Name ship: CATO

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1918
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 940 LEEUW 1918
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: A.T. van der Werff - Scheepswerf & Mach.fabriek 'Welgelegen', Leeuwarden, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1918-04-04
Delivery Date: 1918-07-10
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Machinefabriek 'Drakenburgh' v/h D.W. van Rennes, Utrecht, Netherlands
Engine Type:
Number of Cylinders:
Power: 90
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Drakenburgh-ruwoliemotor Type (x)
Speed in knots:
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 208.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 152.8 Net tonnage
Deadweight:
 
Length 1: 32.00 Meters Length overall (Loa)
Beam: 6.70 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.25 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1918-07-10 CATO
Manager: Van Leeuwen & Spronk, Rotterdam, Netherlands
Owner: Scheepvaart Maatschappij Caland, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NJDB
Additional info:

Ship Events Data

1918-04-05: NRC 05.04.1918: Rotterdam, 5 april 1918: Gisteren in met goed gevolg in Leeuwarden bij de scheepsbouwer A.T. van der Werff te water gelaten de eerste klasse motorschoener CATO, groot 325 ton dw., behorende aan de Naamloze Vennootschap Scheepvaart Maatschappij Caland, directie van Leeuwen & Sponk, alhier. Het schip in gebouwd onder Germ. Lloyd en is geclassificeerd 100A. K./4, hoogste klasse grote kustvaart. Het wordt voorzien van een 90 BPK ruwolie motor van de machinefabriek Drakenburg te Utrecht.

1918-07-10: Dagregister deel 14, nummer 125, den twaalfden Juli 1918. Bijlbrief. De ondergetekende firma van Leeuwen en Spronk, gevestigd te Rotterdam, uitmakende de Directie van de naamlooze vennootschap Scheepvaart Maatschappij “Caland”, gevestigd te Rotterdam verklaart: Dat voor hare rekening in 1918 op de scheepstimmerwerf “Welgelegen” van den scheepsbouwmeester F. van der Werff te Leeuwarden is gebouwd: De motorschoener “Cato”, gemeten te Leeuwarden onder No. 211 op 432.84 m3 netto en 152.8 Register tonnen netto. Dat gemeld vaartuig in het Koninkrijk der Nederlanden thuis behoorende voor de buitenvaart is bestemd en nog nimmer op eenig kantoor der Hypotheken en Scheepsbewijzen is te boek gesteld. Dat ondergetekenden in hunne gemelde kwaliteit verlangen dat genoemd vaartuig ten name worden gesteld der genoemde naamlooze vennootschap Scheepvaart Maatschappij “Caland” gevestigd te Rotterdam en dat deze verklaring worde overgeschreven ten kantore van Bewaring van Scheepsbewijzen te Leeuwarden. Aldus gedaan en getekend te Rotterdam, den 10 Juli 1918 N.V. Scheepvaart Maatschappij “Caland", getek. van Leeuwen en Spronk Dir. In de kantlijn staat bijgeschreven: Gebrand 940 LEEUW 1918.

1918-12-00: Final Fate: Op 22.12.1918 is de CATO van IJmuiden vertrokken naar Christiania (Oslo) met een lading stukgoederen en 68 ton zandballast. Het was de tweede reis van het schip. Na vertrek uit IJmuiden is niets meer van schip of bemanning vernomen, zodat zij met alle acht opvarenden is vergaan. In de nacht van 23 op 24 december 1918 woedde er een vrij hevige storm op de Noordzee, waardoor het schip kan zijn vergaan. Ook de mogelijkheid, dat zij op een mijn is gelopen, kan niet worden uitgesloten.
Algemeen Handelsblad 20.02.1919: Voorts deed de Raad uitspraak betreffende het met man en muis vergaan van het motorzeil schip "Cato". Ook in deze nam de Raad aan dat de "Cato" met man en muis is vergaan. Welke de oorzaak van het ongeval is, valt niet te zeggen. Er heeft op 23 en 24 December 1918 een vrij hevige storm op de Noordzee gewoed; het is echter nit onmogelijk, dat het schip op een mijn is gestooten. Naar de teekeningen te oordeelen, was de "Cato" over het algemeen een goed motorzeilschip. Alleen het roer, dat 1 Meter breed was, behoorde breeder te zijn geweest namelijk tenminste 1.20 Meter, in verband waarmede dan ook de roerkoning dikker en het stuurgerei sterker had moeten wezen. Het is echter geenszins gebleken, dat deze omstandigheid tot de ramp aanleiding heeft gegeven.

Ship Masters Data

Images


Description: Cato 1918
Image type: Photo
Sources