Name ship: DRIE BROEDERS

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1868
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff-tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull:
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Halbe Harmannus Nijhuis, Sappemeer, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1868-03-18
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 75.00 tons (oude meting)
Deadweight:
 
Length 1: 23.90 Meters Length overall (Loa)
Beam: 4.70 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.21 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1868
Number in register 278
Name ship DRIE BROEDERS
Type Kof
Lasts 40
Built province/country ,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1868-04-14
Passport requested by Lever, J.A.
City Groningen
Master at time of request Lever, J.A.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1868-03-18 DRIE BROEDERS
Manager: J.A. Lever, Groningen, Netherlands
Owner: J.A. Lever, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMHK
Additional info:

Date/Name Ship 1889-00-00 DRIE BROEDERS
Manager: J.J. Buisman Jr. Jzn., Groningen, Netherlands
Owner: J.J. Buisman Jr. Jzn., Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMHK
Additional info:

Date/Name Ship 1896-00-00 DRIE BROEDERS
Manager: L. Martens, Groningen, Netherlands
Owner: L. Martens, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMHK
Additional info:

Date/Name Ship 1898-00-00 DRIE BROEDERS
Manager: O. de Groot, Groningen, Netherlands
Owner: O. de Groot, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NMHK
Additional info:

Ship Events Data

1868-03-18: 1868: Groningen, 18 maart. Gisteren arriveerde hier het nieuw gebouwd galjootschip de Drie Broeders, kapt. J.A. Lever, van Groningen, groot 80 ton, gebouwd bij A. Nijhuis te Martenshoek.

1897-11-21: NRC 21-11-1897: Advertentie. Openbare verkoping. De notaris Herman Henri Thooft, residerende te Rotterdam, is voornemens om krachtens bevel van de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, op dinsdag 7 december 1897, des middags ten 12 ure, in het Notarishuis aan de Gelderschekade te Rotterdam in het openbaar in één zitting te veilen en aan de meestbiedende of eerstmijnende te verkopen het kofschip genaamd “Drie Broeders”, in Nederland thuis behorende en gevoerd wordende door kapt. L. Martens, groot 69,13 registertonnen, met al deszelfs staand en lopend want, zeilen, ankers, kettingen en verdere inventaris, bij aanplakbiljetten breder omschreven. Het te veilen kofschip ligt in de Spoorhaven te Rotterdam, alwaar het kan worden bezichtigd. Een authentiek afschrift der veilconditiën is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam. Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van de voornoemde notaris Thooft aan de Wijnkade Z.Z No. 84. (opm: zie PGC 091297)

1897-12-09: PGC 09-12-1897: Rotterdam, 7 december. Heden werd hier openbaar verkocht (opm: zie NRC 211197) het kofschip “Drie Broeders”, gevoerd door kapt. Martens, groot 69,13 Reg. ton met al het staand en lopend want, zeilen, ankers, kettingen en verdere inventaris. Koper is de heer O. de Groot, alhier voor 600 gulden.

Ship Masters Data

Date from: 1868
Captain: J.A. Lever
College:
Flagnumber: 0
Other information: eigenaar

Images

Sources