Name ship: CATHARINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1913
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 3464 WINSCH 1913
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: G.J. van der Werff, Hoogezand, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1913-04-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 164.90 Gross tonnage
Net Tonnage: 161.05 Net tonnage
Deadweight: 210.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 33.82 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 31.34 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.89 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.87 Meters Depth, moulded
Draught: 2.71 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1917-00-00: Na de berging verbouwd tot motorzeilschoener en gemotoriseerd: 2tew 2 cil 90 Pk Kromhout gloeikop. GRT 198.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1913-05-07 CATHARINA
Manager: Jan Salomons HWzn., Gasselternijveen, Netherlands
Owner: Jan Salomons HWzn., Gasselternijveen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: NHVQ
Additional info:

Date/Name Ship 1916-05-28 CATHARINA
Manager: Marinus Jacobus van der Eb, Rotterdam, Netherlands
Owner: Marinus Jacobus van der Eb, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NHVQ
Additional info: Aankoopprijs HFl. 32.500,--

Date/Name Ship 1916-08-10 VLAARDINGEN
Manager: Marinus Jacobus van der Eb, Rotterdam, Netherlands
Owner: Scheepvaart Maats. Vlaardingen, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PWMC
Additional info:

Date/Name Ship 1920-09-00 LOCH RYAN
Manager: W.G.S. Crouch, London, Great Britain
Owner: W.G.S. Crouch, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1927-00-00 LOCH RYAN
Manager: J. Nolan, Skibbereen, Irish Republic
Owner: J. Nolan, Skibbereen, Irish Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Skibbereen / Irish Republic
Callsign: KFSG
Additional info: 1934 call sign: EIDS

Date/Name Ship 1941-00-00 LOCH RYAN
Manager: T.J. McBride, Skibbereen, Irish Republic
Owner: T.J. McBride, Skibbereen, Irish Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Skibbereen / Irish Republic
Callsign: EIDS
Additional info:

Ship Events Data

1913-05-07: Dagregister deel 16 nummer 21, den achtsten Mei 1900dertien. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende, Jan Salomons HWzn (Harm Willemszoon), schipper wonende aan boord, gedomicilieerd te Gasselternijveen, gemeente Gasselte, verklaar dat het stalen zeilgaffelschoenerschip genaamd “Catharina” hebbende een dek en twee masten gemeten op een inhoud van bruto vier honderd zeven en zestig, zestien honderdste kubieke meter of honderd vier en zestig negentig honderdste tonnen van 2.83 kubieke meter en netto vierhonderd zes en vijftig vier en twintig honderdste kubieke meter of honderd een en zestig vijf honderdste tonnen van 2.83 kubieke meter en gevoerd wordende door mij ondergeteekende, aan mij in eigendom toebehoort, dat ik Nederlander ben, hier te lande woonachtig, dat het bestuur over hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt te Gasselternijveen wordt gevoerd, dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mijn toedoen of gedoogen in strijd met de onzijdigheid van den Staat op voet van oorlog uitgerust zal worden en dat genoemd schip noch in geen kantoor van bewaring der scheepsbewijzen is te boek gesteld. Wildervank, den 7 Mei 1913. J. Salomons HWzn ( In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring d.d. 10 mei 1913 van den beëdigden scheepsmeter H. Pieters te Hoogezand is nevens vermeld vaartuig gebrand met het merk 3464 WINSCH 1913. De Bewaarder.)

1913-08-30: Op 30-08-1913 eerste meting te Groningen. Meetnummer: G1336N. Lengte: 35 m 79 cm, breedte: 6 m 97 cm, waterverplaatsing: 256,537 ton. Eigenaar: J. Salomons HWzn, domicilie: Gasselternijveen.

1916-06-00: NRC 230616. Amsterdam, 23 juni. De gaffelschoener CATHARINA van de reder tevens kapitein J. Salomons Hzn. te Gasselternijveen is onderhands aan de reder M.J. van der Eb te Rotterdam verkocht en na met een motor te zijn uitgerust herdoopt in VLAARDINGEN. Het schip wordt nu bevaren door kapt. D. Westervaarder en vertrok met een lading hoepels van Amsterdam naar Florö (Noorwegen)

1917-00-00: 1917 door het schuiven van de lading gezonken in de Ierse Zee. Geborgen.

1940-08-19: Onderweg van Par naar Arklow met een lading chinaklei bij een luchtaanval op 40 mijl van Longships beschadigd geraakt. Binnengebracht, gerepareerd en weer in de vaart.

1942-03-13: Final Fate: Op 13-03-1942 verloren gegaan in positie 55.11. NB - 08.30. WL, ten noorden van het eiland Inishdooey.

Ship Masters Data

Images


Description: Catharina 1913
Image type: Photo

Description: Vlaardingen 1913 (ex Catharina)
Image type: Photo

Description: Foto van schilderij in Museum Gasselternijveen
Image type: Photo

Description: Loch Ryan 1913 (ex Vlaardingen, ex Catharina)
Image type: Photo
Sources