Name ship: EXCELSIOR

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1906
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 6716 GRON 1906
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Firma Gebroeders Bos, Groningen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1906-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 69.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 54.00 Net tonnage
Deadweight: 122.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 23.98 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 22.50 Meters ***Unknown***
Beam: 4.98 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.02 Meters Depth, moulded
Draught: 1.81 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1926-00-00: In 1926 verbouwd en gemotoriseerd met een 1 cil 30 PK Hanseatische gloeikop.

1936-00-00: In 1936 gehermotoriseerd met een 2tew 2 cil 55 PK Hanseatische gloeikop.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1906-09-21 EXCELSIOR
Manager: Harm Eppinga, Oldehove, Netherlands
Owner: Harm Eppinga, Oldehove, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oldehove / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1926-04-09 EXCELSIOR
Manager: Hermann Steenblock, Holte, Germany
Owner: Hermann Steenblock, Holte, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Holte / Germany
Callsign: KQTP
Additional info:

Date/Name Ship 1934-00-00 EXCELSIOR
Manager: Hermann Steenblock, Holte, Germany
Owner: Hermann Steenblock, Holte, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Rhaudermoor / Germany
Callsign: DFZZ
Additional info:

Date/Name Ship 1955-00-00 EXCELSIOR
Manager: Lenz Bau AG & K.G. Prien, Hamburg, Germany
Owner: Lenz Bau AG & K.G. Prien, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: DCFR
Additional info:

Date/Name Ship 1966-00-00 SANGWIN
Manager: Günther Lage, Hamburg, Germany
Owner: Günther Lage, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: DHRQ
Additional info:

Ship Events Data

1906-09-19: Op 19-09-1906 eerste meting te Groningen. Meetnummer: G956N. Lengte: 22 m 86 cm, breedte: 4 m 94 cm, waterverplaatsing: 122,584 ton. Eigenaar: H. Eppinga, domicilie: Oldehove.

1906-09-21: Dagregister deel 17 nummer 338, den vijf en twintigsten September 1900 en zes. Eigendomsverklaring. Ik, ondergeteekende, Harm Eppinga, schipper gedomicilieerd te Oldehove verklaar eigenaar te zijn van het tjalkschip genaamd “Excelsior”, groot 122.584 tonnen van duizend kilogram, gebouwd te Groningen door de firma Gebroeders Bos en daar liggende aan de werf, welk schip in het Koninkrijk der Nederlanden thuis behoorende nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld. Groningen. 21 September 1906. H. Eppinga. In de kantlijn staat bijgeschreven en 6716 en Blijkens verklaring alhier overgeschreven deel 46, nummer 11219 is nevensvermeld vaartuig buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve dientengevolge voor zooveel nodig hier uitgeboekt. Groningen, 9 April 1925. De Bewaarder.

1909-00-00: In 1909 in de Wad- en Sontvaart? (Er bestaat twijfel of dit schip wel een zeebrief en/of roepsein heeft gehad.)

1913-00-00: In 1913 uit de Wad- en Sontvaart.

1918-07-12: Op 12-07-1918 wordt het schip openbaar ter veiling aangeboden omdat de eigenaar (Harm Eppinga) en zijn vrouw (Hinderkien Beuker) zijn overleden op resp. 19-06-1909 te Terneuzen en 28-01-1918 te Groningen. De erfgenamen zijn hun twee zonen t.w. Luitjen Eppinga en de minderjarige Harm Eppinga. Het schip wordt gekocht door Jacobus Gerhardus Bijlholt, scheepsbouwer te Foxhol, voor Hfl. 11.325,--. Op 03-09-1918 verkoopt Bijlholt het schip aan Willem Eppinga, winkelier, wonende te Hoogezand, voor Hfl. 13.000,--. Op 09-04-1925 verkoopt Willem Eppinga de "Excelsior" voor Hfl. 6.500,-- aan de N.V. Noord Nederlandsche Scheepswerven, gevestigd te Groningen die het schip op dezelfde dag naar Duitsland verkoopt.

1969-00-00: In 1968 opgelegd voor de sloop en in 1969 gesloopt.

Ship Masters Data

Images

Sources