Wight, het schip DILIGENCE, kapt. H. Bos, van Amsterdam naar Batavia.
RC 171037
Rotterdam, 16 oktober. Kapt. F. Rietmeyer, voerende het schip CATHARINA, den 4 juli van Batavia vertrokken naar Rotterdam, berigt van St. Helena den 1 september, dat te Batavia, onder anderen, waren aangekomen, den 30 juni MARIA, D. Keus, en JACOBUS, J. Lourens; den 1 juli HET VERTGROUWEN, W.B. Bakker, en DILIGENCE, H. Bos, en den 3 dito de BROEDERTROUW, J.H. Hazewinkel; in Straat Sunda ontmoet, den 4 juli, RHOON EN PENDRECHT, A. Schaap, GENERAAL CHASSẾ, M. Harkema, BATAVIER, J.F. Scharper, en DE SCHELDE, C.M. Van Dijcke; den 5den de KONINGIN DER NEDERLANDEN, een schip met standaard waarin de letters A.S. en een schip met blaauwe vlag waarin W.d.B.
RC 211137
Rotterdam, 20 november. Den 3 augustus Van Samarang zijn naar Soerabaya gezeild de Nederlandse schepen DILIGENCE en PHENOMÈNE
RC 071237
Rotterdam, 6 december. Het schip DILIGENCE, kapt. H. Bos (opm: fregat, bouwjaar 1832, kapt. Hendrik Bos), is, volgens brief van Batavia van den 28 augustus, in de voormiddag van den 22 dito, ter rede van Passaroeang liggende, in brand geraakt en des middags ten vier ure door het springen van het buskruit uit elkander geslagen en in vijf vademen water gezonken; het volk had zich ter naauwernood kunnen redden, zonder het minste, zelfs van hun klederen, te hebben kunnen bergen, en was, van alles ontbloot, met de grootste menslievendheid door de ingezetenen van Passaroeang opgenomen, terwijl van het schip of van de lading niets had kunnen geborgen worden; de oorzaak van de brand was onbekend. (opm: zie LP 101237 en ZZC 100438)
LP 101237
(opm: geen datum) Men schrijft uit Amsterdam dat de brand op de DILIGENCE van Van Gend een zeer gevoelig verlies is voor de plaatselijke assuradeuren, namelijk NLG 400.000 (opm: zie RC 071237).

1838

ZZC 100438
Zierikzee, 10 april. In de morgen van zondag den 8 dezer, is op de Banjaard, bij het eiland Schouwen, gestrand het fregatschip DE ZEEUW, kapt. O.F. Kamp (voor kapt. J.J. ter Hofsteede, welke gedurende de reis met nog zes manschappen, zo aan boord als in de hospitalen te Batavia en St. Salvador, zijn overleden), geladen met koffie, suiker, enz., op deszelfs reis van Batavia naar Middelburg. De equipage en passagiers, waaronder zich de equipage van het verbrande schip DILIGENCE (opm: fregat, kapt. H. Bos, zie o.a. RC 071237), van Amsterdam bevonden, zijn allen gered en gedeeltelijk hier aangebracht (opm: zie ZZC 150339 en 210539), uitgenomen de Engelse loods en een jongen, die door vermoeienis als anderszins overleden zijn.
Het schip, welke nog maar kortelings te Middelburg gebouwd en deszelfs eerste reis zou volbracht hebben, zal geheel verloren zijn, als ook de lading, waarvan nog weinig of niets geborgen kan worden. Hetzelve moet een geruime tijd voor de wal geweest en tevergeefs op loodsen gewacht hebbende, op gemelde ondiepte zijn geraakt, waarna de sloepen zijn uitgezet en met dezelve een gedeelte der equipage en passagiers, waaronder zich vrouwen en kinderen bevonden, ten getale van 35 personen, met behulp van andere vaartuigen, behouden aan de wal zijn gekomen, met achterlating van meest al hun goederen. Het overige gedeelte der equipage, zijnde de eerste, tweede en derde stuurman en enige matrozen, zijn naderhand mede gered.
ZP 110438 – 51
Volgens brief van Rotterdam in dato 10 april is aldaar, zo van Middelburg als van Zierikzee, de bevestigende tijding van het de 8e april op de Banjaard bij Schouwen totaal verongelukken van het schip de ZEEUW, wijlen kapt. ter Hoffstede, van Batavia naar Middelburg – zie ons nommer 50 – aangebracht. De passagiers, waaronder kapt. Bos, gevoerd hebbende het schip DILIGENCE, en equipage zijn gered, behalve een jongen, die verdronken, en een Engelse loods, die na de ramp overleden is. Volgens brief van Middelburg in dato 9 april, was hetzelve toen tussen 8 en 9 uren reeds vol water en ten 1 ure omgeslagen, zodat schip en lading totaal weg zijn, en de equipage behouden op het eiland Schouwen aangekomen zijn. (opm: zie o.a. ZZC 100438)
ZP 130438 – 53
Middelburg, 11 april. Omtrent het treurig voorval wegens het vergaan van het schip DE ZEEUW – zie ons nommer 51 (opm: ZP 110438, en o.a. ZZC 100438) – kunnen wij thans mededelen, dat laatstleden zondag (opm: 8 april) voormiddag tussen 11 en 12 uren, na herhaalde malen sedert donderdag voor gaats te zijn geweest zonder loodsen aan te treffen, het schip te dicht de wal genaderd zijnde, het roer is afgestoten, waarop is afgehouden en het schip in vlot water ten anker is gekomen, doch bij het vallen van de vloed begon hetzelve door de hoge zeeën te stoten, en bevond zich weldra in zulk een gevaarvolle toestand, dat men alleen op levensbehoud moest bedacht zijn. Ten 4 uren in de namiddag besloot men het schip te verlaten. De barkas met 19 personen is ten 9 uren des avonds op Schouwen aangekomen, maar de sloep, waarin zich de passagiers bevonden, heeft de gehele nacht in de branding omgedoold en grote gevaren doorgestaan, tot dat de mensen des morgens ten 6 uren door een vaartuig zijn opgenomen en naar Zierikzee vervoerd. De giek (opm: roeiboot) met de overige manschappen is te Burgsluis aangekomen, en bij deze laatste tocht, die zeer gevaarlijk was, is de aan boord geweest zijnde Engelse loods en een kleine jongen door vermoeienis bezweken.
De passagiers, mevrouw Schuurmans met haar drie kinderen en twee bedienden, en kapitein H. Bos (opm: van de DILIGENCE, zie o.a. RC 071237), zijn nog te Zierikzee verbleven. De manschappen uit de barkas en sloep zijn reeds hier aangekomen.
De bodem en lading zijn geheel verloren. Dit schone schip was in het jaar 1836 alhier nieuw gebouwd en voer onder administratie van de heren Van den Broecke, Luteyn & Schouten. Hetzelve vertrok van hier den 18 april 1837 en was den 29 november van Batavia gezeild, bevracht voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij.

Op 23 april 1838 werd de zeebrief van de DILIGENCE, kapt. H. Bos, door de Ontvanger der Inkomende- en Uitgaande Regten en Accijnzen te Amsterdam naar Den Haag geretourneerd met vermelding ‘schip te Passaroeang verbrand’ waarna op 24 april royement volgde.