Name ship: CRESCENDO

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1938
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO number: 5081932
Nat. Official Number: 1869 Z GRON 1938
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Raised quarter deck
Masts: Two masts
Rig: 2 derricks, 2 winches
Lift Capacity: 3 ton each
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Gebr. van Diepen, Waterhuizen, Netherlands
Yardnumber: 835
Date Laid Down:
Launch Date: 1938-08-00
Delivery Date: 1938-10-11
Technical Data

Engine Manufacturer: D. & Joh. Boot N.V., Motorenfabriek 'De Industrie', Alphen aan den Rijn, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 240
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Industrie Nr. 3101 Type (305x450) 300 rpm
Speed in knots: 9.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 348.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 168.00 Net tonnage
Deadweight: 435.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 22532 Cubic Feet
Bale: 21013 Cubic Feet
 
Length 1: 45.30 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 42.58 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.55 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.39 Meters Depth, moulded
Draught: 2.88 Meters Draught, maximum
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1938-10-06 CRESCENDO
Manager: C. Holscher's Kustvaartbedrijf N.V., Rotterdam, Netherlands
Owner: Reint Kunst, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDMT
Additional info: 1950 Rotterdam

Ship Events Data

1938-08-28: Algemeen Handelsblad 28-08-1938: Scheepsbouw. Van de scheepswerven Gebr. Van Diepen N.V. te Waterhuizen is met goed gevolg te water gelaten het m.s. „CRESCENDO", onder toezicht van Bureau Veritas en Scheepvaartinspectie in aanbouw voor kap. R. Kunst te Groningen. Het schip, dat 400 ton groot is, zal van een 240/265 P-K. Industrie-motor worden voorzien.

1938-10-08: Op 08-10-1938 als CRESCENDO, zijnde een motorvrachtschip, groot 348.19 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 27-09-1938 no. 6000, liggende te Waterhuizen, door J. Frik, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1869 Z GRON 1938 op het achterschip aan SB zijde in achterkant dekhuis op verhoogd achterdek.

1938-10-12: NvhN 12-10-1938: Delfzijl. Op de Eems vond de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe m.s. CRESCENDO, gebouwd op de werf van de Gebr. van Diepen te Waterhuizen voor rekening van kapt. R. Kunst te Gronmgen, onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie. Het schip is van het raised-quarter deck type en is gebouwd met plaatvoorsteven en kruiserhek met de motor achterin. Het stuurhuis met de kapiteinsaccommodatie bevindt zich midscheeps. Het schip heeft twee stalen masten met twee staien laadboomen voor lasten van twee ton. Voor de bediening van de voorste laadlier is voorin een Lister motor van 12 p.k. geplaatst, die tevens de ankerlier aandrijft. De achterste lier wordt aangedreven door een Lister motor van 12 p.k., die in de motorkamer geplaatst is en hier tevens als hulpmotor gebruikt wordt. Het hijschgerei is geleverd met een certificaat van de Inspectie van Havenarbeid. De voortstuwing geschiedt door een Industrie Diesel motor van de N. V. motorenfabriek Industrie te Alphen a/d. Rijn. Deze motor is in vier cylinder uitvoering met een vermogen van 240 p.k. bij 300 omwentelingen per minuut. De motor werd geleverd en ingebouwd door de fa. Gebr. van der Helm te Groningen. Het schip heeft afmetingen van 45.30X7.55X2.90 M. met een laadvermogen van 400 ton en het meet bruto 346 en netto 167 Reg. ton. Het behaalde een snelheid van 10 mijl en het voldeed zeer goed, zoodat het na de proefvaart met volle tevredenheid overgenomen werd.

1940-05-16: Ingeschreven bij The Netherlands Shipping & Trading Committee te London en in beheer bij Freight Express Ltd. te London. Op 18-01-1941 de overlevenden opgepikt van de kustvaarder DIANA (1936) In 1944 in timecharter bij Ministry of War Transport. Nam in 1944 deel aan de operatie 'Neptune' (Invasie van Normandië).

1949-08-29: NvhN 29-08-1949: Groninger coaster hielp de „Vivo”. Het Nederlandse m.s. „Vivo" van C. Holscher's Kustvaartbedrijf N.V. te Rotterdam, groot 297 ton bruto, dat Zaterdag van Seaham bij Sunderland naar het op Arö gelegen Marstel vertrok, heeft onderweg machineschade opgelopen. Het is door het Nederlandse m.s. „Crescendo", eigenaar R. Kunst uit Groningen, bij Blyth op sleeptouw genomen. Beide schepen hebben naar Rotterdam koers gezet.

1953-02-03: Het Vrije Volk 03-02-1953: Rotterdamse coaster neemt 450 mensen op. De kustvaarder Crescendo van Holschers' kustvaartbedrijf te Rotterdam heeft Maandagavond en vannacht ongeveer 450 mensen uit Stavenisse, op Tholen, aan boord kunnen nemen en is met deze vluchtelingen op weg naar Rotterdam. Het schip vaart via het Spui. Het zou in de loop van de middag arriveren aan de Spidoponton bij het Willemsplein. Blijkens berichten van de burgemeester van Tholen zijn-er op dit eiland vele slachtoffers. De kapitein seinde, dat enkele mensen aan boord dringend medische hulp nodig hebben. Er is geen dokter aan boord. De benodigde ambulances zullen aan de kade gereed staan om de zieken dadelijk te vervoeren. Gisteravond om halfzeven bracht een motorsloep van de Koninklijke Marine 25 mensen uit Zuid-Beijerland naar het Antwerpse Hoofd. De evacué's werden verspreid over Ahoy', particuliere adressen en de ziekenhuizen. De politieboot P-2 heeft voedsel van Dordt naar Ooltgensplaat gebracht en mensen vandaar terug naar het Dordtse ziekenhuis vervoerd. Thans is de boot bij Ooltgensplaat. De P-l bracht gisteravond om negen uur 27 evacué's naar Rotterdam. Ze werden naar de Ahoy- hal overgebracht. Om half elf voerden de Droogdok 2 en de Mwe ongeveer 50 geëvacueerden aan, die eveneens naar de Ahoy-hal gingen. Twee Nederlandse kustvaartuigen — het 500 ton metende m.s. „Audacia" en het 228 brt. grote m.s. „Fiducia" — beide uit Rotterdam, gaan hulp verlenen. De „Audacia", die in Rotterdam ligt, vertrekt vandaag naar Zierikzee en de „Fiducia", die in Londen ligt, zet vandaag koers naar Schouwen-Duiveland.

1956-08-06: Onderweg van Hamburg naar Rotterdam bij Terheiden gestrand. Op 07 aug. 1956 vlotgebracht door de sleepboten 'Argus' en 'Maas' en door het bergingsvaartuig 'Bruinvis' .
Raad voor de Scheepvaart. Op 5 augustus 1956, te 14.35 uur, werd Terschellinger Bank V.S., op korte afstand gepasseerd. Van hier werd de T.E. route gevolgd. Te 18.55 uur werd boei ET/ST op 20 meter aan stuurboord gepasseerd en liet de kapitein, die de wacht had, koers veranderen tot 184 graden r.w.(190 graden kompas). De deviatie was nul. De vaart was 9 mijl, er werd geen log gevoerd. Het was helder weer en windstil. Te 19.40 uur werd Texel V.S. dwars gepeild op naar schatting 3 ½ mijl afstand. Te 23.00 uur peilde de kapitein het vuur van IJmuiden 105 graden en dat van Egmond 56 graden. Vanhier werd 194 graden RW (200 graden kompas) gestuurd. Te 24.00 uur werd Noordwijk 146 graden RW gepeild. De kapitein gaf toen de wacht over aan de stuurman. Het was toen stil water; de stroom zou om de noord gaan lopen. De kapitein verklaarde, dat het vuur van Scheveningen vooruit op een streek aan bakboord te zien was. Hij controleerde de gestuurde koers en gaf de stuurman order om nog een uur 200 graden ((kompas) te blijven sturen en om in ieder geval dwars van Scheveningen naar stuurboord koers te veranderen, maar de kapitein gaf geen speciale koers op. Er was een vaste afspraak om de kapitein te roepen, wanneer het schip gekomen zou zijn bij de wrakboei van de 'Indus', 2 mijl benoorden het Noorderhoofd. De 'Cresendo' voer geregeld dit traject. De stuurman, die niet gediplomeerd is en met dispensatie voer, voer al ongeveer een jaar op dit schip met de kapitein en kende het traject ook volkomen. De kapitein had in die tijd nooit fouten van de stuurman ontdekt en achtte het dan ook geoorloofd om de brug te verlaten en om nog enige tijd te gaan slapen. De stuurman heeft verklaard, dat hij 6 augustus 1956, te 00.00 uur de wacht overnam. Het was helder en stil weer. De kapitein wees hem de vuren van Scheveningen en van Noordwijk. De koers was 200 graden (K)en de stuurman zou deze koers nog een uur moeten sturen en verder zei de kapitein: ”Voor de rest zie je het wel”. De stuurman moest de kapitein in ieder geval roepen bij de wrakboei van de 'Indus'. De stuurman was op de brug met een roerganger. Toen Scheveningen dwars was, heeft de stuurman geen peiling daarvan genomen. De stuurman heeft daarna ook geen enkele keer een peiling genomen: hij verklaarde, dat hij dit jaar steeds de wacht had gehad bij het aanlopen van de Nieuwe Waterweg, dat dit sleurwerk werd en hij op zicht voer en de afstanden schatte. Andere reizen werd in één koers van Texel V.S. naar de Hoek gevaren en de stuurman had er onvoldoende aandacht aandacht aan geschonken, dat de kapitein nu een koers had afgezet, welke van Texel V.S. dichter naar Scheveningen liep, en dat daarom ter hoogte van dit vuur weer uitgestuurd moest worden. De stuurman verwachtte tijdig het vuur van de Noorderhoofd te zien. Terwijl de stuurman uitkeek naar dit licht, zag hij een mistbank vooruit. Tegelijkertijd, te 02.20 uur, liep de 'Cresendo' aan de grond. De kapitein schrok op dat moment wakker en snelde naar de brug. Hij zette de telegraaf op volle kracht achteruit; er werd hard SB-roer gegeven. Het schip lag 200 graden (K) voor: aan stuurboord vooruit zag de kapitein de kop van een strandhoofd. Het was nog helder, maar er hing grondmist. Het vuur van Scheveningen was nog te zien, maar de kapitein kon het vuur van het Noorderhoofd niet zien en zag ook geen schepen voor de Hoek. Het gelukte niet door machinemanoeuvres het schip vlot te brengen; het was rondom geboeid en zat volgens een strandwacht bij strandhoofd no 12 bij Terheiden. Te 03.40 uur meldde de kapitein het voorgevallene aan zijn reder. Te 12.00 uur arriveerde het bergingsvaartuig 'Bruinvis' en maakte een tros vast. Het gelukte evenwel niet de 'Cresendo' vlot te brengen. Toen de volgende dag ook de sleepboten 'Argus' en 'Maas' hadden vastgemaakt, kon de 'Cresendo' te 15.45 uur worden vlotgesleept. Het schip arriveerde te 19.00 uur te Rotterdam. Op 8 augustus 1956 werd het droog gezet; toen bleek de 'Cresendo' geen bodemschade te hebben. De Raad achtte de stuurman schuldig aan deze stranding. De stuurman heeft geen verklaring kunnen geven voor zijn ernstige plichtsverzaking. Hij moet daarom schuldig worden geacht aan de stranding. De raad is van mening, dat de kapitein voor de navigatie langs de Nederlandse kust niet de juiste kaarten gebruikte. Hij had moeten navigeren op kaart no.277. Dan zou het de stuurman ook duidelijker voor ogen hebben gestaan, dat hij te 01.00 uur naar stuurboord koers moest veranderen. De raad is van oordeel, dat de stranding niet het gevolg is van een daad of nalatigheid van de kapitein, maar alleen te wijten is aan plichtsverzaking van de stuurman. De raad spreekt hierom kapitein S. vrij van schuld en straft de stuurman, daar hij geen diploma bezit, door het uitspreken van een berisping.

1956-08-06: Leeuwarder Courant 06-08-1956: Coaster bij Terheiden hoog en droog op strand. Het Nederlandse kustvaartuig „CRESCENDO" is vanmorgen bij Terheiden, ter hoogte van dam 12, gestrand. Het schip ligt zo hoog, dat men er omheen kan lopen. De „Crescendo" meet 348 ton en heeft 80 ton stukgoed aan boord.

1956-08-08: NvhN 08-08-1956: De CRESCENDO. Gistermiddag omstreeks kwart voor vier is het Groninger kustvaartuig Crescendo, dat sinds maandagochtend bij Terheyden op het strand zat, in zee gebracht door de sleepboten Maas en Argus en het bergingsvaartuig Bruinvis. Om ruim vijf uur is de Crescendo, geëscorteerd door de beide sleepboten, op eigen kracht de Nieuwe Waterweg opgevaren. Maandagmiddag reeds trachtte de Argus samen met de Bruinvis het werk te klaren. Echter tevergeefs. In de daarop volgende nacht ging het al evenmin. Gistermiddag echter, toen de oudere vissers van Terheyden reeds de hoop hadden opgegeven en sterk gingen wedden op het hoogwater van hedenochtend, lukte het wel. Stuurman liet onjuiste koers varen. De avond ervoor, toen kapitein B. Schoustra van de Crescendo met zijn bemanning van boord was gegaan, vertelde hij, dat hij zondagavond op tijd naar kooi was gegaan, het stuur overlatend aan de 19-jarige stuurman met dispensatie, die kort na middernacht ter hoogte van Scheveningen peilde, dat hij zes mijl uit de kust voer. Te zien was die kust toen al niet meer. Deze stuurman was echter zeker van zijn zaak en liet verder het stuur over aan een matroos, die nauwlettend de opgegeven koers voer. Dat deze niet de juiste was, bleek toen de Crescendo op een gegeven ogenblik over strekdam 13 liep en met de neus op nauwelijks drie meter afstand van strekdam 12 kwam te liggen. In de nacht van maandag op dinsdag, toen een tweede poging werd gedaan om het schip vlot te trekken, welke weliswaar niet gelukte, kwam het in veel gunstiger positie te liggen, doordat de neus van de strekdam afgewend werd en de Crescendo met de kop naar zee kwam te liggen. Gistermiddag kon het schip dan ook vlot worden getrokken.

1968-09-00: Opgelegd. 23 Oktober 1969 uitgeschreven, voor de sloop verkocht aan Frans Rijsdijk, H.I. Ambacht. Doorverkocht en in 1971 gesloopt door N.V. Machinehandel & Scheepssloperij 'De Koophandel' te Nieuw Lekkerland.

Ship Masters Data

Images


Description: Proefvaart en oplevering
Image type: Photo

Description: 'Crescendo' (bj 1938)
Image type: Photo

Description: Crescendo 1938, gestrand 06-08-1956 bij Terheiden.
Image type: Photo

Description: 'Crescendo'
Image type: Photo

Description: 'Crescendo' (bj 1938) in 1966, Rotterdam.
Made By: © Goudriaan, J. (Koos)
Image type: Photo

Description: 'Crescendo' (bj 1938) at Krimpen a/d IJssel.
Image type: Photo
Sources