Name ship: BURGEMEESTER HOFFMAN

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1855
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull:
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: firma Gebr. Visser - Werf ' De Hoop ', Rotterdam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1853-00-00
Launch Date: 1855-04-16
Delivery Date: 1855-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 758.00 tons (oude meting)
Deadweight:
 
Length 1: 42.10 Meters ***Unknown***
Beam: 7.60 Meters ***Unknown***
Depth: 5.32 Meters ***Unknown***
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1855
Number in register 413
Name ship BURGEMEESTER HOFFMAN
Type Fregat
Lasts 400
Built province/country ,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1855-05-12
Passport requested by Rijckevorsel, H.Van
City Rotterdam
Master at time of request Dijkema, N.A.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Part-owners

Mej. C.E.Durëge, Leiden (4/20e part)
Mej. E.J. Durège, Leiden (4/20e part)
Mr. A. P. A. Schmidt, Leiden (5/20e part)
H. van Rijckevorsel, Rotterdam (7/20e part)

Mej. Charlotte Elisabeth Durège is op 30 september 1856 ongehuwd te Leiden overleden. Zij laat aan haar zuster Jeanne Esther Durège 1/3e van haar nalatenschap, n aan de volgende 5 personen elk 1/5e van de overige 2/3e van haar nalatenschap:
Dr. Frederik Jean Isaac schmidt, medicaene doctor, Rotterdam
Mr. Augguste Pierre Antoine Schmidt, advocaat , Leiden
Elise Susanne Maria Schmidt, echtgenote van Hubert van Rijckevorsel, reder, Rotterdam
Jean Chevalier Eduard Durège, Oberamtman, gewoond hebbende te Klukow bij Platow, thans wonende te Bromberg in West-Pruisen
Dr. Charles Hendri Durège, Milwaukee, Wisconsin

Door de overledene was voor haar aandeel in het schip een bedrag van NLG 31.412,63 betaald. De wwarde van het schip werd getaxeerd door Gerrit Visser en Hendrk Veder, Rotterdam (waarde in 1857 niet vermeld in de acte ).

Ship Events Data

Ship Masters Data

Date from: 1855
Captain: niet vermeld
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources