Name ship: GEERTRUIDA ANNA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1853
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull:
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Ubel Harms Holthuis, Muntendam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1853-07-02
Delivery Date: 1853-10-03
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 105.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 90.00 lasts (rye)
Deadweight:
 
Length 1: 81. Feet (British) Registered
Beam: 17.90 Feet (British) Registered
Depth: 8.90 Feet (British) Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1853
Number in register 688
Name ship GEERTRUIDA ANNA
Type Schooner
Lasts 56
Built province/country Groningen,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1853-10-03
Passport requested by Smid, H.J.
City Oostwold
Master at time of request Ritzes, D.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1853-10-03 GEERTRUIDA ANNA
Manager: H.J. Smit, Oostwold, Netherlands
Owner: H.J. Smit, Oostwold, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Oostwold / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1864-03-09 GEERTRUIDA ANNA
Manager: Jannes Marcus Bosker, Zuidbroek, Netherlands
Owner: Jannes Marcus Bosker, Zuidbroek, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zuidbroek / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1871-05-06 JANE AND ANN
Manager: Thomas Hancock, Sunderland, Great Britain
Owner: Thomas Hancock, Sunderland, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Sunderland / Great Britain
Callsign:
Additional info: Off.no.62618

Date/Name Ship 1874-00-00 JANE AND ANN
Manager: Tyzack & Branfoot, Sunderland, Great Britain
Owner: Tyzack & Branfoot, Sunderland, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Sunderland / Great Britain
Callsign:
Additional info: Off.no. 62618

Ship Events Data

1858-01-00: Type: Damaged
In januari 1858 liep de GEERTRUIDA ANNA onder kapt. D. Ritzes met onbekende schade de haven van Malta binnen.

1864-11-00: Type: Damaged
In november 1864 heeft de GEERTRUIDA ANNA onder kapt. B.A. Schrikkema op de Weser gestoten, en is lek Bremerhaven binnengebracht.

1866-10-22: Type: Collision
Op 22 oktober 1866 heeft de GEERTRUIDA ANNA , kapt. B.A. Schrikkema, op de rede van Shields een voor anker liggend vissersvaartuig aangevaren die daardoor haar spiegel verloor; de schade aan de GEERTRUIDA ANNA is onbekend..

1881-12-07: Final Fate: Op reis in ballast van Lossiemouth naar Sunderland is de JANE AND ANN, kapt. C.W. Preece, op 7 december 1881 bij zuiderstorm, windkracht 10, gestrand en wrak geslagen bij het Rattray Head Coast Guard Station (bij Aberdeen, Schotland). De vier opvarenden werden allen gered.

Ship Masters Data

Date from: 1853
Captain: Ritzes, Derk
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1864
Captain: Schrikkema, Berend Alberts
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1869
Captain: Bosker, Jannes Marcus
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1881
Captain: Preece, C.W.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images


Description: een ons door Mr. Ivan Sharp, UK, toegezonden foto van de omstreeks 2017 opgedoken scheepsbel van de GEERTRUIDA ANNA.
Image type: Photo

Description: nog een foto van de bel
Image type: Photo

Description: een derde foto van de bel
Image type: Photo

Description: vierde en laatste foto van de scheepsbel van de GEERTRUIDA ANNA
Image type: Photo
Sources


Year: 2018-01-00
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, diverse bestanddelen aanvragen zeebrieven
Groninger Archieven, monsterrol 1853, bewaard in Groningen, te bereiken via het Noordelijk Scheepvaartmuseum
Gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer, monsterrol 1859, bewaard in Groningen, te bereiken via het Noordelijk Scheepvaartmuseum
Mercantile Navy Lists 1872-1881
Appropriation Book 1871
Parliamentary Papers Sea Casualties 1881-1882
www.allegroningers.nl
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
General information regarding this ship

1853

PGC 070753
Groningen, 6 juli. Zaterdag (opm: 2 juli) liep te Muntendam van de werf van de scheepsbouwmeester U. Holthuis met het beste gevolg te water het schoenerschip GEERTRUIDA ANNA, groot plm. 90 roggelasten, zullende gevoerd worden door kapt. D. Ritzes, van Westerlee, onder directie van de heer H. Smid, te Oostwold. Daar dit de eerste schoener is, die hier te Muntendam is gebouwd, menen wij dit als een verblijdend teken van vooruitgang te moeten aanmerken.
PGC 200853
Groningen, 19 augustus. Gisterenavond is alhier gearriveerd het nieuw gebouwde schoenerschip GEERTRUIDA ANNA, groot ongeveer 90 last, kapt. D. Ritzes, van Westerlee, gebouwd bij U. Holthuis te Muntendam. (opm: in Groningen werd de schoener getuigd)

Op 3 oktober 1853 werd door H.J. Smit, Oostwold, de eerste zeebrief aangevraagd voor de GEERTRUIDA ANNA onder kapt. D. Ritzes.

Monsterrol: 1853-68
Datum: 19-10-1853
Scheepsnaam: Geertruida Anna
Scheepstype: schoener
Grootte: niet vermeld
Bewaarplaats: Groningen, Groninger Archieven (Groningen)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Heynsius Siepke matroos 24 Stavoren (NL) 38
Huizing (Huising) Jacobus Bernardus stuurman 40 Veendam (NL) 37
Pal, van der Gerben Lieuwes kok 20 Workum (NL) 33
Peppink Klaas matroos 27 Groningen (NL) 34
Ritzes Derk schipper niet vermeld Westerlee (NL) 25
Touwker Jelle H. matroos 27 Groningen (NL) 27

1858

NRC 090158
Rotterdam, 8 januari. Het te Malta van Amsterdam gearriveerde Nederlandse schip (opm: schoener) GEERTRUIDA ANNA, kapt. Ritzes, heeft schade.

1859

Monsterrol: 1859-8
Datum: 24-02-1859
Scheepsnaam: Geertruida Anna
Scheepstype: schoener
Grootte: 112
Bewaarplaats: Hoogezand-Sappemeer, Gemeentearchief (Sappemeer)

Achternaam Voornaam Rang Gage Woonplaats Leeftijd
Biese Frans lichtmatroos 18 niet vermeld niet vermeld
Louwrens Foeke stuurman 30 niet vermeld 27
Ritses Derk kapitein niet vermeld niet vermeld niet vermeld

Op 10 september 1859 werd voor de GEERTRUIDA ANNA door D. Ritzes, Westerlee, voor zichzelf als kapitein een nieuwe zeebrief aangevraagd.

1864

PGC 020264
Advertentie. Mr. B. Haitzema Viëtor, notaris te Winschoten, gedenkt op maandag 15 februari 1864, des avonds te 5 uur, ten huize van logementhouder D. Randa Mulder, te Winschoten in openlijke veiling contant te verkopen het snelzeilend, welonderhouden Nederlandse schoenerschip GEERTRUIDA ANNA, in 1853 nieuw volbouwd en tot dusverre bevaren door kapt. D. Ritzes, volgens meetbrief groot 105 ton. Geklasseerd door Veritas 5.6 G 1.1, thans liggende te Schiedam, met deszelfs complete inventaris. De gedrukte inventaris is op franco aanvrage te bekomen ten kantore van de ondergetekende notaris, terwijl genoemd schip en toebehoren kan worden bezichtigd op bewijzen van toegang, te bekomen bij de heer L. Verboom, scheepsbouwmeester te Schiedam. B. Haitzema Viëtor.
(opm: de schoener werd met behoud van naam voor NLG 6.025 verkocht aan B.A. Schrikkema, Zuidbroek.

Op 9 maart 1864 werd voor de GEERTRUIDA ANNA door B.A. Schrikkema, Zuidbroek, voor zichzelf als kapitein een nieuwe zeebrief aangevraagd.

NRC 261164
Bremerhaven, 23 november. De Nederlandse schoener GEERTRUIDA ANNA, kapt. Schrikkema, van Koningsbergen met een lading rogge naar Elsfleth, heeft op de Tegeler (opm: Tegeler Platte) gestoten en is hier dien tengevolge lek binnengebracht.

1866

Op 10 maart 1866 werd voor de GEERTRUIDA ANNA door B.A. Schrikkema, Zuidbroek, voor zichzelf als kapitein een nieuwe zeebrief aangevraagd.

NRC 251066
Shields, 22 oktober. Deze morgen zeilde de GEERTRUIDA ANNA tegen een vissersvaartuig aan, het welk alhier op de rede ten anker lag en nam van hetzelve de achterspiegel weg.

1868

Op 26 maart 1868 werd voor de GEERTRUIDA ANNA door B.A. Schrikkema, Zuidbroek, voor zichzelf als kapitein een nieuwe zeebrief aangevraagd.

1869

Op 27 september 1869 werd voor de GEERTRUIDA ANNA door J.M. Bosker, Zuidbroek, voor zichzelf als kapitein een nieuwe zeebrief aangevraagd. Waarschijnlijk had kapt. Jannes Marcus Bosker de schoener toen aangekocht.

1871

Op 5 maart 1871 werd de laatste zeebrief van de GEERTRUIDA ANNA geretourneerd. Het schip bleek te zijn verkocht aan T. Hancock uit Sunderland, die de schoener als JANE & ANN (JANE AND ANN) weer in de vaart bracht.
Enige jaren later werd het schip binnen Sunderland verkocht aan Tyrach & Co.

1881

Op 7 december 1881 is de JANE AND ANN, kapt. C.W. Preece, in ballast onderweg van Lossiemouth naar Sunderland, nabij Rathay Head, het Coast Guard Station van Aberdeen, gestrand.

LL 081281
Fraserburgh, 7 december. De schoener JANE & ANN, met bestemming thuishaven Sunderland en in ballast onderweg van Lossiemouth, is gisteravond ten noorden van Rattray Head gestrand. De bemanning liep bij vallend water naar de wal; het schip wordt een wrak.
(opm: dit is de ex-GEERTRUIDA ANNA, bouwjaar 1853, in 1871 naar Engeland verkocht)