Name ship: COEN

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1935
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number: 5374080
Nat. Official Number: 1692 Z GRON 1935
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts: Two masts
Rig: 2 derricks.
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Firma Gebr. Niestern & Co., Delfzijl, Netherlands
Yardnumber: 199
Date Laid Down:
Launch Date: 1935-05-01
Delivery Date: 1935-06-06
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 195
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 5297 Type T (240x360)
Speed in knots: 8.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 290.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 147.00 Net tonnage
Deadweight: 365.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 19080 Cubic Feet
Bale: 18300 Cubic Feet
 
Length 1: 40.05 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 38.23 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.35 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.63 Meters Depth, moulded
Draught: 2.59 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1935-06-06 COEN
Manager: Coenraad van der Molen, Hillegersberg, Netherlands
Owner: Coenraad van der Molen, Hillegersberg, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDKY
Additional info:

Date/Name Ship 1953-01-08 URANUS
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: Gebr. Albert & Kornelus de Boer, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PICR
Additional info:

Date/Name Ship 1955-10-28 URANUS
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: Kornelus de Boer, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PICP
Additional info:

Date/Name Ship 1956-01-02 URANUS.B
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: Kornelus de Boer, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PICP
Additional info:

Ship Events Data

1935-06-05: Op 05-06-1935 als COEN, zijnde een motorvrachtschip, metende 821.03 m3, liggende te Delfzijl, door A. Kraaijema, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Coenraad van der Molen, scheepskapitein te Hillegersberg, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen vam 1692 Z GRON 1935 op het achterschip aan bakboordzijde in achterkant lichtkap motorkamer.

1935-06-07: NvhN 07-06-1935: Proefvaart. Op de Eems te Delfzijl vond de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe motorschip COEN, gebouwd onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie, voor de groote kustvaart op de werf van de Gebr. Niestern te Delfzijl voor rekening van kapt. C. van der Molen te Delfzijl. Het schip is gebouwd met plaatsteven en kruiserhek, terwijl het over de geheele lengte, behalve onder de motorkamer, is voorzien van een nieuw systeem dubbele bodem, die dienst doet voor waterballast en als brandstoftank. De gezamenlijke ballastcapacitelt bedraagt ca. 110 ton. Het model van het schip is gesleept en wetenschappelijk onderzocht door het Scheepsbouwkundig Proefstation te Wageningen. Afmetingen van het schip zijn als volgt: Lengte over alles 40,05 M. breedte 7.35 M. en & holte in de zijde 2.85 M. Het is groot netto 147 ton en bruto 290 Reg. ton: het D.W. is 350. Voor de voortstuwing is in de motorkamer een twee tact Brons motor opgesteld. Deze motor van de vier cylinder uitvoering met een vermogen van 200 PK. bij 290 omwentelingen per minuut. verder is hier een Deutz motor van 10ó11 PK. geplaatst voor de hulpwerktuigen en de achterste lier. Op het voordek is eveneens een Deutz motor van 10ón pk. geplaatst voor de voorste lier en de ankerlier. Het schip is uitgerust met twee stalen masten en twee stalen laadboomen. Het laad- en losgerei is vervaardigd volgens de voorschriften van de Inspectie van Havenarbeid. Het schip is verder zeer modern ingericht en betimmerd. Electrisch licht en centr. verwarming is aangebracht. Het is voorzien van een stroomlijn-ballansroer en het behaalde in ballast een snelheid van bijna 10 mijl per uur. Na de proefvaart werd het schip, dat ruim aan de gestelde eischen voldeed, zeer ten genoegen door den kapitein overgenomen.

1936-06-19: NvhN 19-06-1936: Een belangrijke vinding van Groningsche Scheepsbouwers. Een nieuwe Dubbele Bodem-constructie. De fa. Gebroeders Niestern en Co., scheepswerf te Delfzijl heeft octrooi verkregen op een verlaagde, dubbele bodemconstructie, waardoor het mogelijk is geworden, dat ook de kleinere kustschepen een doorloopenden dubbelen bodem voor waterballast kunnen hebben. De veiligheid en de zeewaardigbeid worden hierdoor ten zeerste vergroot. Het bezwaar, om de kleinere kustscheepjes tot een groote van pl.m. 500 ton d.w. met den vroeger gebruikelijken dubbelen bodem door waterballast te voorzien, bestond daarin, dat deze te hoog moest worden. Door de Klasse Bureaux en Scheepvaart-Inspectie werd n.l. een minimum hoogte voorgeschreven die bij verschillende Bureaux variŽerden van 70 tot 84 cm., bij welke hoogte het dan mogelijk was door een mangat toegang te verkrijgen tot de dubbele bodemruimte om deze te inspecteren, onderhouden en eventueel te repareren. Deze voorgeschreven minimum hoogte nu is voor de hier bedoelde kleinere scheepjes nog te hoog. Er gaat te veel laadruimte verloren en het zwaartepunt der lading komt te hoog te liggen zoodat de stabiliteit niet meer voldoende is. Verschillende schepen zijn door een te hoogen dubbelen bodem totaal verloren gegaan. Zeer vele scheepsongevallen, waaronder strandingen zijn het gevolg van niet voldoenden ballast geweest. Het ongeval met de Poolster, die voor de Eemsmonding is vergaan en waarbij alle opvarenden hun leven hebben gelaten, werd door den Raad voor de Scheepvaart mede toegeschreven aan onvoldoenden ballast. Door het systeem-Niestern toe te passen is het mogelijk een dubbelen bodem voor iedere gewenschte hoogte aan te brengen; men is dan niet meer aan de voorgeschreven minimum hoogte gebonden, waardoor ook de kleinere scheepjes als Poolster en dergelijke, voldoenden waterballast kunnen verkrijgen. Het motorschip COEN, kapt. Van der Molen, was het eerste schip, dat met het nieuwe systeem dubbelen bodem was uitgerust. Bij wijze van proef werd dit voorloopig door autoriteiten en Klasse Bureaux aanvaard. Verleden week was het motorschip Coen juist een jaar in de vaart. Het heeft toen te Delfzijl gedokt, waarbij de bodem grondig is onderzocht. Een en ander bleek zeer deugdelijk te zijn. Geen enkele nagel was losgewerkt, evenmin was er ook maar de geringste lekkage te bespeuren. De bemerking in het Certificaat t.z.t. gemaakt n.l. Experimentel is er dan ook uitgenomen.Thans, dus na een jaar, zijn reeds 6 stuks in de vaart, alle met verlaagden dubbelen bodem, terwijl nog 14 stuks in bouw en bestelling zijn, die alle een verlaagden dubbelen bodem voor waterballast zullen krijgen, waaruit voldoende blijkt, dat hiermede in een behoefte wordt voorzien. Wederom blijkt dat de Groningsche kleine scheepsbouw actief is en nog steeds aan de spits staat.

1940-05-16: Ingeschreven bij The Netherlands Shipping & Trading Co., te Londen. (W.G. James & Sons, managers.). Op 10 juni 1940 een rots geraakt bij The Skerries in slecht zicht. Met schade aan de kop en voorpiek kon ze Preston bereiken. Gerepareerd. 1941 verder bevracht door Freight Express Ltd. 19 Mei 1941 door een vijandig vliegtuig beschoten terwijl ze onderweg was van Preston naar Fremington. Geen schade. 24 December 1941 van Hayle vertrokken maar keerde terug met machineproblemen. 28 December 1941 weer vertrokken maar keerde de volgende dag terug met wederom machineproblemen. Ze bleef vervolgens tot 15 december 1942 te Hayle liggen alvorens er twee nieuwe cilinders kwamen en na montage vertrok ze naar Port Talbort. 1943 D. Williamson, managers. Nam onder kapitein J. Pinkster deel aan de operatie 'Neptune' (Invasie van NormandiŽ.) 15 December 1944 na vertrek uit Cowes ten anker gegaan op de Tyne ten gevolge van machineproblemen. 17 December 1944 teruggebracht naar Cowes. Na reparatie op 6 januari 1945 vertrokken naar Helen Roads. 14 April 1945 bij Spurn Head ten anker gegaan met boegschade ten gevolge van een aanvaring met een onbekend vaartuig. In het Royal Dock te Grimsby gerepareerd. Op 1 juni 1945 weer terug aan de voormalige eigenaar.

1948-05-00: Naar Torquay gesleept met ernstige motorproblemen. De lading hout werd gelost en ze werd naar Appingedam gesleept voor motorreparatie.

1953-10-30: Onderweg van Simrishamn naar Lulea ging ze met ernstige machineproblemen aan de zuidpunt van het eiland Oland ten anker. Werd door de Zweede sleepboot 'Uranus' naar Kalmar gesleept voor reparatie. Het kwam op 7 november te Lulea aan.

1955-12-29: NvhN 29-12-1955: URANUS wordt URANUS-B. Het motorschip Uranus (ex m.s. Coen) van de heren A. en K. de Boer te Delfzijl is in eigendom overgegaan aan de heer K. de Boer te Delfzijl, die het schip onder de nieuwe naam Uranus-B in de vaart zal brengen. Het schip behoort tot het gladdek type en werd in 1935 gebouwd bij de scheepswerf Gebr. Niestern & Co. te Delfzijl. Het deadweight bedraagt ca. 365 ton. In de machinekamer staat een 195 pk. motor opgesteld. De thuishaven blijft Delfzijl.

1957-04-04: Naar het Victoria Dock te Liverpool gesleept met machineproblemen. Ze was onderweg van Runcorn naar Waterford.

1958-02-25: In de rivier de Swilly aan de grond gelopen en vanwege afvallend water kon ze pas op 3 maart haar reis vervolgens. Ze was onderweg van Port Ballyraine, Letterkenny naar Winsford.

1960-12-16: Eemsbode, 16.12.1960: Haven momenteel te zwaar belast, zout via Harlingen. Delfzijl: Begin volgende week wordt ít grote Zweedse motorschip BELLINA weer verwacht met een lading kolen voor het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf in Groningen. De thans (in verband met de verbeteringswerken van de haven) beperkte kaderuimte zal dan geruime tijd zwaar bezet zijn. Ook momenteel is het namelijk reeds zo druk in de haven, dat met de beschikbare kaderuimte niet genoeg service kan worden gegeven aan ladende en lossende schepen. Het komt thans voor, dat sommige schepen bijna een week nodig hebben, om te worden gelost. Vooral schepen, die per spoor te vervoeren goederen innemen of lossen, worden getroffen door de ongunstige (zij het tijdelijke) verschijnsel. Verpakt zout dat per wagon van Hengelo komt en anders via Delfzijl werd verladen, is deze week via Harlingen aangevoerd, ondermeer voor de motorschepen HERM KIEPE en URANUS B, die deze ladingen verder vervoeren naar Zweden en Denemarken.

1962-07-18: Brandje in de kombuis terwijl ze bij Gebr. Sander te Delfzijl ter reparatie lag.

1971-12-00: Final Fate: Na krukasbreuk opgelegd en verkocht aan Fa. Dumť te Gouda. In februari 1972 gesloopt te Krimpen a/d IJssel.

Ship Masters Data

Images


Description: Coen 1935, dubbele bodem.
Image type: Photo

Description: Coen 1935, dubbele bodem.
Image type: Photo

Description: Coen 1935
Image type: Photo

Description: Coen 1935
Image type: Photo

Description: Coen 1935.
Image type: Photo

Description: Coen 1935
Image type: Photo

Description: Uranus 1935 ex Coen.
Image type: Photo

Description: Uranus.B 1935 ex Uranus ex Coen.
Image type: Photo
Sources