Name ship: CORNELIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1918
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO number:
Nat. Official Number: 9287 GRON 1918
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: Schooner
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Three masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Scheepswerf Firma J. Smit & Zoon, Foxhol, Netherlands
Yardnumber: 31
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1918-10-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Firma D. Goedkoop Jr., Werf ' 't Kromhout', Amsterdam, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 130
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Kromhout gloeikop, 15 3/4-17 3/4
Speed in knots: 8.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 386.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 283.60 Net tonnage
Deadweight: 620.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 44.89 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 40.01 Meters Registered
Beam: 7.95 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.80 Meters Depth, moulded
Draught: 3.15 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1918-10-00 CORNELIA
Manager: N.V. Vrachtvaart-Maatschappij 'Neerlandia', Rotterdam, Netherlands
Owner: N.V. Maatschappij tot Exploitatie van het Schoenerschip 'Rebecca', Rotterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NLCQ
Additional info:

Date/Name Ship 1921-12-00 LEPANTO
Manager: Eusebio Farriols, Barcelona (Spain), Spain
Owner: Eusebio Farriols, Barcelona (Spain), Spain
Shareholder:
Homeport / Flag: Barcelona (Spain) / Spain
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1918-10-08: Dagregister deel 21, nummer 1051, den elfden October 1900 achttien. De ondergeteekende Carl Hetzel, koopman wonende te Rotterdam, in zijne hoedanigheid van Directeur der aldaar gevestigde Naamlooze Vennootschap Vrachtvaart Maatschappij “Neerlandia”, directrice der aldaar gevestigde Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot exploitatie van het Schoenerschip “Rebecca” verklaart dat de naamlooze Vennootschap Maatschappij tot exploitatie van het schoenerschip “Rebecca” voornoemd de eenige eigenares is van het stalen motorschoenerschip genaamd “Cornelia”, hebbende een dek en drie masten gemeten op een inhoud van netto 283.60 tonnen van 2.83 kubieke meter, welk vaartuig is gebouwd aan en thans ligt bij de werf van Smit en Zoon te Foxhol, wordt bevaren door P. Jonker als schipper en nog niet aan eening kantoor van hypotheken en der scheepsbewijzen is geboekt, in- of overgeschreven. Rotterdam 8 October 1918. C. Hetzel. In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 12 October 1918 no. 48 is nevens vermeld vaartuig gebrand met het merk 9287 GRON 1918. In de andere kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring overgeschreven heden deel 43 no. 10323 is nevens vermeld vaartuig buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve voor zooveel nodig hier uitgeboekt. Groningen 17 December 1921. De Bewaarder.

1923-06-03: Op reis van Sevilla naar Rio Martin met een lading stro, een mijl ten zuiden van Torregada (bij Cadiz) door brand verwoest.

Ship Masters Data

Images

Sources