Name ship: CADSANDRIA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1857
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Frigate
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts:
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: wood, copper nailed
Decks:
Construction Data

Shipbuilder: Willem Cornelis Hoogendijk, Capelle aan den IJssel,
Yardnumber:
Date Laid Down: 1855-06-13
Launch Date: 1857-09-04
Delivery Date: 1857-11-09
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 740.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 391.00 lasts
Deadweight:
 
Length 1: 45.00 Meters Registered
Beam: 7.20 Meters Registered
Depth: 5.14 Meters Registered
Draught:
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 0 0 0
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1857
Number in register 988
Name ship CADSANDRIA
Type Fregat
Lasts 391
Built province/country ,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1857-12-12
Passport requested by Koning en Liebert
City niet vermeld
Master at time of request Gerlach, J.A.C.
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 0000-00-00 CADSENDRIA
Manager: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Netherlands
Owner: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Netherlands
Callsign:
Additional info:

Part-owners

Bijlage bij acte Rotterdam-432 van 1857
Eigenaren van het fregatschip CADSANDRIA

Firma Konig & Liebert, scheepsreders te Rotterdam (1/40e part)  boekhouder
Adolphe Hypolite Loebert, wijnkoper, Rotterdam (6/40e part)
Nicolaas Adriaan Koning, scheepsreder te Rotterdam (6/40e en 1/60e part)
Christianus Franciscus Bax, koopman, Rotterdam (2/40e part)
Jean Arnaud Corneille Gerlach, scheepskapitein, Rotterdam (2/40e part)
Hugo Molenaar, koperfabrikant, Rotterdam (1/40e part)
Pieter Cornelis de Moor, blokmaker, Rotterdam (1/40e part)
Firma Wambersie & Crooswijck, cargadoors, Rotterdam (1/40e part)
Firma Batenburg & Co., kooplieden te Rotterdam (1/40e part)
Willem Cornelis Hoogendijk, scheepsbouwmeester, Capelle a.d. IJssel (3/40e part)
Cornelis Smit, scheepsreder, Alblasserdam (2/40e part
Frederik Bouwmeester, zeilmaker, Katendrecht (2/40e part)
Christiaan Hendrik Bert, cargadoor, Amsterdam (1/40e part)
Abraham Risseeuw Izakzoon, particulier, Cadsand (1/40e part)
Izak Risseeuw Johanneszoon, landbouwer, Cadsand (1/40e part)
Johannes François Almekinders, landbouwer, Groede (1/40e part)
Mej. Janne Geelhoed, weduwe Michel Lucieer Mzn., Groede (1/40e part)
Marinus Almekinders, landbouwer, Ijzendijke (1/40e part)
Cornelis Willem Cijsouw, landbouwer (1/40e part)
Jannes Leenhouts Abrahamszoon, landbouwer, Ijzendijke (1/40e part)
Mej. Adriana Dekker Jacobusdochter, particuliere, Zierikzee (2/60e part)
Mej. Elizabeth Catharina van Neck, weduwe Pieter Cool Carel Laurenszoon, particuliere, Kralingen (1/40e part)
Mej. Sara Kohis, weduwe Jannis van Male, particuliere, Schoondijke (1/60e part)
Abraham Risseeuw Abrahamszoon, particulier, Schoondijke (1/60e part)

Ship Events Data

1858-08-08: Op 8-8-1858 tijdens een tyfoon op de klippen geslagen en verbrijzeld voor de kust van Decima, Japan

Ship Masters Data

Date from: 1857
Captain: Jean Arnaud Corneille Gerlach
College:
Flagnumber: 0
Other information: 0

Images

Sources


Year: 0000-00-00
Source: Diverse Bronnen
Description: N.A. Den Haag, Archiefnummer Rott. 3.03.17.01.3675.432
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
General information regarding this ship

1857 

Op 12 december 1857 werd de eerste zeebrief verstrekt voor de CADSANDRIA,aangevraagd door Koning en Liebert, Rotterdam, voor J.A.C. Gerlach als kapitein. 

NRC 091257
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Batavia, Samarang en Soerabaja het nieuw gebouwd en gekoperd Nederlands medio clipper-fregat CADSANDRIA, kapt. J.A.C. Gerlach. Dit schip is door deszelfs buitengewoon elegante en ruime kajuits-inrichtingen, waaronder badkamer enz., bijzonder aan te bevelen tot den overvoer van passagiers. Hetzelve voert een geëxamineerde scheepsdokter en melkgevende koe. Nadere informatie bij Wambersie & Crooswijck, Rotterdam, en C.H. Bert, Amsterdam. (opm: eerste reis)

1858

NRC 161058
Rotterdam, 15 oktober. Heden is het treurig bericht ontvangen van het vergaan van de CADSANDRIA. Dit klipper-fregatschip, van de rederij van de heren Koning & Liebert alhier, had zijn eerste reis naar Batavia gelukkig volbracht, doch is op zijn reis van daar naar Decima verongelukt. Van de bemanning verloor één man daarbij het leven. De gezagvoerder van de CADSANDRIA, kapt. Jean Arnaud Corneille Gerlach, meldt daaromtrent uit Decima 10 augustus het volgende:
Na een voorspoedige reis van 23 dagen van Batavia, ankerden wij voor stilte, bij de Papenberg voor Decima, en lagen wij te wachten op boegseervaartuigen om het schip verder in de baai te brengen. Zaterdagmorgen was het buiig en regenachtig, waarom ik de braamstengen en ra's liet neernemen. Verder op de dag werd het goed weer, doch er kwamen geen boten. Ik ging zelf naar Decima met de scheepspapieren om nogmaals aan te dringen om het schip naar binnen te boegseren, doch door het lastig ceremonieel van de Japannezen kon ik geen boten krijgen voor de volgende dag. Ik begaf mij weder aan boord en toen begon het weer te veranderen. Hevige buien en valwinden noodzaakten ons om veel ketting te steken. Des nachts van de 7e op de 8e dezer (augustus) nam de wind zodanig toe, dat wij het tweede anker lieten vallen. In die tussentijd was het een volslagen tijphoon geworden. Wij staken de beide kettingen tot het einde toe uit en het schip lag toen vast. Zondag morgen (opm: 8 augustus) ten 12 ure bedaarde het een weinig, doch de wind liep westelijk, zodat het schip omzwaaide, op de klippen, in welker nabijheid wij lagen, geraakte en totaal verbrijzelde. Op één matroos na, die bij de (opm: vergeefse) poging om mijn arme vrouw te redden is verdronken, zijn wij allen door Gods goedheid gered, niets kunnende bergen dan hetgeen wij aan het lijf hadden. Mijn papieren, in één woord alles, is verongelukt. Van het tuig en de zeilen zal nog veel geborgen kunnen worden. Het schip ligt nog met de bazaans-rust aan bakboord boven water en de Japannezen zijn bezig om te bergen wat zij kunnen.