Name ship: DANKBAARHEID

Terug naar de vorige pagina  |  Print record  |  Nieuwe zoekactie

Identification Data

Year built: 1900
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO number:
Nat. Official Number: 5657 GRON 1900
Category: Cargo vessel
Propulsion: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Standard Ship Type:
Type Deck:
Masts: One mast
Rig:
Lift Capacity:
Material Hull: Steel
Decks: 1
Construction Data

Shipbuilder: Gebr. J. & G.W. Verstockt, Martenshoek, Netherlands
Yardnumber:
Date Laid Down:
Launch Date:
Delivery Date: 1900-00-00
Technical Data

Ship is not motorized.
 
Gross Tonnage: 69.40 Gross tonnage
Net Tonnage: 56.26 Net tonnage
Deadweight: 130.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 23.56 Meters Length overall (Loa)
Beam: 4.79 Meters Registered
Depth: 2.01 Meters Breadth, moulded
Draught: 1.87 Meters Other
 
Configuration Changes

Certificate of Registry
Ship History Data

Date/Name Ship 1900-00-00 DANKBAARHEID
Manager: Jan van der Werp, Amsterdam, Netherlands
Owner: Jan van der Werp, Amsterdam, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign:
Additional info:

Date/Name Ship 1907-03-29 DANKBAARHEID
Manager: Keimpe Voordewind, Kampen, Netherlands
Owner: Keimpe Voordewind, Kampen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kampen / Netherlands
Callsign:
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 100,--

Date/Name Ship 1918-04-17 DANKBAARHEID
Manager: Harm Kuvel, Musselkanaal, Netherlands
Owner: Harm Kuvel, Musselkanaal, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Musselkanaal / Netherlands
Callsign:
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 5.000,--

Ship Events Data

1900-05-21: Dagregister deel 15, nummer 83. Den tweeentwintigten Mei negentienhonderd. Eigendomverklaring. Ik, ondergeteekende Jan van der Werp, schipper gedomicilieerd te Amsterdam, verklaart dat dat het stalen zeetjalkschip genaamd “DANKBAARHEID”, hebbende een dek en een mast, gemeten op bruto op 196.64 kubieke meter of 69.40 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 159.40 kubieke meter of 56.26 tonnen van 2.83 kubieke meter en gevoerd wordende door mij ondergetekende, aan mij in eigendom toebehoort, dat ik Nederlander ben, hier te lande woonachtig, dat het bestuur over al hetgeen het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt te Martenshoek wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust, noch door mijn toedoen of gedoogen in strijd met de onzijdigheid van den staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Hoogezand, 21 Mei 1990. Geteekend J. v.d. Werp. (In de kantlijn staat bijgeschreven: 5657.)

1905-00-00: Binnenvaarder. In 1905 in de Wad- en Sontvaart, in 1910 uit de Wad- en Sontvaart.

Ship Masters Data

Images

Sources