Name ship: CONCORDIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1898
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 5433 GRON 1898
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Gebr. J. & G.W. Verstockt, Martenshoek, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1898-00-00
Delivery Date: 1898-08-06
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 79.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 76.27 Net tonnage
Deadweight: 140.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 24.75 Meters Length overall (Loa)
Beam: 4.94 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.10 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1898-08-06 CONCORDIA
Manager: Harm Jacob Dost, Groningen, Netherlands
Owner: Harm Jacob Dost, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NKRC
Additional info:

Date/Name Ship 1916-12-28 CONCORDIA
Manager: Sjoerd Dost, Delfzijl, Netherlands
Owner: Sjoerd Dost, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NKRC
Additional info: Verkoopprijs HFl. 6.000,--

Date/Name Ship 1918-09-26 CONCORDIA
Manager: Carl Frederik Nielsen, Odense, Denmark
Owner: Carl Frederik Nielsen, Odense, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Odense / Denmark
Callsign: NWGK
Additional info: Captain J. Rasmussen.

Ship Events Data

1898-08-06: Dagregister deel 14 nummer 460 den zesden Augustus 1800 acht en negentig. Ik ondergeteekende Harm Jacob Dost, schipper gedomicilieerd te Groningen verklaar bij deze te zijn de eenige eigenaar van het ijzeren tjalkschip genaamd “Concordia”, gebouwd te Martenshoek, gemeente Hoogezand, hebbende een dek en een mast, zijnde groot netto 76.27/100 tonnen van 2.83 kubieke meter, thans liggende te Martenshoek en gevoerd wordende door mij schipper. Martenshoek 6 Augustus 1898. H. J. Dost. In de kantlijn staat bijgeschreven 5433. In de ander kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring overgeschreven deel 39, nummer 9269 is nevens vermeld schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve voor zooveel mogelijk hier uitgeboekt. Groningen, den 1 October 1918. De Bewaarder.

1916-12-28: Op 28-12-1916: na het overlijden van Harm Dost (op 18-12-1913) gaat het schip, via een boedelscheiding van de erfgenamen, over naar zijn zoon Sjoerd Dost. (Dagregister deel 20, nummer 864)

1918-09-26: Dagregister deel 20 nummer 1024, den eersten October 1900 achttien. De ondergeteekende de firma J.H. Kruize en Zoon als gevolmachtigden van S. Dost, schipper gedomicilieerd te Farmsum, eigenaar van het na te melden vaartuig, brengen ter kennis van den Hypotheekbewaarder te Groningen, dat het ijzeren tjalkschip genaamd “Concordia”, gebrand met het merk 5433 GRON 1898 naar Denemarken aan den Heer Carl Frederik Nielsen te Odense is verkocht, ingevolge art.12 v/h K B van 21 juni 1836 S. Sbl. no 41 den betrokken Heer Hypotheekbewaarder hiervan aantekening te doen in zijne registers. Groningen, 26 September 1900 achttien.

1921-04-02: Final Fate: Op 02-04-1921 vertrokken uit Bunganes (Gotland) met een lading van 140 ton kalksteen met bestemming Malmö . Sinds het vertrek van Bunganæs op 2 april 1921 geen bericht meer ontvangen van de Concordia die, waarschijnlijk is verloren gegaan en met man en muis vergaan. 4 man vermist. Bij vertrek uit Odense maart 1921 bestond de bemanning uit kaptein J.E . Rasmussen, bootsman Knud Knudsen, kok Andersen en jongman Karl Max Rasmussen. Onderzoek vond plaats te Odense op 12 augustus 1921 en 5 oktober 1921 . Het officiële verlies werd geregistreerd op 1 februari 1922

Ship Masters Data

Images


Description: De CONCORDIA van Harm Dost, varende tussen Hals en Aalborg. Aan het roer de zoon Sjoerd Dost.
Image type: Photo
Sources