Name ship: BURGEMEESTER HOFFMAN

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1855
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: firma Gebr. Visser - Werf ' De Hoop ', Rotterdam, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down: 1853-00-00
Launch Date: 1855-04-16
Delivery Date: 1855-06-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 758.00 tons (oude meting)
Deadweight:
 
Length 1: 42.10 Meters ***Unknown***
Beam: 7.60 Meters ***Unknown***
Depth: 5.32 Meters ***Unknown***
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1855
Number in register 413
Name ship BURGEMEESTER HOFFMAN
Type Fregat
Lasts 400
Built province/country ,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1855-05-12
Passport requested by Rijckevorsel, H.Van
City Rotterdam
Master at time of request Dijkema, N.A.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1855-06-00 BURGEMEESTER HOFFMAN
Manager: H. van Rijckevorsel, Rotterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1862-12-31 BURGEMEESTER HOFFMAN
Manager: Hendrik Muller Szn., Rotterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NHLW
Additional info:

Date/Name Ship 1871-05-25 JAMES DALE
Manager: James Thwaites Jr., Newcastle on Tyne, Great Britain
Owner: James Thwaites Jr., Newcastle on Tyne, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Newcastle on Tyne / Great Britain
Callsign: KFLH
Additional info: Off.no. 62383

Part-owners

parten-eigenaren per juni 1855:

Mej. C.E.Durëge, Leiden (4/20e part)
Mej. J.E. Durège, Leiden (4/20e part)
Mr. A. P. A. Schmidt, Leiden (5/20e part)
H. van Rijckevorsel, Rotterdam (7/20e part)

Mej. Charlotte Elisabeth Durège is op 30 september 1856 ongehuwd te Leiden overleden. Zij laat aan haar zuster Jeanne Esther Durège 1/3e van haar nalatenschap, en aan de volgende 5 personen elk 1/5e van de overige 2/3e van haar nalatenschap:
Dr. Frederik Jean Isaac Schmidt, medicinae doctor, Rotterdam
Mr. Auguste Pierre Antoine Schmidt, advocaat , Leiden
Elise Susanne Maria Schmidt, echtgenote van Hubert van Rijckevorsel, reder, Rotterdam
Jean Chevalier Eduard Durège, Oberamtman, gewoond hebbende te Klukow bij Platow, thans wonende te Bromberg in West-Pruisen
Dr. Charles Hendrik Durège, Milwaukee, Wisconsin

Door de overledene was voor haar aandeel in het schip een bedrag van NLG 31.412,63 betaald. De waarde van het schip werd getaxeerd door Gerrit Visser en Hendrk Veder, Rotterdam (waarde in 1857 niet vermeld in de acte ).

Ship Events Data

1881-02-20: Final Fate: De JAMES DALE is op 20 februari 1881, op reis van Doboy naar Falmouth voor orders met pitch pine en deals, op 33º56'NB en 48º10'WL in zware storm in ontredderde staat door de opvarenden verlaten en gezonken.

Ship Masters Data

Date from: 1855
Captain: Dijkama, N.A.
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Date from: 1860
Captain: Wit, T.D. de
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 303
Other information: 0

Date from: 1863
Captain: Grafthuis, Lambertus E.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 451
Other information: *Appingedam 22 februari 1820, †Batavia 13 oktober 1869

Date from: 1869
Captain: Stoop, W. van der
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images


Description: De BURGEMEESTER HOFFMAN, een aquarel van Jacob Spin.
Image type: Painting - Aquarel
Sources


Year: 1977-00-00
Source: Book
Description: Muller, een Rotterdamse zeehandelaar, geschreven door H. Muller, uitgave 1977 Interbook International, Schiedam

Year: 2017-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: Kronieken Marhisdata
Parliamentary Papers
dagagenda's zeebrieven in NA
actes en bijlbieven in NA
registers Bureau Veritas en Lloyds
Mercantile Navy Lists
General information regarding this ship

1855

NRC 170455
Rotterdam, 16 april. Heden liep van een der werven van de heren Gebrs. Visser alhier te water het fregatschip BURGEMEESTER HOFFMAN, groot ca. 450 Java-lasten en gevoerd zullende worden door kapitein N.A. Dijkama, terwijl onmiddellijk daarna de kiel werd gelegd van het brikschip GUINEA, voornamelijk bestemd voor de handel en de vaart op de westkust van Afrika, en zulks beiden voor rekening van het handelshuis van de heer H. van Rijckevorsel alhier, zodat hierdoor op de drie werven van de heren Gebrs. Visser weer drie bodems voor genoemd handelshuis in aanbouw zijn. Behalve een aantal genodigden met hun dames, waren daarbij, meer dan gewoonlijk bij dergelijke gelegenheden, zeer veel toeschouwers tegenwoordig, die door hun opkomst ongetwijfeld een blijk hebben willen geven van hun sympathie met het denkbeeld des reders, om een Rotterdamse bodem de naam te doen dragen van de geachte burgemeester van de tweede handelsstad van Nederland, en daardoor als het ware te delen in de welverdiende hulde, hem op die wijze gebracht. Na het aflopen van het schip, is door de heer van Rijckevorsel aan de heer burgemeester een keurig diner aangeboden in het Grand Hotel des Pays-Bas alhier, dat tevens vereerd werd met de tegenwoordigheid van heren wethouders, van leden van de gemeenteraad, de gemeente-ontvanger en secretaris en een aantal verdere genodigden. Een menigte toasten aan het heil van koning en vaderland, de regering en de gemeente van Rotterdam, de bloei van handel en scheepvaart enz. enz. gewijd, werden met de meeste geestdrift toegejuicht

NRC 270555
Rotterdam, 26 mei. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende 36 schepen, als:
Voor Rotterdam: COLUMBINE, kapt. A.J. Andresen; HUGO GROTIUS, kapt. J. Glazener; VIJF VRIENDEN, kapt. C. Johan; GOUVERNEUR-GENERAAL DUYMAER VAN TWIST, kapt. C.E. Hoeksma; KONING WILLEM II, kapt. L.R. Giesen; NEDERLAND, kapt. F. Ruiter; KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE YACHT-CLUB, kapt. M.C. van Noijen; KAREL AUGUST, kapt. A.G. Bouten; EGMOND EN HOORNE, kapt. A. Glazener; JACOB, kapt. J.F.C. Börger; MARIA DIDERIKA, kapt. A. van Marion; ZWERVER, kapt. D.A. Koekelis; GUURTJE EN MARIA, kapt. T.J. Boursse Wils; ZWARTE ZWAAN, kapt. J. Muller; S. VAN HEEL, kapt. A.H. van der Waal; BURGEMEESTER HOFFMAN, kapt. N.A. Dijkama.


NRC 270555 
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia het nieuw gebouwd fregatschip BURGEMEESTER HOFFMAN, kapt. N. A. Dijkama, hebbende een campagne met zeer ruime inrichtingen voor passagiers, waarvoor het schip bijzonder is ingericht. Adres bij de reder H. van Rijckevorsel en bij de cargadoors Kuyper, van Dam & Smeer, Hudig & Blokhuyzen en W. Ruys J.Dz. (opm: eerste reis)

NRC 290655
Hellevoetsluis, 28 juni. Heden vertrokken van hier de schepen BURGEMEESTER HOFFMAN, kapt. N.A. Dijkama, naar Batavia en JAN VAN SCHAFFELAAR, kapt. H. van Hees, naar Cardiff. (opm: voor beide schepen de eerste reis)

1881

AH 110381
Falmouth, 8 maart. Door het Noorse schip MEDBOR, kapt. Jensen, van New Orleans naar Amsterdam, zijn gered en alhier aan de loodskotter overgegeven kapt. Robson en de equipage, behoord hebbende tot het schip JAMES DALE,  van Doboy naar Falmouth, op de 20e februari op 33º56’NB en 48º10’WL in ontredderde staat door de opvarenden verlaten. (opm: de JAMES DALE is het ex-Nederlandse fregat BURGEMEESTER HOFFMAN,  gebouwd in 1855; het schip was, bemand met 15 personen,  met een lading pitch pine en deals op reis van Doboy naar Queenstown voor orders, en werd bij noord-oosterstorm, windkracht 10, door de opvarenden verlaten; het schip is gezonken)