Name ship: CITO

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1910
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
IMO number:
Nat. Official Number: 7505 GRON 1910
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner-aak
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: G.J. van der Werff, Hoogezand, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1910-09-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 136.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 90.00 Net tonnage
Deadweight: 180.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 31.95 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 29.65 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.03 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.45 Meters Depth, moulded
Draught: 2.15 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1924-00-00: Te Vlaardingen motor ingebouwd: 4tew 3 cil 75 Pk Deutz-Diesel, 7 9/10-12 3/5

1927-03-26: Op 26-03-1927 als CITO zijnde een motorzeilschip, groot 385.94 m3, liggende te Slikkerveer, door B. Klop, scheepsmeter te Rotterdam, ten verzoeke van Klaas Salomons J-Bzn, reeder te Gasselternijveen, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 221 Z GRON 1927 op het achterschip aan S.B zijde tegen de roef. (Opm.: De vroegere brandmerken zijnde: 7505 GRON 1910 zijn verwijderd.)

1943-00-00: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 3 cil 105 Pk Deutsche Werke Kiel A.G, 7 1/16-9 7/16

1953-00-00: Gehermotoriseerd: 2tew 4 cil 180Pk Alpha Diesel.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1910-09-26 CITO
Manager: Klaas Salomons Jaczn., Gasselternijveen, Netherlands
Owner: Klaas Salomons Jaczn., Gasselternijveen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: NKFM
Additional info:

Date/Name Ship 1933-06-16 CITO
Manager: Geert Sloots, Gasselternijveen, Netherlands
Owner: Geert Sloots, Gasselternijveen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: NKFM
Additional info: Fl. 16.000. 1934 Callsign PDKN

Date/Name Ship 1940-10-29 HEISTERNEST
Manager: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Owner: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1940-11-12 KUSSFELD
Manager: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Owner: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1943-09-08 KUSSFELD
Manager: Wilhelm Joerk Jr., Hamburg, Germany
Owner: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1944-00-00 KUSSFELD
Manager: Wilhelm Joerk Jr., Rostock, Germany
Owner: Wilhelm Joerk Jr., Rostock, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Rostock / Germany
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1945-00-00 CITO
Manager: Geert Sloots, Gasselternijveen, Netherlands
Owner: Geert Sloots, Gasselternijveen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1946-00-00 JAC WEJ
Manager: Jens Hansen, Rudkjøbing, Denmark
Owner: Jens Hansen, Rudkjøbing, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Rudkjøbing / Denmark
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1948-00-00 LANGELAND
Manager: Jens Hansen, Rudkjøbing, Denmark
Owner: Rederiet Langeland, Rudkjøbing, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Rudkjøbing / Denmark
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1952-00-00 TORJAN
Manager: P/R P.G. Christensen, Odense, Denmark
Owner: P/R P.G. Christensen, Odense, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Odense / Denmark
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1960-00-00 NIELS PETER
Manager: N.W. Sørensen, Skive, Denmark
Owner: N.W. Sørensen, Skive, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Skive / Denmark
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1970-00-00 NIELS PETER
Manager: Entreprise Kristen Dueholm, Lemvig, Denmark
Owner: Entreprise Kristen Dueholm, Lemvig, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Lemvig / Denmark
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1910-09-26: Dagregister deel 18, nummer 859, den zeven en twintigsten September 1900 en tien. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende Klaas Salomons Jbzn, van beroep schipper, wonende aan boord, gedomicilieerd te Gasselternijveen, gemeente Gasselte, verklaar dat het stalen gaffelschoenerschip genaamd “Cito”, hebbende een dek en twee masten, gemeten op een inhoud van Netto twee honderd negen en negentig en zes en dertig honderdste kubieke meter (299.36 M3) of een honderd en vijf en zeven en zestig honderdste tonnen (105,67) tonnen van 2.83 kubiek meter en gevoerd wordende door mij zelven, aan mij in eigendom toebehoort, dat ik Nederlander bent, hier te lande woonachtig, dat het bestuur over hetgeen tot het onderhoud van het schip behoort, tot de uitrusting en het victualieeren of bevrachten vereischt wordt te Gasselternijveen wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mijn toedoen of gedoogen in strijd met de onzijdigheid van den Staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Hoogezand, den zes en twintigsten September 1900 en tien. K. Salomons Jz. In de kantlijn staat bijgeschreven: 7505 en opnieuw geboekt 221.

1910-10-19: Op 19-10-1910 eerste meting te Hoogezand. Meetnummer: Hz1528N. Lengte: 31 m 48 cm, breedte: 6 m 06 cm, waterverplaatsing: 232,784 ton. Eigenaar: Klaas Salomons Jbzn., domicilie: Gasselternijveen.

1919-00-00: Na de WO I heeft de 'Cito' in dienst van de Engelse Regering kolen naar Frankrijk gevaren en had de bemanning toegang tot de kantines van het Engelse leger, waar schaarse goederen zoals sigaretten en tabak goedkoop gekocht konden worden.

1920-00-00: Liggend te Gavle in Zweden vastgevroren. De bemanning bleef de gehele winter aan boord om de kosten van de verzekering te drukken. De bemanning bestond uit Kapitein Harm Salomons Szn, zijn broer Willem Salomons als stuurman, Geert Sloots Hzn als matroos (later kapitein/eigenaar) en Labelt Heerspring als kok, allen uit Gasselternijveen.

1940-05-17: Op reis van Faborg naar Aalborg door een Duits oorlogsschip aangehouden en opgebracht naar Hamburg. Op 21 mei prijsverklaard doch op 30 juli weer aan Sloots teruggeven. Op 24 oktober 1940 opnieuw in beslag genomen en in beheer gegeven aan Leth & Co. Het schip is na de oorlog in Korsör, Denemarken beschadigd teruggevonden met kanonnen aan boord. Gerepareerd en weer in de vaart.
Andere lezing: Liggend te Aalborg in Denemarken door de Duitsers gevorderd en ingezet door de Kriegsmarine op Noorwegen en Denemarken. Geert Sloots werd gedwongen de 'Cito' naar Kiel te varen, zijn vrouw bleef met twee kinderen achter in Aalborg. Geert wist in Kiel uit de handen van de Duitsers te ontsnappen en is daarna met vrouw en kinderen bij de families Hendriksen en Age Krohmann te Kolding in Denemarken ondergedoken.

1977-00-00: Final Fate: Door de eigenaar te Remmerstrand gesloopt.

Ship Masters Data

Images


Description: Een schilderij van de CITO met haar oorspronkelijke tuigage. Het schilderij is gedurende de eerste Wereldoorlog vervaardigd door de Deense schilder Karl Andreas Frederiksen.
Image type: Painting

Description: Cito 1910
Image type: Photo

Description: De CITO, in een haven van het eiland Jersey, foto uit 1930
Image type: Photo

Description: 'Cito' (bj 1910)
Image type: Photo

Description: Niels Peter 1910 ex Torjan ex Langeland ex Jac Wej ex Cito ex Kussfeld ex Heisternest ex Cito.
Made By: © Mikkelsen, Bent
Image type: Photo
Sources

General information regarding this ship

AH 100125
Op de Nieuwe Waterweg heeft gisteren met gunstig gevolg de proeftocht plaats gehad van de schoener CITO, die te Vlaardingen werd omgebouwd tot motorschip en voorzien werd van een 3 cilinder Deutz hogedruk motor.