Name ship: DOLLARD

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1859
Classification Register:
IMO number:
Nat. Official Number:
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Brig
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: Two masts
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Wood
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Ipe Annes Hooites, Hoogezand, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date: 1859-03-00
Delivery Date: 1859-05-16
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage:
Net Tonnage: 211.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 111.00 lasts
Deadweight:
 
Length 1: 30.74 Meters ***Unknown***
Beam: 5.00 Meters ***Unknown***
Depth: 3.09 Meters ***Unknown***
Draught:
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Year registered 1859
Number in register 344
Name ship DOLLAND
Type Brik
Lasts 111
Built province/country ,
Binnenland
Remarks
Date agenda 1859-05-16
Passport requested by Koster, J.J.
City niet vermeld
Master at time of request niet vermeld
Harbour
Other Remarks
Ship History Data

Date/Name Ship 1859-05-16 DOLLARD
Manager: J.J. Koster, Finsterwolde, Netherlands
Owner: J.J. Koster, Finsterwolde, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Finsterwolde / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1862-01-11: Final Fate: Op reis met een lading tarwe van Trist naar Falmouth voor orders is de DOLLARD, kapt. J.J. Koster, op 11 januari 1862, ten 7 ure, in hevige Z.W.t.W-storm, nadat het fokkera en zeilen had verloren, gestrand en wrak geslagen op de Rill-point (positie 4958'NB en 0517'WL), twee mijl ten westen van Kynance Cove. Van de uit zeven man bestaande equipage kon slechts de matroos Frans de Roos zich met veel moeite redden.

Ship Masters Data

Date from: 1859
Captain: Koster, J.J.
College:
Flagnumber: 0
Other information: kapt/eigenaar, wonend te Finsterwolde. Hij verloor, met nog vijf andere opvarenden, w.o. zijn zoon, die stuurman was, het leven bij de ramp aan zijn schip, de brik DOLLARD, op 11 januari 1862 overkomen.

Images

Sources

General information regarding this ship

NRC 160162

Mullion, 11 januari. Hedenmorgen ten zeven uur strandde twee mijlen ten westen van Kynance Cove, op de zogenaamde Rill-point (opm: 49 58 N 05 17 W) de Nederlandse (en niet Hanoverse als gisteren abusief gemeld) schoenerbrik DOLLARD, kapt. J.J. Koster, van Triëst met tarwe om order naar Falmouth bestemd. Van de equipage die uit zeven man bestond, heeft zich maar één, de matroos Frans de Roos, kunnen redden. Deze sprong, toen het schip stootte op de rots en verzekert dat de kapitein en diens zoon, zijnde de stuurman, toen kort bij zijn zijde waren, doch dat hij hen niet weer gezien had. De arme schipbreukeling zal ook wel geen gelegenheid gehad hebben om er naar om te zien, want wanneer men een bijna perpendiculaire rots van circa 300 voeten op handen en knieën moet beklimmen, dan valt er niet aan te twijfelen of een enkele terugwaartse blik is dodelijk. Het is dan ook bijna als een wonder te beschouwen dat de man er het leven afgebracht heeft en het was hartverscheurend om hem half naakt en met wonden bedekt te zien, maar door de gastvrijheid van een onzer kustbewoners, de landman Handcock, werd hij spoedig verpleegd en van het nodige voorzien, waarna hij verder aan de zorgen van de Nederlandse consulaire agent werd toevertrouwd. De DOLLARD was spoedig spoorloos verdwenen. Het bovenste werd door het tij meegesleept en het onderste zonk in diep water. (opm: zie respectievelijk de PGC en LC van 210162)

 

PGC 210162

Penzance, 13 januari.  Laatstleden zaterdag geraakte de brik DOLLARD, kapt. J.J. Koster, uit Finsterwolde, van Triëst met tarwe naar Falmouth om order, in Mount’s Bay bezet, verloor de fokkera en zeilen, werd in een hevige storm uit het Z.W.t.W. op strand geworpen en tegen de hoge rotsen te Rill-Point bij Lizard. (opm: zie NRC van 160162)

 

LC 210162
Leeuwarden, 20 januari. Van Penzance wordt van 13 dezer gemeld: Aangaande het schip (opm: brik) DOLLARD, kapt. J.J. Koster, van Triëst naar Antwerpen, op de rotsen van Rill-Point, bij Lizard, gestrand, wordt gemeld, dat het in diep water gezonken was, terwijl het vlottende gedeelte door het tij weggevoerd (opm: werd). De matroos Frans de Roos had zich gered met op de rots te springen, en op handen en knieën kruipende den top der klip, ongeveer 300 voeten hoog en bijna loodrecht, bereikt: de overige equipage was verdronken.