Name ship: DANKBAARHEID

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1904
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 6330 GRON 1904
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Iron
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Johannes Wijnandus Boerma, Martenshoek, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1904-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 65.51 Gross tonnage
Net Tonnage:
Deadweight: 125.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 22.63 Meters Length overall (Loa)
Beam: 4.89 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.01 Meters Depth, moulded
Draught:
 
Configuration Changes

1930-03-06: Door scheepswerf Fikkers verkregen door inruil en dan geregisteerd als binnenschip met brandmerk: 1112 B GRON 1929.

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1904-10-28 DANKBAARHEID
Manager: Hendrik Groen, Groningen, Netherlands
Owner: Hendrik Groen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1929-03-06 DANKBAARHEID
Manager:
Owner: Scheepswerf Gebr. Fikkers, Martenshoek, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Martenshoek / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1930-03-12 DANKBARKEIT
Manager: Kapt. Schutsche, Bremen, Germany
Owner: Kapt. Schutsche, Bremen, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Bremen / Germany
Callsign:
Additional info:

Ship Events Data

1904-10-21: Eerste meting te Hoogezand op 21-10-1904. Meetnummer: Hz856N. Plaats werf: Hoogezand. Bouwjaar: 1904. Lengte: 24 m 32 cm, breedte: 4 m 78, waterverplaatsing: 114,904 ton. Eigenaar: H. Groen, domicilie: Groningen.

1904-10-28: Dagregister deel 16 nummer 518, den acht en twintigsten October 1900 en vier. Eigendomsverklaring. Ik, ondergeteekende Hendrik Groen, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaar dat het staalijzeren zeiltjalkschip genaamd “Dankbaarheid” hebbende een dek en een mast, gemeten op bruto 185.60 kub. meter of 65.51 tonnen van 2.83 kub. meter en gevoerd wordende door mij ondergeteekende schipper, aan mij toebehoort, dat ik Nederlander ben, hier te lande woonachtig, dat het bestuur over al hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het vistualieeren of bevrachten van het zelve vereischt wordt te Groningen wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust, noch door mijn toedoen of gedoge in strijd met de onzijdigheid van den Staat op voet van oorlog zal worden uitgerust. Martenshoek, October 1904. W.g. H. Groen. (In de kantlijn staat bijgeschreven 6330 en later opnieuw geboekt 1112)

1929-01-23: Op 23-01-1929 als DANKBAARHEID, zijnde een ijzeren zeiltjalkschip, groot 65.510 ton van 2.83 m3 (114.904 ton binnenvaart 1m3) liggende te Veendam, ten verzoeke van Hendrik Groen, schipper gedom. te Groningen, door Hendrik Christerus, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1112 B GRON 1929 op het achterschip in de deklijst midden achter op de roef. (Opm.: Het vroegere brandmerk is verwijderd.)

Ship Masters Data

Images

Sources