Name ship: EERSTELING

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1856
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Barque
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood, oak, sheathed with copper
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Cornelis Smit, Alblasserdam, Netherlands
Yardnumber:
Sub-contractor Hull: none,
Date Laid Down: 1855-08-01
Launch Date: 1856-08-15
Delivery Date: 1856-10-21
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 740.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 391.00 lasts
Deadweight:
 
Length 1: 43.40 Meters Registered
Beam: 7.29 Meters Registered
Depth: 5.26 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1856
Number in register 900
Name ship EERSTELING
Type Bark
Lasts 391
Built province/country ,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1856-10-29
Passport requested by Suermondt & Wagner
City niet vermeld
Master at time of request Koens, C.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1856-10-00 EERSTELING
Manager: firma Suermondt & Wagner, Rotterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1861-07-30 JAVA
Manager: firma Suermondt, Labouchère & Co., Rotterdam, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PFJK
Additional info:

Date/Name Ship 1868-00-00 CUPIDO
Manager: J.H. Bartels, Stralsund, North German Confederation (18.08.1866-16.04.1871)
Owner: J.H. Bartels, Stralsund, North German Confederation (18.08.1866-16.04.1871)
Shareholder:
Homeport / Flag: Stralsund / North German Confederation (18.08.1866-16.04.1871)
Callsign: JNDM
Additional info:

Part-owners

Bijlage bij acte Rotterdam-385 van 1856
Eigenaren van het barkschip EERSTELING per medio oktober 1856: 

Firma Suermondt & Wagner, kooplieden, Rotterdam (2/22e part)
Firma M. Wijt & Zonen, boekhandelaars, Rotterdam (1/22epert)
Firma Vlierboom & Suermondt, cargadoors, Rotterdam (1/22e part)
Lion Levie Jacobson Alexanderszoon, makelaar, Rotterdam (1/22e part)
Firma Wed. B. Polak & Co, commissionairs in effecten,  Rotterdam (1/22e part)
Cornelis Smit, scheepsbouwer, Alblasserdam (8/22e part)
Marie Emmericus Geertruidus Suermondt, rentenier, ’s-Gravenhage (2/22e part)
Lourens ’t Hoen, magazijnmeester, Rotterdam (1/22e part)
Marinus Storm, boekhouder, Rotterdam (1/22e part)
Hendrik Tiddens Folmer, medicinae doctor, ’s-Gravenhage (1/22e part)
Jan Jacob Pan, geemploieerde bij het postkantoor te Leeuwarden (1/22e part)
Mr.Jan Barthold Ludolf Wentholt, procureur te Rotterdam (1/22e part)
en Aart van den Leeuw, koopman te Delft (1/22e part)

Bijlage bij acte Rotterdam-503 van 1861
Eigenaren van het barkschip JAVA per ultimo juli 1861:

Firma Suermondt & Wagner, Rotterdam (3/22e part)
S.A. Kerdijk, Rotterdam (1/22e part)
L.L. Jacobson Azn., Rotterdam (1/22e part)
Firma Vlierboom & Suermondt, Rotterdam (1/22e part)
F.H. von Lindern, Alblasserdam (1/22e part)
J.J. Pan, Leeuwarden (1/22e part)
M.E.G. Suermondt, ’s-Gravenhage (2/22e part)
C.J. de Lange, Rotterdam (2/22e part)
Firma Schaay & Madsy, Rotterdam (2/22e part)
Joseph Jacobson, Rotterdam (1/22e part)
C. Moll, Rotterdam (3/44e part)
C. Criellaert, Rotterdam (3/44e part)
J.E. van der Aa Criellaert, Rotterdam (1/22e part)
C.J. van der Aa Criellaert, Rotterdam (1/22e part)
B.P. van IJsselsteijn,q.q., Rotterdam (1/22e part)
J.W.C. Suermondt, Rotterdam (1/22e part) 

Bijlage bij acte Rotterdam-621 van 1867
Eigenaren van het barkschip JAVA per medio februari 1867:

Joseph Jacobson, Rotterdam, verkoopt 1/22e part, en de in liquidatie zijnde firma Suermondt & Wagner, Rotterdam verkoopt 3/22e part.
Deze 4/22e part worden gekocht door de firma Suermondt, Labouchère & Co. te Rotterdam.

 

Ship Events Data

1856-08-15: De EERSTELING is op 15 augustus 1856 te Alblasserdam te water gelaten.

1869-11-00: Final Fate: De CUPIDO, kapt. Leithoff, op reis van New York naar Danzig met een lading van 3.300 vaten petroleum, is op 7 of 8 november 1869 op de rede van Neufahrwasser (opm: een gedeelte van Danzig) in brand geraakt en tot op de waterlijn afgebrand. Het schip was totaal wrak.

Ship Masters Data

Date from: 1856
Captain: Cornelis Koens
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Flagnumber: 449
Other information: †september 1858

Date from: 1859
Captain: Mann, Frederik George Carel
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: NA-Den Haag
Description: Rott.3.03.17.01.3675-385
Rott.3.03.17.01.3675-503
Rott.3.03.17.01.3675-621
General information regarding this ship

1856

NRC 160856
Alblasserdam, 15 augustus. Heden is van de werf van de heer C. Smit met het beste gevolg te water gelaten het barkschip EERSTELING, bestemd voor de grote vaart, groot 391 lasten, voor rekening ener rederij onder het boekhouderschap van de heren Suermondt & Wagner te Rotterdam en gevoerd zullende worden door kapt. C. Koens.

1857

NRC 210357
Rotterdam, 20 maart. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de volgende 30 schepen, als:
Voor Rotterdam: PRINSES CHARLOTTE, kapt. H.L. Hille; JACOBA, kapt. M.F. Schaap; VOORWAARTS, kapt. G.F. Bus; FOP SMIT, kapt. L. Hoffman; CATHARINA MARIA, kapt. G.L. Gortmans; DAVO, H. Wijtenhorst; HEBE, kapt. A.H. Kiehl; CONSTANCE, kapt. H.G. Borcherts; EERSTELING, kapt. C. Koens.
NRC 021057
Batavia, 10 augustus. Scheepsvrachten. De alhier nog disponibele schepen zijn TERNATE, EERSTELING, HENRIETTE CORNELIA, CLARA HENRIETTE, WILHELMINA CLARA en KANDANGHAUER.
NRC 291057
Batavia, 10 september. Scheepsvrachten. De vrachten zijn enigszins verbeterd, daar het getal schepen op avontuur in de laatste tijd minder is. De TERNATE werd door de Nederlandsche Handel-Maatschappij opgenomen à NLG 100 per last in eens zonder meer alhier en op de kust te laden, naar Rotterdam. De KANDANGHAUER werd door het Gouvernement opgenomen à NLG 58.000 voor de overvoer naar Nederland van 350 matrozen. De EERSTELING werd door de Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht à NLG 105 voor suiker en NLG 100 voor rijst, op de kust te laden naar Rotterdam. De SOPHIA KONINGIN DER NEDERLANDEN en WILHELMINA EN CLARA zijn beide door de Nederlandsche Handel-Maatschappij opgenomen, de eerste à NLG 105 voor suiker en tabak en NLG 100 voor koffij, alhier en op de kust te laden voor Rotterdam, en de laatste à NLG 105 in eens zonder meer alhier en te Passaroeang te laden naar Amsterdam.

1858

NRC 140258
Amsterdam, 12 februari. De schepen ODELIA MARGARETHA (opm: bark ODILIA MARGARIETA), kapt. C.F. Hazelhoff, en EERSTELING (opm: bark), kapt. F.G.C. Mann qq, beide van Batavia naar Rotterdam, in de Tafelbaai aangekomen, zijn aldaar binnengelopen, het eerste om schade aan het roer te herstellen en proviand in te nemen en het laatste wegens ziekte van de kapitein. (opm: aan te nemen valt, dat kapt. Mann is ingevallen voor kapt. C. Koens, die immers in 1858 is overleden)
ZZC 170358
Brouwershaven. Den 9 maart binnengekomen GRAAF DIRK III, kapt. C.J. Rotgans, van Batavia naar Dordrecht, CORTGENE, kapt. D. Dunlop Dz, ALBLASSERDAM, kapt. P.G. Pott, TONIA, kapt. C.F. Zeeman, alle drie van Batavia, CORNELIS GIPS, kapt. M. van Rijn van Alkemade, van Bombay.
Den 10 dito CLEOPATRA, kapt. C. Danberg, van New York.
Den 11 dito JACOBA CORNELIA, kapt. F. Rooseboom.
Den 12 dito VOORUIT, kapt. W.C. Kool, ODIELIA MARGARIETA, kapt. C.F. Hazelhoff, alle drie van Batavia, alle 8 naar Rotterdam, WANSBECK, kapt. J.Piwgle, van New Castle naar Schiedam, ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. T.J.J. Bouman, van Batavia.
Den 14 dito EERSTELING, kapt. F.G.C. Mann qq, ARGO, kapt. W. van der Lek qq, alle twee van Batavia.
NRC 281158
Batavia, 9 oktober. Vrachten. Disponible zijn de Nederlandse RESIDENT VAN SON, JEANNETTE, VIJF GEBROEDERS, JOHANNA CHRISTINA, LOUISA JACOBA JOHANNA, STAD SCHIEDAM, CATHARINA WILHELMINA, DRIE VRIENDEN, NOORD BRABANT, JACOB, BANTAM, BEATRIX, NEPTUNUS, ECONOMIST, ELISABETH, NOVA ZEMBLA, ZAANSTROOM, DELFT, KRIMPEN A/D LEK, JAN VAN BRAKEL, JOHANNA EN GEERTRUIDA, CORNELIA EN GEERTRUIDA, JAN SCHOUTEN, WILHELMINA LUCIA, DOELWIJK, LAURENS KOSTER, REINHARDT, CHERIBON, ALLEGONDA JACOBA, WALVISCH, NIEUW HOLLAND, CORTGENE, VOORWAARTS, PHILIPS VAN MARNIX, LOUISE, WATERLOO, SCHOONDERLOO, DELFTSHAVEN, PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, ODILIA MARGARIETA, WILLEM I, GRONDWET, VOORUIT, EVERDINA ELISABETH, HENRIETTA, STAATSRAAD VAN DER HOUVEN, ABEL TASMAN, CATHARINA MARIA, CORNELIS SMIT, ALBLASSERDAM, PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, JOHANNES ANTHONIUS, GENERAAL MICHIELS, ALMELO, EERSTELING, en PRINSES AMELIE, en diverse onder buitenlandse vlag.
JB 101158
Het Nederlandse schip EERSTELING, kapt. Mann, is de 5e november Straat Sunda doorgezeild op reis van Rotterdam naar Batavia. Het schip was de 16e juli vertrokken van Rotterdam.
JB 151258
Soerabaija, 19 december. Gisteren is op de hoogte van Grissee van het heden hier aangekomen schip EERSTELING,  kapt. Mann, bij het vastmaken der zeilen de tweede stuurman uit de ra in zee gevallen en zoude hij zeker een prooi der golven geworden zijn, daar er een zeer zware storm ging, zo niet de eerste stuurman Bouten zonder aarzelen hem nagesprongen ware, waardoor genoemde eerste stuurman met gevaar van zijn eigen leven iemand van een anders gewisse dood redde. De in één oogopslag te water gelatene boot bracht hen beiden behouden aan boord terug.

1859

NRC 270259
Batavia, 7 januari. Vrachten. Over vrachten valt niets nieuws te berichten. De belangrijke bevrachting voor een expeditie naar Boni heeft tot op heden nog geen verandering in onze markt te weeg gebracht en zal wel buiten invloed op de loop van de vrachten blijven. Sedert onze vorige werden de volgende bevrachtingen afgesloten:
Naar Nederland: Nederlands MARGARETHA SIMONETTA bij de roes (opm: voor bedrag ineens, onafhankelijk van het gewicht of de hoeveelheid van de ingenomen lading) voor NLG 12.500 voor een reis naar Amsterdam via Padang.
Diversen. Nederlands CATHARINA MARIA krijgt NLG 2.500 's maands voor een reis van hier naar Pondicherry via Padang en terug. Nederlands PRINSES AMALIA laadt gedeeltelijk voor eigen rekening en neemt bijlading aan.
Voor rederij rekening laden Nederlands BEZOEKIE en JAN VAN GALEN.
Kustreizen doen: Nederlands VALPARAISO, KOERIER, CORNELIA EN GEERTRUIDA, WELVAART en JAVA'S WELVAREN.
In reparatie zijn: Nederlands BIESBOSCH, TWEE ANTHONYS, AMBOINA, en KINDERDIJK.
Te koop zijn: Bremer OCEAN, Engels VERNON en Nederlands ADOLF VAN NASSAU. Afgekeurd werd Nederlands ANNA PAULOWNA.
Disponibel zijn: Nederlands DELFSHAVEN, SCHOONDERLOO, JAN SCHOUTEN, PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, ALLEGONDA JACOBA, BEATRIX, DELFT, WILLEM DE EERSTE, STAD SCHIEDAM, EVERDINA ELISABETH, ODILIA MARGARETHA, JACOB, DRIE VRIENDEN, VOORWAARTS, SOUBURG, JOHANNA CHRISTINA, LOUIS MEIJER, PRESIDENT PLATE, ZAANSTROOM, STAD NIJMEGEN, VIJF GEBROEDERS, BALTIMORE, EERSTELING, REGINA MARIS, OOST-INDIA PACKET, PANTALON, NIEUWLAND, JOHANNA MARIA CHRISTINA, EVA JOHANNA, EENSGEZINDHEID, CONSTANTIA, HAAMSTEDE, IDA ELISABETH, CONSTANCE, PHILIPS VAN MARNIX, BEURS VAN ROTTERDAM, TWEE CORNELISSEN, ZEELANDIA, ARY SCHEFFER, JEANETTE EN AGATHA, PRINS VAN ORANJE, HENRIETTE, DEN ELSHOUT, FORTUNA, CHRISTIAAN LOUIS, HEBE, JACOBUS, VRIJHANDEL, JOAN JACOB, JHR. MR. VAN DER WAL VAN PUTTERSHOEK, LOURENS KOSTER, KAREL AUGUST, LOUISE, ADÈLE, FERDINAND EN LOUIS, ZEPHIR, ALMONDE, HELMERS, COLUMBINE, WALCHEREN, THETIS, E.W. VAN DAM VAN ISSELT en JUPITER.
NRC 130459
Batavia, 23 februari. Vrachten. Ten gevolge van de schaarste van de artikelen van uitvoer op onze markten, werden sedert onze laatste slechts weinige bevrachtingen tot stand gebracht, terwijl het getal van de disponibele vaartuigen steeds alhier alleraanzienlijkst blijft. Deze staat van zaken bevestigt ons geuit gevoelen, dat voor enige maanden geen verbetering te verwachten is, te meer daar de berichten van de naburige vreemde havens steeds zeer ongunstig luiden. Heden heeft men slechts de volgende bevrachtingen mede te delen:
Naar Nederland: Nederlands JAVA'S WELVAREN à NLG 35 voor suiker en NLG 40 voor arak te Indramayoe en Pekalongan naar Amsterdam; Nederlands EERSTELING à NLG 35 voor suiker, NLG 32 voor tabak en rijst en NLG 50 voor arak te Soerabaja te laden. Kustreizen doen: KAREL AUGUST, TWEE CORNELISSEN, REINHARDT, COLUMBINE, CHRISTIAAN LOUIS, ZEELANDIA, VALPARAISO, WELVAART, ALMELO, ZEENIMPH, JOHANNA LOUISA en PHILIPS VAN MARNIX.
(opm: het is onduidelijk of de EERSTELING, hierboven genoemd, het schip kapt. Mann of dat kapt. Armstrong is)

1860

NRC 080560
Rotterdam, 7 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn heden bevracht de navolgende 38 schepen, als:
Voor Rotterdam: JOHANNA GEERTRUIDA, kapt. P. Flens Jzn; DAVO, kapt. M. Wijtenhorst; SCHOONDERLOO, kapt. D. Kruyt; EVERDINA ELISABETH, kapt. C.J. Tonjes; EMILIE, kapt. J.A. Bruinseels; JEDO, kapt. W. van der Hoeven; CATHARINA MARIA, kapt. A.J. Schuchard; CORNELIS SMIT, kapt. R. Wiedenaar; DOELWIJK, kapt. K.J. Zwart; PANTALON, kapt. T. Nepperus; VOORUIT, kapt. W.C. Kool; EERSTELING, kapt. J.C. Mann.
Voor Amsterdam: ANNA LENA, kapt. C. Zaal; CORNELIS HOUTMAN, kapt. J.H. Rolman; JAN VAN BRAKEL, kapt. D. de Roever; MENTOR, kapt. P.Pzn Duinker Jr; VALPARAISO, kapt. N.N; CORNELIA HENDRIKA, kapt. C. Jaski; ESTAFETTE, kapt. A.M.H. Rietveld; ADMIRAAL TROMP, kapt. J. van Tubergen; DRIE GEZUSTERS, kapt. O.G. Fischer; CESAR, kapt. A.D. de Jong; ELISABETH EN ANTOINETTE, kapt. H.A. Besier; PHILIPS VAN MARNIX, kapt. E. van Duyn; DERKINA TITIA, kapt. P. Esink; STAD ENSCHEDÉ, kapt. J.M.B. Noordhoek Hegt; JUPITER, kapt. P. Burggraaff; ALLEGONDA JACOBA, kapt. B.C. Deurholt; LANDBOUW, kapt. P.A. Kleynenberg; JACOBUS, kapt. J.J. van Loon; IDA MARIA DE RAATH, kapt. J. de Boer (de vier laatste van Rotterdam).
Voor Schiedam: ODILIA MARGARETHA, kapt. J. Martens van Geffen; ARGO, kapt. A.W.F. van Teutem (beide van Rotterdam).
Voor Dordrecht: EVA JOHANNA, kapt. H. de Boer.
Voor Middelburg: MARIA, kapt. E.N.F. van Wulven; ZEELANDIA, kapt. W. Blaakhert; EDUARD EN MARIE, kapt. M.F. Remmers; WILLEM DE ZWIJGER, kapt. W.L. van de Dries (de beide laatste van Rotterdam).

1861

NRC 040761
Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, W.H. Montauban van Swijndregt, B.C.D. Hanegraaff en H.N. Montauban van Swijndregt te Rotterdam zullen, als lasthebbende van hun meesters, op dinsdag de 30e juli 1861, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen: het extra snelzeilend, in 1856 gebouwde, gekoperd en kopervaste Nederlands barkschip EERSTELING, laatst gevoerd door kapt. F.G.L. Mann, volgens meetbrief lang 43 el 40 duim, wijd 7 el 29 duim, hol 5 el 26 duim, en alzo groot 740 tonnen of 391 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Haringvliet binnen deze stad.
NRC 310761
Publieke verkopingen in de zaal op de hoek van de Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 30 juli:
-  Nederlandse bark EERSTELING, groot 740 tonnen, NLG 55.300, verkocht. (opm: verdoopt JAVA)
-  Een chronometer, NLG 50, verkocht. Een dito, NLG 100, opgehouden.

1862

NRC 040162
Schepen in lading te Rotterdam: naar Sydney, N.S.W. de Nederlandse bark JAVA, kapt. F.G.C. Mann. Adres De Vries & Co te Amsterdam en Vlierboom & Suermondt of Dörschlag & Gerbaulet, alhier.
NRC 271262
Batavia, 14 november. Vrachten. Nederlandse vlag. De ELSHOUT, JOHANNA ELISABETH, HUGO GROTIUS, MARIA ANNA, SUSANNA JOHANNA en JEANNETTE CORNELIA, die voor ongeveer een maand geleden gecharterd warden, bedongen allen nog NLG 100 voor suiker naar Holland op de kust te laden; vracht voor andere goederen naar evenredigheid.
Later werd de WILLEM HENDRIK à NLG 95 voor suiker van Passaroeang naar Amsterdam gecharterd, terwijl CORNELIS GIPS, QUARTET, GRAAFSTROOM, KORTENAER, JACOBA en CHRISTINA, CELEBES en JAVA niet hoger dan NLG 90 voor suiker en van NLG 85 tot NLG 70 voor rijst van de kust naar Holland konden bedingen. De POSTILJON bedong NLG 3,50 per picol voor suiker naar de Perzische Golf. Van de H. LIDUINA en ALETTA AUGUSTA, zijn de charters niet bekend geworden, terwijl de WILHELMINA, GBP 3.17.6 per ton voor rijst, GBP 4 voor s Van Banjoewangie vertrokken, 2 januari, DUISBURG, kapt. Holtjes, naar Amsterdam; 8 dito, BELLATRIX, kapt. Haacke, naar de Golf van Persie; JAVA, kapt. Mann, enQUARTET, kapt. Mulder, beiden naar Amsterdam; 6 dito, OSCAR I, kapt. Thomson; CORNELIS GIPS, kapt. Seiffert; 8 dito, IDA WILHELMINA, kapt. Rotgans; 11 dito, PAUL JOHAN, kapt. Kooij; LAURA EN ADÈLE, kapt. Lund; BILDERDIJK, kapt. Viëtor; 13 dito, SIR ROBERT PEEL, kapt. Lange, JAN VAN SCHAFFELAAR, kapt. Van Duyn; NIJVERHEID, kapt. Schaap, en 14 dito, CATH. WILHELMINA, kapt. Kluin, allen naar Nederland. 

1863

NRC 170663
Rotterdam, 16 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht, de navolgende 19 schepen, als:
Voor Rotterdam: GRAAFSTROOM, kapt. J.R. de Boer; EMILIE, kapt. J.A.Bruinseels; ISAÄC DA COSTA, kapt. J.J. Klein; PANTALON, kapt. P. Hessels; CONSTANTIA, kapt. M.A. Overgaauw; DOELWIJK, kapt. L. Hoefman; JAVA, kapt. F.G.C. Mann.

1864

DC 080364
Van Banjoewangie vertrokken, 2 januari, DUISBURG, kapt. Holtjes, naar Amsterdam; 8 dito, BELLATRIX, kapt. Haacke, naar de Golf van Persie; JAVA, kapt. Mann, enQUARTET, kapt. Mulder, beiden naar Amsterdam; 6 dito, OSCAR I, kapt. Thomson; CORNELIS GIPS, kapt. Seiffert; 8 dito, IDA WILHELMINA, kapt. Rotgans; 11 dito, PAUL JOHAN, kapt. Kooij; LAURA EN ADÈLE, kapt. Lund; BILDERDIJK, kapt. Viëtor; 13 dito, SIR ROBERT PEEL, kapt. Lange, JAN VAN SCHAFFELAAR, kapt. Van Duyn; NIJVERHEID, kapt. Schaap, en 14 dito, CATH. WILHELMINA, kapt. Kluin, allen naar Nederland.
DC 050564
Brouwershaven, 2 mei. Aangekomen: JAN V. GALEN, kapt. De Boer, van Batavia; HOLLANDIA, kapt. Wap, van Banjoewangie. 8 dito, CONSTANTIA, kapt. Overgaauw, van Batavia; JAVA,kapt. Mann, van Banjoewangie; LIZLIE MAY, kapt. May, van Runcorn.

1866

AH 100266
Amsterdam, 9 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 19 schepen, als:
- Voor Amsterdam: JUPITER, kapt. P.H. Kiewit; ALCYONE, kapt. J. Kruisinga; GEESINA MARIA, kapt. J.C. Rolff; JACOBA EN CHRISTINA, kapt. D. Gaaff; GEBROEDERS, kapt. L. van Duin; WILLEM DANIËL, kapt. H.H. Zeylstra; BARON VAN HARDENBROEK, kapt. J. van Rossum; JAVA, kapt. F.G.C. Mann; QUARTET, kapt. Z. Mulder; SUSANNA JOHANNA, kapt. J.P. Peeters.
PGC 041266
Nieuwediep, 29 november. Kapt. Mann, voerende het schip JAVA, van Soerabaja in Texel binnen, rapporteert, dat hij van 25 tot en met 27 november in de Noordzee zware NW stormen heeft doorgestaan met vliegende donderbuien, in peiling van Egmond ZO ten O tot O ten N van 2½ tot 3½ mijlen afstand. De kapitein had met dicht gereefde zeilen het schip gaande moeten houden, teneinde het van lager wal af te houden. Het schip werkte zwaar met hoog lopende zeeën. De pompen werden gaande gehouden, maar wegens het zwaar overleggen kon men ze niet geheel lens krijgen. Ofschoon door het werken het schip meer water maakte dan gewoonlijk, bleek echter, dat het dicht gebleven was. Zeilen en tuig hadden veel geleden.

1867

NRC 140867
Rotterdam, 13 augustus. Volgens bericht van kapt. Mann, voerende het barkschip JAVA, was hij de 19e juli behouden te Point de Galle gearriveerd. Alles wel aan boord.

1868

NRC 270668
Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, te Rotterdam zullen als last hebbende van hun meesters op dinsdag de 14e juli 1868, des middags ten half twee ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, wijk 1, no. 499, publiek verkopen het extra snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip JAVA, laatst gevoerd door kapt. F.G.C. Mann, volgens meetbrief lang 43 el 40 duim, wijd 7 el 29 duim, hol 5 el 26 duim, en alzo groot 740 tonnen of 391 lasten, met al deszelfs rondhout, staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen, en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Westerhaven te Rotterdam. Nadere informaties bij bovengenoemde makelaars.
NRC 150768
Publieke verkopingen in de Zaal hoek Scheepmakershaven en Bierstraat te Rotterdam op dinsdag 14 juli:
-   Het Nederlandse brikschip MACHTILDA SIMONNETTE, laatst gevoerd door kapt. P. Remmers, groot 325 tonnen of 171 lasten. Om NLG 25.200 verkocht (opm: verdoopt in BATOE BASSI, zie NRC 300768)
-   Het Nederlandse barkschip SILENTIUM, laatst gevoerd door kapt. J.A.N. Schagen van Leeuwen, groot 362 tonnen of 191 lasten. Om NLG 13.700 verkocht (opm: zie NRC 250768)
-   Het Nederlandse barkschip JAVA, laatst gevoerd door kapt. F.G.C. Mann, groot 740 tonnen of 391 lasten. Om NLG 24.900 verkocht. (opm: naar Stralsund, verdoopt in CUPIDO; onder kapt. Leithoff op of kort voor 8 november 1869 op de rede van Neufahrwasser in brand geraakt en verbrand)

1869

NRC 101169
Amsterdam, 9 november. Het schip CUPIDO, kapt. Leithoff, van New York te Dantzig aangekomen en aldaar in brand geraakt, is tot op het water afgebrand. Het had nog 3500 vaten petroleum aan boord.(opm: ex-JAVA, ex-EERSTELING)