Name ship: DA CAPO

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1948
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO number: 5091652
Nat. Official Number: 2367 Z GRON 1948
Category: Cargo vessel
Propulsion: Motor Vessel
Type: General Cargo
Standard Ship Type:
Type Deck: Shelterdeck open
Masts: Two masts
Rig: 4 derricks, 4 winches
Lift Capacity: 3 ton each
Material Hull: Steel
Decks: 2
Construction Data

Shipbuilder: N.V. Scheepswerf 'Waterhuizen' J. Pattje, Waterhuizen, Netherlands
Yardnumber: 203
Date Laid Down:
Launch Date: 1948-08-05
Delivery Date: 1948-12-08
Technical Data

Engine Manufacturer: Werkspoor N.V., Amsterdam, Netherlands
Engine Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 650
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Werkspoor nr. 1004 Type TMAS336 (330x600)
Speed in knots: 10.00
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 499.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 161.00 Net tonnage
Deadweight: 787.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 55730 Cubic Feet
Bale: 50000 Cubic Feet
 
Length 1: 61.80 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 58.82 Meters Registered
Beam: 9.44 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.85 Meters Registered
Draught: 3.25 Meters Registered
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1948-12-08 DA CAPO
Manager: Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart-Maatschappij N.V., Rotterdam, Netherlands
Owner: Frans van der Laan, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDNB
Additional info: Fl. 658.000

Date/Name Ship 1962-12-21 DOLORES
Manager: 'Maritima' Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Delfzijl, Netherlands
Owner: Hayeltjo Oldenburger & Jan Braam, Delfzijl, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDSO
Additional info:

Ship Events Data

1948-06-11: Op 11-06-1948 als DA CAPO, zijnde een stalen motorschip in aanbouw, metende nog onbekend, liggende te Waterhuizen, door A. Kraaijema, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 2367 Z GRON 1948 op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant van het tweede luikhoofd, 19.75 m. uit de hekplaat, 3.00 m. uit de lengteas, 0.65 m. boven dek.

1948-08-10: NvhN 10-08-1948: Te waterlating „ DA CAPO”. Hedenmiddag werd met goed gevolg van de scheepswerf Pattje te Waterhuizen het 780 ton metende motorschip „Da Capo" te watergelaten, dat zal varen onder kapt. F. v. d. Laan te Groningen. Het schip is van het Shelterdektype met zijtanks en gebouwd onder klasse Lloyds Register. De hoofdafmetingen zijn 61.80 (57.—) x 9.40 x 3.30—5.30 m. De „Da Capo" zal worden voorzien van een 600 PK Werkspoordieselmotor en van tal van technische snufjes, zoals een echolood-installatie, een telescoopkompas, hydraulische stuurinrichting en dito laadlieren. De laadbalken zijn rolbaar waardoor de tijd tot klaren tot een minimum wordt beperkt. Op de vrijgekomen werf wordt de kiel gelegd voor een 725 ton grote coaster voor Rotterdamse rekening.

1948-12-08: NvhN 09-12-1948: Groninger kustvaart in Zuid-Amerika. (Speciale correspondentie) Toen gisteravond tegen half zes de nieuwe Groninger kustvaarder „DA CAPO" aan de kade van Delfzijl aanlegde, na een geslaagde proefvaart, had de Groninger kustvaart het begin gemaakt met een nieuwe periode in haar glorierijke geschiedenis. Immers, dit nieuwe schip zal binnenkort naar Zuid-Amerika vertrekken om daar als eerste de kustvaart te gaan uitoefenen. Onze coasters zijn in het Westelijk halfrond bekend en beroemd, maar, hoewel er ook reeds enige gebouwd zijn voor Indonesië, naar Amerika waren ze, althans met een opzet als deze, nog niet geweest. De kapitein, de heer F. v. d. Laan uit Groningen, zal nu echter als eerste die stap wagen, zij het in opdracht van Nievelt Goudriaan. Dit laatste neemt echter weer niet weg, dat het de Groninger scheepsbouw is, welke de boot daarvoor heeft gebouwd. In Februari van dit jaar is n.l. op de werven van N.V. Scheepswerf Waterhuizen J. Pattje, de kiel gelegd en thans heeft het schip met goed gevolg de proefvaart op de Eems afgelegd. De betekenis daarvan wordt wel het beste weergegeven door de woorden van kapitein v. d. Laan bij de overneming: „Tot tevredenheid neem ik dit schip nu over, hoop dat het een behouden vaart mag hebben, dat het veel geld mag verdienen en onze deviezenpot zal versterken." Vooral dat laatste mag niet worden onderschat, want het is, zoals de heer J. J. Pattje ons zei: „de kustvaart brengt deviezen op als zuivere winst, want het product, het schip, blijft behouden, terwijl er bij export alleen sprake is van ruiling." Welnu, die deviezen zal de „Da Capo" nu gaan verdienen in dollarland zelf en een ieder weet wat dit voor ons berooide vaderland beduidt. De naam van het schip doet niet Gronings aan, maar spruit voort uit de muziek: Da Capo, nieuw begin, en doelt op het feit, dat de heer v. d. Laan, die in de oorlog zijn boot kwijt geraakt is, opnieuw aanvangt. Over zijn nieuwe home was Da Capo zal binnenkort vertrekken hij zeer tevreden en terecht, want de „Da Capo" is een mooi schip, voorzien van zoveel mogelijk comfort voor de opvarenden, ruime hutten, warm en koud stromend water, frisse betimmeringen en gezellige interieuren. Het is 62 meter lang, 9.44 meter breed, 3.30/5.30 hol, heeft een draagvermogen van 800 ton dead wëtght, 499 registerton en 160 netto. Het is de tweede coaster van het shelterdeck-type met zijtanks volgens patent Merhottein en een ballastcapaciteit van 315 ton. De „Da Capo" is voorzien van vier laadbomen, 4 laadlieren, hydraulische kaapstanders, -ankerlier en -stuurmachine en heeft een voortstuwing van 600 p.k. Werkspoormotoren met in de machinekamer nog 2 Listermotoren van 350 p.k. en een 8 p.k. havenagregaat. Ze is geheel voorzien van electrisch licht, centrale verwarming, alsmede enkele andere snufjes. Kortom, het is een coaster, op de meest moderne wijze ingericht en een pracht staal van het kunnen der Groninger scheepsbouwers. Pattje's werven mogen daarop trots zijn. Het is voor bouwer, zowel als voor eigenaar ongetwijfeld een mooi moment geweest, toen midden op de Eems, onder daverend lawaai van de scheepsfluit de zuster van de eigenaar de werfvlag naar beneden kon halen en mevr. v. d. Laan daarna de F. v. d. L.-vlag kon hijsen. Met een toespraak heeft daarna de heer J. J. Pattje het schip overgedragen, waarna van alle kanten felicitaties volgden. Ook van de zijde der bemanning, welke in „stuur" Westers haar woordvoerder had. Even dreigde er stagnatie, toen de wimpel niet los wilde, maar in een „wip" was bootsman Age naar boven om dat zaakje in orde te brengen, waarvoor hij terecht met een luid applaus beloond werd. Met een glas goede wijn van de heer Faber uit Hoogezand, die de vele gasten aan boord uitstekend verzorgd heeft, werd de plechtigheid, welke ook een hulde betekende voor oud-kapitein Nooitgedacht, besloten.

1949-02-12: Onderweg met een lading cement in zakken van Malmo naar Lagos (Nigeria), bij Laaland op een magnetische mijn gelopen. De schade werd in Rotterdam hersteld.

1956-11-00: Onderweg naar Casablanca met lading aardappelen, is in de Golf van Biscaje de schroefas vast gelopen. Door het m.s 'Daje Bohmer' naar Bilbao gesleept voor reparatie.

1963-02-14: Friese koerier 14-02-1963: Vele coasters veranderden van eigenaar. De laatste dagen is een uitverkoop in coasters gehouden. Diverse Nederlandse rederijen hebben hun vaartuigen naar het buitenland verkocht. Er zijn ook schepen, die van binnenlandse reder zijn veranderd. De Da Capo, 800 dw ton, van rederij F. v. d. Laan te Groningen is verkocht aan de heren Oldenburger en Braam te Groningen. De nieuwe naam wordt Dolores. De 925 dw ton metende Bornrif, rederij Hoornsediep te Gasselternijveen, is verkocht aan het scheepvaartbedrijf J. de Winter te Groningen; het vaartuig blijft onder dezelfde naam varen. De Bacarole, 425 dw ton, rederij Klompien te Delfzijl blijft ook in Nederland en is verkocht aan redrij A. J. Verbrugge te Poortugal. De naam blijft hetzelfde. Rederij Kleine Beer te Zaandam heeft de 820 ton metende Kleine Beer naar Malta verkocht en krijgt La Valetta als thuishaven. Het schip is thans eigendom van de Middenlandsezee vrachtvaart en gaat onder de naam La Valetta varen. De bijna duizend ton metende Arak wordt Tria en is door de rederij E. N. A. Scheer te Amsterdam verkocht aan Schepers Rhein-Seeline te Hamburg. De 740 dw ton metende Tromp is door de rederij Noord te Alblasserdam naar Frankrijk verkocht. De nieuwe naam wordt Gascogne, eigenaar Transport Maritime Sud-Ouest te Bordeaux. Rederij Fekkes te Delfzijl heeft de 480 ton metende Rigel verkocht aan rederij E. Jansen te Ost Rauderfehn. (Dld.). Nieuwe naam niet bekend. De Lijnbaansgracht, 680 dw ton gaat naar Jersey en is verkocht door de rederij Spliethoff te Amsterdam aan de Jersey Lines Limited. De naam wordt veranderd in Trevesco. De meeste van deze schepen waren geregelde bezoekers van de Harlinger haven of werden bij de scheepswerf Welgelegen gerepareerd.

1970-00-00: In 1970 opgelegd in Delfzijl. In december 1971 verkocht aan en in begin 1972 gesloopt door Poul Bergsoe & Son te Masnedo. (Denemarken).

Ship Masters Data

Images


Description: De Da Capo bij de te water lating
Image type: Photo

Description: Da Capo 1948 on the day of delivery 08.12.1948
Image type: Photo

Description: 'Da Capo' (bj 1948)
Image type: Photo

Description: 'Da Capo' at Jersey
Image type: Photo

Description: 'Da Capo'
Image type: Photo

Description: 'Dolores' 1948 (ex 'Da Capo')
Image type: Photo

Description: 'Dolores' (ex 'Da Capo')
Image type: Photo
Sources

General information regarding this ship

 

NNO 160249
DA CAPO liep op een mijn - Doch kon verder varen.
(Van een bijzondere correspondent) De DA CAPO, het mooie motorschip, dat nog maar zo kort geleden werd gebouwd op de werf Pattje te Waterhuizen, is er op haar zesde reis niet zonder kleerscheuren afgekomen. De „Witte Zwaan van de Oostzee", welke erenaam haar wegens de smetteloze witte kleur en sierlijke lijn is geschonken door de loodsen van het Kielerkanaal, heeft verleden week zaterdag in de buurt van Holtenau enige kneuzingen opgelopen ten gevolge van een ontploffing buitenboord. Verondersteld wordt, dat een mijn de schuldige is geweest. Het schip, dat een laadvermogen heeft van 780 ton, had een volle lading cement ingenomen te Limhamn bij Malmö en was op weg naar Lagos in Nigeria, via Rotterdam, om daar o.a. te provianderen. De reis scheen een normaal verloop te hebben. Het schip met zijn hydraulische stuurinrichting luisterde nauwkeurig en toen de avond was gevallen, was men de ingang van het Kaiser Wilhelmkanaal al tot op minder dan een dag varen genaderd. Om half twaalf dreunde plotseling een zware schok door de DA CAPO. Tegelijkertijd sloeg het grootste gedeelte van het elektrisch licht uit. Kapitein Van der Laan, die enige jaren geleden zijn schip AEGIR door oorlogshandelingen verloor, beheerste zich volkomen. Op het moment van de ontploffing was hij zelf op de brug. Zijn rustige houding had een kalmerende uitwerking op de overige twaalf koppen van de bemanning. Zij pakten stevig aan om de wanorde te herstellen, de machinisten, die allen in de motorkamer waren omdat het wisselen van de wacht naderde, niet het minst. Allen zetten zich aan het werk om de schade aan enige machineonderdelen te herstellen. De duisternis bemoeilijkte weliswaar het voorlopige onderzoek hiernaar, maar spoedig bleek, dat de reis op eigen kracht kon worden vervolgd. Het schip scheen namelijk geen water te maken en de hoofdmotor deed nog zijn werk. Op de brug, in de hutten en aan dek was nogal wat ravage aangericht. Een reddingsboot was uit de kamelen geslagen, de kompassen lagen om, de verwarmingsleiding was kapot, de sanitaire leiding bleek defect, en verder waren er heel wat scherven van kapotte ruiten en serviesgoed. Geen enkele fan in de hutten bleek op zijn plaats, want die werden door de korte, felle stoot losgerukt. Gelukkig liep niemand van de bemanning letsel op. Alleen de roerganger had de onaangename sensatie tegen zijn wil te worden opgelicht — een forse tik van zijn hoofd tegen het plafond Van het stuurhuis was het enige gevolg. Degenen, die in hun kooi lagen werden even opgelicht en schrokken wakker, behalve een tweetal, dat — hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt — rustig bleef doorslapen. Toen het daglicht weer doorbrak bleek zelfs de knop van de achtermast spoorloos te zijn verdwenen. Na 16 uren varen bereikte de DA CAPO met verminderde vaart Holtenau, waar zij een certificaat van zeewaardigheid ontving. Zo kwam het schip gistermiddag te Rotterdam aan, waar het meerde aan de Parkkade. Vandaag is het in dok gegaan voor een nader onderzoek van de schade. Na de reparatie wordt de reis vervolgd naar Lagos, hetgeen tevens een afscheid voor een lange tijd van het Vaderland betekent. De DA CAPO vaart n.l. in charter voor Van Nievelt, Goudriaan & Co., te Rotterdam, die haar heeft bestemd voor de vaart langs de Oostkust van Zuid-Amerika. Waarschijnlijk zal dit moderne vaartuig, dat na de Rijnhaven het tweede schip is, dat zijtanks volgens het systeem Merhottein in plaats van een dubbele bodem heeft, daar evenveel bewondering wekken als toen het voor het eerst in Polen aankwam.