Name ship: DORDRECHT

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1863
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: clipper-frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull:
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: C. Gips & Zonen - Werf 'De Merwede', Dordrecht, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1863-07-31
Delivery Date: 1863-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 754.00 Net tonnage
Deadweight:
Deadweight 2: 400.00 lasts
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1863-00-00 DORDRECHT II
Manager: Hoogstraten & Zoon, Firma G. van, Dordrecht, Netherlands
Owner: Hoogstraten & Zoon, Firma G. van, Dordrecht, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands
Callsign: NMGW
Additional info: Call sign from 1867 onwards NMGW.

Ship Events Data

1863-07-31: NRC 010863
Dordrecht, 31 juli. Heden is van de werf De Merwede van de heren C. Gips en Zonen te water gelaten het nieuwe clipper-fregatschip DORDRECHT, gebouwd voor rekening van een rederij onder directie van de heer G. van Hoogstraten & Zoon alhier. Het schip is gemeten op 400 lasten, is bestemd voor de grote vaart en zal gevoerd worden door kapt. F.H.A. Loos.

1863-08-22: NRC 220863
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia en Soerabaja, voor goederen en passagiers, het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands clipper-fregatschip DORDRECHT, gevoerd door kapt. F.H.A. Loos, hebbende bijzonder goede en in alle opzichten voortreffelijke inrichtingen voor passagiers en voerende een bekwaam scheepsdokter. Het schip zal een melkgevende koe meevoeren. Adres de cargadoors Ch. Cornelder & Zonen te Rotterdam en D. Schotman Dz. te Dordrecht. (opm: aankondiging eerste reis)

1863-11-26: NRC 271163
Brouwershaven, 26 november. Het nieuw gebouwde schip DORDRECHT, de 23e dezer van Hellevoet herwaarts vertrokken, is heden van hier naar Batavia uitgezeild.

1868-11-30: NRC 011268
Brouwershaven, 30 november. De sleepboot HELLEVOETSLUIS rapporteert dat het schip (opm: clipper fregat) DORDRECHT, kapt. J. Verhoeven, komende van Batavia, op de Banjaard, nabij de Roompot, aan de grond zit, met 12 voet water in het schip en hoogstwaarschijnlijk wrak zal zijn. De equipage en de passagiers zijn gered en met de sleepboot HELLEVOETSLUIS alhier aangebracht.

1868-11-30: NRC 011268
Brouwershaven, 30 november 7 uur 50 minuten. De sleepboot HELLEVOETSLUIS is weer naar het schip DORDRECHT, op de Banjaard vertrokken, na 28 passagiers, 40 militairen en equipage alhier aan wal gezet te hebben. De kapitein en stuurlieden zijn aan boord gebleven. Toen het schip aan de grond kwam, heeft men plus minus 800 balen koffie overboord geworpen; schuitjes zijn met koffie beladen en te Ouddorp aangebracht, de Brouwershavense loodsschokker en andere vaartuigen zijn bij het schip ter assistentie en om lading over te nemen. Daar er 12 voet water in het schip stond, heeft men weinig hoop hetzelve af te brengen.

1868-12-01: NRC 021268
Brouwershaven, 1 december. Heden zijn alhier van het schip DORDRECHT, aangebracht 500 balen koffij. De kapitein en de stuurlieden hebben het schip verlaten, als zijnde het totaal verloren; gisteren avond zat het schip tot aan het dek vol water.

1868-12-01: Final Fate: NRC 021268
Brouwershaven, 1 december 6 uur 30 minuten. Tot heden zijn alhier aangebracht 700 balen koffij van het schip DORDRECHT. De sleepboot HELLEVOETSLUIS is heden namiddag teruggekeerd, daar er niets aan het schip te doen is; het is gebroken en zit onder water. Ook is alhier met de loodsschokker aangebracht een gedeelte van de inventaris.
NRC 021268
Zierikzee, 1 december. Heden zijn alhier aangebracht een gedeelte der equipage en circa 300 balen koffij van het op de Banjaard, bij de Roompot gebleven schip DORDRECHT. Het schip is vol water.

1868-12-03: NRC 041268
Brouwershaven, 3 december. Alhier is nog aangebracht enig inventaris, rondhout, natte koffij en suiker, van het verongelukte schip DORDRECHT.

1868-12-07: DC 051268
Advertentie. Publieke verkoping, te Zierikzee en Brouwershaven, te beginnen in Zierikzee, op maandag 7 december 1868, ís morgens 9 ure, ten overstaan van bevoegde ambtenaren, van een grote partij door zeewater beschadigde koffij en suiker, afkomstig van het gestrande schip DORDRECHT, alles liggende te Brouwershaven en Zierikzee.

1869-01-14: NRC 090169
Advertentie. Openbare verkoping, om contant geld. De notaris Coert, gevestigd te Goedereede, is voornemens op donderdag de 14e januari 1869, des voormiddags ten 10 ure, ten plaatse waar na te melden goederen zich bevinden, in het openbaar te verkopen: enige diverse strandgoederen, bestaande in rondhout, waaronder stengen, enz. Voorts diverse planken, enig staand en lopend want, diverse trossen, een grote hoeveelheid koper, ijzer en lood, dertien watervaten, een kompas en een nachthuis, een jol en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden; alles grotendeels afkomstig van het verongelukte schip (opm: bark) DORDRECHT, kapt. J. Verhoeven, en liggende aan de haven der gemeente Ouddorp.
Alles, van heden af, ter verkoopplaats te bezichtigen.
Nadere onderrichting te bekomen ten kantore van voornoemde notaris.

Ship Masters Data

Date from: 1863
Captain: Loos, F.H.A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1867
Captain: Verhoeven, J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources