Name ship: ALMONDE

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1854
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Jan van Duijvendijk Tzn., Lekkerkerk, Netherlands
Yardnumber:
Sub-contractor Hull: none,
Date Laid Down: 1853-07-21
Launch Date: 1854-10-07
Delivery Date: 1855-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 556.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 294.00 lasts
Deadweight:
 
Length 1: 37.10 Meters Registered
Beam: 6.70 Meters Registered
Depth: 5.03 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

1854-00-00: Cornelis Smit, scheepsbouwer te Alblasserdam, heeft de ALMONDE doen bouwen op de werf van Jan van Duyvendijk, Lekkerkerk.

Certificate of Registry
Year registered 1854
Number in register 884
Name ship ALMONDE
Type Bark
Lasts 294
Built province/country ,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1854-11-30
Passport requested by Pistorius en Bicker Caarten
City Rotterdam
Master at time of request niet vermeld
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1854-00-00 ALMONDE
Manager: Pistorius & Bicker Caarten, Rotterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NCTF
Additional info: call sign since 1867

Date/Name Ship 1868-03-10 ALMONDE
Manager: H.G. Surie & Co., Rotterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NCTF
Additional info:

Date/Name Ship 1869-08-00 ANTIPODES
Manager: John & David Spence, Melbourne (Vic.), Australia
Owner: John & David Spence, Melbourne (Vic.), Australia
Shareholder:
Homeport / Flag: Melbourne (Vic.) / Australia
Callsign:
Additional info:

Part-owners

Cornelis Smit, scheepsbouwmeester te Alblasserdam (14/64e part)
Firma Pistorius & Bicker Caarten, scheepsreders, Rotterdam (3/64e part)
firma Wambersie & Crooswijck, Rotterdam (3/64e part)
Firma J. & J.M. Voorhoeve, makelaars in assurantiën, Rotterdam (2/64e part)
Firma Erven Wed. C. de Ligt Nzn, zeilmakers te Rotterdam (4/64e part)
Hendrik Herman Roelfs Heyermans, koopman, Rotterdam (2/64e part)
Jan de Gruyter, touwslager, Lekkerkerk (2/64e part)
Gebr. Van Rossem, kooplieden, Rotterdam (2/64e part)
Henry George Surie, scheepskapitein (2/64e part)
Firma Wed. B. Polak & Co., commissionairs in effecten, Rotterdam (2/64e part)
Lucas van Zoest, meestersmid te Lekkerkerk (2/64e part)
Jan van Duyvendijk Teuniszoon, scheepsbouwmeester, Lekkerkerk (1/64e part)
Firma Hartog & Tesel, spekslagers, Rotterdam (1/64e part)
Pieter Horsman, particulier, Krimpen aan de Lek (1/64e part)
Eliza Horsman, particulier te Krimpen aan de Lek (1/64e part)
Dirk Dirksen, grutter te Rotterdam (1/64e part)
Mr. Jan Testus van Breugel, bewaarder der hypotheken, Rotterdam (1/64e part)
Leendert Hendrik Smits Corneliszoon, meesterblokmaker, Rotterdam (1/64e part)
Barend Dirk Bosscher, cargadoor te Amsterdam (1/64e part)
Johannes Christiaan Surie, particulier, Amsterdam (1/64e part)
Johan Sebastiaan Lehmann, zadelmaker te Rotterdam (1/64e part)
Barend Erkelens, wijnkoper, Rotterdam (1/64e part)
Firma Bus & De Cutter, kooplieden, Rotterdam (1/64e part)
Firma P.F. van Os & Zoon, kooplieden, Rotterdam (1/64e part)
Cornelis Arent, huisonderwijzer, Rotterdam (1/64e part)
Mej. Maria Elizabeth Croll, particuliere, Rotterdam (1/64e part)
Firma Van Ravesteyn & Zoon, kooplieden te Rotterdam (1/64e part)
Jean George de Waelkirch Dieprecht, particulier te Leiden (1/64e part)
Jacobus Martinus Trarbach, meestersmid, Rotterdam (1/64e part)
Gerrit Willem Peter, kompasmaker, Rotterdam (1/64e part)
Casper Luyke, particulier, Rotterdam (1/64e part)
Franciscus Jacobus Teijen, meesterkoperslager, Rotterdam (1/64e part)
Gerrit Obreen, scheepsreder, Rotterdam (1/64e part)
Bontekoning & Aukes, ondernemers openbare verkopingen, Amsterdam (2/64e part)
Christoffel Willem Bruynings Ingenhoes, kostschoolhouder, Voorburg (1/64e part)
Syme Hak, landbouwer te Krimpen aan de Lek (1/64e part)

Mutatie: Op 10 maart 1868 openbare vrijwillige verkoping van het schip te Rotterdam, waarbij alleen Pistorius & Bicker Caarten hun 3/64e part verkochten aan H.G. Surie & Co. De overige eigenaren behouden (= kopen terug)hun parten.

Ship Events Data

18??: De ANTIPODES en haar eigenaren vindt men alleen in BV 1872 en in de MNL 1873, doch zonder official number en roepsein. Ze is derhalve niet in LR's, of overige BV's of Parl.Papers, ook niet in MNL 1870 of 1875. In BV 1872 echter wel met een gezagvoerder, kapt. Gill. Ze zal dus geen hulk zijn geworden.

Ship Masters Data

Date from: 1854
Captain: Surie, Henry George
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 2017-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: NA-Den Haag:
Rott.3.03.17.10.3675.309 (bijlbrief) en Rott.3.03.17.01.3675.651 (koopacte)
Dagagenda's Zeebrieven toeg.2.08.05.01, inv.300 en volgende
Mercantile Navy List (MNL) 1873 (privébezit)
Kronieken 1849-1869 (Marhisdata)