Name ship: CONFIANCE

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1953
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number: 5345845
Nat. Official Number: 1399 Z LEID 1952
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Raised quarter deck
Masts: One mast
Rig: 2 derricks
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: N.V. Scheepsbouwwerf 'De Dageraad' v/h. Wed. J. Boot, Woubrugge, Netherlands
Yardnumber: 472
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1953-01-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Machinefabriek 'Bolnes' v/h J.H. van Cappellen, Bolnes, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 7
Power: 350
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Bolnes Type (290x450)
Speed in knots: 9.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 363.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 198.00 Net tonnage
Deadweight: 475.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 22800 Cubic Feet
Bale: 21000 Cubic Feet
 
Length 1: 43.40 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 40.71 Meters Registered
Beam: 7.64 Meters Registered
Depth: 2.62 Meters Breadth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1953-01-00 CONFIANCE
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Groningen, Netherlands
Owner: Hendrik Kajuiter, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PDLB
Additional info:

Date/Name Ship 1955-04-00 CONFIANCE
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Groningen, Netherlands
Owner: Douwe Vellinga, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDLB
Additional info:

Date/Name Ship 1960-02-00 SUSANNE
Manager: Johan A. Hermanssson & Sønner, Skärhamn, Sweden
Owner: Johan A. Hermanssson & Sønner, Skärhamn, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Skärhamn / Sweden
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1963-00-00 SUSANNE
Manager: John Hermansson Partrederi, Skärhamn, Sweden
Owner: John Hermansson Partrederi, Skärhamn, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Skärhamn / Sweden
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1964-12-00 SUSANNE
Manager: Gunnar, Egon & Uno Haraldsson, Skärhamn, Sweden
Owner: Gunnar, Egon & Uno Haraldsson, Skärhamn, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Skärhamn / Sweden
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1971-10-00 SUSANNE
Manager: Hans Allan Olofsson & Bernt Degerblom, Uppsala, Sweden
Owner: Hans Allan Olofsson & Bernt Degerblom, Uppsala, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Uppsala / Sweden
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1974-06-00 SUSANNE
Manager: P/R Bo Anstrin, Birger Elmer & Sven Bäckström, Skanör, Sweden
Owner: P/R Bo Anstrin, Birger Elmer & Sven Bäckström, Skanör, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Uppsala / Sweden
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1975-01-00 SUSANNE
Manager: J.A. McBoyle, Bayshore, Trinidad & Tobago
Owner: J.A. McBoyle, Georgetown, St. Vincent (and Grenadines)
Shareholder:
Homeport / Flag: Georgetown / St. Vincent (and Grenadines)
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1976-00-00 CONFIANCE
Manager: Sea Lion Shipping Co., Georgetown, St. Vincent (and Grenadines)
Owner: Sea Lion Shipping Co., Georgetown, St. Vincent (and Grenadines)
Shareholder:
Homeport / Flag: Georgetown / St. Vincent (and Grenadines)
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1957-06-00: Liggend in het Vänermeer (Zweden) verhinderde een landverschuiving nabij Lila Edet de doorvaart door het Götakanaal. (Zelfs een halve papierfabriek werd meegesleurd in het kanaal.) Samen met een veertigtal andere schepen kon pas na zes weken wachten (er moest eerst een nieuwe doorgang worden gebaggerd) de reis worden voortgezet.

Samenstelling uit meerdere krantenberichten (door Ben Scholten). 11-06-1957. Drie doden. Miljoenen schade. Aardverschuiving splitst sulfaatfabriek in tweeën.
Gothenburg, Zweden (UP) — Drie mensen zijn gedood bij een aardverschuiving, die in de omgeving van Gothenburg plaats vond. Zij waren te laat weggegaan uit de grote sulfaatfabriek, die door de verschuiving letterlijk door midden werd gesneden. Een scheur in de grond, die steeds wijder werd had de 250 arbeiders al enkele uren voor de eigenlijke verschuiving gewaarschuwd voor het dreigende gevaar. Twee arbeiders werden ernstig gewond. De schade zal, volgens een schatting van deskundigen in de miljoenen lopen. De wal van de rivier de Göta werd door de verschuiving over een lengte van anderhalve kilometer in het water geschoven. Het scheepsverkeer op deze waterweg tussen Gothenburg en het meer Vänern, waar elke dag ongeveer 60 schepen gebruik van maakten, zal maandenlang gesloten moeten worden. Naar schatting liggen nu ongeveer 60 schepen opgesloten in het Vänern meer, die daar zullen moeten wachten tot de aardmassa's uit de rivier verwijderd zijn. Hierbij zijn 14 Groninger kustvaarders, die hout kwamen laden en door de gedwongen ligging grote schade aan hun reders berokkenen. De schepen zijn: Bruiser, Confidence, Egbert Wagenborg, Henriëtte B, Jan, Makkum, Paraat, Admiraal de Ruyter, Soli Deo Gloria, Tuko, Wilja B, IJsselborg, Taifoen. Een ernstig probleem is verder, dat olie uit de opslagplaatsen bij de sulfaatfabriek in de rivier stroomt die drinkwater levert aan de haven Gothenburg. Men is onmiddellijk gestart met pogingen dit wegvloeien van olie stop te zetten, maar niemand kan zeggen of men succes zal hebben. Deskundigen waarschuwen ervoor, dat men nieuwe verschuivingen kan verwachten. Ongeveer 30 families werden uit hun huizen geëvacueerd. De schade aan de sulfaatfabriek wordt geschat op ongeveer elf miljoen gulden. Verder kwamen meldingen binnen van grote schade op verschillende plekken langs de rivier, waar een achttien voet hoge vloedgolf op de oevers beukte.
11-06-1957: Van onze correspondent) Stockholm, dinsdag. Twaalf Nederlandse kustvaarders zijn na de aardverschuiving, die vrijdag bij het dorp Lilla Edet, 55 km noordelijk van Gothenburg plaatsvond en waardoor het scheepvaartverkeer op de Götarivier volledig lag gestremd, in de haven rondom het Vänermeer ingesloten. Dit lot wordt door 21 Zweedse, 16 Duitse en 2 Russische schepen en een Noors schip gedeeld. De namen der Nederlandse, voornamelijk uit de provincie Groningen afkomstige schepen, die bezig waren hout te laden, zijn: Tuko, Makkum, Paraat, Wilja B, Soli deo Gloria, IJsselborg, Henriëtte B, Confiance,' Egbert Wagenborg. Jan, Bruiser en Admiraal de Ruvter, die in totaal een thans tot werkeloosheid gedoemde bemanning van ten minste 130 knapen hebben.
05-07-1957 (Van onze correspondent) Gothenburg. donderdag. Kapiteins en bemanningen van de 94 kustvaarders van zes nationaliteiten hebben donderdagmiddag vier uur een zucht van verlichting geslaakt. Op dat moment werd bekend, dat de vaargeul door de logge leemmassa, die tijdens de aardverschuiving van 7 juni de 80 km lange Göta-rivier volledig had gestremd, eindelijk gereed was gekomen. Vier uur later deed de kustvaarder „Paraat" zijn naam eer aan door als eerste van de 14 Nederlandse schepen, die met 70 lotgenoten van andere landen een maand in het Vaner-meer ingesloten zijn geweest, door de 40 m brede vaargeul langs het gebied van de ramp richting Gothenburg te stevenen. Onmiddellijk daarna kwam de beurt aan de Soli Deo Gloria". Vrijdagmorgen omstreeks vier uur zullen de „IJsselborg". de „Bruiser" en de „Jan" volgen en daarna komt de beurt aan „Egbert Wagenborg", „Confiance", „Admiraal de Ruyter" en „Duurt". Daarachter lagen donderdagavond: „Taifoen", „Bab T", „Henriëtte B", „Tuko" en „Makkum",
05-07-1957 (Van onze Zweedse correspondent) Donderdagmiddag vier uur is de voorlopige vaargeul door de Gota rivier op de plaats waar deze op 7 juni vijftig kilometer noordelijk van de Zweedse havenstad Gotenburg door een aardverschuiving volledig werd gestremd, gereedgekomen. Drie uur later kon de eerste van de veertien Nederlandse kustvaarders die een maand lang in de havens rond het Vänermeer ingesloten zijn geweest, uit zijn isolement worden verlost. Dat was de „Paraat",' die, onmiddellijk door de „Soli Deo Gloria gevolgd, die richting Gothenburg, het gebied van de ramp passeerde. Deze twee Nederlandse schepen lagen er het gunstigst voor. De maar al te welkome „bevrijdingsactie" duurde tot donderdagavond negen uur. Men achtte het niet verantwoord de vaartuigen na het invallen van de duisternis door de vrij gebrekkige vaargeul te loodsen.. Vanmorgen. is het verkeer opnieuw geopend. Voor Nederlandse kustvaarders de „Bruiser", de „IJsselborg" en de „Jan", „Egbert Wagenborg", de „Confiance", de „Admiraal de Ruyter" en de „Duurt". De positie van „Bab I', „Taifoen", Tuko", „Henriëtte B." en „Makkum" is minder goed en het was de vraag, of deze schepen vandaag Gotenburg nog zouden kunnen bereiken. In totaal verdrongen zich donderdag op het Trollhatten kanaal tussen Lilla Edit en Trollhatten niet minder dan 94 schepen, veertien Nederlandse, 24 Duitse, 52 Zweedse, twee Russische, een Deen en een Noor die na in vier sluizen te zijn geschut een voor een door de vaargeul moeten gaan. Hiermee is vanzelfsprekend veel tijd gemoeid. Zodra donderdagmiddag het startsignaal voor het eerste schip, een kleine Zweedse tanker , werd gegeven, ging onder de bemanning van alle vaartuigen een gejuich op. „De hemel zij dank, eindelijk", zo riep men in zes talen.

2006-00-00: Niet meer in LR.

Ship Masters Data

Images


Description: 'Confiance' (bj 1953)
Image type: Photo

Description: 'Confiance' (bj 1953)
Image type: Photo

Description: Als 'Susanne' onder de Zweedse vlag.
Image type: Photo
Sources

General information regarding this ship

 

NvhN 090257
Kapitein had moeten stoppen. De stranding van de CONFIANCE.
Wegens onvoorzichtige navigatie heeft de Raad voor de Scheepvaart in een schriftelijke uitspraak kapitein K. W. uit Groningen gestraft door hem de bevoegdheid om als kapitein op zeeschepen te varen voor de tijd van één week te ontnemen. Volgens de Raad heeft de kapitein schuld aan de stranding van het motorschip CONFIANCE (eigendom van H. Kajuiter te Rotterdam) nabij de vuurtoren van Sejro op 29 januari 1955. Het schip was op weg van Frederikssund naar Preston en het zicht was slecht. Het schip bleek slechts een geringe lekkage te hebben opgelopen. Op 6 februari arriveerde het, zonder lading, in Rotterdam, waar een ernstige bodemschade werd geconstateerd. De kapitein heeft, volgens de Raad, er geen rekening mee gehouden dat hij door de wisselende stromen, die hem wel bekend waren, buiten de route zou kunnen geraken. Hij had na het vuurschip geen boei meer gezien of gehoord. Voorts schatte hij zijn vaart te gering. Toen ver weg het geluid van een brulboei werd gehoord, kon de kapitein aannemen, zo oordeelt de Raad, dat het schip door de stroom was verzet en hij had toen moeten besluiten zijn reis niet voort te zetten, maar te ankeren of tenminste moeten stoppen om te trachten zijn plaats te bepalen. 

 

NvhN 110257
Berisping voor Groninger scheepskapitein.
De Raad voor de Scheepvaart heeft kapitein K. W. uit Groningen, wie, zoals gemeld, zaterdag voor de tijd van een week de bevoegdheid werd ontnomen om als kapitein op zeeschepen te varen, ook gestraft met het uitspreken van een berisping, omdat hij mede schuldig wordt geacht aan het aan de grond lopen van het m.s. CONFIANCE op 24 november 1954 in de Isefjord, dat onder zijn gezag van Göteborg naar Frederikssund voer. Het schip had na de stranding slechts twee uur vastgezeten en geen bodemschade opgelopen. De Raad maakt er in zijn uitspraak geen bezwaar tegen dat een kapitein, die de situatie in de onverlichte geul van Spodsbjerg kent, besluit zonder loods te varen, wanneer op de gegeven seinen geen loods verschijnt, maar de betrokken gezagvoerder was niet zeker, dat hij vóór donker de bredere Isefjord zou bereiken. Hij had dan ook nabij Spodsbjerg moeten blijven en daar de volgende dag afwachten. Door dit niet te doen heeft hij onnodig risico's gelopen.