Name ship: CORNELIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1855
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion:
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: Werf van Dam - Bouwmeester L. van Dam tot 1910 - daarna A.C. van Dam, Vlaardingen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1855-09-26
Delivery Date: 1855-11-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 600.00 tons (oude meting)
Deadweight:
 
Length 1: 38.80 Meters Registered
Beam: 6.65 Meters Registered
Depth: 5.23 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1855-11-28 CORNELIA
Manager: Hendrik Kikkert, Vlaardingen, Netherlands
Owner: Hendrik Kikkert, Vlaardingen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Vlaardingen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1857-05-28: Type: Burnt
Final Fate: De CORNELIA onder kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen is op 28 mei 1857 na brand ter hoogte van Recife gezonken.

Ship Masters Data

Date from: 1855
Captain: Schagen van Leeuwen, Joannis Adrianus Nelinus
College:
Flagnumber: 0
Other information: Joannis Adrianus Nelinus Schagen van Leeuwen, * Delft 1823

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: NA-Den Haag, Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675. – No. 346
‘De ondergang van de Cornelia’, G. Knuttel Jr, uitgave L.J.C. Boucher, ’s Gravenhage 1934
N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, dagagenda’s zeebrieven doos 430
AH = Algemeen Handelsblad
JB = Javabode
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
OP = Oostpost (Sourabaija)
RC = Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

1855

NRC 270955
Rotterdam, 26 september. Heden is te Vlaardingen van de scheepstimmerwerf van de heren L. van Dam & Co te water gelaten het nieuw gebouwde barkschip, genaamd CORNELIA, voor een rederij onder directie van de heer H. Kikkert. Het zal gevoerd worden door kapt. J.A. Schagen van Leeuwen en is bestemd voor de grote vaart.
NRC 071155
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia en Soerabaya voor passagiers en goederen het nieuw en op de zeilage gebouwde gekoperde barkschip CORNELIA, kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen, hebbende uitmuntende inrichting voor passagiers en voerende een geëxamineerde scheepsdokter. Het vertrek is bepaald op 26 november. Adres bij de cargadoors P. Varkevisser & Zonen alhier, en Blikman & Co te Amsterdam. (opm: eerste reis)

Op 10 december 1855 werd voor de CORNELIA een eerste zeebrief afgegeven, aangevraagd door H. Kikkert, Vlaardingen, voor kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen.

1856

RC 120156
Vertrokken.
Hellevoetsluis, 11 januari. CORNELIA(opm: bark, eerste reis), kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen, naar Batavia.
NRC 190156
Rotterdam, 18 januari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 23 schepen, als:
Voor Rotterdam: PADANG, kapt. M.W. Zwart; OTTO, kapt. W.C. Rotgans; GERARDUS JACOBUS, kapt. J.B.C.H. Ruysch; TWEE ANTHONY’S, kapt. J.F. Klomp; ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. R.H. Mulder; TWEE CORNELISSEN, kapt. J.C. Kreije; TERNATE, kapt. T. Cars Tz, ALBLASSERWAARD, kapt. E. von Lindern.
Voor Amsterdam: GELDERLAND, kapt. D. Crap Hellingman; NIJVERHEID, kapt. N.N; CLAUDIUS CIVILIS, kapt. J.F.D. Petersen; NEPTUNUS, kapt. P. Schuurman; DRIE VRIENDEN, kapt. N.N; JAVA KOERIER, kapt. F.G. Reinitz; CHINA, kapt. F. Mulder; DIRK ARNOLD, kapt. N.N; AZIA, kapt. C. Abrahams Jr; WAALSTROOM, kapt. P.W.B. Mellink; HELENA EN ANNA, kapt. J.C.F. Lupcke Jr. (van Rotterdam); CORNELIA, kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen (van Rotterdam).
Voor Dordrecht: GENERAAL BARON VAN GEEN, kapt. G. Rotgans.
Voor Schiedam: PIETER CORNSZ. HOOFT, kapt. N. Koens.
Voor Middelburg: STAD ZIERIKZEE, kapt. D. Ochtman.
JB 240556
Advertentie. De ondergetekenden, passagiers aan boord van het Nederlandse schip (opm: bark) CORNELIA, kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen, betuigen langs dezen weg bij hun arrivement te Batavia, hunnen oprechte en hartelijken dank aan dien Gezagvoerder, voor de in allen opzichte beleefde en aangename behandeling gedurende de gehele reis ten hunnen opzichte betoond.
G. D. A. Ampt, Lt. t/z. 1 kl.
P.P.W. Keuchenius en echtgenoot.
Mej. A. van Welij.
J. G. Strobel.
P. J. van Starkenborg Jutting.
W.M. Haaxman.
Batavia, 22 mei 1856.
(opm: aangekomen 20 mei.)
OP 280756
Vertrokken.
Soerabaija, 24 juli. Het Nederlands schip (opm: bark) CORNELIA, kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen, naar Nederland via Panaroekang.
AH 011156
Vertrokken.
Batavia, 17 augustus. CORNELIA, kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen, naar Nederland.
AH 291156
Binnengekomen.
Texel, vrijdag 28 november. CORNELIA, kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen, van Batavia.

1857

AH 080457
Uitgezeild.
Texel, 6 april. CORNELIA, kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen, naar Batavia.
AH 090457
Binnengekomen.
Texel, 7 april. Terug uit zee: CORNELIA, kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen, naar Batavia.
RC 110457
Vertrokken.
Texel, 9 april. CORNELIA, kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen, naar Batavia.
NRC 090757
Fernambucq (opm: Pernambuco, nu Recife), 12 juni. Het Nederlandse schip CORNELIA (opm: bark, bouwjaar 1855; kapt. Joannis Adrianus Nelinus Schagen van Leeuwen), van Rotterdam naar Batavia, is op 09º Z.B. en 33º W.L. in brand geraakt en verloren gegaan. De equipage en passagiers hebben zich in de boten gered en zijn behouden te Gamitta (opm: Gamella di Barra Grande) aangekomen, van waar zij de 3e juni alhier zijn aangebracht. (Red: hier wordt hoogst waarschijnlijk bedoeld het te Vlaardingen te huis behorende schip CORNELIA, kapt. J. Schagen van Leeuwen, de 9e april van Texel naar Batavia vertrokken)
(opm: zie volgend bericht en NRC 220857)
NRC 090757
Vlaardingen, 8 juli. Bij de heer H. Kikkert, boekhouder van het hier te huis behorende barkschip CORNELIA, is heden een brief ontvangen van de gezagvoerder J.A.N. Schagen van Leeuwen, gedateerd Fernambucq 12 juli 1857 en meldende in substantie het volgende: De CORNELIA is op de uitreis van Texel naar Batavia, op 07º46’ Z.B. en 32º40’ W.L. in de nacht van de 27e mei, door onbekende oorzaak in brand geraakt, en na vruchteloze pogingen tot blussen de 28e mei ongeveer 11 uren voormiddags geheel verbrand, nadat de equipage en de passagiers met de boten het schip hadden verlaten zonder iets anders te kunnen redden dan enige instrumenten, scheepspapieren, en een weinig leeftocht. Na veel gevaar en het omslaan van de boot waarin de stuurman met 5 man zich bevond – die door anderen gelukkig zijn opgevist – hebben de schepelingen en passagiers de 29e mei namiddags door zware branding heen de kust van Brazilië bereikt en zijn geland te Gamella di Barra Grande, alwaar zij hulpvaardig zijn ontvangen. Van daar vertrokken zij per kust- stoomboot naar Fernambucq alwaar zij de 3e juni zijn aangekomen en door de Nederlandse consul op de loflijkste wijze zijn geholpen. De zeelieden hebben zich op andere schepen verspreid en de gezagvoerder, passagiers, en een paar man hebben zich ingescheept op het Engelse barkschip MISTLETOE, kapt. Sturmy, via Parahiba (opm: João Pessoa) naar Engeland. (red: reeds in ons nommer van gisteren kortelijk gemeld)
NRC 220857
Delft, 20 augustus. Met genoegen vermelden wij dat de kapitein en de passagiers van het barkschip CORNELIA, hetwelk ongelukkiglijk op de hoogte van Fernambuck is verbrand (opm: zie NRC 090757), gepasseerde maandag behouden alhier zijn geretourneerd.
NRC 260957
Rotterdam, 25 september. Dezer dagen vernam men weder het verlies van een onzer Oost-Indiëvaarders. Wij vonden daarin aanleiding om eens na te gaan de vele ongelukken, waarvan wij in dit jaar bericht ontvingen en bevonden dat er alleen van de grote vaart, voor zover wij dit weten, niet minder dan 22 schepen zijn verloren gegaan, terwijl daarenboven 8 in het buitenland zijn afgekeurd. Wij achten het wel de moeite waard onze lezers iets naders daaromtrent mede te delen en laten hieronder volgen een staat, aanwijzende van welke schepen men in dit jaar bericht ontving dat zij verongelukt of afgekeurd zijn, met korte vermelding der bijzonderheden.
- STAD THIEL, kapt. W.B. Derks, fregat, 476 lasten, gebouwd in 1839, rederij P.A. Reuchlin te Thiel. De 21e oktober Aº.Pº. op de reis van Hongkong naar Batavia op de kust van Borneo gestrand en gezonken. Equipage gered. (opm: zie JB 291156)
- INDIA, kapt. K.W.F. d’Arnaud Gerkens, bark (opm: fregat), 445 lasten, gebouwd in 1834, rederij A. van Obolen & Zn te Rotterdam. Van Panaroekan naar Rotterdam, lek te Batavia aangekomen en aldaar afgekeurd. (opm: zie NRC 030357)
- KONING WILLEM II, kapt. H.R. Giezen, fregat, 423 lasten, gebouwd in 1840 (opm: scheepswerf Fop Smit, 1841), rederij P. Varkevisser & Zoon te Rotterdam. In het begin van juli in Guichen Bay, waar het van China gearriveerd was, van de ankers geslagen, op strand gedreven en onmiddellijk verbrijzeld. Zestien man der equipage verdronken. (opm: zie JB 070957)
- PRINSES SOPHIA, kapt. P.S. Matzen, fregat, 416 lasten, gebouwd in 1842, rederij W. Kaars Sijpestein te Krommenie. In de maand mei op de reis van Amsterdam naar Bassein op de hoogte van Diamond-Island verongelukt. Equipage gered. (opm: NRC 160757)
- KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. D.A. de Jong, fregat, 392 lasten, gebouwd in 1830, rederij J. Korthals Wz. te Dordrecht. Van Callao naar Cowes, met schade te Milford binnengelopen en aldaar afgekeurd (opm: zie NRC 030757).
- GOUVERNEUR GENERAAL ROCHUSSEN, kapt. C Laseur, bark, 378 lasten, gebouwd in 1848, rederij van Overzee & Co te Rotterdam. De 13e februari op de reis van Batavia naar Rotterdam in het Goereesche zeegat aan de grond gezeild en wrak geworden. Equipage en inventaris met een weinig van de lading gered. (opm: zie NRC 140257)
- GRAAF VAN NASSAU, kapt. E. Sanders, bark, 370 lasten, gebouwd in 1847, rederij A.L. van Harpen & Zn, te Amsterdam. Van Amsterdam met schade te Batavia gearriveerd en aldaar afgekeurd. (opm: zie NRC 010357)
- ZES GEZUSTERS, kapt. J.R. de Boer, bark, 363 lasten, gebouwd in 1850, rederij Jan Smit Cz. te Alblasserdam. De 21e maart op de reis van Rotterdam naar Sunderland bij laatstgenoemde plaats gestrand en totaal verbrijzeld. De equipage en een gedeelte der inventaris gered. (opm: zie NRC 240357)
- RIDDERKERK, kapt. A.H. Pesant, bark, 360 lasten, gebouwd in 1850, rederij F.Smit te Kinderdijk. De 20e december Aº.Pº. van Passaroeang naar Schiedam vertrokken en de 30e januari bij Mauritius gepraaid, heeft men sedert niets van dit schip vernomen. (opm: zie NRC 070957)
- LAURENTIUS EN EMILIA, kapt. A. Knappert Jr, bark, 354 lasten, gebouwd in 1855, rederij De Groot, Roelants & Co te Schiedam. De 3e maart op de reis van Samarang naar Soerabaya, op de kust van Japara gestrand en verbrijzeld. Equipage gered en een weinig van de inventaris en lading geborgen. (opm: zie JB 140357)
- JOHANNES MARINUS, kapt. J. Verburgh, bark, 325 lasten, gebouwd in 1841, rederij F.H. von Lindern te Alblasserdam. Van Batavia naar Nederland, met schade in eerstgenoemde plaats teruggekomen en aldaar afgekeurd. (opm: zie NRC 010957)
- ZALT-BOMMEL, kapt. C.J. Juta, bark, 321 lasten, gebouwd in 1854, rederij van Overzee & Co. te Rotterdam. De 3e december 1856, bij het onder zeil gaan in de Simonsbaai (Kaap de Goede Hoop), op strand geraakt en aldaar gesloopt. Equipage, lading en inventaris gered. (opm: zie NRC 120257)
- CORNELIA, kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen, bark, 317 lasten, gebouwd in 1855, rederij H. Kikkert te Vlaardingen. De 27e mei op de reis van Texel naar Batavia, op 09º Z.B. en 33º W.L. verbrand. De equipage heeft zich in de boten gered en is daarmee op de kust van Brazilië geland. (opm: zie NRC 090757)
- MARIA JACOBA, kapt. S.F. Lammerts, bark, 302 lasten, gebouwd in 1853, rederij J. van Wageningen Dz. te Dordrecht. De 17e maart op de reis van Java naar Amsterdam bij Boulogne gezonken. Equipage gered. (opm: zie NRC 180357)
- CASTOR, kapt. L.S. Winkler, bark, 251 lasten, gebouwd in 1834, rederij C.E. Duijtz Cz. te Amsterdam. Van Amsterdam te Akyab (opm: Sittwe) aangekomen en aldaar afgekeurd. (opm: zie NRC 020657)
- KLAZINA, kapt. D.W. Browning, bark, 246 lasten, gebouwd in 1853, rederij F.S. Sparnaaij & Zoon te Rotterdam. In de maand april of mei op de reis van China naar Rangoon (opm: Yangon) bij laatstgenoemde plaats verongelukt. Equipage gered. (opm: zie NRC 010757)
- TIMOR, kapt. F. Agema, bark, 236 lasten, gebouwd in 1840, rederij P. Blussé van Oud-Alblas te Dordrecht. De 21e december 1856 op de reis van Padang naar Rotterdam bij Green Point (Kaap de Goede Hoop) gestrand en verbrijzeld. De equipage, een gedeelte der inventaris en iets van de lading geborgen. (opm: zie NRC 120257)
- BATAVIER, kapt. N.F. Hoek, bark, 234 lasten, gebouwd in 1830, rederij E. & S. & C. St. Martin & Co. te Rotterdam. De 7e april op de reis van Rangoon naar Rotterdam op de hoogte der Andaman-eilanden verongelukt. De equipage gered. (opm: zie NRC 170757)
- MERCURIUS, kapt. H.R.J. Smith, bark, 230 lasten, gebouwd in 1851, rederij F. Smelt & Zoon, te Amsterdam. De 23e september Aº.Pº. (opm: 1856) op de reis van Amoy naar Singapore op de kust van Bintang verongelukt. De derde stuurman en 100 Chinese koelies zijn daarbij omgekomen (opm: zie JB 100157).
- HERMINA, kapt. K.B. de Weerd, fregat (opm: pink), 214 lasten, gebouwd in 1830, rederij Aug. Kerstiens te Amsterdam. Op de reis van Batavia naar Amsterdam lek te Mauritius binnengelopen en aldaar afgekeurd. (opm: zie NRC 220157)
- PRINS HENDRIK, kapt. J.C. Töpper, bark, 202 lasten, gebouwd in 1838, rederij Kranenborg & Zoon te Amsterdam. De 30e oktober op de reis van Batavia naar Havana met grote schade te Curaçao binnengelopen en aldaar afgekeurd (opm: onjuist, zie NRC 300957).
- VALPARAISO, kapt. H.A. Ellerman, bark, 185 lasten, gebouwd in 1850 (opm: opgeleverd 1852), rederij Blauw & Co te Amsterdam. De 25e mei van Napels te Batavia gearriveerd, en 2 juni aldaar ter rede verbrand. Equipage en een gedeelte van de inventaris gered. (opm: zie NRC 310757)
- LUITENANT ADMIRAAL STELLINGWERF, kapt. M. Mispelblom Beijer, bark, 172 lasten, gebouwd in 1853, rederij Zeilmaker & Co, te Harlingen. De 17e juni op de reis van Samarang naar Singapore tussen Banca en Riouw op een onbekende klip gestoten en gezonken. Equipage en passagiers gered. (opm: zie NRC 060857)
- ZORGVLIET, kapt. J. de Vries, bark, 167 lasten, gebouwd in 1849 (opm: 1843), rederij F. Smelt & Zoon te Amsterdam. De 5e januari op de reis van Amsterdam naar Hartlepool enz. bij Allport (opm: eerder vermeld: Alford) gestrand en wrak geworden. De equipage, met uitzondering van de 2de stuurman en 2 jongens, omgekomen. (opm: zie NRC 070157)
- THETIS, kapt. H. Meppelder, brik, 135 lasten, gebouwd in 1849, rederij G. Mauritz & Co te Dordrecht. De 27e maart op de reis van Dordrecht naar Belfast in het Kanaal overzeild en gezonken. De kapitein er bij verdronken. (opm: zie NRC 010457)
- SNELHEID, kapt. J.H. Henning, bark, 121 lasten, gebouwd in 1838, rederij J.J. Poncelet & Zoon te Amsterdam. De 18e maart op de reis van Paramaribo naar Amsterdam op de Coblers Rocks (Barbados) verongelukt. Zes man der equipage en een passagier bij omgekomen. (opm: zie NRC 190457)
- AXIM, kapt. C. Ouwehand, schoenerbrik, 70 lasten, gebouwd in 1849, rederij H. van Rijckevorsel te Rotterdam. De 21e juni op de reis van de kust van Guinea naar Rotterdam bij Kaap St. Paul totaal verongelukt. Equipage gered. (opm: zie NRC 110857)
- ERATO, kapt. P. Don, schoener, 70 lasten, gebouwd in 1850, rederij P. Smit Fz. te Dordrecht. De 21e mei op de reis van Troon naar Rio Grande bij laatstgenoemde haven gestrand en totaal verloren. Equipage gered. (opm: zie NRC 090757)
- ROTSSTEEN, kapt. A. Soet, schoenerbrik, 68 lasten, gebouwd in 1839, rederij F.S. Sparnaaij & Zoon te Rotterdam. De 8e februari op de reis van Lagos naar Nederland bij eerstgenoemde plaats lek geworden en op strand gezet. Equipage gered. Lading door de inboorlingen van Lagos gestolen. (opm: zie NRC 150457)
- DRIE VRIENDEN, kapt. R.A. Wielema, brigantijn, 65 lasten, gebouwd in 1853, rederij H.F. Daltman te Amsterdam. Van Havana naar Antwerpen met schade te Falmouth binnengelopen en aldaar afgekeurd. (opm: zie NRC 260257)
Daarenboven werd ons nog gemeld, dat door een Engels schip, op de hoogte van Kaap de Goede Hoop, de bemanning van een daar gezonken Nederlandse bark gered en dat het schip FLORA (bark van 170 lasten, gebouwd in 1851, van de rederij van de heren Sandberg & Co te Dordrecht) in China is afgekeurd (opm: zie NRC 010957). Deze beide berichten vorderen echter nadere bevestiging.