Name ship: CONCURRENT II

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1904
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number: 726 APPING 1904
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Firma B. Niestern & Zonen, Scheepswerf 'De Concurrent', Farmsum, Netherlands
Yardnumber: 7
Date Laid Down:
Launch Date: 1903-12-14
Delivery Date: 1904-02-15
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 44.41 Gross tonnage
Net Tonnage: 33.69 Net tonnage
Deadweight: 88.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 19.45 Meters Length overall (Loa)
Beam: 4.98 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.89 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1904-02-08 CONCURRENT II
Manager: Harm Wagenborg, Veendam, Netherlands
Owner: Harm Wagenborg, Veendam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1911-09-16 CONCURRENT II
Manager: Leendert Geertje Boere, Rotterdam, Netherlands
Owner: Leendert Geertje Boere, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1918-10-18 CATHARINA
Manager: Cornelis Zwaag, Amsterdam, Netherlands
Owner: Cornelis Zwaag, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info: fl. 7600

Date/Name Ship 1920-07-28 CATHARINA
Manager: Wilhelmina Lembeck, Watergraafsmeer, Netherlands
Owner: Wilhelmina Lembeck, Watergraafsmeer, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Watergraafsmeer / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1921-11-02 CATHARINA
Manager: Abraham Cornelis Möllers, Oude Wetering, Netherlands
Owner: Abraham Cornelis Möllers, Oude Wetering, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oude Wetering / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1903-12-00: EB 16.12.1903: Maandag 14 december is op de scheepswerf “Concurrent” van de firma Niestern & Zn. is hier met goed gevolg te water gelaten een stalen tjalkschip genaamd “CONCURRENT II”, gebouwd voor de heren Gebr. Wagenborg, scheepsmakelaars alhier. Het vaartuig zal bevaren worden door kapt. C. Middendorp. DS 19.12.1903: Te water van werf Niestern & Zn te Delfzijl de stalen 1 mast tjalk “Concurrent II” van 90 ton voor Gebr. Wagenborg te Delfzijl. De kiel is gelegd voor een stalen koftjalk voor F.Wildeman te Delfzijl.

1904-02-08: Dagregister deel 12 nummer 62, den achtsten Februari 1900 en vier. Ik ondergeteekende Harm Wagenborg, wonende te Veendam, verklaar dat het ijzeren tjalkschip genaamd “Concurrent II” hebbende een dek en een mast, gemeten op bruto een honderd vijf en twintig en vijf en tachtig honderdste (125.85) kubieke meter of vier en veertig en veertig honderdste tonnen (44.41) van 2. 83 kubieke meter en netto op vijf en negentig en zes en veertig honderdste (95.46) kubieke meter of drie en dertig en negen en zestig honderdste (33.69) tonnen van 2.83 kubieke meter, en gevoerd wordende door Jacobus Middendorp, alleen aan mij toebehoort, dat ik Nederlander ben, hier ten lande woonachtig, dat het bestuur over hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelfde vereischt te Veendam wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust, noch door mijn toedoen of gedogen in strijd met de onzijdigheid van de staat op voet van oorlog zal worden uitgerust, welk schip nog niet aan eenig kantoor van scheepsbewijzen is ingeschreven. Geteekend Harm Wagenborg. (In de kantlijn staat bijgeschreven: 726.)

1923-00-00: In 11.1921 verkocht aan Abraham Cornelis Möllers, Oude Wetering. Koopprijs fl. 8000,-- Heeft bij de koop fl. 500,-- betaald, de rest moest met fl. 80,-- per maand worden betaald, verhoogd met jaarlijks 6 % rente. In als 1923 "Catharina" in de binnenvaart. Eigenaar Jan Ramaker, Groningen. In 1925 "Catharina" Verkocht naar Duitsland, thuishaven Westrhauderfehn. In 1925 “Sophie” ??, Westrhauderfehn, Duitsland.
Verder (nog) onbekend.

Ship Masters Data

Images

Sources