Name ship: CLARA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1905
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 758 APPING 1905
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Niestern & Zn., Delfzijl, Netherlands
Yardnumber: 6
Date Laid Down:
Launch Date: 1905-12-01
Delivery Date: 1906-03-07
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 99.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 89.00 Net tonnage
Deadweight: 205.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 28.85 Meters Length overall (Loa)
Beam: 6.34 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.65 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1905-12-02 CLARA
Manager: Albert Antonie Kuvel, Groningen, Netherlands
Owner: Albert Antonie Kuvel, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NKBF
Additional info:

Date/Name Ship 1907-05-29 CLARA
Manager: Scheepswerf J.Th. Wilmink, Groningen, Netherlands
Owner: Scheepswerf J.Th. Wilmink, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NKBF
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 9.950,--

Date/Name Ship 1908-02-05 JANTJE
Manager: Everhardus Bleker, Groningen, Netherlands
Owner: Everhardus Bleker, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NKBF
Additional info: Aankooppijs Hfl. 12.000,--

Ship Events Data

1905-12-00: DS 04.12.1905: Delfzijl, 2 december. Van de werf De Concurrent van de heeren Niestern & Zonen is gisteren met goed gevolg te water gelaten de stalen gaffelschoener “Clara”, groot ca 100 ton, voor rekening van de heer A.A. Kuvel te Rotterdam.

1905-12-02: Dagregister deel 13 nummer 32, den zesden December 1900 en vijf. Ondergeteekende A.A. Kuvel, van beroep schipper, wonende aan boord, thuis behoorende te Groningen, verklaart bij dezen met uitsluiting van alle anderen eenig en alleen eigenaar te zijn van het schoenerschip genaamd “CLARA” groot volgens meetbrief netto 232.61 (tweehonderd en twee en dertig en een en zestig honderdste kubieke meter.) in het Koninkrijk der Nederlanden thuis behoorende en thans liggende te Delfzijl en nog aan geen ander hypotheekkantoor te boek gesteld. Geteekend te Delfzijl, den 2 December 1905. Getekeend A.A. Kuvel. (In de kantlijn staat bijgeschreven 758)

1906-05-00: PGC 31.05.1906: Delfzijl, 31 mei. De Nederlandse gaffelschoener “Clara”, kapitein Kuvel, alhier binnengekomen van Bremen en bestemd naar Dortmund, is op de Weser bij Bremerhaven aangevaren door een vrachtboot, varende van Bremen op Hamburg, waardoor de “Clara” schade aan de boegspriet bekwam. De maatschappij van de Bremen-Hamburgboot heeft de schade betaald. De “Clara” kon zijn reis vervolgen en wordt nu hier gerepareerd.

1907-01-00: PGC 05.01.1907: Bremen, 4 januari. De Nederlandse schoener “Clara” kapt. A.A. Kuvel, van Lemvig naar Hull, is volgens telegram uit Bremen te Geestemunde binnengesleept met schade, waarvan de omvang nog niet bekend is.
NRC 06.01.1907: Bremerhaven, 5 januari. Het stoomschip “Germani” heeft de Nederlandse schoener “Clara” wegens slecht weer en met averij binnengesleept te Bremerhaven.

1907-01-00: DE 13.01.1907: Op 12 februari werd door een deurwaarder beslag gelegd op de schoener “Clara” van kapitein A.A. Kuvel te Delfzijl. Dit schip is in 1906 gebouwd door de fa. Niestern te Delfzijl. De 26.02.1907: Het beslag van de “Clara” is opgeheven. Dit schip is overgenomen door H.H. Berg & Rikkers te Groningen. Kuvel blijft kapitein.
PGC 29.04.1907: Advertentie. Publieke verkoping. Op Woensdag 29 mei des avonds om acht uur zal in het koffiehuis Het Huis De Beurs van de heer J. Wilphorst aan de Vischmarkt te Groningen krachtens rechterlijk bevel publiek worden verkocht het staalijzeren schoenerschip genaamd “Clara”, groot 98.96 ton, geclassificeerd Lloyds + 100 A.k., oud ruim 1 jaar, met deszelfs roeiboot, zeilen, ankers, kettingen, touwwerk en verdere inventaris. Thans liggende in het dok te Farmsum, alwaar het te bezichtigen is. Inlichtingen te bekomen bij ondergetekende. W. Van Bommel van Vloten, notaris te Groningen, Munnikeholm 2.

1909-06-00: PGC 03.06.1909: IJmuiden, 3 juni. De Groninger gaffelschoener “Jantje”, schipper E. Bleeker, van Coblenz met stenen naar Stockholm, is hier binnengelopen met gebroken stuurboordszwaard en dekschade. (opm: op 14 juni is de reis hervat)

1910-01-00: NRC 14.01.1910: Bremerhaven 12 januari:
De van Londen naar Groningen bestemde tjalk “Jantje”, Kapt. Bleeker, is wegens storm hier binnengelopen en heeft in de Geeste geankerd.

1910-10-10: Vertrok op 10.10.1910 vanuit Libau (Rusland) naar Veile (Denemarken) met een lading haver. Het was de eerste lading voor het schip welke E. Wagenborg verkreeg vanuit Rusland. Het schip is sindsdien vermist. Hierbij kwamen kapitein/eigenaar Bleker, zijn vrouw Jantje Bonninga en hun 7 maanden oud zoontje Jan om het leven.

Ship Masters Data

Images

Sources