Name ship: CONDOR

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1937
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number: 5330993
Nat. Official Number: 1773 Z GRON 1937
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Flush deck
Masts: One mast
Rig: 2 derricks
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Scheepswerf 'Gideon' J. Koster Hzn., Groningen, Netherlands
Yardnumber: 151
Date Laid Down:
Launch Date: 1937-02-13
Delivery Date: 1937-03-18
Technical Data

Engine Manufacturer: Deutsche Werke A.G., Kiel, Germany
Engine Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 150
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutsche Werke (280x420)
Speed in knots: 8.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 200.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 84.00 Net tonnage
Deadweight: 282.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 13030 Cubic Feet
Bale: 12330 Cubic Feet
 
Length 1:
Length 2: 33.75 Meters Registered
Beam: 6.61 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.80 Meters Depth, moulded
Draught: 2.60 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

1953-11-00: Verbouwd voor het vervoer van losgestort cement. Het heeft 23 jaar gevaren op de route Aalborg – Nørresundby.

1961-00-00: 1961 nieuwe hoofdmotor: 4tew 4 cil 240 Pk Gamma (bouwjaar 1958) Type (255x400) 7,5 Kn.

1975-03-00: Te Aalborg weer verbouwd tot droge ladingsschip.

1976-00-00: Verbouwd te Aeroskobing tot stenenvisser.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1937-03-15 CONDOR
Manager: Roelf Pomp, Gasselternijveen, Netherlands
Owner: Roelf Pomp, Gasselternijveen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: PDLE
Additional info: Fl. 58.000

Date/Name Ship 1941-10-02 GLASHAVEN
Manager: N.V. Gebroeders van Uden's Scheepvaart- en Agentuur Maatschappij, Rotterdam, Netherlands
Owner: Fa. Europeesche Kustvaart, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEJA
Additional info:

Date/Name Ship 1950-09-29 GLASHAVEN
Manager: N.V. Gebroeders van Uden's Scheepvaart- en Agentuur Maatschappij, Rotterdam, Netherlands
Owner: N.V. Europeesche Kustvaart, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PEJA
Additional info:

Date/Name Ship 1953-11-06 SKANSEN
Manager: Poul Jørgensen, Nørresundby, Denmark
Owner: Poul Jørgensen, Nørresundby, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Nørresundby / Denmark
Callsign: OYTE
Additional info:

Date/Name Ship 1971-00-00 SKANSEN
Manager: Poul Jørgensen, Nørresundby, Denmark
Owner: Rederi A/S Skansen, Nørresundby, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Nørresundby / Denmark
Callsign: OYTE
Additional info:

Date/Name Ship 1973-03-00 SKANSEN
Manager: Francis Møller, Nørresundby, Denmark
Owner: Francis Møller, Nørresundby, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Nørresundby / Denmark
Callsign: OYTE
Additional info:

Ship Events Data

1937-02-15: NvhN 15-02-1937: Terwaterlating motorzeevrachtschip „Condor”. Zaterdag werd met goed gevolg van de scheepswerf Gideon van J. Koster Hzp. te Groningen het motorzee-vrachtschip Condor te water gelaten, in aanbouw voor rekening van kapt. R. Pomp te Gasselternijveen. Het schip is groot 285 ton d.w. en wordt voorzien van een 150 P.K. Deutsche Werke motor. De bouw geschiedt onder toezicht van Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie voor classificatie groote kustvaart. Een zelfde schip is op deze werf in aanbouw voor kapt. J. Baas, terwijl de kiel werd gelegd voor een schip van ca. 300 ton, in aanbouw voor kapt. H. Salomons.
De Tijd 16-02-1937: Schip te water gelaten. Het m.s. CONDOR, in aanbouw bij de Scheepswerf Gideon van J. Koster Hzn. te Groningen, voor rekening van kapitein R. Pomp te Gasselternijeveen, is met goed gevolg te water gelaten. Het schip meet 285 ton d.w. en wordt voorzien van een Deutsche Werke-motor, met een capaciteit van 150 P.K.

1937-03-16: Op 16-03-1937 als CONDOR, zijnde een motorzeevrachtschip, metende 565.26 m3 bruto inhoud, liggende te Gideon, door J. Gerrits, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Roelf Pomp te Gasselternijveen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1773 Z GRON 1937 op het achterschip aan B.B. zijde naast ingang verblijven in achterkant dekhuis.

1937-03-18: Algemeen Handelsblad 19-03-1937: Scheepsbouw. Op de Eems vond met goed gevolg de proefvaart plaats van het door de Scheepswerf „Gideon" van J. Koster H.zn. te Groningen, voor rekening van kapt. R. Pomp te Gasselternijveen gebouwde motorzeevrachtsehip „CONDOR". Het schip heeft een deadweight van 285 ton en is voorzien van een 150 P.K. Deutsche Werke motor, waarmede op de proefvaart een snelheid werd bereikt van 8 ½ mijl. De bouw geschiedde onder toezicht van Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie voor classificatie groote kustvaart, hoogste klasse.
NvhN 19-03-1937: Proefvaart: Donderdag, 18 dezer, vond op de Eems de geslaagde proefvaart plaats met het door de scheepswerf „Gideon” van J. Koster Hzn. te Groningen voor rekening van kapt. R. Pomp te Gasselternijveen gebouwd motorzeevrachtschip „Condor”. Het schip heeft een deadweight van 285 ton en is voorzien van een 160 P.K. Deutsche Werke motor, waarmede op de proefvaart een snelheid werd bereikt van 8½ mijl. Voor de aandrijving van hulp-compressor, hulp-lenspomp en dynamo is in de motor kamer een 10 P.K. Deutz hulpmotor opgesteld. Het schip is voorzien van een mannesmann mast met mamnesmann-laadboomen, terwijl het laden en lossen geschiedt met een motorlaadlier met 10 P.K. Deutz motor, waarmede 2 ton kon worden geheven. De inrichting van het schip is zeer modern. De bouw geschiedde onder toezicht van Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie voor classificatie groote kustvaart, hoogste klasse. Na afloop van de proefvaart werd het schip door den kapitein overgenomen.

1937-11-18: De Telegraaf 19-11-1937: Condor. Delfzijl. I8 Nov. — Het m.s. „Condor", kapitein Pomp, liep hier heden als bijlegger binnen. Het schip is op weg van Rotterdam naar Esbjerg, beladen met tarwe.

1938-01-09: De Telegraaf 09-01-1938: Condor. Delfzijl. 7 Jan. — Het motorschip „Condor", kapt. Pomp, dat gisteren van hier naar Hull vertrok, keerde heden terug met schade aan het stuurgerei. Het schip is beladen met gerst van Nakskov met bestemming Hull. Het zal de schade hier herstellen.
De Maasbode 12-01-1938: Scheepsberichten: m.s. Condor. Delfzijl, 11 Januari. Het motorschip Condor kapt. Pomp, dat van hier vertrok, doch later terugkeerde wegens een defect aan de stuurinrichting, heeft de schade hersteld en de reis voortgezet. Het schip is geladen met gerst van Nakskov voor Hull.

1941-09-00: Eemsbode 23-09-1941: Het motorschip 'CONDOR', kapitein R. Pomp, thuisbehorende te Gasselternijveen is verkocht aan de Internationale Kustvaart te Rotterdam. De 'Condor' is in 1937 gebouwd bij de Scheepswerf 'Gideon' te Groningen onder klasse Bureau Veritas en is voorzien van 150 P.K. Deutsche Werke motor voorzien.

1942-12-00: Door de Duitsers in beslag genomen en in beheer van Transportunternehmen Duisburg, Duisburg. December 1944 in Rotterdam opgelegd. Na de oorlog terug aan de eigenaar.

1950-04-04: De Telegraaf 04-04-1950: Kustvaarder vroeg en kreeg hulp. Vlissingen, 4 April — Een Nederlandse loodsboot die voor Walcheren kruist ving Maandagmiddag S.O.S.-seinen. op van de Nederlandse kustvaarder „Glashaven" van de rederij Van Uden te Rotterdam. Het schip bleek in de branding bij de Scheldemond in nood te zijn geraakt. De loodsboot gaf de berichten door aan het bergingsvaartuig „Bruinvisch", welk schip met de sleepboot „Hudson" ter assistentie voer. De „Glashaven" kon op sleeptouw worden genomen en is in Vlissingen binnengebracht.
Het Vrije Volk 04-04-1950:
Kustvaarder in nood. Glashaven vast en weer vlot. De kustvaarder „Glashaven" van de firma Van Uden te Rotterdam heeft Maandag voor de kust van Walcheren enige tijd in nood verkeerd maar juist toen de schemering inviel had een sleepboot kans gezien het schip vast te maken en kon het naar Vlissingen worden gesleept. De „Glashaven", 200 bruto reg. ton groot, was mét een lading van 160 ton stukgoed op weg van Antwerpen naar Malmö en Gothenburg. Er stond een stormachtige wind en daarom had men Zondag te Vlissingen geschuild Toen de reis de volgende dag werd voortgezet sloeg de motor af. Tot overmaat van ramp raakte daarop ook de stuurinrichting defect. Ter hoogte van Westkapelle dreef de „Glashaven" toen tussen die banken en doordat er zo weinig water stond, kon de sleepboot „Hudson" niet aanstonds bij de kustvaarder komen. De “President Wlersma", de reddingboot uit Breskens, kon dat echter wel. Redders zijn echter niet ingericht op sleepwerk en hun tros hield het niet. Daarop kon de „Bruinvis", een bergingsvaartuig van v. d. Tak vastmaken en even later zag de „Hudson" kans de „Glashaven" over te nemen en in Vllssingen binnen te brengen. Het schip was aan een dreigend gevaar ontsnapt. Vandaag is men begonnen met het gedeeltelijk lossen van de lading. In het droogdok zal mende schade herstellen en zo mogelijk zal de reis direct daarop worden voortgezet.
Trouw 04-04-1950: De „Glashaven” vastgelopen. Het Nederlandse m.s. „Glashaven" van de Rederij Gebr. Van Uden te Rotterdam is gistermiddag bij West Kapelle aan de grond gevaren. Het schip was onderweg van Antwerpen naar Malmö. In de loop van de namiddag heeft de sleepboot „Hudson" de Glashaven binnengebracht te Vlissingen. Als oorzaak van het vastlopen werd machineschade aangenomen.

1955-01-16: 1955-16-jan s.m.. Skansen af Nørresundby, 199 B. R. T. Bygget 1937 af stål. På rejse fra Stettin til Lemvig med kul. Grundstødt d. 16/155 i Limfjorden. Søforklaring i Lemvig d. 18/1 55. Om eftermiddagen passerede S. Sunddraget for V.-gående, hvorefter der styredes mod den røde 2-kost ved Stenodde, der fejlagtigt antoges for at være den røde 3-kost S. for Rønnen. Kl. ca. 1600 opdagedes fejltagelsen, og motoren stoppedes. Den røde 3-kost pejledes i S.t.V. mv. Kort efter sattes motoren på halv kraft frem, og kursen ændredes til ØSØ., men kl. 1610 tog skibet grunden på Rønnen og blev stående. D. 17/1 kl. ca. 1400 kom S. flot ved fremmed hjælp, efter at en del af ladningen var blevet lægtret. Anm. Årsagen til grundstødningen fremgår af det ovenfor anførte.

1961-08-23: 1961-23-aug s.m.. Skansen af Nørresundby, 199 B. R. T. Bygget 1937 af stål. På rejse fra Herøya til Thissinghuse med salpeter. Grundstødt d. 23. aug. i Limfjorden. (268) Søforklaring og søforhør i Roskilde d. 5. sept.Kl. 1430 passerede S. under en jævn NV.-lig brise den røde et-kost ved Hester Odde tæt om stb. Umiddelbart efter tog S. grunden på Hester Odde og blev stående. D. 24. aug. kl. 1920 kom S. flot ved hjælp af et bjærgningsfartøj. Anm. Ministeriet kan ikke udelukke, at grundstødningen skyldes fejl i farvandsafmærkningen.

1979-09-29: Final Fate: Als SKANSEN van Jorgen J.J. Gibe, Fredericia (in mei 1976 gekocht), bij het lossen van stenen voor een fundatie voor een lichtbaken van Hojbjerg Fyr in de Grote Belt (bij Sonderskov), met deze fundatie in aanvaring gekomen en gezonken in pos. 54.50.N. - 10.50.O. Het wrak is later opgeblazen.


Ship Masters Data

Images


Description: Proefvaart Condor 18 maart 1937.
Image type: Photo

Description: Condor 1937.
Image type: Photo

Description: Glashaven 1937 (ex Condor)
Image type: Photo

Description: Glashaven 1937 (ex Condor)
Image type: Photo

Description: Skansen 1937 (ex Condor); photo Copenhagen 17.08.1967
Image type: Photo
Sources