Name ship: ALBERDINA

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1906
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
IMO number:
Nat. Official Number: 6586 GRON 1906
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Koff-tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Firma W. Rubertus, Groningen, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1906-07-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 92.58 Gross tonnage
Net Tonnage: 73.52 Net tonnage
Deadweight: 150.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 25.79 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 23.15 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 4.99 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.23 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

1928-02-13: Op 13-02-1928 als PRIMULA, zijnde een zeiltjalkschip, groot 262.29 m3, liggende te Groningen, door D. Loorbach, beëdigd scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Jan Babtisten, schipper, gedomicilieerd te Groningen, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 644 Z GRON 1928 op het achterschip in binnenkant vast boord bij de achtersteven. (Opm.: Brandmerk 6586 GRON 1906 niet meer aanwezig bevonden.)

1953-00-00: In 1953 uit de zeevaart naar de binnenvaart. Op 23-01-1953 als PRIMULA, zijnde een tjalkschip, metende 165.140 m3 verplaatsing volgen binnenmeetbrief afgegeven te Groningen no. G4509 d.d. 14-07-1937, liggende te Groningen, door C.J.A. Matthijssen, scheepsmeter te Groningen van brandmerk 2826 B GRON 1953 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde in het dek, 0.65 m. uit hekplaat, 0.75 m. uit lengteas en 0.00 m. uit dek. (Opm.: De door de bewaarder vermelde oude merken 644 Z GRON 1928, aan S.B. zijde in binnenkant boeisel bij de achtersteven, zijn vernietigd.).

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1906-03-22 ALBERDINA
Manager: Hendrik Westers, Groningen, Netherlands
Owner: Hendrik Westers, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NBWC
Additional info:

Date/Name Ship 1914-00-00 ALBERDINA
Manager: Machiel Jonker, Groningen, Netherlands
Owner: Machiel Jonker, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NBWQ
Additional info:

Date/Name Ship 1923-10-09 PRIMULA
Manager: Jan Baptisten, Groningen, Netherlands
Owner: Jan Baptisten, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PQMF
Additional info:

Ship Events Data

1906-03-22: Dagregister deel 17, nummer 75, den vier en twintigsten Maart 1900zes. De ondergeteekende Hendrik Westers, schipper, gedomicilieerd te Groningen, verklaart te zijn eigenaar van een zeiltjalkschip genaamd “Alberdina”, groot bruto 262.29 kubieke meter of 92.58 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto 208.24 kubieke meter of 73.52 tonnen van 2.83 kubieke meter, in 1906 volbouwd en nieuw te water gebracht van de werf van W. Rubertus te Noord Willemskanaal gem. Haren en thans daar liggende aan bovengenoemde werf welk schip nog in geen kantoor van bewaring van scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoekt bij deze den Heer Bewaarder der scheepsbewijzen te Groningen dat schip in de registers van zijn kantoor ten zijnen name te willen stellen. Groningen, 22 Maart 1906. H. Westers.

1913-06-26: 26.06.1913 overlijdt Hendrik Westers. Op 07.01.1914 wordt het schip verkocht voor Fl. 7.350,--.

1953-01-19: Uit de zeevaart en in de binnenvaart en te Groningen voorzien van brandmerk 2826 B GRON 1953. 13.06.1957 "Primula" van N.V. Scheepsbouw- en Handelsonderneming “Het Noorden”, Groningen. In 1958 en 1959 wisselde de “Primula”nog drie keer van eigenaar. De laatste, de architect Romke de Vries uit ’s Gravenhage liet op 21.01.1961 te boekstelling doorgehalen. Het werd verbouwd tot schitterend woonschip van de Amsterdamse industrieel Bernard van Leer. Later in gebruik als zomerverblijf bij zoon Oscar van Leer. In 1970 geschonken aan de Landelijke Admiraliteit van Scouting Nederland. In 1982 overgedragen Stichting “De Uiterton” te Amsterdam. (bestaat nog, zie voor de verdere levensloop de uitvoerige beschrijving in het Westers-boek, bladzijde 26)


Ship Masters Data

Date from: 1906
Captain: Westers, Hendrik
College:
Flagnumber: 0
Other information: Overleden 1913

Images


Description: De PRIMULA, liggend te Hamburg
Image type: Photo
Sources

General information regarding this ship

 

NNO 091213
Advertentie. Verkoop tjalkschip.
Op woensdag 7 januari 1914, ‘s avonds te 8 uur, in het Café van de heer B.T. Top, Lage-der-A no. 39 te Groningen, zal, ten verzoeke van de weduwe en erven H. Westers, publiek ten verkoop worden gepresenteerd: Het in 1906 op de werf van de heer W. Rubertus te Hoornschedijk, Gem. Haren, nieuw gebouwd, in goede staat van onderhoud verkerend stalen tjalkschip, genaamd ALBERDINA, in de Nederlanden thuis behorend, groot bruto 262,29 m3 of 92,58 tonnen van 2,83 m3 en netto 208,24 m3 of 73,52 tonnen van 2,83 m3, liggende in de Westerhaven te Groningen, met opgoed en toebehoren. Aanvaarden en betalen 8 dagen na de toeslag. Te bezichtigen daags voor en op de dag van verkoop. Mr. P. Cleveringa. Notaris te Groningen.