Name ship: CORNELIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1912
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO number:
Nat. Official Number: 7761 GRON 1912
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Firma Gebroeders Bos, Groningen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1912-05-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 170.44 Gross tonnage
Net Tonnage: 137.29 Gross tonnage
Deadweight: 260.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1:
Length 2: 31.45 Meters Registered
Beam: 6.61 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.20 Meters Depth, moulded
Draught: 2.65 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1912-05-09 CORNELIA
Manager: Jacob Kramer, Groningen, Netherlands
Owner: Jacob Kramer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NLCP
Additional info:

Date/Name Ship 1917-01-18 CORNELIA
Manager: N.V. Zeevaart Maatschappij 'Groningen', Groningen, Netherlands
Owner: N.V. Zeevaart Maatschappij 'Groningen', Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NLCP
Additional info:

Ship Events Data

1912-05-09: Dagregister deel 19 nummer 309, den negenden Mei 1900 twaalf. Ik ondergeteekende Jakob Kramer, gedomicilieerd te Groningen, verklaart te zijn eenige eigenaar van het te Groningen te huis behoorende schoenerschip genaamd “Cornelia”, gebouwd te Groningen in het jaar 1900twaalf, hebbende een dek en twee masten, groot bruto vier honderd twee en tachtig en vier en tachtig honderdste (482.84) kubieke meter of een honderd zeventig en vier en veertig honderdste (170.44) tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op drie honderd acht en tachtig drie en negentig honderdste (388.93) kubieke meter of een honderd zeven en dertig negen en twintig honderdste (137.29) tonnen van 2.83 kubieke meter, thans nog liggende te Groningen en gevoerd wordende als schipper door mij zelven. Verder verklaar dat het genoemd schip nog niet in eenig hypotheekkantoor is teboek gesteld. Groningen, negen Mei 1900 en twaalf. J. Kramer In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Goningen d.d. 11 Mei 1912 is nevens staand schip gebrand met het merk: 7761 GRON 1912

1917-01-18: Op 18-01-1917 verkoopt Jakob Kramer de "Cornelia" voor HFl. 40.000,-- aan de Zeevaart Maatschappij Groningen, die bestond uit de heren: Roelf Kramer, secretaris van den Algemenen Schippersbond, Petus Harmannus Bos, scheepsbouwmeester en secretaris van de Algemeene Groninger Scheepshypotheekbank, Tjabbo Bos, scheepsbouwmeester, Petrus Dirk Heiko Hendriks, fabrikant en Meester Gustaaf Willem Hendrik Baron van Imhoff, directeur van gemelde bank en Theodoor Frederik Hund Gebhard, directeur van gemelde bank, alleen te Groningen.

1917-06-06: Op 06.06.1917, op weg met een lading glas van Le Havre naar Lissabon, door een Duitse U-boot getorpedeerd. De bemanning landde na 22 uur te Paimpol, Frankrijk. NRC 11.06.1917: De Prov. Gron. Courant meldt, dat het schoenerschip “Cornelia” van de Zeevaartmij. Groningen aldaar, op reis van Havre naar Lissabon, in het Engelse Kanaal getorpedeerd is. De kapitein en de bemanning zijn te Paimpol (Frankrijk) geland. De schoener “Cornelia” groot bruto 170 en netto 137 registerton, werd in 1913 gebouwd.

Ship Masters Data

Images

Sources