Name ship: ALBATROS

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1909
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
IMO number:
Nat. Official Number: 7155 GRON 1909
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Firma W. Rubertus, Groningen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1909-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 86.06 Gross tonnage
Net Tonnage: 68.98 Net tonnage
Deadweight: 145.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 25.24 Meters Length overall (Loa)
Beam: 4.98 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.11 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

1913-00-00: 1913 in de zeevaart. (Was een binnenvaartschip.)

1924-00-00: 1924 gemotoriseerd: 2tew 1 cil 45 Pk Bolnes (Gloeikop) Type (12¾x12½)

1929-00-00: Gehermotoriseerd met een 4tew 4 cyl. 75 Pk Deutsche Werke.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1909-02-01 ALBATROS
Manager: F. Minholst, Groningen, Netherlands
Owner: F. Minholst, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign:
Additional info: Binnenvaart.

Date/Name Ship 1913-01-31 ALBATROS
Manager: Klaas van der Leij, Bergum, Netherlands
Owner: Klaas van der Leij, Bergum, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Bergum / Netherlands
Callsign: NBVT
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 7.600,--

Date/Name Ship 1929-04-18 ALBATROS
Manager: Kapitein A. Dierks, Hamburg, Germany
Owner: Kapitein A. Dierks, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: RHGF
Additional info:

Date/Name Ship 1929-05-11 EMMA DIERKS
Manager: Otto & Hermann Dierks, Hamburg, Germany
Owner: Otto & Hermann Dierks, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: RHGF
Additional info: Call sign 1934: DISC

Date/Name Ship 1943-00-00 EMMA DIERKS
Manager: Otto Dierks, Hamburg, Germany
Owner: Otto Dierks, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany
Callsign: DISC
Additional info: Eigenaarswisseling pas in 1945 geregistreerd. Call sign DGHY

Date/Name Ship 1955-00-00 MARINA
Manager: Emil Merckens, Estebrugge, German Federal Republic
Owner: Emil Merckens, Estebrugge, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Estebrugge / German Federal Republic
Callsign: DGHY
Additional info:

Date/Name Ship 1959-02-01 MARINA
Manager: Hinrich Koppermann, Bützfleth, German Federal Republic
Owner: Hinrich Koppermann, Bützfleth, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Bützfleth / German Federal Republic
Callsign: DGHY
Additional info:

Ship Events Data

1909-02-01: Dagregister deel 18 nummer 159, den eersten Februari 1900 negen. Ondergeteekende, F. Minholst, gedomicilieerd te Groningen, verklaart te zijn eigenaar van een tjalkschip genaamd Albatros, groot bruto 243.82 kubieke meter of 86.06 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 195.43 kubieke meter of 68.98 tonnen van 2.83 kubieke meter in 1909 volbouwd en nieuw te water gebracht van de werf van W. Rubertus, Hoornschedijk Gem. Haren, thans liggende aan de werf, welk schip nog in geen kantoor van bewaring der Scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoek bij dezen den Heer Bewaarder der Scheepsbewijzen dat schip in de registers van zijn kantoor ten zijnen namen te willen stellen. Haren, Januari 1909 w.g. F. Minholst. (In de kantlijn staat bij geschreven 7155 en opnieuw gebrand 821 Z.)

1928-08-14: Op 14-08-1928 als ALBATROS, zijnde een motortjalkschip, groot 240.35 m3, liggende te Groningen, door D. Loorbach, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Klaas van der Ley, schipper te Bergum, voorzien van een nieuw brandmerk door het branden van 821 Z GRON 1928 op 't achterschip, in de deklijst achter op de roef. (Opm.: Brandmerk 7155 GRON 1909 is verwijderd.)

1929-04-10: NRC 11.04.1929: Delfzijl, 10 april, Kapitein A. Dieriks te Hamburg heeft het motorschip “ALBATROS”, dat vroeger werd bevaren werd door kapitien van der Ley, gekocht. Het schip is groot 145 ton en voorzien van een 45 P.K. Bolnes-motor.

1964-06-12: Final Fate: Uit de registers verwijderd omdat het schip gesloopt is.

Ship Masters Data

Images

Sources