Name ship: GOEDE HOOP (DE)

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 182?
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Smack
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder:
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date:
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 91.00 tons (oude meting)
Net Tonnage:
Deadweight:
 
Length 1:
Beam:
Depth:
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1822
Number in register 18140251
Name ship GOEDE HOOP
Type Smak
Lasts 32
Built province/country Kiel Windeweer, Groningen
Binnenland
Remarks
Date agenda 1822-04-13
Passport requested by Berg, B.R.
City Sappemeer
Master at time of request Berg, B.R.
Harbour Groningen
Other Remarks

Ship History Data

Date/Name Ship 1822-04-04 GOEDE HOOP
Manager:
Owner: Gerrit Roelfs Berg, Sappemeer, Netherlands
Shareholder: Berend Roelfs Berg, Sappemeer
Homeport / Flag: Sappemeer / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1825-12-22 GOEDE HOOP
Manager:
Owner: Gerrit Roelfs Berg, Sappemeer, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sappemeer / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1829-11-00: Type: Missing
Final Fate: 1830

PGC 040530
Aangaande de schepen de VEENSTROOM, kapt. S.E. Hoveling (opm: kof, kapt. Simon Eppes Hoveling), van Koningsbergen naar Amsterdam, den 22 november van Tonningen uitgezeild, en de GOEDE HOOP, kapt. G.R. Berg (opm: smak, kapt. Gerrit Roelfs Berg), van Kiel naar Amsterdam, den 22 november te Tonningen gelegen hebbende, heeft men sedert niets vernomen.

Ship Masters Data

Date from: 1822
Captain: Berg, Berend Roelfs
College:
Flagnumber: 0
Other information: 1822-04-13

Date from: 1826
Captain: Berg, Gerrit Roelfs
College:
Flagnumber: 0
Other information: is enig eigenaar geworden

Images

Sources


Year: 1822-04-04
Source: Diverse Bronnen
Description: Bronnen

Nationaal archief Den Haag, diverse zeebrieven
NA-Rott.3.03.56.65.196a
NA-Rott.3.03.56.65.196b
DC = Dordtsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

Kronieken

 

1822

Op 13-04-1822 wordt voor de GOEDE HOOP door Berend Roelfs Berg uit Sappemeer (kapt. en medereder)  een zeebrief aangevraagd voor hemzelf.
RC 160722
Rotterdam, 15 juli. Den 13 dezer arriveerde te Den Briel de GOEDE HOOP, B.R. Berg, van Memel (opm: Klaipeda).
RC 080822
Rotterdam, 7 augustus.
Den 5 dezer arriveerden te Den Briel de TWEE GEBROEDERS, R. Montier, van Hull; de CLARA, H.C. Kraff, van Grijpswold (opm: Greifswald); de SPECULATIE, P.H. Puijster, van Bergen.
Den 7 zeilden de JUNO, D. Rooderkerk, en de VERWISSELING, A. Schaaff, naar Lissabon; de VROUW MARGARETHA, B.J. Potjewijd, naar de Oostzee; de CHARLES PATRIC EDUARD, K.G. Ouwehand, naar Cherburg; de CONCORDIA, H.J. Nagel, naar Leith; de VROUW CHRISTINA, R.J. Dood, naar Hull; de MARGINA, W.R. Huisman, naar …(opm: niet vermeld), de GOEDE HOOP, J.J. Wijgers, naar Delfzijl; de GOEDE HOOP, B.R. Berg, naar Grimsby
RC 290822
Rotterdam, 28 augustus. Den 26 arriveerden in de Maas de schepen de            GOEDE HOOP, B.R. Berg, van Grimsby
RC 311022
Rotterdam, 30 oktober. Den 28 dezer arriveerden te Helvoetsluis de schepen JOHANNES EN WILHELMINA, D. Mooijekind, van Londen, en de VROUW CATHARINA, H.K. Wijkmeijer, van Kiel.
Den 29 arriveerde de GOEDE HOOP, B.R. Berg, van Kiel.

1823

DC 220323
Brielle, 6 maart.
Heden zeilden naar zee GOEDE VERWACHTING, kapt. A. van der Weijden, naar Lissabon; ZEELUST, kapt. G.A. Wieringa, naar Audierne; JONGE JAN SCHOON (opm: Hannoverse vlag), kapt. M.J. Schoon, en HENRIETTA JOHANNA, kapt. E.J. Kluin, beide naar Bordeaux; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Siviers (opm: waarschijnlijk kapt. J. Swiers), naar Londonderry; GOEDE HOOP, kapt. P. de Best, naar Alemouth; CHARLES EDWARD (opm: bom CHARLES PATRICK EDUARD), kapt. K.G. Ouwehand, SULY, kapt. J. Berres, en CESAR, kapt. L. Juhl, alle naar Rouaan; STEPHANIE, kapt. J. Suhl, en LISE, kapt. A. Ricart, beide naar St. Malo; BUITEN VERWACHTING (opm: smak), kapt. C. van der Plas, GOEDE HOOP (opm: smak), kapt. B.R. Berg, VROUW LIPPINA (opm: tjalk VROUW LUPPINA), kapt. E.H. Mulder, en EENDRAGT, kapt. R.J. Klunder, alle naar Newry.
Den 11 dito. Alle de gisteren uitgezeilde schepen zijn wegens de westelijk wind terug gekomen.
DC 050623
Dordrecht, 4 juni.
Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de HOOP, kapt. H.K. Dijkhuis; JUFFROUW WILHELMINA LAURENTIA (opm: kof JUFFER WILLEMINA LOURENTIA), kapt. J.J. Swart, en de GOEDE HOOP (opm: smak), kapt. B.R. Berg, alle van Liverpool met klipzout.
DC 070623
Brielle, 31 mei.
Den 4 dito. Gisteren avond arriveerde uit zee GOEDE HOOP (opm: smak), kapt. B.R. Berg, van Liverpool.
DC 050723
Brielle 2 juli.
Heden zeilden in zee FLORA, kapt. C. Lendt en ESTER MARIA, kapt. J. Ibsen, beide naar Newcastle; JONGE RICHARD (opm: bom), kapt. J. Parleviet, naar Sunderland; VROUW FEMMEGINA (opm: smak), kapt. A.K. Braam en GOEDE HOOP (opm: smak), kapt. B.R. Berg, beide naar Drontheim
DC 020923
Dordrecht, 1 september. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JUFFROUW ALIDA, kapt. Lammert C. Tiktak van Liverpool met klipzout; DRENTSCH WELVAREN, kapt. J.B. Mulder; de VROUW MARTHA, kapt. T.R. de Jager beide van Bergen, en de GOEDE HOOP (opm: smak), kapt. B.R. Berg van Drontheim, alle drie met stokvis en traan.
DC 040923
Brielle, 1 september. Gisteren avond en heden arriveerden uit zee DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Keijer, van Drammen; DRENTSCH WELVAART (opm: DRENTSCH WELVAREN), kapt. J.B. Mulder en VROUW JANTINA, kapt. J.D. Blaauw (opm: smak, kapt. Jan Derks Blouw), beide van Bergen; GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg, van Drontheim.
DC 041023
Brielle, 29 september. Heden zeilden in zee VROUW JANNA, kapt. A.H. Breeland, naar Bordeaux; LOUISA (opm: kof), kapt. D. Guijt, naar Liverpool; POMONA, kapt. C. Pijbus, naar Newcastle; GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg, naar Portsmouth

1824

RC 050224
Advertentie.
Te Rotterdam liggen in lading naar:
Newry: het Nederlands Smakschip GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg.

Op 04-05-1824 wordt voor de GOEDE HOOP door Berend Roelfs Berg uit Sappemeer (kapt. en medereder)   een zeebrief aangevraagd voor hemzelf.
RC 070924
Rotterdam, 6 september. Den 5, arriveerden in de Maas de schepen the EAGLE, kapt. W. Sewell, de HOOP, kapt. J. van der Bent, en de VROUW PETINA, kapt. K.D. Mulder, alle van Londen; the ELIZA, kapt. D. Forster, van Hull; de GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg, van Folkestone.
DC 021124
Brielle, 30 oktober.
Den 19 arriveerden te Brielle de TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Swiers, en de GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg, beide van Londen.

1825 

DC 100325
Brielle, 15 februari.
Den 16 dito. Heden zeilden naar zee: INDUSTRIE, kapt. P. de Boer, naar Liverpool; JOHANNES EN WILHELMINA, kapt. D. Mooijekind, naar Londen; TWEE GEBROEDERS, kapt. J. Swiers, naar Londonderry; GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg, naar Dundalk
DC 070725
Dordrecht, 6 juli.
Aan deze stad is gearriveerd; het schip de GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg, van Bergen met stokvis en traan.
DC 090725
Brielle, 5 juli.
Den 6 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: SIJLPH, kapt. J. Musson van St. Domingo; VROUW JANTJE, kapt. A.G. Jonkhof van Londen, als bijlegger op order; JOHANNA CAROLINA, kapt. C. Schlock van Libau; GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg en GOEDE VERWACHTING, kapt. M.P. de Jonge, beide van Bergen.
DC 300725
Brielle, 25 juli.
Den 27 dito. De gisteren gezeilde schepen zijn wegens tegenwind teruggekomen, en heden weder naar zee gezeild; nog zeilden naar zee: LUDOLPH THEODORUS, kapt. J.A. Zijl naar Port Mahon; KETTY, kapt. J. Ansdell naar Hull; VROUW ANNA, kapt. H.J. Korter naar Liverpool; GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg naar Meriness
DC 011025
Brielle, 27 september.
Den 28 dito. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg van Drontheim

1826

DC 030126
Brielle, 30 december. Heden zeilden in zee: DRIE GEBROEDERS, kapt. C. Smit naar Marseille; PRINS LEOPOLD, kapt. J. Watson naar Hull; GOEDE HOOP, kapt. J.G. Boon, GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg, VROUW  IKINA, kapt. G.J. Postema en HARMONIJ, kapt. H.K. Potjewijd, alle naar Londen. De wind ONO.
DC 080426
Vlissingen, 3 april.
Van den 29 maart tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: CLOTILDE, kapt. H.J. Polter, van Bordeaux met wijn; GEORGIANNE, kapt. E. Rodd, van Poole met ballast; DE VROUW GEERTRUDA, kapt. L.H. Drayer, van Bordeaux met wijn en stukgoederen; DE JONGE FERDINAND, kapt. M. van den Kerckhove, van Nantes met wijn; SOLON, kapt. J. Rickmers en DE VRIENDSCHAP, kapt. O.H. Arends, beide van Liverpool met klipzout; DORIT, kapt. R. Burchman en DE WILHELME JOHANNE, kapt. R. Auker, beide van Liverpool met stukgoederen; DE JONGE SOPHIA, kapt. J.F. Muijs van Londen; DE HOOP, kapt. Simons Koorn van Duinkerken; THEODORA, kapt. B. Speelman van Marseille en ESTHER, kapt. N. Bougounier van Duinkerken, alle vier met stukgoederen; HENRY EN MARIN, kapt. J. Herve en JOHANNA, kapt. J.C. Moller, beide van Duinkerken met wijn; DE VROUW MARIA, kapt. L. Deijer met klipzout; ROSALIA, kapt. R.R. de Haan met stukgoederen en DE MORGENSTER, kapt. G. de Reus, met klipzout en katoen, alle drie van Liverpool; DE JONGE AUKE, kapt. K.A. Blauw, van Londen met stukgoederen; ST. ANTHONIE, kapt. H.H. Lange, van Nantes met wijn; LE TEMPLE, kapt. A. Joannisse, van Palermo en Sicilie met stukgoederen; THE PRIMROSE, kapt. C. Dyett, van Hull met stukgoederen; MINERVA, kapt. J.C. Kuyper, van Bayonne met wijn enz.; LA ZELIA, kapt. L. Ducos, van La Hogue met wijn en rozijnen; DIE HOFFNUNG, kapt. H. Bomer van Bayonne en DE GOEDE WELVAART, kapt. J.J. Vos van Nantes, beide met wijn; DE VROUW ANNEGINA, kapt. J.J. Boon en DE MEELZAK, kapt. O.M. Schol, beide van Nantes, met wijn en pruimen; THEODORE, kapt. H. Bandix, van Bayonne met wijn; THE HAPPY RETURN, kapt. J. Carthut, van Liverpool met stukgoederen; DE DRIE GEBROEDERS, kapt. C.J. Claessen, van Nantes met wijn-azijn; DE GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg van Londen

Op 02-05-1826 wordt voor de GOEDE HOOP door Gerrit Roelfs Berg uit Sappemeer (kapt./ eigenaar)  een zeebrief aangevraagd voor hemzelf.
DC 270526
Brielle, 19 mei. Van de morgen zeilden in zee: JONGE ALIJDA, kapt. W. Brinkman naar Hull; DE GOEDE HOOP, kapt. G.R. Berg naar Bergen.
DC 200726
Brielle, 18 juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: GOEDE HOOP, kapt. G.R. Berg van Bergen
DC 200726
Dordrecht, 19 juli. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen ENIGHEDEN, kapt. E.F. Laurentzen, van Holmstrand met hout en DE GOEDE HOOP, kapt. G.R. Berg, van Bergen met stokvis en traan.
DC 260826
Brielle, 19 augustus.
Den 24 dito. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MARTINA ALETTA, kapt. J.G. Hoetjer van Jersey; COMPOSS, kapt. J. Cutting van Ipswich en PROVIDENT GOOD INTENT, kapt. J. Atkinson van Hull. Heden arriveerden uit zee: ALBION, kapt. T. Graham van Leith en DE KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. J. Pearson van Londen; en zeilden naar zee: JOHN ANN, kapt. W. Kent naar Boston; ORION, kapt. T. Neujahr naar de Oostzee; VROUW ANNEGINA, kapt. A.J. Bolte naar Hull; GOEDE HOOP, kapt. G.R. Berg naar Grimsby

1827

RC 200127
Amsterdam, 18 januari.
Het schip DE GOEDE HOOP, kapt. B.R. Berg, met koeken van Amsterdam naar Yarmouth, is, volgens brief van Delfzijl van de 13e dezer, in zeer gehavende staat aldaar voor de haven aangekomen; men had sjouwers derwaarts gezonden om te pompen en het schip te Delfzijl binnen te brengen, alwaar het zal moeten lossen om te repareren.

1828

RC 100528
Rotterdam. 9 mei.
De 8e dezer, des namiddags, arriveerden in de Maas DE TWEE GEBROEDERS, kapt. K.H. Sprik, van Pillau; JOHAN GEORGE, kapt. W.D. Kleininga, van Marennes; DE JONGE WICHER, kapt. H.W. Bontekoe, van Liverpool; DE HARMONIE, kapt. T. Heern, van Greifswald; DE GOEDE HOOP, kapt. G.R. Berg, van Kiel

Op 19-05-1828 wordt voor de GOEDE HOOP door Gerrit Roelfs Berg uit Sappemeer (kapt./ eigenaar)  een zeebrief aangevraagd voor hemzelf.
RC 140628
Rotterdam, 13 juni.
De 13e, des morgens, zeilden ’S LANDS WELVAREN, kapt. W. Schep, naar Gibraltar; de WISSELVALLIGHEID, kapt. W. van Noort, naar Kadix; HARMONIE, kapt. J. Rooderkerk, naar Liverpool; LOUISA, kapt. D. Guijt, naar Jersey; DE GOEDE HOOP, kapt. G.R. Berg, naar Bremen

1829

Geen scheepvaart berichten gevonden.

1830

PGC 040530
Aangaande de schepen de VEENSTROOM, kapt. S.E. Hoveling (opm: kof, kapt. Simon Eppes Hoveling), van Koningsbergen naar Amsterdam, den 22 november van Tonningen uitgezeild, en de GOEDE HOOP, kapt. G.R. Berg (opm: smak, kapt. Gerrit Roelfs Berg), van Kiel naar Amsterdam, den 22 november te Tonningen gelegen hebbende, heeft men sedert niets vernomen.